SORMASI ZOR SORUNLAR


İnsanlar söylemeye çekindiği sorunlarını bilgisayarda araştırıyor. Bilmediği sorun, kendince bir mahremiyete haizde görününcede gizli kalmasını istiyor. Sonuçta birşeyde elde edemiyor.Bu nedenle arama motorlarına düşmüş soruların cevaplarını kısada olsa burada yazarak kişilere yardımcı olmanın ihtiyacını duydum.
 • Mürşidi veya üstadı ile rüyada cinsel ilişkide olduğunu görmek veya istek duyulması haline düşülmesi tehlikesinin giderilmesi.

Bu gibi içten gelen duygular, cinsel içerikli rüyalar ve uyarılmalar zahir yönden ele alınmaz. Ele de almak sakıncalıdır. Bu durum aslında manevi aşkın zahire bulanması ile ruhî karışıklığın meydana gelmesinden oluşur. Seviye yükselince bu tür tehlikelerin arındırılması aynı derecede zorlaşır. Terbiye yolunda oluşan cinsellik ve duyumlar hakikatte manevi olarak bulunduğu yolda fikri bütünlüğe erişmeyi ve yükselişini vurgulamaktadır. Ancak hakikat ayrımı yapmak ve tehlikelerinden kurtulmakta çok zordur. Bu duruma erişenin bilmesi gerekene bulunduğu yolda ve sistemde ulaşılması gereken mevkiye ulaşmış ve bitirilmesi gereken yolu da kat ettiğini bilmelidir. Kadın veya erkek olsun, bu rüyanın akabinde çocuk doğurduğunu gördüyse, “veledi kalb”e ulaşmış denilir. Bu hali söyleme durumu varsa, izah eder. Söyleme durumu yoksa o kapıdaki feyz ve terbiyesi tamamlanmış demektir. Daha yüksek bir üstada veya öğreticiye yönelmesi gerekir.

Veledi kalbe ulaşanlar bu durumlarını genelde izah edemediklerinden Rasülüllah sallalahu aleyhi ve selleme rabıta ile yönelmesi gerekmektedir. Eğer şeyhinde ısrar edip durursa, vefalı olur denilirse de, günümüzde bu ısrar, yerinde badanaj yapan araba gibi durum arzettirmektedir. Yol ve zaman kaybına neden olur. Günümüzde bu durumu anlayışla karşılayan ve  çözen mürşidler yok denecek gibi olduğundan veled-i kalbe ulaşan gariplere Allah Teâlâ yardım eylesin. Birde bu kişiler bayan olunca bu daha vahim bir hal arzetmektedir.

Veled-i Kalbe ulaşan kişilerin yapacağı en güzel şey inziva ve ferdiyet üzere olup kitap talimini artırmaları uygundur. Bununda tehlikeleri olsada seviyesine çıktığı şeyhi beklemekten iyidir. Kendine daha üst bir yol aramalıdır.
Gariplerin sahibi Allah Teâlâ dır.

 • Neden evlenemiyorlar?

İnsanın önüne kaderi güneş gibi aydınlıktır. Önemli olan niyet merkezlerinin membâını bilmektir. Niyetinizi kontrol edin.  Evlenmeyi Allah Teâlâ emrettiği için kabullenip uygulayın. Muhakkak işin içinde Allah Teâlâ olursa netice hâsıl olacak demektir.

“Kader ajanları” vardır. Bunlar Allah Teâlâ’nın has kullarıdır. Onlardan birine ulaşmaya çalışın, aydınlanmanızda derdinize çare olabilirler. Sana sırlar verebilirler.

Benim bildiğim ve unutmadığım bir şey var. “Nimet külfeti ile gelir.” Dört tarafı mamur biri ve hayat yoktur.

Dünyaya noksan gelen insan, bir eksik veya bir fazla ile hayatını tamamlayacaktır.

Çare yok.

Kamil ve mükemmil bulmak zor işlerdendir. Bu derdin gayretinde olmak, çileye ve belaya razı olmak gibidir.

“Derelerin sesi çok çıkar. Deniz ise hem nimeti ve pis şeyleri de barındırsa da sesini kaybetmiştir.”

Sor kendine

“Bundan önce var mı idin, bundan sonra ne olacaksın?”

Demek ki, noksana razı olmak gerekiyor.

Bekleyelim. Bir defa daha senin için bir açık olan kapı görünsün. Ancak her zaman olduğu gibi razı olmadığın şekilde görünecektir. Görünen aynadır. Aynalar oyun oynar bazen arka tarafı olur ve kara yüzünü gösterir. Unutma ki aynanın önünde sen varsın. Eğer aynanın hem karasına ve hem beyazına razı olursan her şey birden değişecektir.

Ve şu hadisi şerifi unutmayın

 (Huffetil-cennetü bil-mekârih) “Cennetin etrafı, nefse nâhoş gelen şeylerle çepeçevre çevrilidir.” Ramuz. 275/13

Hayat, bazen kara bazen beyaz olsa da çok güzeldir.

 • Sevdiği kişinin cinsel sapıklığa düşmeden kurtulması için dua nedir?

Bu duruma düşen kişilerin arkadaşlarına yardımcı olabilmesi için, konuyu onunla açıkça konuşmalıdır. Durumun kendisi tarafından fark edildiğini beyan etmelidir. Sebep ve sonuç ilişkileri içerisinde konu müteala edildikten sonra sıkıntısı olan kişiye Allah Teâlâ’ya samimi dualar edilmelidir.

Genellikle günümüzde cinsel sapma nedenlerinde “dışarıdan yemek yeme alışkanlığı” olan kişilerde baş göstermektedir. Çünkü hormonlu yiyecekler ve alışkanlık kazandıran maddeler bu durumu tetiklemektedir.

Ayrıca günümüzde cinsel sapmanın yoğunluğu erkeklerde görüldüğü için üroloji uzmanına giderek testesteron takviyesi yaptırmaları uygun olur. Kadınlık hormonu vücut seviyesinde fazla olması da bu duygu selini artırdığı söylenilmektedir.

Sonuç olarak önce dua, daha sonra psikiyatr ile görüşme ve en önemlisi beslenme alışkanlığını değiştirmek gerekir diyebiliriz.

***

 •  Eşim bana bağlansın diye muska yaptırmak günah mıdır?

En büyük günahlardandır. Büyü sınıfına girer. Bu şekilde hareket edenler sonuçta hep mağdur olmuşlardır. Bir erkek eşinin kendi nefsi olduğunu, bir kadın ise eşinin aslı olduğunu bilmelidir. Daha ileri seviyede kadın ve erkek ferdiyet makamında aile olunca Allah Teâlâ’yı temsil ederler.

Eğer bir huzursuzluk varsa bunun yegâne sebebi, şeytandır.

Sevginin azaldığı yerde çocuk sayısını artırmakta bir çözümdür.  Çünkü her çocuk aile kaderinin değişmesine sebep olur. Az sayıda olan çocuklar fayda yerine zarar vermekte oldukları gibi şahsiyet gelişimleri de noksan olmaktadır. Çaresi sevmek olan sorunun cinler tarafından çözümüne gidilmesi yanlış hareketlerdendir. Çünkü her muskanın  süfli ve ulvi hizmetkarları vardır.

 •  Ev huzuru için okunacak dualar nedir?

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem ahlakın güzel olması için dualar tarif etmiştir. Ahlakını güzelleştirmeyen sabırlı ve fedakâr olmayan insanlar her gün binlerce esma çeksin, dua etsin mutlu ve huzurlu olamazlar.

 • Eşcinselliği iyileştiren dua nedir?

Bu tür durumlar karşısında psikiyatr ile görüşerek terapi yapmak gerekir. Ancak insanlar kendilerinde bu tür açmazları ifşa etmekten korktukları için bizim tavsiyemiz Hz. Mevlana kaddese’llâhü sırrahu’l azizin Mesnevi kitabını okumaya başlamalıdır. Altı cilt olan bu kitabı okuyan kişi bu kitabın sonuna erdiğinde kendini bu halden kurtarmış olarak hayatına yeniden başlar. Mesnevi okurken Hz. Mevlana’nın ruhaniyetini ister istemez kendinde bulan kişi kadın erkek olsun bulacağı manevi haz ile şifa bulur.

Hz. Mevlana insanın iç dünyasına yönelik sözleri ile tedavi olmak mümkündür. Bu şekilde kendini tedavi eden çok kimseye şahit olunmuştur. Hz. Mevlana’nın dünyasından istifade eden kimse olabilmek için Mesnevi’yi mütalaa etmelidir.

 • Müşterilerin gelmesi için hangi esmalar okunur ve şifresi kaçtır?

İşyerindeki müşterilerin artması için yapılan dualar hakkında çok yorum vardır. Ancak insanların bilmediği önemli husus ise şudur. Hanımıyla iyi geçinmeyen, eşi üzerine başka kadın sevmek, boşanmak niyeti, zina gibi huzursuzluk sebebi olacak hareketlerde bulunan erkeklerin işleri önce bozulur. Eğer daha ileride giderse,  o zamanda akla hayale gelmez hastalıklar baş gösterir. (Kadınlar içinde durum aynıdır)

Bahsedilen durumları olan kişiler istedikleri kadar esma çeksin, dua etsin faydası yoktur. Bol rızık isteyen eşiyle iyi geçinmelidir.  Eşiyle iyi geçinmek Allah Teâlâ ile arası iyi olmanın da işaretidir. Eşi razı olmadan gurbete çıkmak, hacca dahi izin verilmemiştir.

 • Bir kadının karşısında kalbi çarpmak heyecanlanmak nasıl bir şeydir?

Erkeğin kadına karşı kalbi hareketleri aşkın işaretleri olduğu kadar, karşısındaki kadınında ona karşı kapıyı açık tuttuğunu gösterir. Önemli olan aklın kontrolünde olan sevgidir. Aklın kabul etmediği duygu selleri felaket habercisidir.

Evli bir erkek bir kadına karşı bu hali hissetmesi yanlış durumdur. Bekârın durumu ise sonuç olarak aklın süzgecinden geçirilmelidir. Zamanımız aşk çağından çıktığı için gerçekleri görmek daha iyi olacaktır. Önemli bir husus, bu tür psişik durumlar ısrar edilmediği hallerde etkisini çabuk kaybeder. Aklın verilerine göre hareket etmeliyiz.

 • Kaynatanın gelinine şehvet duyması durumunda ne olur?

Eğer kayınpeder gelinine karşı bu tür duygu seli içine giriyorsa aynı ev ortamında iseler ayrı yaşamaları gerekir. Gelin bu durumu fark etmişse bu konuyu açması sorunlar çıkaracağından ilm-i siyaset ile çözüm üretmelidir. Ancak bu duruma düşmüş gelinlere Allah Teâlâ yardım etsin çok acıklı bir durumdur. Eğer taciz ve tehdit gibi haller varsa her şeyi göze alıp kocasına durumunu açıklamaktan çekinmemelidir. Daha ötesi ise savcılığa müracaat etmekten korkmamalıdır. Çünkü kadının haysiyetini hele evinde emanet olan bir geline karşı taciz ve .. gibi durumlarda  gelinin kendini koruması gerekir.

Sonuçta diyeceğimiz gibi bu tür ensest  durumlardan çocuklarımızı Allah Teâlâ korusun. Ahlaksız kişilerin kırk kapıya zararı vardır, derler ne kadar doğru bir söz.

 • Gusül abdesti yellenme ile bozulur mu?

Gusül abdesti alırken dahi yellense gusül bozulmaz.

Abdest bittikten sonra tekrar bir namaz abdesti almak ihtiyaten gerekli olabilir. Çünkü yellenme genellikle vesvesesi çok olan insanlarda olur. Namaz abdestini banyodan çıkıp üstünü başını giyip almak daha uygundur. Bu şekilde kişi şeytanın uzun süre banyoda oyalama etkisinden çıkmış olur. İnsan çıplakken daha zayıf konumda olması ayrıca dua taşıyan bir kişi ise duasını üzerine alması da bu süreçte vesvesesini azaltmaya yöneliktir.

 • Kocasını aldatan kadın için dua nedir?

Erkeğin aldatmasından daha kötü bir durumdur. Neslin bozulmasına sebep olur. Ancak kadın aşık olan erkeğe değil, kendini alana gider, derler. Bu nedenle erkek eşine sevgisinde ısrarcı olduğunu göstermekte aşırılığa gitmelidir.  Ayrıca erkekte cimrilik huyunu hisseden kadın terk etmekte ısrarcıdır.  Onun için huylara dikkat edilmelidir. Bunların yanında duadan geri de kalınmamalıdır.

 • Dindar olanlar, baştan çıkarıcı şeylere ve cinselliğe karşı diğer kimselerden daha dirençli mi oluyorlar? Yoksa…

Alıntıladığımız diyalog ve araştırma Richard Dawkins’in Sex, Death and the Meaning of Life (2012–) belgesel filminde geçiyor. Bahse konu mevzuların üzerindeki gölgelerin kalkmasına muhafazakâr kesim el atmadığından, ateist bir araştırmacının konuya yaklaşımıyla ve insanların durumunu güzel tahlil etmesi açısından bilinmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz.

Belgeselden

2011′de, Psikolog Darrel Ray kanıtları ortaya koydu. İnternet üzerinden yapılan bir anketle, dinini bırakan 14.000′den fazla insandan, dinden önceki ve sonraki seks yaşamlarına dair verileri topladı. Dört soru sorduk:

Ne zaman mastürbasyona başladın?

Ne zaman oral sekse başladın?

Ne zaman sevişmeye başladın?

Ne zaman cinsel ilişkiye başladın?

Ve daha çok dindar olan ile daha az dindar olanlar arasında bir karşılaştırma yaptık. Her iki gruptan da binlerce insan vardı. Ve neredeyse hiçbir fark olmadığı sonucuna vardık. Pornografi bakımından küçük bir fark vardı. Hatta, çoktan beridir dindar olanlar, dindar olmayanlara göre yüzde 5 ya da 10 oranında daha fazla pornografik içerikle ilgileniyorlardı. Dindar olun ya da olmayın, biyoloji işini yapacaktır. Mastürbasyon yapacaksınız, seks yapacaksınız. Peki fark nerede?

Suçluluk duygusunda! Dindar insanlar, evlilik öncesi seks yaparken veya mastürbasyon yapmaya başladıklarında kendilerini çok fazla suçlu hissediyorlar. Ve bununla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Yani gerçekten de, dindar olan ve olmayan insanlar arasında, seksüel davranışlardan zevk alma bakımından bir fark yok.

Suçluluk hissetmelerine sebep olan fark nedir peki?

Dindar olan, pornografi hakkında, mastürbasyon hakkında, evlilik öncesi seks hakkında olumsuz şekilde konuşur. Ve bu, iyi bir şey değildir. Birleşik Devletler’deki en yüksek pornografi kullanımı Utah ve Mississippi’dedir. Tüm bunlar kilisenin kötülediği şeyler ancak yine de, kilise üyeleri, dindar olmayanlardan daha çok kullanıyor bunları. Seks üzerine konuşmalar yaparken, sık sık şunu sorma eğilimindeyimdir:

“Kaçınız mastürbasyon yapıyorsunuz?”

Her yerdeki insanlar da ellerini kaldırıyor. Belki de yüzde 80 ya da 90′ı. Bazıları iki elini de kaldırıyor. Aynı soruyu dindar bir gruba sorarsam, kimse elini kaldırmayacaktır. Ama çevremizdeki erkeklerin yüzde 95′inin, kadınların ise yüzde 70 veya 75′inin mastürbasyon yaptığını biliyoruz. Kimsenin elini kaldırmıyor oluşu, onların yalan söylediği anlamına gelir.

Niçin Dindar insanlar yalan söylemeye kendilerini mecbur hissediyorlar?

Büyükannem, 83 yaşına kadar yaşadı. Öldüğünde, daha önce boşanmış olduğunu inkâr ediyordu. Çünkü onun dini inançlarına göre boşanan insanlar ahlaksız ve kötü insanlardır. Bunu asla kabul etmedi. Hepimiz boşandığını biliyorduk. Ama bu, onu tüm hayatı boyunca tutsak alan dinin gücüydü. Çok acı verici. İlginç olan şu ki, dinin, insanları günahtan uzak tutamamasının yanında, bir de, onları yalan söylemeye zorlamasıdır. Bunun en güçlü kanıtını Paris’te buldum. Burada, dini geleneğin yalanlar zinciri neticesinde nasıl ikiyüzlülüğe dönüştüğünü görebiliriz. Şanzelize Caddesi’nin şık mağazalarından birkaç yüz metre uzaklıkta, plastik cerrah Dr. Marc Abecassis geçmişteki günahları gizleyebiliyor. Uzmanlık alanı, kadınların vajinasındaki kızlık zarlarını eski haline getirmek. Dış görünüş itibariyle, seks yapmış kadınları tekrar bakire gibi gösterebiliyor. Bir cerrah olarak kendinize şöyle sorabilirsiniz:

Bu, adil mi?

Böyle bir şeyi sağlıyor olmam doğru mu?

[Dr. Marc Abecassis] “Hastalarımıza şöyle sorular sorarız çoğu zaman: Bunu yaptıktan sonra samimiyetinizi koruyabilecek misiniz, hanımefendi?

- Kesinlikle.

- Evet. Evliliğinizi veya ilişkinizi bir yalan üstüne kurmuş olmayacak mısınız?

Biliyor musun, bu soruları daha fazla sordukça, defalarca aynı cevapları aldım. Şöyle söylüyorlar:

“Dr. Abecassis, kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Belki gerçekten bakire olmayacağım ama kendimi rehabilite etmek istiyorum. Namusumu düzeltmek istiyorum. Bu, sevebileceğim ve evlenebileceğim kişiyi geri kazanmamı sağlayacak bir saflık. Ama bu kızlık zarının yeniden oluşturulması, aslında olmayan bir şeyin sembolik bir şekli. Bir yalan! Sizin için bir yalan! Sizin için bir yalan.

Dr. Abecassis haftada dört defa bu operasyonları gerçekleştiriyor ve talep giderek artıyor. Hastaların çoğu Cezayirli Müslümanlar. Ve ne yazık ki çoğu için bu, keyfi bir seçim değil; korkunç bir zorunluluk.

Diyorlar ki: “Erkek kardeşim beni öldürecek.” Bozulmamış bir zar sunamazlarsa, başkalarına çok kötü şeyler gelecektir. Yani kan akmazsa? Öyle mi?

Artık günümüzde kanama zorunluluğunun olmadığının farkındalar ama eğer cinsel ilişkiye karşı koyabilirlerse, işlerin yoluna gireceğini biliyorlar. Ve kocası bir şeyler olduğunu fark edecek. “Cezayir kökenli olmak…” Kendi güvenliği için, bu hasta kimliğini gizlemeyi istedi.

“Ölmeyi göze alamam.” “Sanmıyorum.” “Çünkü tüm bunlar bittikten sonra geriye ailem kalacak…” “…ama onlardan ayrılma ve yargılanma riskim bulunacak.” “Kuzey Afrika toplumunda, aile içinde olan aile içinde kalır.” Dini inancın bizleri saflaştırması gerekiyordu. Ancak bu kadın iki günah arasına sıkışmış durumda: Toplumdan utanma ve kendini kandırma. “Tanrının karşısına yalnız çıkacağım.” “Toplumumun önündeki imajım, ailemi de lekeleyecek.” “Yalnız değilim.” “Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?” “Demek istediğim, sadece ben değil; onlar da yargılanacak.” “Annemi, babamı, büyük anne ve babalarımı, amcalarımı, teyzelerimi yargılayacaklar.” “Yaşadığım çevreye baktığımda, yalanlarla dolu bir toplum görüyorum. Kendimi o kadar da suçlu hissetmiyorum.” Sadece eski moda günah fikirleriyle sınırlı değil bunlar. Gerçeklerle çatıştığını, suçluluk ve yalanlarla dolu bir toplum yarattığını görüyoruz. Şimdi, tanrıyı geride bırakmak ve ahlakın gerçek kökenine ilişkin bilimin bizlere neler söylediğini araştırmak istiyorum. Bazı insanlar tanrıya ve dini değerlere inanılmazsa, anarşinin doğacağını düşünür.

 • Kadın ve erkeğin kendini kendisiyle tatmin etmesi günah mıdır?

Psikolojik ve fizyolojik durum sayılan Mastürbasyon hakkında çeşitli yorumlar bulunmaktadır. Temelinde evliliğe mani olan bir husus olması ve aşırılığa gidince sakıncalı ve depresif durumların oluşturması açısından uygun görülmemektedir. Ancak kişilerin bu türlü tatmine kadar varacak sosyal şartları incelendiğinde zina gibi daha tehlikeli durumlara düşmemesi açısından olabilirliğini savunan görüşler bulunmaktadır.

Kendini karşı cinsi olmadan tatmin etmenin men edilmesinde şartların iyi incelenmesi gerekmektedir.

Mastürbasyon bekâr olan kesimde çok olmasına rağmen, uzun süreli cinsel birleşmeden uzak kalmış,  huzursuz evliler ve dul kişilerin kadın erkek fark etmeden bu yola başvurdukları görülmektedir.

Evlenmeye kudreti yetmeyen kişilerin bu yola başvurduğunda Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem oruç tavsiyesinde bulunmuştur. Bu tavsiye ile insanların kendini bir nebze günümüzde koruyabilmesi mümkün iken sürekli cinsel uyarıcıların gıda yoluyla veya teşhirin çok fazla olmasından dolayı oruç ile kendini emniyete alamayan kimselerin, cinsellik sendromlarını kontrol edememiş olmasıyla beraber  ruh dünyasını meşgul etmekten kurtaramaması, her ne kadar yapmamak için zorlamalara gitse de başarılı olmadıkları bilinen gerçektir. Bu nedenlerle çözüm için ilk etepta evlenme imkânları aranmalıdır. Bulamayanların ise bu türlü davranışlarında affa mazhar olacağını düşünmekteyiz.

Dini duyarlılığı olan kişilerin bu tür tatmin nedeniyle üzüntüye düşmemeleri gerektiğini, insanın cinselliği bir gerçek olduğu gibi bir ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekmektedir. Haramdır ve günahdır diye kesip atanların bu gerçeği görmemeye çalışmaları nedeniyle nevrozlu kişiliklerin oluşmasına sebep olacağından zor durumda olan kişilere karşı daha duyarlı olmalıyız. Cinsel sapmaların oluşması yani eşcinsel olma trendi bu üzüntülü dönemlerin bir meyvesi olabilmektedir. Çünkü kadın ve erkeğin cinsel duygu yoğunlaşmasının önü alınmadığında, bulundukları ortamdaki yakın ilişki ve temaslar, onların yanlış duyum ve düşünce algılamasına  sebep olmaktadır. Sonuçta beyin yanlış temaslar karşısında, algılamada düşünce yıkımına uğrattığı cinsel kimliği, başka bir hedefe kanalize edince, olmaması gereken durumlar oluşur. Şeytanında buradaki vesvesesini de hesaba katınca işin ne kadar zor olduğu görmekteyiz.

Sonuçta şartlarla oluşan sakıncalı durumlar, çekincesi kalkana kadar affedilecek hususlardır. Yanlış bir hareket yapıyorum diye üzülmeye gerek yoktur.

Yalnızlık nedeniyle oluşan bu durumdan Allah Teâlâ’nın kurtarması için dualar edelim.

Allah Teâlâ merhametlilerin en merhametlisi ve ayıpları kapatandır.

 • Virdini çekmeyen sofi depresyona girer mi?

Bu sözler yalandır. İnanmayın. Allah Teâlâ kullarına farz ve vacip kıldığı şeylerin dışında hiçbir konuda sorumlu tutmaz. Bu sözler ile müridlerini deprayona sokan şeyhlerden ve hocalardan Allah Teâlâ’ya sığınmak gerekir.

 • Asker evlat için hangi dua edilmelidir?

Askere giden için yapılacak dua kelime-i tevhid (Lailâhe illallah Muhammed ür Rasûl’üllâh) 24 kere günlük çekilmelidir. (Fazla çekmeye gerek yoktur) Bu şekilde evlat askerden geri döner.

 •  Ensest duyguların kontrol edilememesi ve kurtulmak için ne yapmalıdır?

Psikiyatriyi ilgilendiren bir konudur. Bu duygunun temelindeki en büyük etki şeytanın avânesini çoğaltmada kendi ailesi içerisinde ilişkiler içinde olması ve bazı rivayetlerde ise kendi kendisiyle çoğalma (masturbasyon) durumda olmasından insan neslinde de bu tür duygu ve cinselliğin olması hususunda vesvese ve aldatması bulunmaktadır.

Kendisinde bu tür sıkıntıları olan kimseler, bu türlü duygular açığa çıkınca şeytandan Allah Teâlâ’ya sığınmalıdır. Çünkü insanın yaratılışında bu duygu yüklü değildir. Ancak şeytan bu duyguyu çağrıştırır.

Bu türlü düşüncelerin ve duyguların kendi nefsinden olmadığını düşünüp Allah Teâlâ’ya sığınınca kurtuluşun olacağı kesindir. Eğer bu duygudan bir şekilde kurtulunamıyorsa; kadınlar Hz. Meryem aleyhisselâmı, Erkekler Hz. İsâ aleyhisselâmı hayale getirmelidirler. Çünkü onların ruhaniyetlerinde cinselliği kontrol etme özelliği bulunmaktadır. Onların ruhî tekâmülleri ile bu hal kişinin üzerinden uzaklaşır.

 • Eşi başka birini seviyorsa kadın nasıl dua etmelidir?

Bu sevgiden kurtarmak için dua edilmez. Çünkü bu tür sevgilerin oluşmasında psikolojik sebepler bulunmaktadır. Genellikle “beklenti sendromu” sonucunda oluşur. Eşler aralarındaki beklentilere cevap veremeyince beklentisinin başka bir yerde olduğu zannıyla “yönelime” geçerler. Aslında bastırılmak ve tatmin olmak istenen duygularına o şekilde de bir çare bulamayacaktır. Ümit edilen “noksanlığı giderme” bu şekilde çözülemeyince, diğer bir başkasını sevmekle devam edecek durumla bozulan sosyal hayat, her iki tarafın üzülmesine sebep olacaktır. Bu nedenle beklenti sorununu çözmek gerekir. Dua ederek bu işin düzelmesini beklemek yanlıştır.

 • Ahlakı güzelleştiren dua nedir?

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem ahlakı güzelleştiren dua için “Allah Teâlâ’m ahlakımı güzelleştir” demiştir. Bu şekilde duayı zaten hepimiz yapmaktayız.

Ahlakı güzelleşmesi için yalnızca bir husus vardır. O da toplum tarafından sevilen insanlarla arkadaşlık etmek ve sohbet etmektir. Bu şekilde insan gördüğü şeyleri işlemeye başlar. Örneği olmayan hususların insanda etkisi yoktur. Sözle dua ile ahlak güzelleşmez.

 • Kamil mürşid müridine nasıl davranır?

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem hiçbir zaman yanında bulunan hizmet edenlere “bunu niye yaptın?” “niçin yaptın?” diye sormamıştır. Kamil insanlar yanlarında bulunan kimselerin noksanlığını kendinden bildikleri için kızmazlar. Ancak ne var ki şimdiki şeyhler müridlerinin halini bile sormaktan imtina ediyorlar.

 • Ruhsal hastalık için dua nedir?

Güzel insanlar ile sohbet etmektir. Güzel insan demek çevrenizdeki ahlakı temiz kişiler arasından seçip onlar ile konuşan kişiler farkında olmayarak ruhî kuvvet bularak hastalığından kurtulurlar. Bu işi fark edemeyenler dua ederek bir şey elde edeceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Sohbet terapi yerine geçer. Ancak ahlaklı kişi ile yapılan sohbet insanı tedavi eder.

 • Hangi kadınlar çocuk doğururlar?

Anne olmayı arzu edenler çocuk doğurur. Beşeri bir rahatsızlığı yoksa bebekleri seven kızlar ve çocukken bebekleri ile anne periyoduna girenler anne adayıdır. Kendi güzelliği ile meşgul olan kız çocukları daha geç yaşta anne adayı olacaklarını söylemek gerekir. Vücudunun güzelliği ile meşgul olanın rahmi gelişim göstermediği için emperyalist güçler kadınları moda tutkuları ile kısırlaştırmaktadır.

 • Kendini ifade edemeyenler için dua nedir?

Bu tür sorun yaşayan kişiler kendilerini anlatmaya çalışacakları zaman önceden sesli olarak bir odada alıştırma yaparak hazırlık aşaması içine girerse, yapılacak görüşmede ikincilenmiş faktörlerle daha kolay ifade edilir. Bu denemeler ile aşağılık kompleksi yenilmiş olur.

Bir başka hususta kendine güvenmek hususunda inancını yitirmemelidir. Bunu da sağlamak için doğruluk payı yüksek olan değerleri kendine örnek almalıdır. Doğru her zaman ruha güç kazandırır.

 • Rüyada eski sevgili tarafından öpülmek ne demektir?

Bu kişinin eski aşkı tarafından anıldığı ve artık sonuca ererek unuttuğuna işarettir. Öpmek bağın kopuşunu haber verir. Olumlu durumdur. Sevinmek gerekir.

 • Mürşidin nakıs olduğu nasıl anlaşılır?

Bir insanın noksanlığı ilişkiler neticesinde anlaşılır. Yoksa önceden bilmek biraz zordur. Eğer mürid olunmuşsa, mürşidin yanına gidince, halini sormuyorsa ve ilgilenmiyorsa bu en büyük noksanlıktır. Mesela manevi durumun, zikirlerin ve en önemlisi maddi halindir. Eğer Mürid maddi olarak sıkıntıda ise mürşidi olan kişi müridinin ihtiyacı için çaba göstermiyorsa, bu mürşid sahtekâr veya noksandır. Çünkü Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem her sabah arkadaşlarının rüyasına kadar ilgilenir, aç ve çıplak olanların ihtiyacını giderirdi. Ne yazık ki günümüz şeyhleri müridlerinden kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar.

Unutmayın ki, “Maddî sorunları çözemeyen şeyh manevi sorunları hiçbir şekilde çözemez.”

 • Karı koca küsler için ne duası vardır?

Eşlerin küskünlüğünü gidermenin birinci duası küs sebepleri ortadan kaldırıp konuşmaktır. İkincisi cinselliğe kadar varmış soğukluğu kaldırarak sıcak temas sağlanması, bileşik kaplardaki gibi soğuk ve sıcağı birleştirerek ılıman ortam oluşturmaktır. Üçüncüsü beş vakit namazların sonunda dua etmektir.

Bunun dışında şu kadar sayıda zikir, muska, tılsım gibi yapılan dua çeşitleri cinleri etkileme sınıfına girdiği için zarardan başka bir şey oluşturmadığı gibi küslük azalacağına daha da artar. Çünkü küs eşleri şeytan sevdiğinden diğer cinleri haberdar ederek o eve yerleşmelerini temin eder. Bu şekilde kaosun artmasını sağlar.

“Şeytan arşını suyun üzerine kurar, sonra çetelerini gönderir. Bunlardan rütbece en yakın (itibarı en büyük) olanı, fitnesi en büyük olanıdır. Biri gelip, şunu şunu yaptım, der. İblis ise, anlatılanları dinledikten sonra,

“hiç bir şey yapmamışsın”

Karşılığını verir ve yapılanları küçümser. Sonra, bir başkası daha gelir ve

“karısıyla aralarını açıncaya kadar peşlerini bırakmadım”

Diyerek,yaptıklarını anlatır. Bunun üzerine iblis, onun makamını yükseltir ve

“SEN NE HARİKASIN!” (Müslim, Sıfatü’l-Münâfikîn, 67.)

 • Kalp gözünün açılmasının alametleri nelerdir?

Kalp gözü açılması kişiden kişiye farklıdır. Bunlar bazen rüya, bazen hayal, bazen feraset ve düşünce ile olur.

Kalp gözü açılması demek insanların ve başka şeylerin sırrına vakıf olup çıplaklaştırmak değildir. Zamanımızda kalp gözü açılmasını insanları don-gömlek görmek zannediyorlar. Böyle bir şey yoktur. Zaten geleceği bilmek Allah Teâlâ’nın emrindedir. Bunun dışında karşındaki insanın içinde taşıdığı pisliği bilmenin ne kârı vardır, denilmiştir.

Kalp gözü açılması demek “yapılması gereken fiili vaktinde icra edebilme yeteneğidir.” Bu ise yüksek ilim sahibi olmakla eşdeğerdir. Yoksa yıllarca zikir çekilsin insanın kalp gözü denilen nesnesi açılmaz. Açılsa açılsa halisülasyonu açılır. Bu da tımarhaneye düşmekten farkı bir şey değildir. Bu duruma düşmüş insanın ne âleme nede insanlığa faydası olur. Allah Teâlâ’ya bu halden sığınırız.

 • Aldatan kocayı kahretmek için güçlü dua; küs kocanın barışması için dua ve tılsımlar nelerdir?

Bu şeyler ancak büyü sınıfına girer. Allah Teâlâ kulunu sihir ve büyü yapma durumuna düşürürse her ne olursa olsun sonunda eşinden ayrı düşürür. Yapılan dualar ve sihirler neticesinde eşinin (kadın ve erkek) erken ölümüne sebep olur. Anlaşmak, sevmek ve fedakârlık dururken eşini elde etmek için bu yola başvuranlar yuvasını eliyle yıkanlar demektir.
Ahlak ve sevgi ile yakınlaşmak ve Allah Teâlâ’dan huzur ve afiyet dilenmek ile elde edilen kazanç sonsuzdur. Eğer bir geçimsizlik zuhur ettiyse ve düzelme mümkün görünmüyorsa ayrılmak için Allah Teâlâ izin vermiştir. Ancak sihir ve büyüye izin yoktur. Bunu hatırdan çıkarmayalım.

 • Beşbin Allah zikrinde zorlanıyorum.

Eğer bir mürid derste zorlanıyorsa o dersi muhakkak bırakmalıdır. Tasavvuf zorlamalar ile yapılan sistem değildir. Zamanımızda bu türlü hatalar yüzünden çok kişi telef olmaktadır. Şeyhine durumu bildirmeli, eğer ısrar edilirse o tarikattan ayrılmalıdır. Çünkü sonuçta zarar gören mürid olmaktadır.

 • Ev geçimsizliğine dua nedir?

Evde huzursuzluğun baş gösterme sebebi genellikle haram mal girişidir. Bazen nazarda değebilir. Dualar ile evde huzur bulmak çok kolay değildir. Yediğinize içtiğinize dikkat edip, helal yemeğe gayret etmeli, nazarı değdiğini bildiğiniz insanlara karşı tedbirli olmak gerekir.

 • Mıknatısın rüyalara etkisi var mıdır?

Mıknatısın bu tür özellikleri yoktur. Sağda solda manyetik enerji diye bahsedilen bütün etkiler ruhun özelliklerindendir. İnsanların taşlar ve mıknatıs gibi basit şeylerden medet umması onun kendini aşağılamasıdır. Bazı kesimler bu tür gizemli şeyler üreterek insanları soyuyorlar inanmayın. İnsan yüce bir varlıktır. Bütün kâinat zaten insana hizmet için yaratılmıştır.

 • Ölülerle ünsiyet mümkün mü?

Ölüler ile olan yakınlıktan çok kişi menfaat yerine zarar görmektedir. Veli olduğunu bildiğiniz kişilerden bir nebze faydalanabilirsiniz. Bunun dışındakiler ancak insanın ölüyle olan duygularından başka bir şey değildir. Şeytanın kandırmasından korunmakta pek mümkün değildir. Faydadan çok zarar görüleceği için dünyadaki kimseler ile meşgul olup faydalanmak daha uygundur..

 • Karı koca beddua ederse ne olur?

Beddua eden eşler ancak huzursuzluklarını artırırlar. Bu nedenle dua etmek daha uygundur. Eşinin kötülüğüne sabreden kişi cihat sevabı alır. Her ne şekilde olursa olsun sabredip dua edenler sonunda eşleri ile aralarının düzelme ihtimali çok yüksektir.

 • Rüyada kayınpederinin tenasul uzvunu görmek nedir?

Rüyada görülen cinsellik sınıfına giren şeyler hepsinin yorumu iyi olarak açıklanır. Bu rüyanın açıklaması da duruma göre erkek çocuğa, kuvvete, mirasa konulacağına işaret olabilir.

 • Eşler arasında muhabbeti artırmak için dua okumak günah mıdır?

Bu türlü duaların yan tesirleri çoktur. Okumak yerine iyi ahlaklı olmaya çalışmak daha güzeldir. Tecrübelerimize göre bu tür okuma işi ile uğraşanların evliliklerinde ileriki dönemlerde çok büyük sıkıntıları oluşmaktadır.  Çünkü dua kişiliği baskı altına aldığı için insanlar yapmayacağı işleri yapmaya başladıkları için ileriki zamanlarda dua etkisinden çıkınca ters tepki vermektedirler. Bu nedenle dua Allah Teâlâ’ya yapılır. Allah Teâlâ ise kullarının ihtiyacı kadar olanı tecelli ettirir.

 • Rüyada Allah Teâlâ’nın ayda tecelli olması olur mu?

Rüyada görülen tanrı imajlarının çoğu insan nefsinin durumları ile alakalıdır. Bu şekilde nefsin durumu anlaşılır. Allah Teâlâ’nın rüyada dünya şekli ile görünmesi olmaz. Çünkü Allah Teâlâ noksan sıfattan münezzehtir.
Mesela, ay olarak görmek, nefsin hakikate yönelmiş olduğu ve onunla ışıldamaya başlamasıdır. Güneş olarak görülse o kişinin dini yönden kemal ehli olup etrafını da aydınlatıyor demektir.

 • Allah Teâlâ’nın istediği şeyler?

Allah Teâlâ’nın emrettiği şeyler ile istediği şeyler ayrıdır. Önemli olan bu istek ile emrin birleştirilmesidir. Bunu ancak kâmil insanlar başarabilir. Eğer bir konuda yapmanız gereken bir şey olduğunda tefekkür ederseniz, durumun farkına varabilirsiniz. Ancak şeytanın bu haldeki gaflet perdesi çok kalındır. Aşmak çok zordur.

 • Deprem mi olacak?

Deprem Allah Teâlâ’nın murat ettiği zamandır. Evliya da olsa, bazı kişilerin deprem tayinlerine inanmayın. Allah Teâlâ kullarına azabı katlamalı olarak vermez. Deprem olacak korkusu zaten azaptır. Birde deprem olursa bu zulüm yerine geçer. Allah Teâlâ zalim olmadığı gibi zulmedenleri de sevmez.

 • Zikir ateşi nedir?

Zikirde iç organları saran ateş havatırı yok etmek içindir. Fakat eğer kontrol altına alınmazsa letâif denilen kısımları yakar. İleride o kişi zikirden düşer. Önemli olan bu ateşin zuhur ettiğinde soğutmaktır. Bunu zikir verenin takip etmesi gerekir. Fakat günümüzde bu işin ehli kalmadığı için dersleri bırakmalı veya ders sayısını azaltmalıdır. Bu şekilde zarar görülmemiş olur.

 • Şeyhler ve müridlerin eşleri ilişkisi nasıl olmalıdır.

Şeriat dairesi içindeki haramlar her şekilde geçerlidir. Tasavvufta kalbimiz temiz yalanı ile mahremiyet kalkar yalandır. Allah Teâlâ’nın koyduğu sınırları kimse aşamaz. Şeyh hakiki ise hiç aşmaması gerektiğini bilmelidir. Zannediyoruz ki, birçok tasavvuf cemaatinde bu konulara dikkat edilmiyor. Şeriatı olmayan kişilerin hepsi cehennemliktir. İsterse tarikata intisaplı olsun. Bu durum insanları kurtarmaz.

 • 2012 de 40 yaşında Hz. Mehdi zuhur edecek mi?

Bu yalan İngilizlerin son zamanlarda İslam âlemini karıştırmaya başlamadan önce söyledikleri yalandır. Bu şekilde İslam devletlerindeki olan karışıklıkları Müslümanların kabullenmesini sağlamaktadırlar. Osmanlının yıkılış döneminde de aynı durumlar olmuştur.

 • Günümüz müslümanın virdi ne olmalıdır?

“Lailâhe illallah Muhammedurrasülüllah” zikrine müdavim olmalıdır. maddî ve manevî eşitlik ancak bu zikirle mümkündür. Günde yüz defa bu zikri çekenin bütün işleri düzeli olur.

 • Umrede şeytan kandırır mı?

Hacc’a gitmeden umreye gideni zaten şeytan kandırmıştır. Umrede kandırması çok önemli değildir. Üzerine farz haccı olanın umre yapması şeytanın isteklerindendir. Şeytan günah işletemediği kimseye farzların yerine nafile ibadetler ile meşgul etmesi hilelerindendir. Hacca gitmeden umreye gidenlerin bu yönden dikkatli olmaları gerekir. Fakat ne yazık ki, birçok yalanlar ile insanlar kandırılıp farz haccını yapmadan umre yapıyorlar. İslam’da ise farz ibadet dururken nafile ibadetle meşgul olmak men edilmiştir.

 • Boşanmak üzere olan koca dua nedir?

Kocasının ayrılmasını istemeyen kadın sebeplere sarılıp boşanmayı kaldırmak için bir gayret göstermelidir. Eğer zina veya kötü muamele yoksa aralarını bulmaları için aile büyüklerine başvurmalıdırlar.

 • Kaynana elini öpmek sakıncalı mı?

Kaynana elini öpmenin fayda ve zarar çizgisi iç âlemle ilgilidir. Şehvetten emin olunuyorsa ve ensest durumlar oluşmayacağı düşünülüyorsa sakıncalı olmayabilir. Ancak duygusal bağlamda yanlış hareketlerin önünün açılacağı zannediliyorsa dikkat etmek gereklidir.

İnsanların kendi iç hesaplaşmaları ile yanlış yorumların sonuçları hakkında Freud’un açıklamaları vardır.

Sakıncalı durumları telafi etmek zordur. Tedbir amaçlı yapılacak husus ise damatların kaynana ilişkilerinde resmî davranması daha tutarlı yoldur. Bu şekilde her iki taraf açısından emniyet olur.

 • Mezi akıntısına çözüm nedir?

Üroloji doktoruna başvurulmalıdır, belki bel soğukluğu olabilir.. Bildiğimiz kadarıyla gençlerin sorunlarındandır. Cinsel kuvvete işaret eder. Aşırı mastürbasyon yapma ve cinsel birleşme  sonucu uyarılmaya alışmış penis sertliğini (uykuda ve uyanıkken) kaybederken gelen sıvıdır. Güslü gerektirmez. Vesvese verir. En kötüsü uykudan uyandığında alt çamaşırda leke bırakmasıdır. Bu nedenle cünüp oldum zannedilir. Bunun çözümü şu şekildedir. Eğer rüya gördüğünü hatırlamıyorsa lekenin rengi sarı değilse yıkanmaya gerek yoktur. Daha vesveseli biri ise bezelyeden küçük şekilde penisine pamuk tıkar. Renk bunda daha belirgin olur. Renk beyaz olduğunda sorun yoktur. Pamuk kullanmak ilk zamanlar bir hafta acı verir. Fakat bir zaman sonra alışkanlık yapar sorun olmaz.  Abdest konusunda vesveseyi giderme yollarının en güzelidir. Tercih edilebilir.

 • Mürşidi kamil seçerken ne yapmalıyız?

Mürşid kâmil seçilmez. O sizi bulur. Eğer bir kişiyi mürşid seçecek olursanız ilk dikkat edilecek husus Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin sünnetini en güzel şekilde icra edeni bulmaktır. Sünneti iyi bilenin mürşide zaten ihtiyacı yoktur. Bilmeyen için de herkes mürşid hükmüne girer. Allah Teâlâ cahil olan kimseler yardım etsin, demek gerekir.

 • Kıskanç koca, geçimsiz koca için dua nedir?

Bu türlü dualar bulunur. Ancak zarar verir. Çünkü zikir şeklini alan bu duaların oluşturduğu enerjinin anormal etkileri vardır. Bu nedenle ahlak yoksunu olan kişilerin iyi güzel insanlarla sohbet etmelerini sağlamak daha önemlidir. Bu şekilde onların yanında gördüğü güzelliklerden etkilenir huy değişimine uğrayabilirler.

 • Sevdiğine bağlansın sık sık görüşmek istemesi için dua nedir?

Bu çeşit dualar sihir hükmüne geçer. Sonunda huzursuzluk ve üzüntüden başka bir olmaz. Bu çeşit dua yapan insanların çoğu iler ki dönemlerde evlendiklerinde boşanmaktadırlar. Çünkü murada erildiğinde dualar bırakılır. Dua etkisiyle olan sevgide kaybolur.

Seven zaten sever. Kimseye kendimizi zorla sevdirmeye gerek yoktur.

 • Aile geçimi için sırlı dualar nedir?

Bunun sırrı erkek için eşinin gönlünü yapması ve onun sevgisidir? Kadın içinse geceleri kalkıp namaz kılıp kocası için dua etmesidir. Eğer bu şekilde ailede dua ve sevgi mekanizması çalışırsa evin bereketi artar, rızık bollaşır. Yoksa isterse 100 bin hatim okunsun, tesbihler çekilsin boşunadır.

 • Çingenelerin yaptığı yemek yenir mi?

Yemek konusunda bu türlü düşünmek, cahiliye adetlerindendir. Yemekte helal ve haram mı olduğu, nereden kazanıldığına dikkat edilir.
Eskiden tasavvuf ehli abdestsiz pişirilen yemeği yemezlerdi. Bu usul bugün aranmamaktadır. Çünkü fitne zamanıdır.

 • Kocanın karısının yanında aşağılık duygusu duyması nedir?

Ekonomisi zayıf erkeklerde bu durum çok daha fazladır. Bu duyguyu yenmek konusunda eşine durumunu açıklasın. Eğer uzun bir müddet bu şekilde giderse, ihtiyarlık döneminde erkeğin Alzheimer ve Parkinson olma trendini yükseltir. Tecrübelerimizle bunu gördüğümü söyleyebilirim.

 • Allah Teâlâ narsist midir?

Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendisine duyduğu cinsi arzu, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Farklı tanımları ve kullanımları mevcuttur.

Sigmund Freud Narsizmi ‘Dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji)  egoya (ben) yönlendirilmesi’ şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur.
Bebek dış dünya ile ilişki kuramadığı erken bebeklik döneminde gerçek bir narsizm durumu içindedir. Libido dış dünyaya yönlendirilmemiştir. Bebeğin nesneleri ‘ben olmayan nesneler’ olarak algılaması aylar alır. ‘ben’ ve ‘ben olmayan’ arasında bir ayrım yapamaz. Dış dünyaya ilgi duymuyordur ve dış dünyada bile değildir. Bebek için tek gerçek kendisidir. Acıkması, susaması, üşümesi bebek için tek gerçekliktir. Bu durumu ‘birincil narsisim’ olarak tanımlanır.
Allah Teâlâ eğer narsist olsaydı bizleri yaratmazdı. Upanişadlardaki şu söz ne güzel açıklama yapmaktadır.

“Tanrı dünyayı yaratmak suretiyle kendi kendini sınırlar, bu bir fedakârlıktır O’nun için.”

Yine Kur’ân-ı Kerim’de “insanları ve cinleri bana ibadet etsinler için yarattım” ayetinin tefsirini “bilinmek” ile açıklamışlardır. Çünkü sonsuz ve mutlak olan yaratıcıya “sonlu ve aciz kulun” ibadet edebilmesi mümkün görünmemektedir. İnancında ilah kavramına bu manayı yükleyen kişinin Allah Teâlâ hakkında narsist olmasını düşünmesi hatalı durum arz etmektedir.

 • Kadınlar murid olur mu?

Kadınlar mürid olur. Kadının kadına mürşidliği de geçerlidir. Bu nedenle Hz. Aişe radiyallâhü anha annemiz İslâmın öğretilmesinde büyük katkıları olmuştur.

 • Mezi geldiğinde elbise değişir mi?

Elbise değişimi yoktur. Guslün şartlarında dahi elbise değiştirilmez. Lekelen kısım yıkanır. Eğer imkân yoksa o kısım kuruduktan sonra ovuşturularak leke izi yok edilebilir.

 • Mümin iki kez aldanmaz hadisi nedir?

Bu hadis müminlerin aptal olmadığını, hatayı tekrarlamadıkları için söylenilmiştir.  Müminin yanlış hakkındaki tavrı terk ve uzaklaşmak ile sonuçlandırılmalıdır, denilmiştir.

 • Rekat sayı vesvese sehivde ne yapmalı?

En az sayı üzerinden hareket ederek namazı tamamlamalı ve bitimde sehiv secdesi ile namazı bitirmelidir. Sürekli oluyorsa bu halden üzülmemeli, kişi elinden geldiği kadar cemaate devam etmelidir.  Çünkü cemaat halinde bu durum daha az olduğu bilinmektedir.

 • Yellenme vesvesesi için ne yapmalı?

Ses ve koku olup olmadığına dikkat etmeli yoksa abdestine güvenmelidir. Genellikle gençlerin çoğu bu halden müzdarip olması şeytanın alaycı ve bıktırıcı tavrındandır. Bu hali geçmek için fazla gayrette göstermeye gerek yoktur. Vakte yakın abdest alarak bu sorunu çözmek çok daha kolaydır.

 • Meni vesvesesi nasıl giderilir.?

Mezi ile menin ne olduğunu iyi bilmelidir. Ayrıca meni geldikten sonra idrara çıkılırsa daha sonra gelen sıvı vedi (beyaz su) denilen akıntıdır. Gusül gerektirmez.

 • Aşağılık kompleksini yenmek için dua nedir?

Bunu için en güzel dua herkesi sevmeyi öğrenmektir. Seven insan diğer insanlardan kendini küçük görmekten kurtulur. Aşağılık kompleksi gururlu insanlarda olur.

 • Namaz kılarken şeytan vesvese bırakır mı?

En çok vesvese namaz kılarken olur. Ne türlü vesvese gelirse gelsin namaza ve imana zarar vermez. Fiile çıkmayan düşüncelerden kullar sorumlu değildir.

 • Cünüpken yemek yenir mi?

Yenebilir. Ancak sağlık açısından gusülden sonra yenilmesi uygundur.

 • Mürşit ve mürid arasında perde var mıdır?

Tabi ki vardır. Ancak yoktur denilmesi sakıncalı durumda Allah Teâlâ mürşide öğretmenlik görevi verdiği için durumu bildirmesidir. Bu ise genellikle ruhâni yönden olur. Mürşidin bu durumdan bazı zaman haberi olmaz. Mahremiyetin Allah Teâlâ tarafından korunmasıdır. Yoksa İslam’da günah çıkarma gibi bir durum yoktur. Özgür yaşamımıza Allah Teâlâ’dan başkası müdahale edemez. Allah Teâlâ’nın müdahalesi de rahmet iledir.

 • Boşanmaların çoğu gelin kaynana kaynaklı olması nedir?

Kadınlar arasında arkadaşlık ve dostluk erkekler kadar gelişmediği için rekabet her zaman vardır. Erkek iki taş arasında kalmış buğday tanesi gibi olunca sonuçta boşanmalar gerçekleşir. Bunu gidermek için erkeğin siyaset ilmini bilmesi lazımdır. Ne yazık ki, bu ilme erkekler ileriki yaşlarında kavuşurlar. İlk  dönemlerde kadınların merhametinden yoksun olan erkeklerin evlerinde sıkıntı çok olmaktadır.
Evliliğin ilk dönemlerindeki boşanma sebepleri kadın olurken ileriki yaşlılık dönemlerinde erkeklerin olması dikkate şayandır.

 • Eşimin cinsel organını görürsem guslüm bozulur mu?

Hayır. Güslü gerektiren şartlar arasında görmek yoktur. Eşlerin birbirlerinden kendilerini saklama gibi bir hareket yalnış tutumdur.Eşlerin birbilerini cezb edecek hareketten sakınması ise soğukluğu meydana getirir. Ruhsatları olan şeyleri iptal etmek zamanla sıkıntıları çağrıştırır. Ruhsatları iyi bilmemiz gerekir.

 •        Kadınlar Hayızlı iken Halaka-ı zikire girebilirlermi.. Mescid hükmü olmayan bir bölgede zikir halkası kurulsa o halkaya Hayız halınde olan kadın katılabilir mi?

 Umum veçhile zikir halkasında namaz abdesti bulunmayanın dahi dahil olmaması esas kabul edilir. Seri durumlarda ansızın zuhur eden bir hal vaki olursa kadınların kendi aralarında kurduğu zikir halkasında kadınların birbirlerine olan durumu açık olduğu vechile girmemesi gerekir. Kadın ve erkeğin karışık olduğu bir zikir şekli Bektaşi tarikinde var olduğu söylenir. Bunun dışında hiçbir tarikte kadın ve erkek karışık zikir yapamazlar.

Seferi durumlarda veya ziyaretlerde ansızın zuhur eden-durumlarda erkek ve kadın odaları farklı bir mekanda zikir halkası oluşturuluyorsa (Kadiri-Rifâi) o zaman sukut ile içtima edebilir. Burada eğer adetli zikir yapılmıyor da, cemi şekilde zikir yapılıyorsa dua ve tesbihleri tekrar etmesinde bir sorun yoktur. (Nakşi hatmelerinde hiçbir şekilde bu durum  mümkün değildir.) 

Mukim olanlar için azimetle amel etmeleri elzemdir. Zikir halkalarına dâhil olmamaları feyz açısından önemlidir. 

Allahu a’lem

*************

–>

KİNSEY (2004) Film

Yönetmen:Bill Condon

Ülke: ABD, Almanya

Tür:Biyografi | Dram

Vizyon Tarihi:18 Mart 2005 (Türkiye)

Süre:118 dakika

Dil:İngilizce

Senaryo:Bill Condon

Müzik:Carter Burwell

Görüntü Yönetmeni:Frederick Elmes

Yapımcılar:Francis Ford Coppola | Kirk D’Amico | Valerie Dean |

Özet

Alfred Kinsey, Harvard mezunu bir zoologdur. Indiana Üviversitesi’nde biyoloji dersleri vermeye başladıktan sonra, özgür düşünceleri ve mizahi yapısıyla diğerlerinden çok farklı olan öğrencilerinden biriyle evlenir.  Kinsey’i kendilerine yakın bulan öğrenciler, zamanla onunla özel hayatlarını da konuşmaya başlarlar. Özellikle cinsel yaşam ve seks üzerine sorulan sorulara cevap veremeyen Kinsey, aslında hiç kimsenin bu sorulara cevap veremeyeceğini fark eder. Çünkü o güne kadar seks üzerine klinik incelemeler yapılmamıştır. Kurduğu ekiple bu konu üzerinde çalışmaya başlayan Kinsey ilk olarak erkekler üzerinde çalışmaya başlar. Yapılan görüşmeler ilerledikçe insanlar utançlarını ve korkularını yenip, deneyimlerini paylaşmaya başlarlar.  Alfred Kinsey’nin ilk çalışması Sexual Behaviour in the Human Male, 1948′de yayınlanır ve tüm Amerikan basınının ilgi odağı olur. Ancak bunun peşinden kadınların seks hayatları üzerine incelemeler yapmaya başlayan Kinsey’nin çalışmaları Amerika’da atom bombası etkisi yapar.   Alfred Kinsey’nin gerçek yaşamından beyazperdeye aktarılan film, 20. yüzyılın en radikal bilim adamlarından birinin portresini yansıtıyor.

Filmden

Nefsin gereklerinden uzaklaşıp ruhun gereklerine yöneliyoruz. Şehvetin binlerce caddesi vardır. Dans salonları, dondurma dükkânları büyük barlar, Türk hamamları. Aynen Hydra gibi,  Yeni başlar yaratır. Her şeyi. Bilimin modern icatları bile ahlaksızlığı geliştirmek için kullanılmaktadır. Benzinle işleyen makine bize otomobille yapılan gezintileri sağlamış oldu. Ve bundan çok daha zararlı bir tehdit ise yol kenarındaki genelevlerdir. Elektrik,  Haysiyet kırıcı görüntüleri olası kıldı. Telefon yüzünden genç bir kadın başı yastığındayken hemen yanı başındaymış gibi talibinin sesini duyabiliyor. Ve şunu da unutmayalım,  Bütün bunlar arasında en rezil icat ise her erkek ve genci ahlaki kayıtsızlığa hızla iten pantolon çözmeyi hızlandıran fermuardır.

******

Kendinizden haz almayı ilk denediğinizde kaç yaşındaydınız?

 Hayır. Hayır. Hüsnü tabir yok. Eğer bir üniversite mezunuyla konuşuyorsanız, mastürbasyon, testikül penis, vajina, vulva, boşalma gibi sözler kullanın. Daha alt seviyede bir erkek için, toplar, penis, işeme, bok kullanın.

******

“Seks boşalmasına sebep olabilecek her türlü alışkanlığa karşı gelinmelidir. Doktorlar bunun birçok hastalığa sebep olabileceğini söylüyor delilik, körlük, epilepsi ve hatta ölüm.” Ya uyurken başına gelirse?

 “20 gram meni kaybının, 1 kilo kana eşdeğer olduğu söylenmektedir.” Kendimi öldürüyorum ve hala farkında bile değilim. Peki ne yapmamız gerekiyor?

 “Bağırsaklarınızı açık tutun. Papazın vaazını okuyun. Hayalarınızı soğuk suyla dolu bir kovanın içine batırarak oturun. Annenizin saf aşkını düşünün”

******

Profesör Kinsey :

20. Bowdoin’da lisans eğitimimi tamamladıktan sonra. Harvard Bussey Enstitüsü’nde doktoramı yaptım. Burada Indiana Üniversitesi’nde zooloji profesörü asistanlığı yaptım. Başlangıçta Rhaetulus didieri ya da bir tür boynuzlu böcek eğitimi aldım. Sonra bundan çok daha etkileyici başka bir böcek keşfettim. Bu Amerikan Cynipidae ya da yaban arısıdır. Burada yaban arısı bulunduğu bitkinin üzerine bir yumurta bırakıyor. Bu vakadaki bir meşe ağacıdır. Yetişkin yaban arısı ağaca doğru yaklaşıyor ve çiftleşiyor. Bu aşamada, ölüm duygusuna çok yaklaşmıştır. Hayvanlar âleminde en az 2 milyon tür böcek yaşar. O zaman, yaban arısını bu kadar etkileyici yapan nedir?

 Son 3 yılımı, ülkenin dört bir yanını gezip yaban arıları toplamakla geçirdim. Evdeki karıncaların yarı boyutundaki bu arkadaşlarımdan ne mi öğrendim?

 Bir flörte ihtiyacının olduğunu. Bu sırnaşık mahlûkların binlercesini mikroskopta inceledikten sonra henüz bir diğerine benzeyen tek bir yaban arısı bile bulamadım. Hatta bazıları o kadar farklıydı ki bir neslin dölü bir koyun bir keçiden ne kadar farklıysa aileye o kadar benzemiyordu. Aramızda bazıları bu gerçekle teselli bulabilirler. Saklı anlamları göz önüne alın. Eğer her bir canlı şey, diğer canlılardan farklı ise o zaman çeşitlilik hayatın sadeleştirilemez bir gerçeğidir. Sadece varyasyonlar gerçektir. Ve onları görebilmek için sadece gözlerinizi açmanız gerekir.

McMillen:

Yaban arıları hakkında bilgi edindim. Sanırım neden size çekici geldiklerini biliyorum. Çok büyük kanatları var fakat uçamıyorlar. Yürüme mesafesinde olmadığı takdirde, şu tepeden bu tepeye gidemiyorlar. Bu da demek oluyor ki her neslin adımlarını şu tepeden, bu tepeye, sonra da bu tepeye yani en başa dönene kadar takip etmek mümkündür.

- Cennet Bahçesi’nin yaban arısı.

******

Profesör Kinsey :

oral seks Cinsel organını öpmek. bunun sorun yarattığını anlattığını söylüyorlar. Bence bu hiç doğru değil. Hayır, bunu ben de duydum. Oral seksle hamilelik arasında hiçbir bağlantı olmadığına sizi temin ederim.

İdeal evlilik: Fizyoloji ve tekniktir. “Oral temas, bir yandan bir uyarı vasıtası olarak kabul edilmekle birlikte eğer orgazma kadar giderse patolojik ve muhtemelen zararlıdır.” “Eller, asla cinsel uyarı amacıyla kullanılmamalıdır. Kadın cinsel organına yaklaşmak için tek bir aşk parmağı vardır o da erkek organıdır.” Bunların hepsi saçmalık. Ahlak gerçek olarak gizlenmiş.

******

Şimdi öncelikle çiftleşmenin 6 safhasıyla başlayacağız.

Uyarma. Islanma, ereksiyon. Artan duyarlılık. Orgazm ve sinirlerin boşalması. Her iki cins de bu aşamalardan eşit şekilde geçer. Uyarma. Kim, insan vücudunun hangi bölümünün 100 katı genişleyebildiğini söyler?

 Sanırım şunu söylemem gerekiyor, korkunç bir hayal kırıklığı yüzünden buradasınız. Çoğunlukla, uyarı gözlerde başlar. Kadın ve erkek cinsel organlarındaki değişiklikler bu slâytta gösteriliyor. Erekte olan erkek organının girebilmesi için vajinanın çok geniş açılması gerekir. Klitorisin şiştiğini görüyorsunuz. Bu, kadın açısından olayın tamamlanabilmesi için gerekli erotik uyarıyı sağlamaktadır. Ayrıca penisin en duyarlı yerlerinden biri olan bu noktanın da aynı şekilde uyarıldığını görüyorsunuz.

******

Çok fazla seks kansere sebep olabilir mi?

 - Yüksek topuk giymek verimsiz yapar mı?

- Sanırım vajinamın anormal bir şekli var.

- Islıktan frengi kapılır mı?

 - Homoseksüellik bir tür delilik mi?

 Kedimi biraz fazla düşünüyorum. Seksi bastırmak kekelemeye sebep olabilir mi?

 “Acaba penisim diğerlerinden daha mı küçük?

” “Çok fazla mastürbasyon zamansız boşalmaya sebep olur mu?

” “Erkek arkadaşımın anüsüme dokunması alışılmışın dışında mıdır?

” Hepsi de mükemmel sorular. Ve hepsinin de aynı cevabı var: Bilmiyorum.

Cinsel açıdan neyin olağan, neyin nadir olduğunu bilmek zordur çünkü insanların aslında ne yaptığı hakkında çok az şey biliyoruz. Bu da çoğumuzu sinirli veya suçlu duruma düşürüyor. “Doğru şeylerle mi ilgileniyorum?

 Her şeyi normal yoldan mı yapıyorum?

” İnsanların ne yaptığını bilmenin yollarından biri ne yapmış olduklarını bilmektir. Bu yüzden lütfen şu seks anketlerini doldurmak için zaman ayırın. Mümkün olduğunca doğru ve dürüst olmaya çalışın. Sadece böyle bir işe yarar. Bunu arkaya geçirin. Eğer doğruyu söylerseniz bu bir işe yarayacaktır.

******

Beni şaşırtan ise, bir kızın seksi görüntüsü ile  seks hayatı arasında hiçbir bağlantı olmaması. Görünüşe göre çirkinler daha çok faaliyette. Ben hep “Çirkin” kelimesinin çirkin olduğunu düşünmüşümdür.

******

Sadece erkeklerin bir mastürbasyon hikâyesi yok. Kadınların çoğunun da var. Bu beni şaşırtmıyor. Evlilik öncesi seksten ne haber?

 Evli erkeklerin yaklaşık üçte biri en az bir tecrübesi olduğunu söylemiş. Kadınlarda sadece onda bir. Tabii doğruyu söylüyorlarsa. Bir de evlilik dışı seks var. Sadece heteroseksüel değil, homoseksüel. Çok daha fazla gönüllü olmasını dilerdim. 100 vaka çok şey demek değil. Bu belki de anket şeklinde olmasındandır. Daha çok sınav gibi. Katılıyorum. Bir de insanlar sana güvenip güvenemeyeceklerini bilmiyor. Sırlarının güvende olduğundan emin olmalılar. Bu komik. Herkes bu anketleri kilitli bir yerde sakladığımı biliyor. Clyde haklı. İnsanlardan zarar gelme olasılığı yüksek çok hassas bir konuda bilgi vermelerini istiyorsun. Peki onlarla konuşsan?

 O zaman bütün sırları senin kafanda kalır.

******

Çoğu insan, cinsellikte yaptığı şeyin herkes tarafından yapıldığını düşünür. Ya da yapması gerektiğini. Fakat neredeyse bütün cinsel sapkınlık adı verilen şeyler biyolojik normallik sınırlarında kalmaktadır. Örneğin, mastürbasyon ağız cinsel organ teması ve homoseksüel faaliyetler insanoğlu dâhil bütün memelilerde sık rastlanan şeylerdir. Toplum bu tür faaliyetleri ahlaki açıdan kınamaktadır. Oysa bunları “gayri tabii” nitelemek gülünçtür. Fakat yaratılışın ilk kitabına ve halkın görüşüne göre bir tek doğru cinsel denklem vardır: Erkek artı kadın eşittir bebek. Bunun dışındaki her şey ahlaksızlıktır. Fakat sırf bu sınıftaki erkeklerin orgazm kayıtları toplumsal kısıtlamaların etkisizliği ve biyolojik ihtiyaç zorunluluğunu kanıtlamaktadır. Neden bazı inekler hat safhada seks ister de diğerleri sadece yerinde durur?

 Neden bazı erkekler haftada 30 kez orgazm olurken bazıları hiç olmaz?

 Çünkü herkes farklıdır. Esas sorun çoğu insanın birbiriyle aynı olmak istemesidir. Bu insanlık halinin temel açısını basit bir şekilde görmezden gelmek onlara daha kolay gelir. Grubun bir parçası olmaya o kadar isteklidirler ki orada bulunmak için kendi doğalarına ihanet ederler. Eğer hoşa giden ve kuvvetle arzu edilen bir şey yasaklanırsa anında bir takıntıya dönüşür. Bunu düşünün.

******

Yabancı bir kültürü anlamanın bir anahtarı pornografidir. Her kültürün aynen mutfaklarında olduğu gibi kendilerine özgü cinsel tasvirleri vardır. Gördüğünüz gibi, Brezilya’nın tasviri zelophilia’ya dönük. Oysa İtalya’nınki rahibeler ve rahiplerle ilgilidir. İngiltere’de çoğunlukla okul müdiresi kıçları resmedilir. Şaplak atanlar vardır. Bu arada uzak doğuda hafif kırbaçlar ve basit kölelik kullanılır.

Bir bilim adamı ancak yeterince istatistiksel bilgiye sahipse güvenilebilir bir kesinlikle genelleme yapabilir.  Evet. İşte bu yüzden, Amerika nüfusunu 200 temel sosyal alt gruba ayırıyorum. Her gruptan 400 ila 1.000 hikâye arası toplayacağız bu da toplamda aşağı yukarı 100.000 hikâye yapacak. Bu 20 yıl kadar sürebilir fakat sonunda insanın cinselliği konusunda temel sorulara cevap verebilecek düzeye geleceğiz. İlk yayın erkeklerle ilgili olacak. 1 yıl sonra da kadınlarınki çıkacak. Sonra da seks suçluları, homoseksüellik, hamilelik ve çocuk düşürmeyle ilgili 9 kitap. Ve sanat, cinsel bakış açısından hazırlanmış olacak. Bu proje, insanoğluyla bağlantılı olan en büyük girişimlerden biridir. Fakat Rockefeller Vakfı’nın desteği olmadan, bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bazı insanların tereddütleri var. Seks yoğun şekilde duygularla ve psikolojik davranışlarla ilgili bir şey. Bunlar da sizin zoolog olarak aldığınız eğitimin dışında kalıyor. Bu, bir kimyager aşçı olmadığı için yemekleri de analiz edemez demek gibi bir şey.

Bilimin hedeflerinden biri sadeleştirmektir. Herhangi bir bilimsel doğrulukla seks üzerinde çalışmanın tek yolu her şeyi bir kenara bırakıp, fizyolojik fonksiyonları incelemektir.

******

Bir şey daha var. Umarım cinsel tuhaflıklar ve sapkınlıklar üzerinde durmak. Bilim her zaman nadir görülen şeyle ilgilenir. Evet ama normale sadık kalınması tavsiye edilir. İnsanları derinden sarsmak istemezsiniz. Tabii ki hayır. Ben sadece sınıflandırma yaparım, ölçerim. Sosyal politikaları başkalarına bırakmaktan memnun olacağım. O zaman her şey iyi görünüyor.

******

İlk mastürbasyonunu yaptığında kaç yaşındaydın?

- Ne?

 - Kendine dokunduğunda. Ben bunu hiç yapmadım. Mastürbasyon geçmişi olmayan bir erkek neredeyse var olmamış demektir.

Evet var oluyor

Şu anda da ona bakıyorsun. Böyle olmayacak. Neden zahmet ettim bilmiyorum. Olduğun yerde kal. Yeniden deneyeceğim.

Yetişkinken ne sıklıkta mastürbasyon yaptın?

 Bir sorun vardı. Doktorlar kronik bir durum demişti. Bu ne kadar sürdü?

 Sürekli giymem gereken çok sıkı tayt gibi bir şey vardı. Bu da benim cinsel organımla temasa geçmemi engelliyordu.

******

Benim adım Dr. Thurman Rice ve sizinle Profesör Kinsey’nin iğrenç kitabı hakkında konuşmak istiyorum. Okuyup, not almakta serbestsiniz fakat müsveddeler bu odadan çıkarılamaz. Gidişin biraz kaba olduğunu inkâr etmeyeceğim. Dr. Kinsey’nin buldukları şaşırtıcı, hatta bazen şok edici. Örneğin, herkesin tek kabul ettiği tür olan evlilikte seks. Amerikalı erkeklerin orgazma ulaştıkları 9 türden sadece biri. Evlilik önceki seks, evlilik dışı seks mastürbasyon ve homoseksüelliğin daha önce hiç kimsenin tahmin etmediğinden çok daha yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. Sizi temin ederim ki. Dr. Kinsey bu kitabı zevkle sunmak için bütün gücünü kullanmıştır. Evet sanırım artı k desteğimizi resmen göstermenin tam zamanıdır. Lehine oy verenler?

******

Kinsey atom bombası attı. Dr. Kinsey tabuları yıktı. 6,50 lütfen. Fakat kültürlerin birçoğunda seks kirli bir sır olarak tutulmaktadır. Şunu unutmayın. Reklâmlar hafifler hafiflemez. Amerikan halkı bu kitabı hak ettiği şekilde fırtına sonrası sessizliğine gömecektir.

Sizi New York’a ne getirdi Dr. Kinsey?

 Artistlerin, yazarların ve oyuncuların seks hikâyelerini alacağız. Ayrıca buna “A Streetcar Named Desire”ın bütün kadrosu da dâhil. Ayrıca kadın araştırmasıyla ilgili bir sonraki kitabımız için kadınlarla görüşeceğiz. Bunun yanı sıra Rockefeller Vakfı’yla da görüşmemiz var. Kitabın başarısı sizi şaşırttı mı?

 Hayır. Dünyanın bunun yapılmasını ne kadar istediğini gösteriyor. Kitaptan yola çıkılarak herhangi bir Hollywood yapımı planı var mı?

 Bunun kadar anlamsız bir şey düşünemiyorum. Ya siz, Bayan Kinsey?

- Hayatınız çok değişti mi?

 - Kocam her zamankinden daha meşgul. Seksle ilgilendiğinden beri onu çok az görebiliyorum. Kadın araştırmasına ne diyorsunuz?

 Beyler. Beyler. Beyler. Lütfen. Eğer yararlı bir şeyler yazmak istiyorsanız güncel seks suçluları şifrelerine bakın. Hapishanelerimizdeki seks suçlularının çoğunluğunun geçmişlerinde nüfusun geri kalanından farklı hiçbir şey yok. Onların tek suçu, bir avukat tutamayacak kadar fakir olmaları. Bu hiç adil değil. Herkesin günahı hiç kimsenin günahı. Ve herkesin suçu aslında suç bile değil. “Herkesin suçu hiç kimsenin suçu.” Bu benim amacım değildi. Gazeteler, sansasyon yaratmak için konu dışı şeylere dikkat çekiyorlar. Yine de senin amacın ahlaki reçeteler vermek değil. Bir bilim adamından çok, vaiz gibi konuşuyorsun. Babam her zaman benim bir vaiz olmamı dilemişti. Peki neden kendi kuruluşunu, fonla beraber gözler önüne sermekte ısrar ediyorsun?

 Sana daha şimdi, şimdiye kadar yayınlanmış en çok satan bilimsel kitabı vermedim mi?

- Sadece burada değil, tüm dünyada.

- Evet. Ve bu da projenin her açısına parlak ışıklar tutuyor. Özellikle de en son yöntembilimine. Kimlerle konuşuyorsun?

 Çoğunun dedikodu olduğuna seni temin ederim. Alan. Kadınları incelemeye koyulduğun söyleniyor. Devam et. Uyandırma boyutunda olduğu söyleniyor.

- Doğru mu?

 - Evet. Ve neden biliyor musun?

 Tanınmış jinekologlara gittik ve fiziksel ölçüler istedik. Neden bahsettiğimiz hakkında çok az fikirleri vardı! Kadınların cinsel organlarına gelince, trajik boyutta cahilmişiz.

- Kim bu kadınlar?

 - Gönüllüler. Projedeki arkadaşlar.

- Fahişeler mi?

 - Hayır. Fahişeler işe yaramaz. Orgazm taklidi yaparlar.

- Tanrım.

- Alan. Elimizdeki seks hikâyeleri çok değerliler. Gerçek bilim doğrudan gözleme dayanır. Hiçbir şey bir gözün doğrudan gördüğünün yerini tutamaz. Ya da kameranın. Kamera mı?

 Sakın bana film çektiğini söyleme. Sadece dişilere özgü davranışların bazı fotoğraf çalışmaları var. Doğa filmleri. Hayvanlar mı?

 Evet, öyle de denebilir. Beyler, kesinlikle nadir bulunan bir yaratıkla tanışmak üzeresiniz. En ilgisiz temas bile, onda cinsel bir tepki uyandırıyor. Cinsel ilişki sırasında, ilk orgazmı girişten 2 ila 5 saniye içinde gerçekleşiyor. Her şey hazır mı Barbara?

 - Sanırım evet.

- İçeri gel.

- Merhaba.

- Nasılsınız?

 Barbara’nın 40 yaşına gelene kadar hiç orgazm olmadığından bahsetmiş miydim?

 İç dudaklar ve klitorise nasıl nazik bir şekilde vurduğuna dikkat edin. Örneklerimizin yüzde 84′ü kendilerini bu şekilde uyarıyor. Peki ya vajina?

 Kadınların küçük bir azınlığı için, vajina çukuru ölü bir yer. Hemen hemen sinir uçlarından yoksun. Penisin girmesinin, uyarı kaynağını değiştirmesiyle hiç ilgisi yok. Pomeroy gibi yetenekli bir eşi olsa bile.

- Bu sensin değil mi?

- Son kez bakmıştım. Yıllarca kadınlara klitoriste bir orgazmın olgunlaşmamış, nevrotik olduğu söylendi. Onlar da büyük bir gerginlik içinde, orgazmı vajinaya yönlendirmeye çalıştılar ki bu birçoğu için biyolojik açıdan imkânsızdı. Psikanaliste göre, bu kadın bir frijit. Güzel haberler millet. Rockefeller Vakfı yıllık burslarını bugün ilan etti. Gelecek sene için, 40.000 dolar verecekler. Bu da bugüne kadar bilimsel bir projeye ayırdıkları en büyük fon. Ve yeni bir kuruluşu finanse etmeyi de kabul ettiler. Böylece hepimiz Seks Araştırmaları Enstitüsü’nün gelecekteki çalışanları olduk.

******

Bize en yakın primat ilişki olan Bonobo şempanzesinde seks sosyal birlik ve barışın birleştiricisidir. Toplumlarının davranışları, romantik aşk, din ve ahlak inançlarından arınmış bir vaziyette biyoloji ve şartların mantıklı bir birliği şeklinde kendini gösteriyor. Hikâyelerimize katkıda bulunan kadınların deneyimlerine dayanarak evlilik dışı ilişkiler hakkında ciddi boyutta motivasyon olduğunu inceledik. Kimi zaman, sosyal statü için yapılan bilinçli ya da bilinç dışı bir girişim oluyor. Diğer durumlarda ise bazen eşlerinden daha üstün olabilen yeni partnerleriyle çeşitli deneyimler yaşama şansını elde ediyorlar. Bazen de eşlerinin evlilik dışı ilişkilerine misilleme olarak yapılıyor. Ya da bazen cinsellik dışı kötü davranışlara maruz kaldıklarında meydana geliyor. Bazı kadınlar duygusal tatminde yeni kaynaklar keşfediyor. Bazıları ise birden fazla partnerle böyle yakın bir ilişkinin neredeyse imkânsız olabileceğini düşünüyor. Ayrıca ciddi miktarda bir grup vaka keşfettik ki kocaları eşlerini evlilik dışı ilişkilere girmeleri için yüreklendiriyordu. Buradaki tek amaç, eşlerine daha fazla cinsel tatmin olanağını yaşatmak içindi.

******

Kenneth Braun: Endişelenmeyin, Dr. Kinsey. Size güveniyorum.

- Biz aslında birbirimize çok benziyoruz.

- Nasıl yani?

 Ben de her şeyi kaydederim. Rastladığım her vajinanın derinliklerini. Her penisin uzunluğu ve çevresini. Orgazma ulaşma zamanını. Boşalmanın mesafesini. Hepsini yazdım. Bu benim hayatımdaki gerçek işimin kayıtları. Bu arada, bu seks. Bence kaydetmek her şeyi ikinci kez yaşamak demektir. Sizce de öyle değil mi?

 Bir de nadir görülen yeteneklerim vardır. Son derece gevşek bir başlangıçtan sonra. 10 saniye içinde erekte olup, boşalabilirim. Bunun aslında fizyolojik açıdan imkânsız olduğunu söyleyebilirim. Kan basıncı bu şekilde,  Başlayabilir miyiz?

 Büyükannem beni cinsel ilişkiyle tanıştırdığında 10 yaşındaydım. İlk homoseksüel ilişkim babamla oldu. 33 kişiden oluşan geniş aile üyeleri arasından, 17′siyle cinsel ilişkiye girdim. 5 nesil vardır. Penisimin uzunluğu 21 santimdir, tam erekte olduğunda 7 santim çevresi vardır. Gençliğimde, boşaldığımda 8 küp santimetre sperm oluşurdu. 50 yaşıma geldiğimde, bu 5′e düştü. 22 çeşit hayvanla seks yaptım. 9.412 kişiyle cinsel ilişkiye girdim. Cinsel ilişkiye girdiğim. 605 ergenlik öncesi erkek ve 231 ergenlik öncesi kız vardır.

Bir erkek çocuğun orgazmını görmüş müydünüz?

 Hayır. Sanırım bu yüzden ben özel biriyim. Fizyolojik açıdan, tıpkı bir yetişkinin orgazmına benziyor. Yeter artık. Sizinle aşağıda barda görüşürüz. Onu tarafsız olması için eğittiğinizi sanıyordum. Bazen zordur. Galiba benim gibi biri, bazen inançlarınızı sınava tutuyor.

- Nasıl?

 - Biliyorsunuz. Herkes istediğini yapmalı. Ben hiç böyle bir şey söylemedim. Kimse istekleri dışında bir şey yapmaya zorlanmamalı. Kimseye zarar verilmemeli. Aslında siz, düşündüğümden çok daha tutucu biriymişsiniz.

******

. Kinsey deli bir Nebuchadnezzar. Kadınları sığırlarla karıştırmak için araziye gönderiyor. “Kendini cinselliğin mesihi ilan ediyor. Erkek cinsiyle yolunu alan Kinsey şimdi de Amerikan kadınlarını zehirliyor.” Dün gece hiç uyudun mu?

 Böcek bilginliğini bıraktığımdan beri kaç yıldır, – , insan davranışlarını inceliyorum?

 - Neden bunları okuyorsun?

 İnsanların bu kitaptan neden bu kadar nefret ettiğini anlamaya çalışıyorum. Onlara büyükannelerinin, kızlarının mastürbasyon yaptığını evlilik öncesi seks yaptığını, birbirleriyle seviştiğini söyledin.

- Ne bekliyordun ki?

 - Biraz saygı.

******

Evlilikteki sadakat sorunu, bugün toplumumuzun karşı karşıya olduğu en karmaşık konulardan biridir. Evli bireyin çeşitli seks partnerleri arzusu ile düzgün bir evliliğin korunması arasındaki uzlaşma problem yaratmaktadır. Bu konu kültürümüzde tatmin edici bir boyutta çözülmemiştir. Gerçek şu ki Amerika cinsel faaliyetlerle doludur fakat sadece bir bölümü toplum tarafından onaylanmaktadır. Cinsel konularda ahlak reform geçirmelidir. Ve bilim bunun yolunu gösterecektir. Bazen,  Ben bazen, Püritenler evlerinde kalsaydı bu ülkenin nasıl bir yere benzeyeceğini merak ediyorum. Ya bütün sahtekârlar ve ahlaksızlar, Atlantik’i geçmiş olsaydı?

 Fakat bütün yasak ilişkiye girenler bir kez daha bilim adamını caydırıyor ve yıldırmaya çalışıyorlar. Araştırmayı bitirmeye ikna ediyor. Bu benim her zaman en büyük korkum oldu Clyde. Bu işi bitirmeden önce ölmek.

******

Vergi muafiyeti olan kurumların oturumları süresince komünistlerin Birleşik Devletler’de nasıl finanse edildiklerini göstermeye çalıştık. Bütün bunlar için şeytani bir komplo vardır ve amacı da Amerika’da sosyalizmin ilerlemesini sağlamaktır. Kinsey’nin araştırmasının, komünist bir amaçla ülke gençliğini uyandırmaya ve yok etmeye yardımcı olduğuna katılıyor musunuz?

 Katılmıyorum efendim. Söyler misiniz Dr. Gregg, acaba Rockefeller Vakfı bu işin sadece bir seks araştırması olduğuna inanıyor mu?

 Bence bu muhtemelen vakfın hiçbir ilgisi olmaması gereken bir şey. Dr. Kinsey’nin projesi şu anda artık başka kaynaklardan destek alacak bir pozisyondadır. Rockefeller Vakfı’nın desteğini kaybeden Dr Kinsey’nin projesi hayatta kalabilmek için şimdi başka kaynakların arayışına girdi.

******

Dr. Kinsey:

 Bu kadın, ilk adet gördüğünde babası tarafından dövülmüş. Şimdi artık her tür fiziksel kapasiteden yoksun. Ve bu adam da,  “Sevgili Bay Kinsey,  Size yazmak için uzun bir süre bocaladım. Sanırım çok utanmıştım ve ben,

” Bu kan nereden geldi?

 Sünnet derimi kestim. Farklı türdeki hisleri anlamak istedim. Bana hiçbir zevk vermedi. Sadece çok ufak bir acı oldu. Ben onlara yardım edemedim Mac. Üstesinden gelemedim. Artık kendini cezalandırmayı kes. Şimdi de herkesi mahvettim!

******

Huntington:

 Hartford A&P servetinin mirasçısı. Finansal sorunlarınızı tek bir kalem oynatmayla çözebilir. Yalvarmayacağım Mac. Yalvarmayacağım. Ohio penise oral seksi yeriyor fakat kadın organına oral seksi tolere ediyor. Benim kendi eyaletim Indiana’da, evlilik içinde dahi olsa her tür oral seks yasa dışıdır. Günümüzdeki seks kanunları, gerçek dünyanın tamamen dışındadır. Benim 4 karım oldu. Bazı insanlar benim seks suçlusu olduğumu söylüyor. Hunt, eğer Dr. Kinsey’nin sözünü kesmeye devam edersen 5.’yi de bulman gerekecek. Lütfen devam edin. Şu anda bile, 43 eyalet yetişkinlerin tek bir cinsel ilişkisini cezalandırabilir. Bir müze açmayı düşünüyorum. Modern sanat hakkındaki fikriniz nedir?

 Bu benim uzmanlı k alanıma girmiyor Bay Hartford. Gerçekten de kendimi bunu tartışacak kalitede görmüyorum. Neden olmasın?

 Benim birkaç süper markete sahip olmam sadece alış veriş konusunda konuşabileceğimi göstermez ki. Siz de benim kadar modern sanattan nefret ediyor musunuz?

 Eğri büğrü çizgiler, bomboş tuvaller,  Peki bir sonraki kitap seks suçlularıyla da ilgili olacak mı?

 Paraya ihtiyacımız var Bayan Hartford. Bizim,  Bize para verecek birine ihtiyacımız var. Diğer bilim adamlarına bahşedilen haklara sahip olabilmek için nelerle başa çıkmam gerektiğini tahayyül edemezsiniz. Ödeneğim tamamen kesildi ve ülke çapındaki her dergi ve gazetede adım çamura bulandı. Kazandığım her dolar,  Beni rahat bırak! Kazandığım her kuruşu yine projeme harcadım. Fakat davayla mücadele etmek bize korkunç bir meblağa mal oldu. İflas ettik!

- Dr. Kinsey,

- Lütfen! Daha ne kadar zamanım kaldığını bile bilmiyorum. Bana yardım edin! Her şeyin kayıtlarını tutmam lazım. Ben gerçekten üzgünüm. Yapacağım her destek, seksi onaylamam şeklinde yanlış yorumlanacaktır. Ben bu tür bir durumu kaldıramam. Anlıyorum. Ama eminim bir şeyler yerine oturacaktır. Haklısın.

******

Biz 23 yıldır evliyiz, 3 tane muhteşem çocuğumuz var. En küçük çocuğum üniversiteye başladığı zaman, ben de işe girdim. Bir sanat kurumunda. Orada bir kadınla tanıştım. Kabul ofisinde çalışan bir sekreter. Hızla arkadaş olduk ve daha da ötesinde, ona âşık oldum. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu bir şok etkisi yarattı. Bunu görmezden gelmeye çalıştık, duygum daha da kuvvetlendi. Kendi düşüncelerinizin size karşı durmalarının nasıl bir şey olabileceğini hiç bilemezsiniz. Durumum hakkında kimseyle konuşamadım. Ben de bununla baş etmenin başka yollarını buldum. İçki içmeye başladım. Bunun üzerine, kocam beni terk etti. Çocuklarım bile benden uzaklaştı. Artık sona iyice yaklaşmıştım. İşte küçük şeylerin toplumumuzu nasıl değiştirdiğini gösteren başka bir örnek daha. Siz neden bahsediyorsunuz?

 Şimdi her şey çok daha iyi. Öyle mi?

 Ne oldu?

 Siz yaptınız, tabii ki. Kitabınızı okudum ve çok kadının benimle aynı durumda olduğunun farkına vardım. Bu konuyu arkadaşımla konuşma cesaretini topladım. Ve o da bana dedi ki, duygularımız karşılıklıymış, bu da beni çok şaşırttı. Şimdi 3 yıldır mutlu bir şekilde beraber yaşıyoruz. Siz hayatımı kurtardınız efendim.

Bir sorum daha var. Bana bütün hikâyenizi anlattınız. Çocukluğu, aileyi, kariyeri, seks yaptığınız her bir kişiyi. Fakat burada aşkla ilgili tek bir ifade bile yok. Bunun sebebi aşkı ölçmenin imkânsız olması. Ve bildiğin gibi, ölçümler olmazsa bilim de yok demektir. Fakat ben de son zamanlarda bu sorunla ilgili düşünüyorum. “Sorun” mu?

 Mesele aşka gelince hepimiz karanlıktayız. Peki sizce bunun bir önemi var mı?

******

- Uçağımız kaçta Mac?

- Birkaç saat sonra. Ormanda duralım biraz. Mac?

 Buradayım Prok. Bu ağaçların 1.000 yaşında olduğunu bir düşünsene. Bu yüzden adı, sekoya sempervirens. “Her zaman yeşil.” Her zaman canlı. Mac, sana daha önce Mbeere’den bahsetmiş miydim?

 Hayır, hiç hatırlamıyorum. Bunlar eski bir Doğu Afrika kabilesi. Ağaçların kusurlu insanlar olduğuna sonsuza kadar hapis kalmaktan sızlandıklarına inanırlar.

Kökleri onların tek bir yere yapışıp kalmalarını sağlıyor. Ama ben hiçbir zaman hoşnutsuz bir ağaç görmedim. Şuna bak, köklerinin yere nasıl tutunduğuna bak. Bunu gerçekten sevdiklerine inanıyorum.

Haydi gel Mac. Acelemiz nedir?

 Yapacak çok işimiz var.

******

 

 

About these ads

Yazabilirsin

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s