ŞEYTAN ÜMİT KESMEDİ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İlk insanın yaratılırken söylediği ilk söz ‘el-hamdülillah (hamd Allah Teâlâ’yadır)’ sözüdür. Bu ifade ‘Onların son sözleri hamd Allah Teâlâ’yadır’ demektir’  ayetinde belirtilir. Böylece âlem övgüyle ve hamd ile başlamış, yine onunla sona ermiştir. Hal böyleyken, ebedi bedbahdık nerede kalmıştır? Hâşâ! Allah Teâlâ’yın gazabı rahmetini […]

TÜRKİYE 10 BİN YILDIR BİR TÜRK YURDUDUR. BİZ BURAYA 1071″DE GELMEDİK

  RUM YUNANLI DEĞİLDİR! TURUVALILAR MI TÜRKTÜR, TÜRKLER Mİ TURUVALIDIR ? Prof.Dr.Övgün Ahmet ERCAN 13.08.2007 Büyükada”ya göçtüğümden beri, bir konu bana dokunuyor. Rum müziği diye Yunan müziği çalınıyor Adalarda. Ayrıca Rumların öz yurdu olarak Yunanistan tanınıyor, ötesi Türk-Rum kardeşliği için Yunan bayrağı sallanıyor, hora tepiliyor, Ege Adaları yerine “Yunan Adaları” deniliyor”¦ Burada bir geçmiş(tarih) öğretisi […]

KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”

KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

GÖRÜNEN GÖRÜLMEYENLER

“HABERLERDEN” HABERİNİZ OLSUN BALIKÇI ADASI OLMA YOLUNA ÇIKAN İNGİLTERE Ahmed Amîş kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendim  buyurdular ki; Paris şehri semavî bir hâdise ile mahvolacak. Üçüncü Dünya Harbi çıkacak, Efendim hazretleri buyurdu ki; “Rusya mahvolacak, küçük bir devlet haline gelecek.” Anadolu ahalisine dua ettim, bu badirede onlara ziyan gelmeyecek. Bu esnada avucunu sıkar gibi yaparak “Rusyayı […]

İSMET ÖZEL NE DİYOR? “Müslüman’a Türk denir diyor.”

Yazı Yorum Şükrü KAHRAMAN sukrukahraman4545@gmail.com  “Kâfirle çatışmayı göze alan Müslüman’a Türk denir. Müslüman olmayan Türk olmaz” diyor İsmet Özel. Sizce de öyle mi? Bana sorarsanız doğruluk payı oldukça yüksek bu sözün. Konuya biraz açıklık getirmek gerekirse, öncelikle Özel’in bu sözüne, tarihin bilimsel verileri ve de toplumların biyolojik gerçeklikleri üzerinden yaklaştığınızda, işin içinden çıkamıyorsunuz bir kere. […]

İMAN ve AHLÂK BUHRANI

Ebu’l Hasen Ali Hasenî En-Nedvi’nin  Bağdat’taki «Filistin’i Kurtarma» cemiyetinin merkezinde 1956 Nisan ayında verdiği konferanstır. Dertler ve neşter vurulması gereken konular pek çok, hangisinden bahsedeyim? Konular ve ma’nâlar çok oldu mu insan şaşırıyor. Fakat size inandığım bir şeyden bahsedeceğim, kat’iyyen sizi memnun etme veya kulaklarınızı hoş tutma cihetine yeltenmeyeceğim. Kendimi, vicdanımı imanımı memnun ettim mi […]

HOCA TAHSİN EFENDİ

Hoca Tahsin’i bilir misin? 1850’lerin Paris’inde bir garip Hocaefendi idi… Öyle bir zât tasavvur buyurun ki babasının rıhlesinde “Elif” diyerek başlayan tahsil hayatı ruhunu teslim ederken sona ersin, pâyitaht medreselerinde ve Paris’te ilim talim etmiş olsun, kimileri onu pozitivist-materyalist-din karşıtı-modern kimileri de ehl-i sünnet-dindar-İslâm davası için çalışan bir mümin olarak tanımlasın, hakkında sarığıyla Paris’te bilardo […]

YAHUDİLERİN BAŞINA BİR GELECEK Mİ VAR?

Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. İsra Suresi, 4 Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip […]

İSRAİL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİ KADINLARA DAYAK

Kudüs’te İsrail işgali altında tutulan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Pazartesi gününden bu yana İsrail askerlerinin saldırılarına hedef oluyor. İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan bir çok kapıda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kapılardan özellikle Filistinli kadınların geçişine izin verilmiyor. Murabıt olarak bilinen Filistinli kadınlar gruplar halinde Mescid-i Aksa’da nöbet tutup, Müslümanların ilk kıblesine giren Yahudi gruplara karşı direniyordu. […]

SÜLEYMAN MÜLKÜNÜ NE ZAMAN KAYBEDER/KAYBETTİ?

İmâm-ül Evliyâ ârif-i billâh Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Ârab-î, et-Tâî, el-Hâtimî, el-Endülûsî, Şeyh-ül Ekber Muhyiddin Kaddese’llâhü sırrahu’l-aziz SIRR-I MEKTÛM-U MAHTÛM (Üzeri Mühürlenmiş Gizli Sırlar) isimli eserinde buyurdu ki ; Allah Teâlâ’m bizi Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem ve âli ashabı ile beraber haşr eyle. Bu âlemle telfik Refik-i Âladan ayrılmaksızın çekildiğimde, […]

RENÉ GUÉNON- ABDÜLVAHİD YAHYA K. (1886 -1951)

Hzl: Armağan GÜRSEL

ALBERT SCHWEİTZER-Yaşama Saygı Felsefesi

Terörle/şiddetle/kanla bir şeye ulaşacağını sananlara örnek olsun. Doğum 14 Ocak 1875 Kayserberg, Alman İmparatorluğu Ölüm 4 Eylül 1965 Lambaréné, Gabon Meslek Tıp Doktoru Ödülleri 1952 Nobel Barış Ödülü 1959 Sonning Ödülü Albert Schweitzer (d. 14 Ocak 1875, Kayserberg, Alman İmparatorluğu – ö. 4 Eylül 1965, Lambaréné, Gabon), 1952 Nobel Barış Ödülü sahibi Alman humaniter doktor, […]

NÜVİT OSMAY- D.K.D. [DÜŞÜN, KONUŞ, DİNLE] KURUCUSU

HAKKINDA 1910 yılında İstanbul’da doğdu. Almanya’da makine mühendisliği öğrenimi gördü. Kaynak mühendisliği üzerine ihtisas yaptı. Bu ihtisasın sonunda Nüvit Osmay’m çizdiği projeye göre, “Türkiye’nin biricik kaynakçı yetiştirme merkezi”  Eskişehir Cer Atölyesinde kuruldu. Buradan yüzlerce kaynakçı yetişti. Kendisinin en çok iftihar ettiği çalışma budur. Otuzyedi yıl Devlet Demiryollarında Makine Mühendisi olarak görev yapan Osmay, Personel Dairesi […]

SİCİLYALI İBN ZAFER’İN ÖLÜMSÜZ ESERİ “SÜLVÂNÜ’L-MUTA Fİ ‘UDVÂNİ’L-ETBA” DAN

“Ben ta Osman’ın [radiyallâhü anh] katledildiği gün kaybettim.” Hz. Ali kerremallâhü veche PARÇALANMANIN SONUCU Ömer bin Ebu Beşir de Hz. Ali kerremallâhü vechenin bir hikâyesini nakleder. Vaazı bazı dinleyicilerin gürültüleri tarafından kesilen halife Hz. Ali kerremallâhü veche kürsüsünden iner ve şöyle der: “Bu insanlar, Osman ve ben, balta girmemiş bir ormanda bir aslanla birlikte yaşayan, […]

PSİKOTERAPİDE BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEK KONUSU “TAKI”

Psikoterapilerde kullanılan yöntemlerden birisi olarak, boş vakitleri nasıl değerlendirmek gerektiğini öğretmek ile başlar. Biliyoruz ki, boş zaman bütün ruhî arazların başlangıç sebeplerinde bulunuyor. Eğer insan el faaliyetlerini kullanmaya başlarsa, beyinsel aktivitesinde bir düzenlenmenin sağlandığı tespit edilmiştir. Eli/bedeni/ çalışan insanın nefsi ve duyguları sakinleşir, bu şekilde huzur duymaya başlar. Bu meyanda, yalnızlık veya boş vakit sendromu […]

EŞİYLE ARASI BOZULAN KİŞİYE MANEVΠYARDIM

Eğer iki kişi arasında veya karı koca arasında düşmanlık veya bir soğukluk hâsıl olup araları açılmışsa, bir parça ekmek üzerine yedi defa Yâsin-i şerifi okuyup üflemek lâzımdır. İhtilâf hangi ta­raftan geldi ise o ekmeği eğer kadın tarafından geldi ise bir dişi köpeğe veya erkek tarafından geldi ise bir erkek köpeğe yedirilir. Okunacak Yasin suresi yedi […]

CİNSEL TACİZDE BULUNAN /ZÂNÎ EŞTEN KORUNMAK İÇİN MANEVİ YARDIM

  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ   Elem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun). Yâ-Sîn, 60) «Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi? Yâ-Sin sûrenin okuyucusuna, taşıyıcısına ve devamlı yüzünü çevir­meden nazar […]

İŞ ARAYANLAR ve BOZULANLAR İÇİN MANEVİ YARDIM

Bir gün iki kişi Şeyh Ebü’l-Vefâ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Hazretlerine gelmişler. İkisi de bir iş bulmak; devlet kapısından bir memurluk istemek maksadıyla Şeyh Efendiden himmet taleb etmişler. Gelenlerden birisi ehl-i vird Yani, zikrin usûl ve şartlarına vâkıf sâlih bir zât imiş. Diğeri pek fazla ilmi olmayan sade bir vatandaş imiş. Şeyh Hazretleri vird ehli olana […]