ŞEYH BEDREDDÎN SİMÂVİ kaddesellâhü sırrahu’l âlî (760-820, 23 /1358,59-1420)

760(1358, 59) da Edirne’ye bağlı Simavna’da doğdu. Dedelerinin, Selçukluların vezirlerinden olduğu, hattâ babasının da Alâu’d-dîn Keykubat’ın veziri olduğu, doğduğu kalenin, babası tarafından fethedildiği rivayet edilir’ Bedreddin çocuk yaşında Kur’an’ı ezberlemiş, Mevlâna Yusuf’tan sarf ve nahiv okumuş, babasının amcazadesi Müeyyed İbn Abdi’l-Mü’min ile önce Konya’ya, sonra Mısır’a gitmiş, Mısır’da Seyyid Şerif Cürcânî ile beraber Şeyh Ekmel […]

GAVS-ÛL AZÂM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ NUTKU ŞERİFLERİNDEN

İki alemin padişahı, Şâh Abdulkadir’dir. Ademoğlunun serveri, Şah Abdulkadir’dir. Güneş, Ay, Arş, Kürsi ve kalem. Ve kalblerin nuru hep, Şah Abdulkadir’dir. (Şah Nakşibend Kaddesellâhü sırrahu’l âlî) * * * Dualarına çoğu zaman şu münacaatı eklerdi: “Ey Rabbim, ruhumu sana nasıl hediye edeyim ki… herşey senin… Bu yoldaki delil sahih, bürhan ise tamdır.” * * * […]

HACCIN İLK EYLEMİ OLARAK İHRAM VE BATINΠYORUMU

FÜTÛHÂT-I MEKKİYYE’nin Altmış ikinci Kısımı İhram (elbisesi, bâtını yorumuyla insanın kendine yasak koyması), bu ibadete başlarken giyilen ille şeydir. Şibli’nin konuyla ilgili hikâyesi şöyledir: Şibli’nin bir arkadaşı -hikâye onunla Şibli arasında geçer- şöyle aktarır: Şibli bana şöyle sordu: Hacca niyetlendin demek! Ben de: ‘Evet’ dedim. Bunun üzerine bana şöyle sordu: Bu sözleşmenle yaratıldığın günden beri […]

SÂLİKİN SEYRİNDE RENKLER ve RÜYALAR

Maneviyat terbiyesinde sâlik yol alırken uğradığı makamları tayin ve tesbitinde rüyalar, yakaza halinde görüntüler [vizyon] haller, renkler, işaretler, uyarılar kabilinden olma özelliği taşır. Bunların tasavvuf literatüründe farklılıklar göstermesi ve birbirine  yakın /birbirinden uzak durumlar arzetmesi müptedi [yeni başlayanlar] için şüpheler doğurmakta, orta yolda olanlar veya sona ulaşanlarda da “bu farklılık neden oluşuyor” sorusu meydana gelmektedir. […]

HÂFIZ İSMÂİL ZEKÂİ SARSILMAZ Kaddesallahû Sırrahû’l Azîz HAZRETLERİ

Hâfız İsmâil Zekâi Sarsılmaz Kaddesallahû Sırrahû’l Azîz Hazretleri Cenâb-ı Hakk’ın sırlı kullarından bir azîz’dir. Halk içinde erimişçesine yaşamış, sırrını fâş etmemiş, hâdim-i ümmet-i merhûme olmuştur vesselâm. Mereşal Fevzi Çakmak Paşa rahmetullâhi aleyh, kız kardeşini ve Tarîk –i Kâdirîyyeden Allah dostu Sâliha Hanımefendi Hazretlerini, Hacca gidişin çok zor olduğu yıllarda, Hacca gönderebilmek için kendi maddi imkânını […]

SALÂT-I MEŞÎŞ- Şeyh İsmail Hakkı Bursavi (kaddesellâhü sırrahu’l âlî)

  Hazırlayan: İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ بســـم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ABDÜSSELÂM BİN MEŞİŞ HASENÎ (Kaddesellâhü sırrahu’l âlî) Fas evliyâsından. Ebû´l-Hasan Şâzelî´nin hocası. Künyesi, Ebû Muhammed´dir. Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem)  Efendimizin mübârek soyundandı‎r. Hazret-i Hasan´‎ın soyundan olduğu için […]