NATURLIGE BRILLER (2001) ve THEY LİVE / Yaşıyorlar (1988)

Hayata hakikat gözüyle bak derler. Bakmak güzel. Hayal ve gerçek nerede? biliyor musun! bakış ne? Bak bak dur. Gerçekten güzel mi? Hakikat. Hayalde? Hayatım çekilmez oldu dersin. Çekilmez olan ne? Gaflet ve hakikat. Beraberse Yükseklerde  uçmanın gereği yok gibi. İhramcızâde İsmail Hakkı  “Tak şu gözlükleri! Tak şunları! Özgürlüğün en şiddetli hali. Özgür olmaya zorlanmanız gerekir. […]

HALK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE

KIRK SEKİZ SAAT BEKLETİLEN GEMİ AZİZ NESİN Dünya tarihinin en alçakça yargılanmalarından biri belki de başlıcası Mithat Paşa davasıdır. Bu davanın acı sonu ve o korkunç siyasi cinayet satılmışlarını bu siyasi davada oynadıkları alçakça rol bir yana, bu eski olayda beni en çok üzen, Ahmet Mithat Efendi gibi büyük bir yazarın, yazılarıyla Abdülhamit’i desteklemiş, bir […]

TEKRAR İZLENİLMESİ GEREKEN FİLİMLERDEN

Akbabanın Üç Günü (1975) Three Days of the Condor Dinle! CIA için çalışıyorum. Ajan değilim. Kitap okurum, sadece. Dünyada yayımlanan her şeyi okuruz ve komplolar, kirli tuzaklar kodlar gireriz bilgisayara ve bilgisayar bunlarla CIA’in gerçek plan ve operasyonlarını karşılaştırır. Yeni fikirleri, zayıf noktaları araştırırım. Macera kitapları, romanlar gazeteler okuruz. Kim böyle bir işi icat eder […]

NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

 “Hepimiz Gogol’ün “Palto” sundan çıktık.” F. Dostoyevski “Müfettişi, kötü ve adaletsiz olan her şeyi yansıtmak ve bir anda hepsinin üstüne gülmek için yazdım…” N. Gogol   Nikolay Vasilyeviç Gogol, 1809’da dünyaya geldi. Yoksul, ama soylu bir ailedendi. Doğduğu yer Ukrayna’nın göbeği olan Poltava eyaletinin Soroçinstı köyüydü. Gogol’ün bütün çocukluğu Ukrayna’nın küçük çiftlik sahipleri arasında geçti. […]

“ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİNDE

ULUSAL HAYVANIMIZ: AT Atı Hititler evcilleştirmişlerdi. Kentaur’lar (atadam), Helenlerin gördüğü ilk Hitit atlılarıydı. Romalı Aelianus (-175-235), De natura animalium (Canlıların Doğası Üzerine) adlı eserinde, atlan ürkmemeye alıştırmak için, Perslerin içi saman dolu kuklalar kullandıklarından söz eder. François Rabelais’nin (1494-1553) Cargantua adlı eserinde bu konu ile ilgili olarak şu ilginç öykü yer alır: “Makedonya Kralı Philippos, […]

ERNESTO CHE GUEVARA, EFSANEDEN ALDATMACAYA

XX. yüzyılın bütün efsaneleri içinde, Ernesto Che Guevara’nınki inkâr edilemez biçimde en uzun süreli ama en içi boş olanlardan biridir. Alfreda Batista’nın Küba’yı bir Orta Çağ derebeyliğinin çöplüğüne ve mafyanın özel avlanma alanına dönüştüren aşağılık diktatoryasına karşı yükselen direnişten, batı dünyasının hayal gücü sonunda bir ikon ve büyük boyutlar kazanmış bir aldatmaca yaratacaktı. Kirli tırnaklı […]

TEKNİĞİN GELİŞİM YOLUNDAKİ KİLOMETRE TAŞLARININ ZAMANDİZİMİ

  İÖ.   600 binden önce: Hominit’lerin, Afrika’da taştan gereçler üretmesi. İÖ.   350 binler: “Pekin insanı”nın [“Sinanthropus”), Çin’de ateşi kullanması. İÖ.   14 binler: Mağara resimciliği (örneğin Fransa’daki Lascaux Mağarası). İÖ.   4. binyıl: Ön Asya’ya göç. İÖ.   4. binyıl sonu: Sümerlerde yekpare araba tekerleği. İÖ.   4./3. binyıl: Mısır’da papirüsün kullanılması. İÖ.   3250’ler: Mezopotamya’da çömlekçilik. İÖ.   3000’ler: Mısır’da […]