DÜŞÜNEN İNSANA HAZİNE, Editör: Nejat Muallimoğlu, 1996


AYDINLAR MI, AYDIN GEÇİNENLER Mİ? Şairlerden Seçmeler Ziya Paşa İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Tahir Nâdî Humkumun ölçüsünü bulmada fen âcizdir, Cehlinin debdebesi koskoca umman gibidir. Şeyh Vasfi Feylosofun kendisi nâ-kaabil ıslah iken, Kalkar ıslah etmeğe zu’munca […]

VİCTOR HUGO- (1802-1885) -Nejat MUALLİMOĞLU


Voltaire’in ölümünün yüzüncü yılında, ünlü Fransız yazarı ve şairi Vıctor Marie Hugo, bu büyük Fransız nüktedanı, dramatisti ve filozofu hakkında aşağıda metni verilen belâgatli hitabeyi yaptı. “VOLTAIRE” Yüz sene önce bugün bir adam öldü. O ölümsüz adam, senelerin ağırlığı altında, eserlerinin ağırlığı altında, en şaşaalı ve en ürkütücü sorumlulukların ağırlığı altında, aydınlanmış ve ıslah edilmiş […]

SOKRAT (M.Ö. 470-399)-Nejat MUALLİMOĞLU


 Sokrat, yazılı hiçbir şey bırakmadı; kendinden sonra gelenlere Platon (Eflâtun) vasıtasıyle hitap etti. Sokrat’ın yargılanmasını, o zaman genç olan Platon, günü gününe takip etti, not aldı. Sokrat’ın kendini savunması “Platon’un Diyaloglarında yayımlandı. Otoriteler, Platonun, Sokrat’ın kendisini savunurken söylediklerine sadık kaldığını söylüyorlar. MAHKEMEDEKİ SAVUNMA Atinalılar, çok geçmeyecek, bilge insan Sokrat’ı ölüme mahkûm ettiğiniz için bu şehiri […]

PERİKLES (M.Ö. 490?- 429) -Nejat MUALLİMOĞLU


Hayat kutsal olduğundan homicide [birini öldürmek] menedilmiştir. Dil de hayat gibi mukaddestir. Bundan böyle bir kelimeyi, onun gerçek manâsını, hayatını değiştirip, ölümüne sebep olabilecek bir vahşetle kullanmak da men edilmiştir. Dr. Oliver Wendell Holmes Atinalı devlet adamı Perikles, zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve çağının en iyi eğitiminden geçti. M.Ö. 443′ten 429′a kadar […]

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER- (1885-1966)-Nejat MUALLİMOĞLU


Konuşmalarından “Bütün Yönleri ile Hitabet” kitabımızda örnekler verdiğimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver’in İstiklâl mücadelemiz ve Yeni Türkiye ile ilgili büyük nutuklarından bazılarını aşağıda göreceksiniz. Hamdullah Suphi Tanrıöver’in hitabeleri, Dağ Yolu adlı kitabında ilk defa yayımlandığı vakit, Türk basınında büyük bir ilgi uyandırdı. Orhan Seyfi (Orhon) Hâkimiyet-i Milliye’nin 16 Ağustos 1928 tarihli sayısında, “Dağ Yolu” başlığı altında […]

HALİDE EDİP ADIVAR- (1884-1964)-Nejat MUALLİMOĞLU


Türk milleti, Balkan Harbinden sonra dahil olduğu grupla hemen katıldığı Birinci Dünya Harbinde mağlûp olmuş; Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi ve ardından Damat Ferit Hükümeti’nin kabul ettiği Sevr Antlaşması ile parçalanmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Batılı devletlerin teşviki ile 15 Mayıs, 1919 da Yunan ordusu İzmir’e çıktı. Büyük Harp’te dört yıl kahramanca ve pek çok mahrumiyet […]

DÜNYAYI SARSAN KONUŞMALAR- Nejat MUALLİMOĞLU


Bana Arşimet’in manivelasından bahsetme. O, riyazi bir tahayyül gücüne sahip unutkan bir adamdı. Matematiğe hürmet ederim, ama benim makinelerle hiçbir ilgim yok. Sen bana, yerinde ve doğru bir kelimeyi ve hatâsız vurguyu ver; ben, dünyayı yerinden oynatayım. Joseph Conrad Dünyada alelâdeliğin tahammül edilemeyeceği yerler; şiir, musiki, resim ve hitabettir… La Bruyere Büyük düşünürler yaşarken bin […]