NA’T- I ŞERİF


Gönül kim beytü’l-ahzân-ı fîrâkın Yâ Rasûlallâh Onu me’vâ edindi iştiyakın Yâ Rasûlallâh Ben ol ser-tâ-kadem dil-dâdeyim ki râh-ı aşkında Vücûdum ser-te-ser mest-i vifâkın Yâ Rasûlallâh Cebînin tâlib-i ruh-sûdegî na’leyn-i pâkinden Şifâhmı bûse-hâh-ı pây u sâkın Yâ Rasûlallâh  Sözüm yekser temennâ-yi visâlin yâ Habîballâh Gözüm hûn-âbe-i hicran ırâkın Yâ Rasûlallâh Sen ol dildâr-ı yektâsın ki oldun […]

ALİ ŞAHİN CANOZAN


Sivas, Ulaş-Başçayır köyünde 01 Ocak 1945 yılında doğdu. Sivas Ticaret Lisesinde okumuş, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Hukuk servisinden emekli olmuştur (1999). Âşık tarzı şiirler yazan Ali Şahin şiirlerinde Canozan mahlasını kullanır. SRT (Sivas Radyo Televizyon)’de on yılı aşkın bir süre “Mısra Yağmuru” adlı şiir ve sohbet programı yapmıştır. Eserleri: Âşık Seyit Yalçın’ın Hayatı ve Şiirleri […]

ALİ AKIŞ HAYATI VE İDİL-URAL ÜLKESİ


Yaşım 86. Ömür boyu kalem tutan elim, artık kalem tutamaz hâle gelmek üzere. Bu, Yaradan ’nın değişmez kanunu.. Artık Allah ‘ın huzuruna çıkmaya hazırlanıyorum. Hayatım ve faaliyetim konusundaki incelemeleri, olağan üstü çalışma azmi her türlü takdirin fevkinde olan ülküdaşım, meslektaşım, şair, üniversite hocası ve araştırmacı yazar Sayın Yunus Zeyrek Beyefendiye müteşekkirim. Millî ve İlmî sahalarda […]

Ahmet Muhtar BÜYÜKÇINAR


1920 yılında Gaziantep’te doğdu. Pek küçük yaşta annesini kaybetti. Merhametsiz ve cimri bir baba ile üvey ana elinde çok sıkıntılı bir çocukluk devri geçirdi. Altı yaşında dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. Yedi yaşında evden kaçarak sığırtmaçlık, bağ bekçiliği, çerçicilik, kebapçılık, aşçılık, baklavacılık, marangozluk, Mersin’de deniz hamallığı ve Adana’da birkaç mevsim ırgatlık gibi işlerle uğraştı. Bir taraftan […]

SİYASAL MANİPÜLASYONLA RETORİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR NOT


Heresthetic, bir siyasi stratejiyi tanımlamak için benim [William H. RIKER ] ürettiğim bir kelime. Bu kelime, seçme ve seçilme anlamına gelen Yunanca bir kelimeden üretildi. Sözle ikna kabiliyeti şeklinde açıklanabilecek retorikten, çok daha fazlasını içermesiyle ayrılır. Galiplerin, diğerlerini kendileriyle ittifaklar ve koalisyonlar kurmaya ikna etmeleriyle siyasi zaferler kazandıkları bir gerçektir. Fakat galip gelenler, bu amaç […]

ABD’NİN “TERÖRİSTLERİ


Hazırlanan yazıyı SON GÜNLERDE ÇIKAN TERÖR OLAYLARINI Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin adına uydurulmuş hadislere dayandırıp Müslümanları uyuşturmaya çalışan “siyaseten cahil” âlimlerimize ithaf ediyoruz. ****** “Beyaz adam özgürlük adına dev bir kadın heykeli dikti doğu denizinin kıyısına ve her gece altında dans ettiğimiz yıldızları bayrak diye tutsak etti bir bez parçasına.   Beyaz adam […]

DETOX PROGRAMI – Zihinsel Arınma İçin Ek Terapiler


İç dünyanızı arındırmak için hem fiziksel ve hem de zihinsel olarak bir bakım yapacaksınız aşağıdaki programlardan herhangi birisi tercih edebilirsiniz Bu programlar boyunca zihninizi güçlendirerek ruhunuzu canlandıracak, daha çok da zihinsel olarak aktif kılacaktır. Akupunktur Akupunktur geleneksel Çin tıbbı üzerine temellenmiştir. Geleneksel Çin tıbbının temeli enerjinin, vücutta her noktayla teması olup beden içerisinde de “chi” […]