TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 4.BÖLÜM

DİPNOTLARI [1] Almanca baskıda Arendt bu iki cümleyi şöyle toparlıyor: “Devrim zamanından kalma belirli bir gözboyamacılığı muhafaza eden -ki böyle bir şeye gerek duymamaları Naziler açısından karakteristiktir- Sovyet pratiği, Nazi Üçüncü Reich’ından bile biraz daha ‘ileri’dir.” – e.n. [2] Almanca baskıda, “bu öğretinin ağırlıklı savunucusu olan Hıristiyanların” yerine “Yahudi olmayanların” denmektedir – e.n. [3] Almanca […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 3.BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DREYFUS DAVASI DAVANIN OLGULARI Sözkonusu dava, 1894 sonlarında Fransa’da görüldü. Fransız Genel Kurmayı’nda çalışan Yahudi bir subay olan Dreyfus, Almanya adına casusluk yapmakla suçlandı ve mahkûm edildi. Mahkeme oybirliği ile Dreyfus’un yaşam boyu Şeytan Adası’na sürülmesine karar verdi. Duruşma kapalı kapılar ardında yapıldı. Dosya dolusu bir iddianamenin olduğu söyleniyordu ama ortada bir tek […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 2.BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAHUDİLER VE TOPLUM Yahudilerin, köklerini devletin ekonomik yaşamından alan ve kendilerini özel rollerine son derece uygun kılan siyasî cehaletleri ve antisemitizmin içerdiği siyasal tehlikelere karşısında gözlerim kör eden halka karşı, otoriteden yana önyargıları her tür toplumsal ayrımcılığa karşı aşırı bir duyarlılık geliştirmelerine neden olmuştu. Bu iki özellik yan yana geliştiğinde, siyasî sav ile […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 1.BÖLÜM

  Hannah ARENDT ÇEVİREN: Bahadır Sina Şener   BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Bir kuşağın ömrüne sığmış; kesintisiz yerel savaşlar ve devrimler zincirinin birbirinden ayırdığı; ne mağluplara barış anlaşması ne de galiplere soluk alma olanağı tanıyan iki dünya savaşı, geri kalan iki dünya devleti arasında üçüncü bir dünya savaşı bekleyişi ile son buldu. Bu bekleyiş anı, ölen […]

UNUTULMUŞ BİR CEMAAT-MANİSA YAHUDİLERİ

Hzl:  Feridun Mustafa Emecen, ÖNSÖZ “Bir gün bir yeniçeri yolda rastladığı bir Yahudi’yi çevirip ona; Siz İsa peygamberi çarmıha germişsiniz öyle mi ? diye sorarak kılıcını çeker; biçare Yahudi korku içerisinde, Aman ağam bu bin beş yüz yıl önceydi, benim ne suçum var, Bunun üzerine yeniçeri, Olsun ben yeni öğrendim ” der. Sonunda Yahudi canını […]

CANSIZ HOCA

Hzl. Mehmet GÜNAYDIN 1. Yetiştiği Sosyal ve Kültürel Çevre Mustafa Cansız, 1311/1895 yılında Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinin Kondu Mahallesi’nde dünyaya geldi. Dernekpazarı, 1925 yılında Kondu adıyla Of ilçesine bağlı bir bucak idi. 1948 yılında Çaykara’nın Of’tan ayrılarak ilçe olmasıyla birlikte buraya bağlanarak köy statüsüne dönüştürüldü.[1] Ancak duyulan ihtiyaç üzerine 1956 yılında yeniden teşkilatlı nahiye haline getirilmiştir. […]

İNSAN RUHU EBEDİ MİDİR? -ÖLÜMDEN SONRA DİRİLME PROBLEMİ-

(Not: Yahudilerin ve Hristiyanların ahiret inancı yok diyebileceğimiz bir derece de olunca, onların dünyayı kendilerine yakın bilmeleri ve hayatta acımasız olmaları doğal karşılanabilir. Çünkü dünyadan başka  yurtları olmayacağını düşünürler.  Ve dünya güçlünün zifafına girer. Bu nedenle ehli kitap inançlarını tevhide tapşırmadıkları müddetçe rahatımız olmaz/olamayacaktır. İhramcızade) hzl:Cemil Sena ONGUN MUSA DİNİNDE ÖLMEZLİK Hz. Musa’nın Mısır’da büyüyüp […]