DERİN MİLLET MANİFESTOSU- Ömer Lütfi METE

DEPREMİN DE SORUMLUSU YARGI Batıl kaderciliğinden yakındığımız toplumumuz artık ‘şikâyet uygarlığı’na terfi etmiş bulunuyor. Aydın da ‘bir başkası’ndan dertli, halk da. Bingöl depremi üzerine yaşanan sıcak tartışmalar da bilimsel bir arabesk. Herkes binlerinden veya bir şeylerden yakınıyor. Ben de bu ‘şikâyet uygarlığından dâvâcıyım. Türkiye’de şikâyet üretim seferberliğini durdurmaya nereden başlamalıyız? Depremden trafik kepazeliğine, yolsuzluktan yeteneksizliğe, […]

‘İDEOLOJİK İSLÂM’DA MARKSİZM ESİNTİLERİ

20. yüzyılın en büyük ideolojik dalgası olarak dünyayı sarsan Marksizm’in İslâm toplumlarında çok yönlü ve karmaşık etkilerde bulunduğunu biliyoruz. Hem düşünce ve hem de eylem bakımından Marksizm’e en kesin karşıtlıklar içeren cephelerden birisi İslâmiyet olduğu halde, bu toplumlarda sözünü ettiğimiz etkinin son derece derinleştiği alanlar vardır. Marksizm’in İslâm toplumları içindeki çarpıcı sosyal, kültürel ve psikolojik […]

DERİN DEVLET, Ömer Lütfi Mete -Mahir Kaynak

Editör: Konuşan: Cem Küçük  ÖNSÖZ “Derin devlet” uzun zamandır herkesin kafasını kurcalayan ve ülkemizde özellikle 28 Şubat süreci ve 3 Kasım 1996’da meydana gelen Susurluk kazalarının ardından çok meşhur olan bir konu. Uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler hâlâ derin devletinin tanımının ne olduğu konusunda anlaşmış değiller. Halk bile böyle bir esrarengiz yapının gerekliliğine ve görünenin arkasında mutlaka […]

DÜNYADA YENİ DÖNEM- MAHİR KAYNAK

ÖNSÖZ Liberal görüş, hem siyasi hem de ekonomik alanda bireysel davranışların üst üste yığılmasıyla toplumsal olayların oluştuğunu ileri sürer. Eğer toplumda bireyleri sınırlayan etkenler ortadan kaldırılırsa herkes kendisi için en iyi olanı seçer ve bunların toplamından bireysel özgürlük ve refah ortaya çıkar. Soruna tam ters açıdan da bakılabilir ve bireysel davranışları yönetenlerin belirlediği ve mücadelenin […]

DOST GÖRÜNEN DÜŞMAN

Dost görünen düşman, düşmanların en tehlikelisidir. Ve bu çeşit düşmanın ferdîsi de millisi de ayni derecede tehlikelidir. Biri ocak söndürür, biri yurt yıkar. Fakat dost görünen düşmanların en kötüsü vicdan düşmanıdır. Çünkü bir ferdi, bir ‘milleti değil, milletleri birbirine düşürür. Açık düşman, en basit düşman, belki en iyi düşmandır. Çünkü ona karşı tedbir almak ve […]

TEKNİĞE İLİŞKİN SORUŞTURMA -MARTİN HEİDEGGER

Türkçesi: Doğan Özlem Heidegger okumak bir maceraya atılmaktır. Onun eserleri okuyucuya meydan okuyan ve çoğu kez okuyucuyu sersemleten eserlerdir. Bu eserler okuyucudan tüm yüzeysel bakışları terketmesini ve ciddi bir düşünme takibine koyulmasını talep ederler. Okuyucu Heidegger’in eserlerine yaklaşırken, yalnızca onun ne söylediğini değil, ama nasıl söylediğini de sormalıdır. Çünkü burada biçim ve içerik birbirinden ayrılamayacak […]

PSİKOLOJİK HAREKÂT

Dr. Tahir Tamer KUMKALE Psikolojik harekât planlayıcıları doğrudan insanla, insan davranışlarıyla ve bu davranışlarda yapılacak tutum değişiklikleriyle uğraşır. Bilindiği gibi her fert başlı başına diğerinden ayrı bir varlıktır. Her insanın aile çevresi, eğitimi, kültürü, ihtiyaçları ile yaşamdan beklentileri doğrultusundaki tutum ve davranışları doğal olarak birbirinden çok faklıdır. İki insanın birbirine benzemediği ortamlarda, her şahıs için […]