SÂLİKİN SEYRİNDE RENKLER ve RÜYALAR

Maneviyat terbiyesinde sâlik yol alırken uğradığı makamları tayin ve tesbitinde rüyalar, yakaza halinde görüntüler [vizyon] haller, renkler, işaretler, uyarılar kabilinden olma özelliği taşır. Bunların tasavvuf literatüründe farklılıklar göstermesi ve birbirine  yakın /birbirinden uzak durumlar arzetmesi müptedi [yeni başlayanlar] için şüpheler doğurmakta, orta yolda olanlar veya sona ulaşanlarda da “bu farklılık neden oluşuyor” sorusu meydana gelmektedir. […]

HÂFIZ İSMÂİL ZEKÂİ SARSILMAZ Kaddesallahû Sırrahû’l Azîz HAZRETLERİ

Hâfız İsmâil Zekâi Sarsılmaz Kaddesallahû Sırrahû’l Azîz Hazretleri Cenâb-ı Hakk’ın sırlı kullarından bir azîz’dir. Halk içinde erimişçesine yaşamış, sırrını fâş etmemiş, hâdim-i ümmet-i merhûme olmuştur vesselâm. Mereşal Fevzi Çakmak Paşa rahmetullâhi aleyh, kız kardeşini ve Tarîk –i Kâdirîyyeden Allah dostu Sâliha Hanımefendi Hazretlerini, Hacca gidişin çok zor olduğu yıllarda, Hacca gönderebilmek için kendi maddi imkânını […]

SALÂT-I MEŞÎŞ- Şeyh İsmail Hakkı Bursavi (kaddesellâhü sırrahu’l âlî)

  Hazırlayan: İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ بســـم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ABDÜSSELÂM BİN MEŞİŞ HASENÎ (Kaddesellâhü sırrahu’l âlî) Fas evliyâsından. Ebû´l-Hasan Şâzelî´nin hocası. Künyesi, Ebû Muhammed´dir. Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem)  Efendimizin mübârek soyundandı‎r. Hazret-i Hasan´‎ın soyundan olduğu için […]

El BÂZÜL EŞHEB-ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ (Kaddesellâhü sırrahu’l âlî)

El BÂZÜL EŞHEB GAVSÜL ÂZAM ES-SEYYID EŞ-ŞERÎF EŞ-ŞEYH ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ (Kaddesellâhü sırrahu’l âlî) HAZRETLERİNİN HAYATI Musavvir: İBRÂHİMİ DERÛBİÎ BAĞDADİ Mütercim: MELİH YULUĞ (Emekli Kaymakam)

İHLÂS SÛRESİ- CEMAL HALVETÎ kaddesellâhü sırrahu’l âlî

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ 1 De ki: O, Allah birdir. (قُلْ De ki:) Ehlullah yanında birleşmenin aslını (cem)i mazharını açıklayıcı olmak üzere gelen bir emirdir. هُوَ  Sırf hakikâti ehadiyyedir.   Yani Allah Teâlâ’nın kendisinden başka bilmediği sıfatlarına da itibar etmeksizin (saymaya gerek duymadan)  “Bizâtihi kendisidir” demektir. “De ki: O,” sözü Allah Teâlâ’yı inkâr edip yok […]

EHLİ BEYT İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

  Niyâzî-i Mısri kaddesellâhü sırrahu’l âlî Efendimiz,  Mevâidü’l İrfân isimli eserinde [İrfan Sofraları]  buyurdukları üzere Sevgi ve buğz ezeli ve gizlidir. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin evladını seven kişinin sevgisi,  kendisinden sonra çocuklarına, Ehl-i Beyt’e düşmanlık edenin düşmanlığı da çocuklarına geçmiştir.  ÖNSÖZ Ülemadan Abdurrauf  Menavi’nin çeşitli hadis kitaplarından seçerek toplamış olduğu onbin Hadis-i Şerifi kapsayan […]

“ONAT KUTLAR”LA PSİKİYATRİ VE SİNEMA ÜZERİNE

“Bundan önce de sözüm ona psikolojik derinlikler taşıdığı söylenen filmler oldu ama açıkçası daha çok başkalarına benzeme isteği göze çarpıyordu. Daha içtenlikle kendi ruhsal dünyasını yansıtmayı seçen tek yönetmen, Ömer Kavur.”   Modern psikiyatri size neyi çağrıştırıyor? Psikiyatri benim için herşeyden önce çağımıza damgasını vurmuş büyük bilim adamlarıyla çağrışım yapıyor. Başta Freud. Onun dışında sanatçı […]

ŞİZOFRENGİ DERGİLERİ

Sunuş Sayılar Sunuş Şizofrengi’yi kapatalı on beş (berbat) yıl geçti. Daha önce on üç sayısının okunabildiği bir internet girişimi olmuştu. Bu kez bütün sayılar ve üç ekin tamamı huzurunuzda. Ee anca! Şizofrengi’nin bugüne dek ne bir facebook hesabı, ne bir twitter hesabı ne de http://www.sizofrengidergisi.com dışında bir internet sitesi oldu. Anarşist özü gereği sahipsiz bırakılmıştı. […]

MUSKATERAPİ

“İster realizm, ister rasyonalizm, isterseniz bilumum materyalizm külliyatını yutmuş olun, hiç farketmez. Bir gün denize düşünce siz de muskaya sarılırsınız” Hacılar, hocalar, muskalar ve üfürükçüler sadece ilgili profesyonelleri değil herkesin tepkisini çekiyor günümüzde. Yeni bir olgu olmamakla birlikte, ısıtıldıkça gündemi sahipleniyor üzüyor tartıştırıyor ancak süreğen bir eğri izlemeye de devam ediyor. Bilimden de, hekimlikten de, […]

HARİRİZADE MUHAMMED KEMALEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âlî (1267-1299/1850-1882)

XIX. asırda İstanbul’da yaşamış ve “Tibyanü Vesaili’l-Hakaik fi Beyani Selasili’t-Taraik” adlı meşhur eseriyle tanınan mutasavvıf müellif. Meşhur eser Tıbyânu Vesail’in müellifi Harîrîzade, XIX. asrın ikinci yarısında yaşamış mutasavvıflardandır. Cemaziyelâhir 1267/Mart 1850 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bildirdiğine göre, babasının Kemâleddin Muhammet adını verdiği Harîrîzâde’nin tam künyesi, Kemâleddin Muhammed Harîrîzâde b. Seyyid Şeyh Abdurrahman b. Seyyid İbrâhim […]

CHİCO XAVİER (2010) Film

Bir medyumun hayatını izlerken farklı olan kişilerin karşılaştıkları durumu da gözden geçirebilirsiniz. Yönetmen: Daniel Filho Senaryo: Marcos Bernstein Ülke: Brezilya Tür:Biyografi, Dram Rating:7.0 Vizyon Tarihi:02 Nisan 2010 (Brezilya) Süre:124 dakika Dil:Portekizce Oyuncular:    Natalia Soutto,    Nelson Xavier,    Ângelo Antônio,    Matheus Costa,    Tony Ramos Çeviri: Fügen Atasoy Özet Chico Xavier ; sanatçı, yazar. Asıl adı Francisco de […]

İNCİL HAKKINDA

 Abdülkerim El-Cîlî kaddesellâhü sırrahu’l âli “İnsân-ı Kâmil” isimli eserinde buyurdu ki: Cenâb-ı Hakk, İncil’i Hz. İsâ’ya Süryânî lügatiyle inzal etti ve İncil, onyedi lİsân üzerine okundu. Kur’an’ın evveli “Bismillâhirrahmanirrahîm” olduğu gibi, İncil’in evveli de “Bi-ismi’l-Eb ve’l-üm ve’l-ibn”dir. Hz. İsâ’nın kavmi, bu besmeleyi zâhirine atf ederek, ‘baba, ana, oğul’ denilen “Rûhu’l-kuds, Meryem ve İsâ”dan ibarettir zannettiler. […]

VİLDAN FÂİK EFENDİ

TDV İslâm Ansiklopedisi -cilt: 43; sayfa: 109 [Arzu Güldöşüren] 11 Ağustos 1917’de hâmise-i Süleymâniyye müderrisliği yaptı (İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi, Tarik Defteri, nr. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Medreselerin ıslahıyla ilgili düzenlemenin ardından 1910 yılından sonra yeni medreselerde görev aldı. 14 Haziran 1911’de Üsküdar Mihrimah Sultan Dershanesi müdüriyetine getirildi. […]

ZÜBDETÜ’L-MERÂTİB- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

Hzl: Zeynep Şeyma KUTLUCA Türk İslâm tarihinde, bilhassa Selçuklulardan beri, İslam Tasavvufu ve Medeniyeti’ne eserleri, görüşleri, müridleri ve hizmetleriyle büyük katkılar yapmış sayısız tasavvuf büyüğü yer almaktadır. Gerek padişahlarla, gerek dönemin devlet erkânıyla yakınlıkları ve temsil ettikleri fikirler ile özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve bakasında muazzam etkileri olan bu büyüklerden bir tanesi de; Osmanlı’nın son […]

HACI HASAN ÖZLEM EFENDİ Kuddise Sırrahû’l Âli Hazretleri (1911-1996)

Hacı Hasan Özlem,   Makodonya’nın İştip vilayetine bağlı Kiliseli (Bereketli) kasabasında,   1911 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Efendi,   Annesi Fatma hanımdır Zamanın ve yerin şartları gereği ilk tahsilini mahalle mektebinde okuma yazma öğrenecek kadar yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin parçalanıp yıkılmasından sonra,   Müslüman Türk nüfusunun azalması neticesi Anadolu’ya göç etmişlerdir. 1928 yılında,   on sene süre ile oturduğu Kırklareli […]

MEKASID-I SALİKIN- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

 Hazırlayan Zahir SÜSLÜ Edirne-2011   ŞEYH AHMED HÜSÂMEDDÎN-İ DAĞISTÂNÎ HAYATI ve HAKKINDAKİ BİLGİ[1] 1264 senesi Rebîu’l-evvelinde (Şubat-Mart 1848) Ban vilâyeti’nin – Dâğistân’da – Rukkâl şehrinde zînet-sâz-ı âlem-i şuhûd olmuştur. Pederleri Seyyid Saîd b. Seyyid Sefer b. Seyyid Haydar b. Seyyid Hasan b. Seyyid Kâsım b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Dâvûd b. Seyyid Ca’feri es-sâlis b. […]

“TASAVVUF”UN İNCELİKLERİ

Hazırlayan Mehmed Sâdık KEHRİBAR 1974 İÇİNDEKİLER M U K A D D İ M E Nefsin Bir Cüz’ü Olan Gözler Kulakların, Nefsi Bilmeğe Medâr Olan Cihetleri Burunun, Maddi Ve Mâ’nevf Bakımdan Koku Alma Hassaları Havassı Hamse-İ Zâhiriyyenin Dördüncüsü De Bildir Havassî Hamse-İ Zâhiriyyenin Beşincisi El Parmaklarıdır Havassı Bâtına Kuvvetleri De Beştir Ahlâk-I-Zemime Nedir? Hulâsa: Kuvve-İ-Müdrike […]

MELÂMÎLER -Maltepe-İstanbul

ŞEYHULİSLÂM PAŞMAKÇIZÂDE SEYYİD ALİ EFENDİ