AKIL CUMHURİYETİ İSRAİL-Bediî FAİK


“Sen skolastik Doğu kafası!… Vur fakat dinle!…” Bediî FAİK   EFSANEDEN GERÇEĞE.. «Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur.   VİCTOR HUGO.» Kudüs’te, Ömer Camii’nin taş döşeli avlusundan Zeytindağı’na bakıyorum. Bu, İslâm Peygamberinin Mirac’a yükseldiği kayadan, Hristiyan Peygamberinin göğe uçtuğu tepeye bakmak demektir. Az önce, «Ağlama Duvarı »m […]

ALTAY’IN NOTLARI


ALINTI altay ünaltay’ın yazı ve çevirileri SCIENTIA SACRA YAHUT KUTSAL BİLİM Seyyid Hüseyin Nasr Türkçesi  Yusuf Yazar İyi din fıtri hikmettir. Fıtri hikmetin şekil ve erdemleri, bizzat o hikmetle aynıdır.                                                                                       Dênkard Herşeyi bilme imkanı ebedi olarak kalbimizde mevcuttur                                                                    Tipitaka Scientia sacra, her vahyin özünde bulunan şeyden ve geleneği kuşatan ve tanımlayan dairenin merkezinden […]

SORMASI ZOR SORUNLAR -2. KISIM


“Bu sayfa  zamanla oluştuğundan sürekli güncellenmektedir.” İnsanlar söylemeye çekindiği sorunlarını bilgisayarda araştırıyor. Bilmediği sorunu, kendince bir mahremiyete haizde görününcede saklı tutmak istiyor. Sonuçta birşeyde elde edemiyor. Bu nedenle arama motorlarına düşmüş sorularla siteyi ziyarete gelenler için basitleştirilmiş seviyedeki cevaplar halinde ve kısa olarak  yazarak kişilere yardımcı olmak ihtiyacını duyduk. Unutmayalım ki sorun ancak kişinin kendisi […]

TOLSTOY’UN HAYATI VE DÜŞÜNCE HAYATI-Burhan TOPRAK


1855 yılının Mart’ında Tolstoy, günlüğüne şunları yazıyordu: “Uğruna bütün ömrümü vereceğim, büyük bir düşünceye saplandım. Bu düşünce; yeni bir dinin, İsâ’nın kurduğu dinin boş inançlardan ve esrardan temizlenmiş şeklidir.” ★ Yazıma Tolstoy’un büyük tasarısını özetleyen bir pasajla başlıyorum. Çünkü size onun hayatından; düşüncelerinden ve bu düşüncelerle, yaşamasının gelişmesinden sözaçmak istiyorum. Elbette size onun edebî değerini […]

BALLLAR BALINI BULDUM-BURHAN TOPRAK


Ölmek ve yeniden dirilmek, yeniyi bulmak, yeniyi, büyük yeniyi ve ebedi yeniyi bulmak; bütün mesele buradandır. İçimizdeki yıpranmış varlık rahatımızı vermiyorsa, istediğimiz gibi yeni olmak için, beğenmediğimiz eskiyi ve eski şeyleri unutmak şart değil midir. Yeni yaşayış, eski yaşamaya; ancak, her yerde ve her şeyde ölmekle mümkündür. B. T. İçinde yaşadığı zevk çamurundan kurtulup, arı […]

KENDİMİ ANLATAYIM DEDİM- (Hayy’dan Geldim Hû’ya Gidiyorum) -Ahmet Lütfi KAZANCI


“Biz onların işleyip âhirete gönderdikleri amellerini de, geride bıraktıkları eserlerini de yazıp muhafaza ederiz. ” [ Yasin suresi, 36 / 12] “Her kâtip mutlaka ölecek, zamana da iki eliyle yazdığı (işlediği) kalacaktır. Öyle ise, kıyamet günü gördüğünde seni mutlu edecek olandan başkasını yazma” 8 (Hazreti Ali kerremallâhu veche) [Louis Şeyhu’l-yesûî, Mecani’l-edeb, Beyrut 1913, Cilt 1 […]

ZİKİR TELKİN-İ ŞEYH BEDREDDİN kaddesellâhu sırrah’ül âli


Sh: 59. b Hakk’a tergıyb eylemek idi işi -Âkılısan tevbeye eyle şitâb- Yola gir vallâhu a’lem bissevâb «Ey gerçeği dileyen kişiler, Allah sizi iki dünyada da pek büyük gerçeğe ulaştırsın ve doğru yola sevketsin. Gerçekten de, doğru ve rivâyet edenler arasında kesinti olmaksızın rivâyet etmiştir, yâni Ebû-Tâlib oğlu Alî, Allah onun yüzünü yüceltsin, demiştir ki: […]