MEKASID-I SALİKIN- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

 Hazırlayan Zahir SÜSLÜ Edirne-2011   ŞEYH AHMED HÜSÂMEDDÎN-İ DAĞISTÂNÎ HAYATI ve HAKKINDAKİ BİLGİ[1] 1264 senesi Rebîu’l-evvelinde (Şubat-Mart 1848) Ban vilâyeti’nin – Dâğistân’da – Rukkâl şehrinde zînet-sâz-ı âlem-i şuhûd olmuştur. Pederleri Seyyid Saîd b. Seyyid Sefer b. Seyyid Haydar b. Seyyid Hasan b. Seyyid Kâsım b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Dâvûd b. Seyyid Ca’feri es-sâlis b. […]

MELÂMÎLER -Maltepe-İstanbul

ŞEYHULİSLÂM PAŞMAKÇIZÂDE SEYYİD ALİ EFENDİ  

“EDVÂR-I ÂLEM” den PARÇALAR – SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN

Hazırlayan: Seyyid Mûsâ Kâzım ÖZTÜRK YENİ SAVAŞ Matbaası 1967-İZMİR     Seyyid Ahmed Hüsâmeddin Hazretlerinin eserlerinden iktibas edilmiştir. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ MUKADDEME BİRİNCİ KISIM 2.BÖLÜM 3. BÖLÜM 4. BÖLÜM Ahmaklık iki nevidir 5.BÖLÜM 6. BÖLÜM İKİNCİ KISIM 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM 3. BÖLÜM 4. BÖLÜM 5. BÖLÜM 6. BÖLÜM ÖNSÖZ «Edvâr-ı Alem’den parçalar« ismi altında neşrettiğim […]

EHL-İ HAK -Yezdânizm- Ezidizim-Şeytanperestler

Vikipedi, özgür ansiklopedi Başlığın diğer anlamları için Ali İlâhîlik sayfasına bakınız. Başlığın diğer anlamları için Arap Alevîliği sayfasına bakınız. Başlığın diğer anlamları için Nusayr’îyye sayfasına bakınız. Anadolu Alevîliği ile karıştırılmamalıdır. Kürt Alevîleri ile karıştırılmamalıdır. Bektâş’îyye ile karıştırılmamalıdır. Alev’îyye ile karıştırılmamalıdır. Sâbiîlik ve Gnostisizm ile alakalı bir dizidir. Yezdânizm Yirmi bir ışınlı sarı güneş(Yirmi bir rakamı […]

DİNÎ HAYAT GERÇEKTE NEDİR?

Bir kardeşimizin yazdığı mailde can evimizi titreten bir sorular ve cevapta umuma şamil bir durum arzetmesi nedeniyle aşikâre olması için paylaşıma koymak uygun oldu. Sorular sırasıyla: Diyordu ki “Yıllar önce bir yakınım “Eşimi tanıyınca İslâmiyet’i tanıdım ama insanlığımı kaybettim”demişti. Evet, nasıl bir ahval ki dini yaşamakla/tanımakla bir şeyler kazanılmıyor, yanında kaybediliyor. İnsanın ahlaki cephesindeki merhamet, […]

ŞİZOFRENGİ

İNSAN VARLIĞI, DELİLİĞE GÖNDERİMDE BULUNMAKSIZIN ANLAŞILAMAZ. İNSAN, DELİLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI OLARAK İÇİNDE TAŞIMAKSIZIN İNSAN OLAMAZ JACQUES LACAN “Herşey bir yana, kendi kendine intihar edilmez”

OBSESYON-TAKINTI

Obsesyon : Takıntı Obsesif :  (tdk) Takınçlı Kompulsif : Davranış Takıntısı Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu : Düşünce ve Davranış Takıntı Hastalığı, (tdk) Saplantı Zorlantı Bozukluğu Obsede : Obsesyon olayına maruz kalan kimse, obsesif, takıntılı. Obsedör : Obsesyonun ruhçuluk tanımında geçen kişiyi etki altına alan bedensiz ruh. OBSESYON              Ruhçulukta; bir bedensiz ruhun […]

HER ZAMAN YAHUDİLER, ERMENİLERE KARŞI TÜRK’ÜN YANINDADIR

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte, II. Dünya Savaşı’ndan beri NATO’nun ve ABD’nin yakın müttefiki olan Türkiye, çevresindeki oluşumlar nedeniyle güvenlik tehdidi algılamaya başlamıştır. Soğuk Savaş yıllarında Avrupa ile Sovyetler arasında Sovyetlere en yakın noktada adeta bir kalkan görevi üstlenen Türkiye, bu rolü sayesinde o dönemde güvenliğini de NATO’nun şemsiyesi altına girerek sağlamıştır. Ancak Soğuk […]

El hombre y la gente “İNSAN” VE “HERKES” SEÇİLENLER

Hzl: José Ortega y Gasset SOMA (Madeni) VE SEMA REMZİ İnsan kendisini oldum olası bedenine hapsedilmiş duyar. Pitagorasçılar bunu anlatmak için sözcük oyunu yapmakta yerden göğe kadar haklıydılar – gülüp eğlenmek için değil, büyük bir ciddiyetle, acıyla, dramatik bir üzüntüyle oynuyorlardı o terimle. Yunanca’da bedene soma, mezara sema denir ya, onlar da soma sema diye […]

TEFEKKÜR-İNZİVA-KÜLTÜR SOFULUĞU

Hzl: José Ortega y Gasset Demek ki insanlık tarihi boyunca dönemsel olarak ve giderek daha karmaşık ve yoğun biçimlerde yinelenen üç ayrı aşama görülür: 1. İnsan kendini yitmiş, çevresindeki şeylere gömülüp batmış gibi duyar; ötekileşme’dir bu. 2. İnsan güçlü bir çabayla kendi iç dünyasına çekilerek çevresindeki şeyler ve onlara egemen olma olasılığı üstüne fikirler oluşturur; […]

Ötekiler ve Ben Üzerine Başka Gözlemler. Ufak Bir Gezinti: ÜÇÜNCÜ KİŞİ BİR KADINSA

Hzl: José Ortega y Gasset Somut çevremizin bir merkezi -bedenimin bulunduğu “burası” ve “ufuk” dediğimiz bir çizgiyle sınırlanmış, yani görünürdeki herşeyi kapsayan bir kenar kesimi vardır. Horizonte [ufuk] sözcüğü Yunanca όρίξειν dan, yani sınırlamak, bir mekânı kapayan ve belirleyen işaretler koymak sözcüğünden gelmektedir. Bu kavramlar ve adlar önceki derslerimizde söylediklerimden sonra artık alışılmış teknik terimler; […]

El hombre y la gente- José Ortega y Gasset “İNSAN” VE “HERKES”

Hzl:Neyire Gül Işık {1} “Yaşamak, bir ortamın çaresiz tutsağı olmaktır.” (Ortega y Gasset) İspanya’nın çağdaş Avrupa felsefesine en önemli katkısını oluşturan düşünür José Ortega y Gasset’i (Okunuşu: Hozey Orteyga i Gasset)  (1883-1955), Seçki dizimizde bir öbek deneme yazısıyla sunarken,{2} onu, çeşitli tarihsel dönem, olay ve akımların, değişik yönelişlerin farklı özelliklerini benliğinde uyumla toplayan “kavşak noktasında […]

HARF DEVRİMİNİN NEDENLERİ ÜZERİNE

“Harf Devrimi geçmişin getirdiği bir mecburiyet olarak olgunlaşmış bir değişim mi? ” 3 Kasım 1928’de” Türkiye modem dünya koşullan içinde çok cesur bir denemeye girdi.[1] Alfabe değiştirmek tarihte ilk kez görülen bir olay değildi. [2] Hatta en başta Türkler, tarih boyu birkaç kez alfabe değiştiren bir toplum olarak bu olayın önde gelen örneği sayılabilirler. Ne […]

“GÜNLER İLE İLGİLİ HADİSLER” VE SIRLARI

  Hzl: ZEYNEP ŞAHİN ZAMAN KAVRAMI Evreni ve evrendeki her şeyi yoktan var eden Allah, yaratılmış şeyleri “zaman” ile sınırlandırmıştır. Zamanın belli dilimlere bölünmesiyle yıllar, aylar, haftalar ve günler oluşmuştur. İslam dininin iki temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet; yıllık, aylık, haftalık ve bilhassa günlük hayatın değerlendirilmesiyle ilgili ince detaylara yer vermektedir. Diğer yandan […]

PORNOGRAFİ NASIL SANAT OLDU?

ALINTI Kendisine ait  “Profesör Unrat” romanının “Mavi Melek” isimli sinema uyarlamasını izleyen Heinrich Mann,  film hakkındaki düşüncesini  ironik bir üslupla şöyle  dile getirir; “benim kafam ve bir artistin bacakları!”   Mann’ın  yüzyılın ilk yarısına ait bu yargısı/analizi bugün için toplumsal hayatın her alanına sızan pornografinin nasıl olup ta bu kadar yaygınlık ve hatta saygınlık kazandığının […]

NORTE, HANGGANAN NG KASAYSAYAN / Norte, the End of History / Tarihin Sonu (2013) Film

Yönetmen: Lav Diaz         Senaryo: Rody Vera, Lav Diaz, Michiko Yamamoto    Ülke: Filipinler Tür: Dram Vizyon Tarihi: 23 Mayıs 2013 Süre: 250 dakika Dil: Filipince, İngilizce Müzik: Perry Dizon Nam-ı Diğer: Norte, the End of History İzleyecek / İzleyen: 58 Kişi / 10 Kişi / 3 Kişinin Favorisi Oyuncular:     Sid Lucero, Archie Alemania,    Angeli Bayani ,   […]

HZ. MUSA aleyhisselâmdan YAHUDİLERE KORKU FENOMENİ

Hz. Musa aleyhisselâm kıssasının anlatıldığı Kur’ân-ı Kerim pasajlarında en çok dikkat çeken konu, korku fenomenidir. Hz. Musa yaşamış olduğu bütün korku tecrübelerini Allah’a güvenerek aşmıştır. Musa kıssasında, korkuyla başa çıkmada kullanılabilecek birçok yöntem uygulamalı olarak gösterilmiştir. Yine bu kıssada korkaklığın bir toplumun belirgin özelliği haline gelebileceği vurgulanmıştır. Kur’an, baskıcı yönetimlerin, varlıklarını sürdürmek için toplumda güvensizlik […]

YAHYA DÜZENLİ – ŞEHİR VE AİDİYET YAZILARI –

 16 Ocak 2012 Pazartesi TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİ KAYBETTİ! -medeniyet idraki yok ki, şehir tasavvuru olsun- duzenliyahya@gmail.com Bir medeniyet ait olduğu “dünya görüşü”nden aldığı referansla kendisini öncelikle şehir tezyin ve tasarımında gösterir. Şehirde “görünür” kılınmamış bir medeniyetten bahsedilemez. Çünkü medeniyet, kültür-sanat-bilim ve teknoloji kadar “şehir ve mimari” demektir. Veya medeniyet bu insanî ilim ve disiplinlerle kendisini gösterir. […]

“NAPOLYON” Olanın Sonu “LÜTFÜ” Olmaktır

Napolyon’un Rusya’yı işgali ve Moskova hezimetine üç pencereden bakalım. (Not: Belki, pencerelerin hepsini okuyamazsanız da 3.pencereden bakmayı es geçmeyin) 1. PENCERE (Tarihçi Bakışı) Fransızların ünlü komutan ve devlet adamı Napolyon Rusya’yı işgal etmek istemişti. Napolyon Moskova’ya ulaşınca Rusların pes edeceğini ve hemen kendisine boyun eğeceklerini düşünüyordu. Hesap etmediği şey anavatanından çok uzaklaşacağı ve Rusya’nın meşhur […]

KİLL THE MESSENGER / Elçiyi Öldür (2014)

Amerika kirli işlerini kapatmak için bir başkanını feda etmekten çekinmez. Clinton/Monica Lewinsky skandalı ile uğraştırırken asıl can alıcı yolsuzluğunun üzerine transparan ince bir tül örttü ki,  eller ve diller uyuşturucuya uzanmadığı gibi başkanın skandalını yorumlamaktan zevk aldılar. Ne de olsan bir başkanın seks skandalını konuşmak her konudan önceliklidir..  Rahmetli Mahir Kaynak Beyin dediği gibi köylü […]