KUTB-I CİHAN (Gedikhasanlılı) DEDİKHASANLILI ŞAKİR EFENDİ (kaddesellâhü sırrahu’l âlî)

Hzl: Ali Şakir ERGİN (Not: Gedikhasanlı ve Dedikhasanlı ismi üzerinde bir ihtilaf olabilir. Konu hakkında umumi bir araştırma yapılması gerekiyor. hzl) Tarihin on birinci ve on ikinci asırlarından itibaren başlayan Türk – İslâm yücelmesi ve Türk – İslâm Medeniyeti’nin perde arkasında hiç şüphe yok ki Horasan Erenleri’nin ruh ve gönül bağıyla başlattığı, Anadolu velîlerinin/erenlerinin devam […]

KUTB-I CİHAN MEHMET ŞAKİR EFENDİ’NİN ŞEYHİ “ŞİRANLI ŞEYH HACI MUSTAFA EFENDİ”

Hzl: Ethem Erkoç Çocukluğu ve Gençliği Mustafa Efendi, aslen Bayburtlu bir aileye mensuptur. Ailesi 1829 yılında Ruslar tarafından Bayburt’un işgali üzerine Şiran’a göç etmişlerdir. Günümüzde Gümüşhane’nin bir ilçesi olan Şiran’ın Sarıcalar Köyü’nde 1254/1838 tarihinde Mustafa Efendi dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Havva, babasınınki ise Ömer’dir. Şiran’da doğduğu için Şiranî, Hz. Ömer soyundan geldiği için Faruk-ı Şiranî […]

KÖLE AYAKLANMALARI

Roma işgücü sıkıntısı çekiyordu ve bunun doğal sonucu olarak da bir faal köle piyasası işliyordu. Bu kölelerin kaynağı başlıca savaş esirleriyle köle tacirlerinin geliştirdikleri veya Roma ile barış halindeki bölgelerden cebren kaçırdıkları insanlardı. Bu sonuncular arasında büyük çoğunluk Mısırlı ve Suriyelilerden oluşuyordu. O kadar Titus Livius (en önemli üç tarihçiden biri, M.Ö. 59/64-M.S. 17) M.Ö. […]

HRİSTİYAN KOMÜNİSTİK DOKTRİNİN İBRANΠKÖKENLERİ

Tanrı’nın “sevgili yaratığı” Yahudi kavmi tarihe barbar ve acımasız bir barbar fatih olarak giriyor. Gezginci kalabalıklar, faal ve çalışkan bir halkın çabası sayesinde verimli ve müreffeh kılınmış bir ülkeyi baştanbaşa dolaşıyorlar ve yerli halkı, sonunda tamamen imha ediyorlar. Her şey Yahudi kavminin eline geçiyor. Fethedilmiş Filistin toprağın taksimine geçiliyor. O zamanlar İsrail’de ne asalet, ne […]

Tarih Boyunca İnkilâplar – İhtilâller ve SİYONİZM

Hzl: Tarihçi: Ziya UYGUR Beni bu notları birleştirmeğe sevkeden âmil, Yahudilerin müslümanlığa ve müslüman milletlere karşı olan sonsuz husumetlerini öğrenmiş bulunmamla beraber, ondan evvel bu husumetin bizimle, yâni müslüman Türklerle olan ciddî münasebetidir. Yahudilerin (bizim büyük mefahir hâzinemiz olan) Osmanlı Devletine karşı oynadıkları tahripkâr oyunlardan da haydi sarfınazar edelim. Fakat Cumhuriyetten sonra da aynı yoldaki […]

“AKLISELİM” ile DİNSİZLİĞİN TEMEL İLKELERİ

Hzl. Tarihçi Ziya UYGUR İslâm aklıselimi hakkı ve hakikati kabul ve tasdika hizmet ettiği halde Garp aklıselimi inkâr, ric’at ve dolayısile cehil, taassup, irtica ve istibdadı hazırlamaktadır. İslâmiyet sade uhrevî bir din olmadığı için dünyevîleşmekte Garbın irşad ve ikazına ihtiyacı yoktur. Zira Garp zihniyetinin dünyacılığı ile İslâm zihniyetinin dünyayı ve hayatı anlayışı arasında kapanmasına imkân […]

‘LACAN’IN ÇEKİCİYLE PUT KIRMAK’ -Slavoj ZİZEK

Hzl: Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, İ.Ü. İletişim Fak. Slavoj Zizek, 1949 yılında, bugün Slovenya’nın başkenti olan Ljubljana’da doğdu. Zizek, bir sosyal bilimci olarak kendisine kurduğu matriksi bu coğrafyaya borçludur. Üniversite eğitimine sosyoloji ve felsefe alanında başladı. Yüksek lisansını (1975) felsefe alanında, doktora derecesini de (1981) yine felsefe alanında Ljubljana Sanat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. İkinci […]

AKADEMİK HÜRRİYET ve AKADEMİK ANARŞİ- Sidney HOOK

Çeviren Sencer TONGUÇ SIDNEY HOOK (20 Aralık 1902 – 12 Temmuz 1989) Columbia Üniversitesinde John Dewey’in öğrencisi olmuş, o zamandan beri tarih, felsefe ve eğitim konularında 35 kitap yazmış veya derlemiş, bilhassa her çeşit dogmatizm ve diktatörlüğe karşı çıkmıştır, Kanaatince hiçbir şey zekânın yerini tutamazsa da sadece zekâ yeterli değildir. “Zeki nice insanlar vardır ki […]

KENDİME- MARCUS AURELIUS ANTONIUS’ÜN DÜŞÜNCELERİ- [2. Bölüm] – Semiha Cemal

  HAYATIN KEMÂL VE SELÂMETİNİN TEMİNİ ONUNCU KİTAP FELSEFE PRENSİPLERİNE VE AKLA MÜTAVAATA RÜCU I intihap ettiğin mütevazı san’atı sev ve ona bağlan, hayatının bakiyesini, mukadderaanı bütün ruhile ilâhlara tevdi etmiş ve kimsenin ne efendisi, ne kölesi olmamış bir adam gibi geçir. (IV — 31)  Haricî şeylerin takibi seni teşevvüş ve heyecana duçar edecek dereceyi […]

KENDİME- MARCUS AURELIUS ANTONIUS’ÜN DÜŞÜNCELERİ- [1. Bölüm] – Semiha Cemal

Gustav Loisel’den tercüme olunmuştur. Mütercim: Semiha Cemal İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1932   M. Orel-Kendime Stoisien hayatına dair İmparator Filozof M. Orel Antonin’in kendi için yazdığı eser. ÖNSÖZ Büyük müverrih feylesof Taine, Mark Orel’in yaşamış en asil bir ruh olduğunu ilân etmişti. Bunun doğru olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Mark Orel, servet, kudret ve […]

GORGİAS- Semiha Cemal

İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1936 AŞK VEYA ZİYAFET İKİNCİ KISIM Kalikles — Zevkleri birbirinden ayırt etmek lâzım değil midir ? Sokrat — Bizi bu mevzua götüren kim? Ben mi yoksa kemali huzurla, hangi kısımdan olursa olsun hazzın saadeti teşkil ettiğini söyleyen ve zevkler içinde iyileri kötülerden tefrik etmeyen sen mi? Bütün hazların iyilik […]

AŞK VEYA ZİYAFET- Semiha Cemal

Mütercim: Semiha CEMAL ÖN SÖZ Bilmenin tahattur [Hatırlamak ] etmek demek olduğunu hatırına getiren bir kimsenin Eflâtun’un fikrini, bu (ziyafet) ve ya (Aşk) ta olan tasavvufî parlaklığı, kendi ruhunda tasavvur etmemesi mümkün değildir. Ölümün ayırdığını birleştirenin, her mahvolanı tekrar yapanın, her ayrılanı bitiştirenin, her zafa duçar olana tekrar derman verenin ve âdemden bu mevcudu zuhura […]

ALKİBYAT [Eflâtunun Külliyatından]- Semiha Cemal

  Maurice Croiset’den tercüme edilmiştir Mütercimi: Semiha Cemal, İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1932   Bu hatip, büyük humandan [insan, beşer] Alkibyat, Yunanistanın bu devlet adamı kablelmilât (M.Ö) Atina’da 450 senesinde tevellüt etmiştir, meşhur (Alcmeonide) lerin neslinden idi. Bitynie’de 404 te vefat etmiştir. Pek küçük iken yetim kalan Alkibyat, amcası Pericles tarafından yetiştirilmiş ve […]

KEVİS’İN TABLOSU-[HAYATI BEŞER]-Semiha CEMAL

Commelin’den tercüme edilmiştir Mütercimi: Semiha Cemal, İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1932 ÖNSÖZ (Thebes) şehrinin Rum feylesofa olan (Kevis), milâdı Isa dan beş asır evvel yaşıyordu, kendisini (Phedon)un muhatapları arasına ithal eden sebep, Eflâtunun dostu ve şakirdi olması idi. Tablosu, o sâri içinde elimize geçen bir tek eseridir. Tatta bu tablo bazı mütebahhirler tarafından […]

APOLOJI (Savunma)-METHİYE VE KRİTON VAZİFE-Semiha CEMAL

hzl: Maurıce Croıset- Semiha CEMAL Fransızcadan Tercüme Eden İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi-1932   SOCRATE IN APOLOJISİ METHİYE BİRİNCİ KISIM SOCRATE’IN MUDAAFANAMESİ Atinalılar, üzerinizde müddeilerimin ne tesir hasıl edebildiğini iyice biliniyorum. Bence hitabeleri o kadar mukni idi ki, onları dinlerken az kaldı kim olduğumu unutuyordum. Maamafih mübalâğasız söylüyorum ki, onlar doğru olarak tek bir […]

DONNİE DARKO- Karanlık Yolculuk (2001)

Yönetmen: Richard Kelly         Senaryo: Richard Kelly Ülke: ABD Tür: Dram, Gizem, Bilim-Kurgu Vizyon Tarihi: 13 Haziran 2003 (Türkiye) Süre: 113 dakika Dil: İngilizce Müzik: Michael Andrews         Nam-ı Diğer: Donnie Darko | Donnie Darko: The Director’s Cut Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Holmes Osborne,    Maggie Gyllenhaal, Daveigh Chase, Mary McDonnell Özet Dünyanın sonuna şu anda 28 gün 6 […]

“ERDEMLİ TOPLUM VE DÜŞMANLARI”- İlhan KUTLUER

QUO VADİS: DEĞİŞİMİN RÜZGÂRIYLA Ülkemizin birçok düşünen kafası ilm-i siyasetin konulasılarına iyice dalmış görünüyor. Devlet, rejim, ideoloji, sivil toplum, özgür birey kavramları sürekli gündemde ve çeşitli fikrî kesimler bu kavramları kendine göre tanımlama, kendi yönlendirici ana fikirleri doğrultusunda kabul edilebilir ve anlamlı bir teoriye veya projeye dönüştürme peşinde. Türkiye’de hukukî ve siyasî reform talebi uluslararası […]

HAYIZLI VE NİFASLININ CİNSİ MÜNASEBETİ

Çocuğumuz olmuyordu ve bunun üzere yardım aldık ve biri bir ilaç verdi bunu adet döneminde kulanın dedi ve sonra ilişkiye girin dedi adetli olduğu içinde ilacı kulandık ve ilişkiye girdik. Günah mıdır?.      Kur’an-ı Kerim’de bu açıkça belirtilmektedir. Şöyle ki:      “Sana adet görmeden soruyorlar. Deki: “O eziyettir” Adet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. […]

TARİHTE YAHUDİLER-DÜŞMANLIK VE SEBEPLERİ

“Yahudiler hakkında her şeyi bilmek isteyenler için okunması gereken bir yazı” Yazan: Rıza ÇAVDARLI Endülüs hükümetinin inkirazından [son bulma, yıkılma. ] sonra, İspanya’da bin bir çeşit zulüm. ve işkence içinde kalan Yahudiler; Türk bazusunun kuvvetiyle, kendilerini kahredenlerin ellerinden kurtarılmış ve Türkiyeye getirilmişti. O zamandan bu güne kadar geçen asırlar zarfında, burada bir ahenk içinde yaşamadığımızı […]

Yahudi SORUNU- “Yahudi DÜŞMANI”- “Antisemitin PORTRESİ” -JEAN PAUL SARTRE

 Çeviren : Emin Türk ELİÇİN YAHUDİ SORUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER “Yahudiler bütün çağdaş uluslarca özümlenmeye hazır ve elverişli iken salt istenmemeleri yüzünden Yahudi kalmış bir halk olarak tanımlanabilir. İsa Peygamberin öldürülmüş olmasının günahı ta baştan beri Yahudi’nin omzuna yüklenmiş ağır bir yüktür. Kilise Ortaçağ’da Yahudileri zorla özümlemeye çalışacak, ya da yok edecek yerde onlara göz yummuş […]