ŞİZOFRENGİ DERGİLERİ

Sunuş Sayılar Sunuş Şizofrengi’yi kapatalı on beş (berbat) yıl geçti. Daha önce on üç sayısının okunabildiği bir internet girişimi olmuştu. Bu kez bütün sayılar ve üç ekin tamamı huzurunuzda. Ee anca! Şizofrengi’nin bugüne dek ne bir facebook hesabı, ne bir twitter hesabı ne de http://www.sizofrengidergisi.com dışında bir internet sitesi oldu. Anarşist özü gereği sahipsiz bırakılmıştı. […]

MUSKATERAPİ

“İster realizm, ister rasyonalizm, isterseniz bilumum materyalizm külliyatını yutmuş olun, hiç farketmez. Bir gün denize düşünce siz de muskaya sarılırsınız” Hacılar, hocalar, muskalar ve üfürükçüler sadece ilgili profesyonelleri değil herkesin tepkisini çekiyor günümüzde. Yeni bir olgu olmamakla birlikte, ısıtıldıkça gündemi sahipleniyor üzüyor tartıştırıyor ancak süreğen bir eğri izlemeye de devam ediyor. Bilimden de, hekimlikten de, […]

HALKINA ACIMAYAN YÖNETİCİ: ENVER PAŞA

Kaynak: “CEPHEYE GİDEN YOL” BEHİÇ ERKİN (1876 – 11 Kasım 1961) Behiç Erkin anlatıyor: Yazlık elbiselerle eksi 30’un üzerinde soğuk! Kar ve zaman zaman tipi fırtınasında yol almayı bırakın, yürümenin İmkânsız olduğu kar kaplı bir dağda, gündüz ve gece yazlık elbiselerle ilerlemeye çalışan 100.000 Mehmetçik. Neticede ordumuz için büyük bir felaket oldu. [Sarıkamış] 3 Ocak’ta […]

THE GATEKEEPERS/ Kapı Muhafızları /Bekçiler

KAPI MUHAFIZLARI BAŞ YAZI /06 Şubat 2013 İvo MOLİNAS twitter.com/basyazar imolinas@salom.com.tr İsrail sağı Oscar’a aday olan bir İsrail filminden dolayı ayağa kalktı. Zira film, Shin Bet gibi milliyetçi bir devlet kurumunda farklı yıllarda başkanlık yapmış altı liderin ezber bozucu söyleşilerinden oluşuyor. Beğensek de, beğenmesek de aykırı fikirler demokrasi ve ifade özgürlüğünün kuralı. İsrail herkesi şaşırtmaya devam ediyor. […]

ZÜBDETÜ’L-MERÂTİB- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

Hzl: Zeynep Şeyma KUTLUCA Türk İslâm tarihinde, bilhassa Selçuklulardan beri, İslam Tasavvufu ve Medeniyeti’ne eserleri, görüşleri, müridleri ve hizmetleriyle büyük katkılar yapmış sayısız tasavvuf büyüğü yer almaktadır. Gerek padişahlarla, gerek dönemin devlet erkânıyla yakınlıkları ve temsil ettikleri fikirler ile özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve bakasında muazzam etkileri olan bu büyüklerden bir tanesi de; Osmanlı’nın son […]

MEKASID-I SALİKIN- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

 Hazırlayan Zahir SÜSLÜ Edirne-2011   ŞEYH AHMED HÜSÂMEDDÎN-İ DAĞISTÂNÎ HAYATI ve HAKKINDAKİ BİLGİ[1] 1264 senesi Rebîu’l-evvelinde (Şubat-Mart 1848) Ban vilâyeti’nin – Dâğistân’da – Rukkâl şehrinde zînet-sâz-ı âlem-i şuhûd olmuştur. Pederleri Seyyid Saîd b. Seyyid Sefer b. Seyyid Haydar b. Seyyid Hasan b. Seyyid Kâsım b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Dâvûd b. Seyyid Ca’feri es-sâlis b. […]

MELÂMÎLER -Maltepe-İstanbul

ŞEYHULİSLÂM PAŞMAKÇIZÂDE SEYYİD ALİ EFENDİ