“ALİYA’NIN ‘DEVASA HAÇ’A CEVABI”NA SIĞINANLAR

Avrupa’nın ortasında 1992’de yapılan Boşnak katliamına tüm dünya kör olmuş ve yapılan zulmü görmezden gelmişti. O yıllarda sadece Türkiye ve birkaç ülke yaşanan bu vahşete sesini yükseltmişti. Efsane komutan Aliya İzzetbegoviç ise eldeki sınırlı imkanlarla ülkesini ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da İslam bayrağını yere düşürmemek için büyük çaba sarfediyordu. Gözü dönmüş Sırp ve Hırvat […]

BEN İDEALİ “İDEAL HASTALIĞI” ÜZERİNE BİR PSİKANALİZ DENEMESİ L’ldeal du Moi, Essai psychanalytique sur la “maladie d’idealite”

Janine Chasseguet-Smirgel Fransızcadan Çeviren: Nesrin Tura BEN İDEALİ VE SAPKINLIK “Onu yatak odasına götürdü ve şöyle dedi: ‘Bahçeye git ve bana bir kabak getir.’ Külkedisi hemen çıktı, bulabildiği en güzel kabağı kopardı ve bu kabağın nasıl olup da onu baloya götürebileceğine akıl sır erdiremez bir halde, onu vaftiz annesine götürdü. Vaftiz annesi kabağın içini yalnızca […]

İKTİDARIN TEMELLERİ-İktidarın Mahiyeti ve Târihi Gelişimi-Bertrand de Jouvenal

Çeviren:  Nejat Muallimoğlu MÜTERCİMİN TAKDİMİ Hâdiselerin basıncının sakin düşünceyi güçleştirdiği ve köklü ve kesin tedbirlere başvurulması gerektiği, tereddütü, skeptisizmi (şüphecilik), tenkidi âdeta hıyanet olarak gösterdiği kötülüklerle dolu günümüzde, Bertrand de Jovenal’ın eseri gibi bir kitabın yayımlanmasının yerinde olabileceği düşünülebilir. Çünkü onun kitabı, tereddüt ve skeptisizm için bir başvurudur; “zalim’in başvurusu” olan şartların ihtiyaç haline getirilmemesinin, […]

MEDENİYETİN TEMELLERİ-WILL DURANT -Nejat Muallimoğlu

Çeviren: Nejat Muallimoğlu MEDENİYET-KÜLTÜR konusunda yol gösterici bir “kutup yıldızı” mahiyetindeki eserler arasında, büyük Amerikan tarihçisi Will Durant’ın Medeniyetin Temelleri adlı eseri şüphesiz başta yer alır. Belli başlı bütün dünya dillerine çevrilmiş bu eseri nihayet Türk okuyucusuna da tanıtmış olmanın haz ve gururunu duyuyoruz. Will Durant, göreceğiniz gibi, önce kısaca bir medeniyet için gerekli “şartlar” […]

DÜŞÜNEN İNSANA HAZİNE, Editör: Nejat Muallimoğlu, 1996

AYDINLAR MI, AYDIN GEÇİNENLER Mİ? Şairlerden Seçmeler Ziya Paşa İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Tahir Nâdî Humkumun ölçüsünü bulmada fen âcizdir, Cehlinin debdebesi koskoca umman gibidir. Şeyh Vasfi Feylosofun kendisi nâ-kaabil ıslah iken, Kalkar ıslah etmeğe zu’munca […]

VİCTOR HUGO- (1802-1885) -Nejat MUALLİMOĞLU

Voltaire’in ölümünün yüzüncü yılında, ünlü Fransız yazarı ve şairi Vıctor Marie Hugo, bu büyük Fransız nüktedanı, dramatisti ve filozofu hakkında aşağıda metni verilen belâgatli hitabeyi yaptı. “VOLTAIRE” Yüz sene önce bugün bir adam öldü. O ölümsüz adam, senelerin ağırlığı altında, eserlerinin ağırlığı altında, en şaşaalı ve en ürkütücü sorumlulukların ağırlığı altında, aydınlanmış ve ıslah edilmiş […]

SOKRAT (M.Ö. 470-399)-Nejat MUALLİMOĞLU

 Sokrat, yazılı hiçbir şey bırakmadı; kendinden sonra gelenlere Platon (Eflâtun) vasıtasıyle hitap etti. Sokrat’ın yargılanmasını, o zaman genç olan Platon, günü gününe takip etti, not aldı. Sokrat’ın kendini savunması “Platon’un Diyaloglarında yayımlandı. Otoriteler, Platonun, Sokrat’ın kendisini savunurken söylediklerine sadık kaldığını söylüyorlar. MAHKEMEDEKİ SAVUNMA Atinalılar, çok geçmeyecek, bilge insan Sokrat’ı ölüme mahkûm ettiğiniz için bu şehiri […]

PERİKLES (M.Ö. 490?- 429) -Nejat MUALLİMOĞLU

Hayat kutsal olduğundan homicide [birini öldürmek] menedilmiştir. Dil de hayat gibi mukaddestir. Bundan böyle bir kelimeyi, onun gerçek manâsını, hayatını değiştirip, ölümüne sebep olabilecek bir vahşetle kullanmak da men edilmiştir. Dr. Oliver Wendell Holmes Atinalı devlet adamı Perikles, zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve çağının en iyi eğitiminden geçti. M.Ö. 443’ten 429’a kadar […]

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER- (1885-1966)-Nejat MUALLİMOĞLU

Konuşmalarından “Bütün Yönleri ile Hitabet” kitabımızda örnekler verdiğimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver’in İstiklâl mücadelemiz ve Yeni Türkiye ile ilgili büyük nutuklarından bazılarını aşağıda göreceksiniz. Hamdullah Suphi Tanrıöver’in hitabeleri, Dağ Yolu adlı kitabında ilk defa yayımlandığı vakit, Türk basınında büyük bir ilgi uyandırdı. Orhan Seyfi (Orhon) Hâkimiyet-i Milliye’nin 16 Ağustos 1928 tarihli sayısında, “Dağ Yolu” başlığı altında […]

HALİDE EDİP ADIVAR- (1884-1964)-Nejat MUALLİMOĞLU

Türk milleti, Balkan Harbinden sonra dahil olduğu grupla hemen katıldığı Birinci Dünya Harbinde mağlûp olmuş; Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi ve ardından Damat Ferit Hükümeti’nin kabul ettiği Sevr Antlaşması ile parçalanmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Batılı devletlerin teşviki ile 15 Mayıs, 1919 da Yunan ordusu İzmir’e çıktı. Büyük Harp’te dört yıl kahramanca ve pek çok mahrumiyet […]

DÜNYAYI SARSAN KONUŞMALAR- Nejat MUALLİMOĞLU

Bana Arşimet’in manivelasından bahsetme. O, riyazi bir tahayyül gücüne sahip unutkan bir adamdı. Matematiğe hürmet ederim, ama benim makinelerle hiçbir ilgim yok. Sen bana, yerinde ve doğru bir kelimeyi ve hatâsız vurguyu ver; ben, dünyayı yerinden oynatayım. Joseph Conrad Dünyada alelâdeliğin tahammül edilemeyeceği yerler; şiir, musiki, resim ve hitabettir… La Bruyere Büyük düşünürler yaşarken bin […]

HATİBİN NOT DEFTERİ- Nejat MUALLİMOĞLU

Bir insan, dilinin altında gizlidir. Hz. Ali Birine hitap ettiğin zaman gözlerine bak, o sana hitap ettiği zaman, ağızına bak. Benjamin Franklin Ne kadar fazla söylersen, dinleyicilerin o kadar az hatırlar. François Fenolen İnsanın, ağır yüklerle cömertçe kösteklenmiş, cılız, şeytanî bir mahlûktan başka bir şey olmadığını, haklı ve yerinde sebeplerin bile onu yerinden kımıldatamayacağmı aklımdan […]

FIKRALARLA, İKTİBASLARLA VE ŞİİRLERLE HİTABET- Nejat MUALLİMOĞLU

Söz anahtarı ile, Ali Babanın hâzinesinden çok daha fazla hazine açılır. Dyke H. Van (Amerikalı Yazar) İnsanlar, ne kadar az düşünürlerse, o kadar çok konuşurlar. Montesquieu Akıllı bir insan, gelirini nasıl idareli kullanırsa, nüktelerini de idareli kullanmalıdır. Lord Chesterfield ELİNİZDEKİ ESERİN BİRİNCİ KİTABINDAKİ “Fıkra anlatmasını biliyor musunuz?” bölümünde 84 değişik durumda 109 fırkanın nasıl kullanılacağı […]

BÜTÜN YÖNLERİ İLE HİTABET-Nejat MUALLİMOĞLU

Türk’ün millî hatibi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ruhuna Dünya üç grup insandan oluşur: Eşyayı ortaya çıkaran ve yapan küçük bir elit grup; eşyanın yapılmasını seyreden oldukça büyük bir grup, ve nelerin olup bittiğini bilmeyen muazzam kalabalık. Nicholas Murray Butler- 1902-45 yıllarında Columbia Üniversitesi Rektörü ** Sen çevrene bakıyor ve soruyorsun: “Niye?” Ben ise, görünmeyenlerin rüyasını görüyor […]

TARİHTEN ALINACAK DERSLER (The Lessons of History)

WILL and ARIEL DURANT Çeviren: Nejat Muallimoğlu “TERCÜME ÜZERİNE TENKİTLER” Will Durant (1885-1981) büyük bir Amerikan tarihçisi idi. Yazarlık hayatına felsefe üzerine kitaplar yazmakla başlayan Will Durant, 1929-1935 yıllarında çok okunan iki felsefe kitabı yazdıktan sonra, tarihçi karısı Ariel Durant’la birlikte The Story of Civilization (Medeniyetin Hikâyesi) adını verdikleri ve her biri 900-1000 (büyük boy) […]

Psikanaliz Açısından Edebiyat: FREUD — JUNG — ADLER

Çeviren : SELÂHATTİN HİLAV Sigmund Freud Dostoyevski ve Baba Katilliği 1925 yılından başlayarak, Fulöp Müller ve Eckstem, bir kaç yıl önce sona ermiş olan Moeller van den Bruck’ün, Dostoyevski’nin toplu eserleri yayımına ek ciltleri yayınlamaya başlamışlardı. Ek ciltler, Dostoyevski’nin ölümünden son ııa ele geçen eserlerini bitmemiş yazılarını ve romanlarındaki karakterlerle eserleri açıklamalar sağlayan çeşitli kaynakları […]

KENDİ KENDİNE İPNOZ TEKNİKLERİ

Michael TALBOT İpnoz, herkes için farklı çağrışımlar ifade eden bir sözcüktür. Beş kişiye ipnozun ne olduğunu soracak olsanız, büyük olasılıkla beş farklı cevap alırsınız. Üzerinde yıllardır çalışılmasına rağmen, bilim çevreleri, ipnoz altına giren bir kişinin durumunu tam olarak açıklayamıyor. Her ne kadar ipnoz dıştan bakıldığında meditasyonu andırıyorsa da, aslında fizyolojik olarak bu ikisi oldukça farklıdır. […]

GELECEĞE AİT KİTLE RÜYALARI- MASS DREAMS OF THE FUTURE

Dr. Chet B. Snow & Dr. Helen Wambach Çeviren: Semra TUNA Zaman içinde yolculuk mümkün müdür? Bu soruya fizik anlamda kesin olarak “evet” diyememekle birlikte şuursal anlamda kesin olarak “evet” diyebiliriz. Çünkü insan şuuru uygun şartlar altında “geçmiş” ve “gelecek” kavramlarının hiçbir şey ifade etmediği hiperfizik boyutlarda dolaşabilmekte ve oradan almış olduğu bilgileri fizik boyuta […]

MARX VE MARKSİST SİSTEMİN BİTİŞİ- Karl Marx and Close of His System

Eugen von Böhm-Bawerk   Ekonomik değer neye bağlıdır? Para nedir ve değeri nasıl oluşur? Faiz nedir? Enflasyon nedir? Ekonomide periyodik krizler neden oluşur? Sosyalizm neden teoride bile imkânsızdır? Tüm bu soruları cevaplayabilen, çelişkilere düşmeden, her dönem, her şart ve bölge için aynı geçerlilikle cevaplayabilen tek ekonomi okuludur, Avusturya iktisat Okulu. Fakat, dünyanın hemen hiç bir […]

Rüya Görme Sanatı : THE ART OF DREAMING

Carlos Castaneda Son yirmi yıldır, MeksikalI Yaqui Kızılderilisi büyücü Don Juan Matus’un yanındaki çömezliğimle ilgili bir dizi kitap yazdım. Bu kitaplarda bana büyücülük öğrettiğini anlatmıştım; ancak bu gündelik yaşantımız bağlamında anladığımız büyücülük değildi: doğaüstü güçlerin başkalarının üzerinde kullanılması, ya da doğaüstü etkiler yaratmak amacıyla tılsımlar, büyüler ya da ayinlerle ruh çağırmayı kapsamıyordu. Don Juan için […]