PSİKOHİDROOŞİNOTERAPİ

Kaynak:Şizofrengi Dergi, Sayı 4, 4 Eylül 1992

DOSTOYEVSKİ VE İNTİHAR

Hzl: Durul ve Yağmur TAYLAN Fyodor M. Dostoyevski, herkesin bildiği gibi çağdaş edebiyat, dinsel düşünce ve psikolojiye olan katkılarından dolayı dünya edebiyatının devlerinden biridir. Yazar, psikolojiyi görkemli eserlerindeki artistik çabanın bir yan dalı olarak kullanmasına rağmen, insan karakterine derinlemesine dalışı, motivasyon ve tutkuların belirsiz köşelerini insan davranışlarının geniş sınırlan içerisinde aydınlatma becerisi ile günümüz okuyucusunu […]

DELİLİK ÜZERİNE KONUŞMALAR

BİR “AKIL HASTASI” İŞ Masa başı işleri, bir yere bağlı olarak çalışmak beni sıkar. Kravat takmayı sevmiyorum. Memuriyeti sevmiyorum. Kravat afedersiniz yular. Betice bir anlamı yok. İler koyun kendi bacağından asılır sözünü kabul etmiyorum. Neme lazımcılık en büyük alçaklıktır. İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplum sorunlarıyla ilgilenmesi gerekir. İlgilenmiyorsa gitsin mağarada yaşasın. HAYATIN ANLAMI? Bu dünyaya […]

“ONAT KUTLAR”LA PSİKİYATRİ VE SİNEMA ÜZERİNE

“Bundan önce de sözüm ona psikolojik derinlikler taşıdığı söylenen filmler oldu ama açıkçası daha çok başkalarına benzeme isteği göze çarpıyordu. Daha içtenlikle kendi ruhsal dünyasını yansıtmayı seçen tek yönetmen, Ömer Kavur.”   Modern psikiyatri size neyi çağrıştırıyor? Psikiyatri benim için herşeyden önce çağımıza damgasını vurmuş büyük bilim adamlarıyla çağrışım yapıyor. Başta Freud. Onun dışında sanatçı […]

ŞİZOFRENGİ DERGİLERİ

Sunuş Sayılar Sunuş Şizofrengi’yi kapatalı on beş (berbat) yıl geçti. Daha önce on üç sayısının okunabildiği bir internet girişimi olmuştu. Bu kez bütün sayılar ve üç ekin tamamı huzurunuzda. Ee anca! Şizofrengi’nin bugüne dek ne bir facebook hesabı, ne bir twitter hesabı ne de http://www.sizofrengidergisi.com dışında bir internet sitesi oldu. Anarşist özü gereği sahipsiz bırakılmıştı. […]

MUSKATERAPİ

“İster realizm, ister rasyonalizm, isterseniz bilumum materyalizm külliyatını yutmuş olun, hiç farketmez. Bir gün denize düşünce siz de muskaya sarılırsınız” Hacılar, hocalar, muskalar ve üfürükçüler sadece ilgili profesyonelleri değil herkesin tepkisini çekiyor günümüzde. Yeni bir olgu olmamakla birlikte, ısıtıldıkça gündemi sahipleniyor üzüyor tartıştırıyor ancak süreğen bir eğri izlemeye de devam ediyor. Bilimden de, hekimlikten de, […]

RÜYA TABİRLERİ

NEFİS MERTEBELERİNDE RÜYA TABİRLERİ Nefis mertebeleri yedidir 1-Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların, 2-Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü’minlerin, 3-Nefs-i Mülhime: Âlimlerin, 4-Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler 5-Nefs-i Radiyye: Evliyâların 6-Nefs-i Mardiyye: Âriflerin 7- Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü’s-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.) Bu yedi nefsin her birinin sıfatları – herkesin […]

ARABACILAR KAHYASI İSMAİL AĞA (GÜL) (d:?- v: 26.5.1938) kaddesellâhü sırrahu’l âlî

Arabacılar Kahyası İsmail Ağa kaddesellâhü sırrahu’l âlînin doğum tarihi hakkında şu an için elimizde kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri olarak Ayaş’lı olduğuna dair ibarelere rastlanılmaktadır. ** Arabacılar Kâhyası İsmail Ağa ile ilgili bilgilere Mahir İz’in anılarında rastlıyoruz. Ankara Solfasol Köyü kabristanında kabri bulunan İsmail Ağa, Cumhuriyetin ilanı yıllarında Ankara’da gönül erbabı arasında önemli bir […]

KARA BABA DERGAHI

  ALINTI İstanbul Çemberlitaş’ta, Yeniçeriler Caddesi’ne çıkan Kara Baba Türbe Sokak’ta, bu bölgedeki nadir tekkelerden biri olan Kara Baba Dergâhı bulunur. 4 Zilkade 1420 tarihinde, bu dergâhı ziyaret etmek ve bu yüce kapıyı sohbetleri ile ihya eden merhum Ahmet Sadık Yivlik Efendi’yle tanışmak imkânına nail olmuş idim. Ahmet Sadık Efendi’nin 2 Zilhicce 1422 tarihinde, bu […]

KEN’AN ER-RİFÂÎ Kaddesellâhü sırrahu’l âlî (d. 1867, Selanik – ö. 1950, İstanbul)

Mutasavvıf-şair. Selânik’te doğdu. Babası, Filibe hânedanından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, annesi Hatice Cenan Hanım’dır. Şarkî Rumeli vilâyetlerinde Filibe murahhası olarak görev yapan babası daha sonra İstanbul’a giderek Fatih Hırka-i şerif’te satın aldığı bir konağa yerleşti. Posta Telgraf Nezâreti sicil başmüdürlüğü ve telgraf nâzırlığı görevlerinde bulundU. Kenan Rifâî mânevî hasletlerini tevarüs ettiği annesinden ilk […]

HALKINA ACIMAYAN YÖNETİCİ: ENVER PAŞA

Kaynak: “CEPHEYE GİDEN YOL” BEHİÇ ERKİN (1876 – 11 Kasım 1961) Behiç Erkin anlatıyor: Yazlık elbiselerle eksi 30’un üzerinde soğuk! Kar ve zaman zaman tipi fırtınasında yol almayı bırakın, yürümenin İmkânsız olduğu kar kaplı bir dağda, gündüz ve gece yazlık elbiselerle ilerlemeye çalışan 100.000 Mehmetçik. Neticede ordumuz için büyük bir felaket oldu. [Sarıkamış] 3 Ocak’ta […]

İsrail Mitler ve Terör-ROGER GARAUDY

 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]  [ 1 ]   Türkçesi: Cemal Aydın   Birinci basım, 1996, Istanbul PlNAR YAYINLARI      ROGER GARAUDY   17 Temmuz 1913’te Marsilya’da dog˘du. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesi’nden edebiyat dalında, 1954 yılında […]

THE GATEKEEPERS/ Kapı Muhafızları /Bekçiler

KAPI MUHAFIZLARI BAŞ YAZI /06 Şubat 2013 İvo MOLİNAS twitter.com/basyazar imolinas@salom.com.tr İsrail sağı Oscar’a aday olan bir İsrail filminden dolayı ayağa kalktı. Zira film, Shin Bet gibi milliyetçi bir devlet kurumunda farklı yıllarda başkanlık yapmış altı liderin ezber bozucu söyleşilerinden oluşuyor. Beğensek de, beğenmesek de aykırı fikirler demokrasi ve ifade özgürlüğünün kuralı. İsrail herkesi şaşırtmaya devam ediyor. […]

KİNGSMAN: THE SECRET SERVİCE / Gizli Servis (2014)

Yönetmen: Matthew Vaughn       Senaryo: Jane Goldman, Matthew Vaughn, Mark Millar        Ülke:  ABD, İngiltere Tür: Aksiyon, Macera, Komedi, Suç Rating: 8.0 Vizyon Tarihi: 13 Mart 2015 (Türkiye) Süre: 129 dakika Dil: İngilizce, Arapça, İsveççe Müzik: Henry Jackman, Matthew Margeson     Nam-ı Diğer: The Secret Service Oyuncular: Adrian Quinton, Colin Firth, Mark Strong, Jonno Davies,   Taron Egerton Çeviri: […]

HARİRİZADE MUHAMMED KEMALEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âlî (1267-1299/1850-1882)

XIX. asırda İstanbul’da yaşamış ve “Tibyanü Vesaili’l-Hakaik fi Beyani Selasili’t-Taraik” adlı meşhur eseriyle tanınan mutasavvıf müellif. Meşhur eser Tıbyânu Vesail’in müellifi Harîrîzade, XIX. asrın ikinci yarısında yaşamış mutasavvıflardandır. Cemaziyelâhir 1267/Mart 1850 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bildirdiğine göre, babasının Kemâleddin Muhammet adını verdiği Harîrîzâde’nin tam künyesi, Kemâleddin Muhammed Harîrîzâde b. Seyyid Şeyh Abdurrahman b. Seyyid İbrâhim […]

PRİZRENLI ABDURRAHİM FEDÂÎ kaddesellâhü sırrahu’l âlî

Hzl: DOÇ. DR. İsmail GÜLEÇ  Sadık Vicdanî Tomar-ı Turuk-I Aliye’sinde (1995: 1984) ve Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmilik ve Melâmiler (1982) isimli eserinde Melâmileri üç devirde inceler. Bunlar, ilk dönem Melâmileri olarak da adlandırılan hicretin üçüncü asrında Nişaburda ortaya çıkan Hamdun Kassâr’la başlayan Melâmiyye-i Kassârî’ye, orta devre Melâmileri olarak da anılan Hacı Bayram Veli’nin halifesi Ömer-i Sikkini’ni […]

CHİCO XAVİER (2010) Film

Bir medyumun hayatını izlerken farklı olan kişilerin karşılaştıkları durumu da gözden geçirebilirsiniz. Yönetmen: Daniel Filho Senaryo: Marcos Bernstein Ülke: Brezilya Tür:Biyografi, Dram Rating:7.0 Vizyon Tarihi:02 Nisan 2010 (Brezilya) Süre:124 dakika Dil:Portekizce Oyuncular:    Natalia Soutto,    Nelson Xavier,    Ângelo Antônio,    Matheus Costa,    Tony Ramos Çeviri: Fügen Atasoy Özet Chico Xavier ; sanatçı, yazar. Asıl adı Francisco de […]

HAFIZ KÂNİ KARACA Rahmetullahi Aleyh

Âvâzeyi bu âleme dâvûd gibi sal Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş Kâni Karaca (d. 1930, Adana – ö. 30 Mayıs 2004, İstanbul), Türk hâfız ve mevlithan. İstanbul tilavet geleneğinin(Üsküdar Ağzı) son temsilcisi idi. Kani Karaca 1930’da Adana’da doğdu, iki aylıkken bir kaza sonucu gözlerini kaybetti. İlkokulda okurken, aynı zamanda köyün imamı olan […]