“TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR”İ KİME SÖYLÜYORLAR?

Hem nalına hem mıhına bir yazı     ‘Böyle bir günü tasavvur edemiyordun, gaflet içindeydin. İşte biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün, aklın, dünyada inkâr ettiklerini görecek, kavrayacak kadar keskindir.’ Kâf, 22 “Gerçekleri araştırmayı bırakırsak nasıl düzeliriz ?. Yaptık oldu. Söyledik tuttu. Fakat nereye kadar?   1950 SEÇİMLERİNDE MP VE BÖLÜKBAŞI Seçim kanunundaki anti demokratik […]

CİN

Hzl: Şahap Nazmi COŞKUNLAR Sosyoloji ve Etimoloji üzerindeki sekiz, on önemli eseriyle dünya çapında şöhret kazanan Londra Üniversitesi Cemiyet İlimleri Profesörü Filozof Edward Westermarck’ın «İslâm Medeniyetinde eski putperestlik, cahiliyet devrinden sızıp yaşayagelen inançlar» mealindeki kitabının «Cin» ve «Nazar Değmesi» kısımları birer broşür halinde basılabilmiştir. ★ En büyük mürşid’in, yol gösteren’in ilim olduğu anlaşılmadığı sürece bütün […]

MARTİN LUTHER’İN İSLAM ANLAYIŞI

Hzl: Ludwig Hagemann (Çıkışı köhnemiş Roma ve papalığın bünyesinde barındırdığı “Soteriology ‘kurtuluş doktrini’” ne isyan olarak başlayan Martin Luther’in dini başkaldırısı daha sonra entrikalarla Roma Kilisesi tarafından yönü İslâm’a düşman bir yaklaşıma dönüştürülmüştür. Yani Roma Protestanlığın yaşama hakkını arka-planda Türk-İslâm düşmanlığına çevirmesi karşısında kabullenmiştir. Dini ayıklanma ve reformize olarak başlayan bu isyancı hareket, siyasallaşmıştır. Siyasallaşan […]

DEVECİ İLE KARAYILAN

Devecinin biri sahrada kızgın kumda güç bela yürü­yordu. Kum öyle ayaklarını yakıyordu ki, adam: “Cehennem sıcağı böyle olmalı”, diye düşündü. Neden sonra, devesine bindi ve yolculuğunu öyle sürdürdü. O kadar saf, o kadar şefkatliydi ki, devesine dahi sürekli binmez, ona acırdı. Derken çöle vardı. Çölde yürümekten saçları ağarmış, doğrusu benzi bile sararmıştı. Böyle durup dinlenmeden […]

CEMİL MERİÇ İLE SOHBETLER

Yusuf YAVUZYILMAZ Cemil Meriç, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli entelektüellerinden biridir. Halil Açıkgöz’ün kaleme aldığı ve 10 Kasım 1976- 13 Haziran 1987 yılları arasında yaptığı sohbetlerden oluşan “Cemil Meriç İle Sohbetler” adlı eser, Cemil Meriç’in düşünce dünyası hakkında değerli bilgiler veriyor. Cemil Meriç, vefat ettiği 1987 yılına kadar Türk düşüncesi hakkında çarpıcı tespitlerde bulunuyor. Bir döneme […]

CİNLERİ YAKMAK VAR MI?

Hzl:  Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ [“Cinleri yakıyorum” diye okuma yapan cincilerin olduğunu duymuşsunuzdur. Bu meselesinin aslı olup olmadığı üzerine yapılan araştırma yazılardan birkaçı sitede yayınlandı.   İSLÂMA GÖRE CİN ÇARPMASI TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ   İSLÂM İNANCINDA CİN Fakat Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemden gelen hadislerde yakma mevzusunun olmadığı; Kur’ân-ı Kerim’de şeytanın kıyamete kadar mühlet […]

İSLÂMA GÖRE CİN ÇARPMASI TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ

hzl: Arif COŞKUN “CİNN” LERİ GÖRMEK Cinnin varlığı Kur’an ve sünnet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de cinler hakkında bir sûre nazil olmuştur. Sahih hadisler ve tevatür derecesindeki kuvvetli haberler ile cinnin varlığı sabittir. Cinnin varlığını inkâr eden, bilinen Kur’an’ı inkâr etmiş olacağından, İslam milletinden (dininden) çıkar. Fakat, “cinler görülür mü, görülmez mi.” Bunu da anlayıp bilmek […]

MUHAMMED MUSADDIK

  İran Başbakanı Görev süresi 28 Nisan 1951 – 16 Temmuz 1952 Hükümdar Muhammed Rıza Pehlevi Vekil Ahmed Zirakzade Yerine geldiği Hüseyin Ala Yerine gelen Ahmed Kavam Görev süresi 21 Temmuz 1952 – 19 Ağustos 1953 Hükümdar Muhammed Rıza Pehlevi Vekil Hüseyin Fatemi Yerine geldiği Ahmed Kavam Yerine gelen Fazlullah Zahidi Kişi bilgileri Doğum 16 Haziran 1882 […]

İSLÂM İNANCINDA CİN

Hzl: A. Saim KILAVUZ İnsanlar tarih boyunca Tanrı dışında görülmeyen, olağanüstü başka varlıklara da inanmışlar, çeşitli devirlerde ve coğrafi bölgelerde bu varlıkların iyilerine ve kötülerine değişik isimler vermişlerdir. Bu varlıklar bazen tanrılaştırılmış veya ikinci dereceden tanrısal varlıklar olarak görülmüş, bazen da İnsanî özellik ve nitelikler içinde düşünülmüştür. Hatta Hıristiyanlık ve Yahudilikte bile birbirine karıştırılmıştır. İslâm […]

ÜMMÎ BİLGİLER

İyi bilin ki, Allah Teâlâ´nın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Kur´an-ı Kerim, Yunus: 62   ÜMMÎ Anasından doğduğu gibi kalan; yeni bir bilgi edinmemiş olan; okuma-yazma bilmeyen. “Ümm” kelimesinin ism-i mensubu “ümm”e mensup olan, Arap dilinde “ümm”; anne, bir şeyin aslı gibi anlamlara gelir. Sözlük anlamının yanında mecazi bazı anlamları da vardır. Kur´an-ı Kerim´de anne, […]

KİTAP ÖMRÜNÜ TAMAMLARKEN- “Mehmet Ali KILIÇBAY”

Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Kitap okur, müzik dinlerim. Dünyada bu kadar yanlış anlaşılan bir soru daha yoktur. Dünyada bu soruya verilen cevabın meydana getirdiği alan kadar da yaygın bir yalan daha varsa, o da herhalde “seni seviyorum” dur. Veya, neden kitap okumuyorsunuz? Kitap pahalı da ondan. Dünyada bu kadar yaygın bir yanılgı daha varsa, o […]

BİZ SEVENLERDENİZ

Hz. Ali kerremallâhü vecheyi sevmemek. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemi sevmemektir. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemi sevmemek Allah Teâlâ’yı sevmemektir. Hakikî müslümanlar Hz. Ali’yi severler. ** Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu ki: —           Ya Ali! Senin yüzüne nazar etmek ibadettir, dünya ve âhiretin seyyidi ve serveri sensin. Her kim seni severse, beni sevmiş olur. […]

TANRIYI BİLMENİN İMKÂNI VE MAHİYETİ

Hzl: Mehmet Sait REÇBER   Tanrı hakkındaki bilgimizin en temelde ve önemli ölçüde akli sezgilerimize dayandığını düşünmek oldukça makul ve savunabilir görünmektedir. Ancak bu olgu Tanrı’ya ilişkin bir bilginin başka yollarla elde edilebileceği imkânını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla, Tanrı’ya ilişkin bilgimizde akli ve tecrübi sezgilerin birbirini desteklediğini; akıl ve tecrübenin bu bağlamda deyim yerindeyse birbirini tamamladıkları, […]

BEREKETLİ HİLAL YA DA MÜNBİT HİLÂL’İN GELECEĞİNDE “ARAL”LAŞMA

Bereketli Hilal ya da Münbit Hilâl (İngilizce: Fertile Crescent), Ortadoğu‘da, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge. Terimi ilk kez ABD’li doğubilimci ve arkeolog James Henry Breasted kullanmıştır. Bereketli Hilal, kışları yağmurlu, yazları kurak geçen Akdeniz ikliminin egemen olduğu, hilal biçiminde, oldukça bitek bir alandan oluşur. Güneyde Arabistan Çölü ile kuzeyde Doğu Anadolu dağlık bölgesi arasında […]

HALK KÜLTÜRÜNDE NAZAR, NAZARLIK İNANCI VE BUNLARA BAĞLI UYGULAMALAR

Yard. Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK Bütün toplumlarda yaygın olarak görülen nazar inancının kökeni, Neolitik çağlara kadar uzanmaktadır. Girit’te, Aşağı Mısır’da, Malta’da, Kuzey Fransa’da ve Britanya’da Bronz çağına ait, balta şeklinde yapılmış nazarlıklar (amuletler) bulunmuştur. Araştırmalar sonucunda, eski dönemlerden itibaren Batı’da ve Doğu’da büyünün ve nazarın kötü etkilerine inanma ve bunlara karşı tedbirler alma bilgisinin köklü […]

DECCAL Hakkında “BİR ÖNSEZİ”

“Eski bir istihraç” Amerika Suud’a da girecek, Medine’nin yakınına inecek Üç füzeyle şehri boşalt diyecek.. Bunu da gözleyin aziz kardeşim.. Medine’den kalkıp Şam’ı vuracak.. Peşinden Mısır’ı pat avlayacak.. İran’la bir daha kapışamayacak. Bunu da akılda tutun kardeşim.. Suriye’ye girip fesat salacak.. Hatay Arabındır deyip çatacak.. Türk kürt oyunuyla çok oynayacak.. Lut kapısı onun sonu kardeşim. […]

ALMANYA’DA ALEVİLİK ANABİLİM DALI AÇILDI

“Almanya’nın Sesi Radyosu” Dünyada ilk kez Alevilik anabilim dalı Hamburg Üniversitesi’nde açıldı. Üniversitede Dersler 2015 Yılı Ekim Ayında Başlayacak. Hamburg Üniversitesi Dünya Dinleri Akademisinde Alevilik Anabilim Dalı açıldı. Açılış 2012 yılında kentteki İslam cemaatleri temsilcileri ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ile imzalanan “hak eşitliği anlaşması” kapsamında oldu. Üniversitede dersler 2015 Ekim ayında başlayacak. Hamburg […]

İRAN’IN BORCU: Netanyahu, İran İle İsrail’in Mücadelesini Nasıl Kaybediyor?

Hzl. ALUF BENN İsrail’in İran Şah Rejimiyle eski ortaklığı tamamen de ortadan kalkmış değil. EAPC halen mevcut ve petrol boru hattını, limanları ve depolama konteynırlarını çalıştırmaya devam ediyor. Hükümet ise, şirketin faaliyetini ve finansal raporlarını gizliyor – görünen o ki, İran’daki faal durumda olmayan ortaklarının ortaklıktaki rollerinden dolayı daha fazla para talep etmesinden korkuyorlar. THE […]

THE ART OF THE STEAL (2013) Dolandırma Sanatı

Oyuna nasıl gelinirin resmine bakmak ve replikleri için seyredilmesi gereken bir film. Her objenin birer aldatma/aldatılmada kullanıldığı ve temel ilkelerinin neler olduğunu fark edeceğiniz bu yapıt, hoş bir zaman geçirtirken, düşünce dünyanıza birçok şeyler katabilir. Bir repliğini paylaşmak gerekirse: Kimse palavra sıkmıyor. Bunun Neye benzediğini söyleyeyim, Claudius’a benziyor. Bence gelmiş geçmiş en büyük Roma imparatoru. […]

ANKARALI ÂŞIK NİYAZİ DEMİRÖRS’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

2 Ocak 1927’de Ankara’da dünyayı şereflendiren Aşık Niyazi Hazretleri, ilk, orta ve lise tahsillerini Ankara’da tamamlayarak önce askerlik görevi için, 1951 senesindeyse asaleten ordu mensubu olmuş, yüzbaşı rütbesine kadar yükselmiştir. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu, ordudan malûlen emekli olan Aşık Niyazi Hazretleri, Milli Savunma Bakanlığında sivil olarak görevini sürdürerek oradan emekli olmuştur. Kadriye Hanımla olan evliliğinden […]