MÜLÂKATLAR- Sâmiha AYVERDİ


Mehmed Abdülkâdir Diyamandi[1] Rüştü Bey[2] Fahri Cantürk[3] 9 Nisan 1947 Yaman Dede— Efendim size hem teşekkür, hem de tebrik etmek isterim. Elinizde tuttuğunuz meş’ale bütün cihâna nûr saçıyor. S. Ayverdi— Allah kimin eline ne vermişse ancak tuttuğu odur. Kimsenin elinde birşey yoktur ve olmadığını bilmesi lâzımdır. Yaman Dede— Âmennâ!… Hiçlik gibi güzel nasip ne vardır? […]

YALANA ÖVGÜ, “LOB DER LÜGE”- CLAUDIA MAYER


NEDEN YALAN SÖYLÜYORUZ Siyah ve beyaz yalanlar: Yalan nerede ve ne zaman başlıyor Bir günde 200 kez yalan söylediğimiz gerçekten de doğru mu?  Gün içinde söylediğimiz yalanların sayısı elbette kurduğumuz sosyal ilişkilere göre değişir. Satıcılar, doktor asistanları, avukatlar, psikologlar ve gazeteciler yalnız bir çobandan çok daha fazla yalan söyler, çünkü bunun için daha fazla olanakları […]

ERNESTO CHE GUEVARA, EFSANEDEN ALDATMACAYA


XX. yüzyılın bütün efsaneleri içinde, Ernesto Che Guevara’nınki inkâr edilemez biçimde en uzun süreli ama en içi boş olanlardan biridir. Alfreda Batista’nın Küba’yı bir Orta Çağ derebeyliğinin çöplüğüne ve mafyanın özel avlanma alanına dönüştüren aşağılık diktatoryasına karşı yükselen direnişten, batı dünyasının hayal gücü sonunda bir ikon ve büyük boyutlar kazanmış bir aldatmaca yaratacaktı. Kirli tırnaklı […]

TEKNİĞİN GELİŞİM YOLUNDAKİ KİLOMETRE TAŞLARININ ZAMANDİZİMİ


  İÖ.   600 binden önce: Hominit’lerin, Afrika’da taştan gereçler üretmesi. İÖ.   350 binler: “Pekin insanı”nın [“Sinanthropus”), Çin’de ateşi kullanması. İÖ.   14 binler: Mağara resimciliği (örneğin Fransa’daki Lascaux Mağarası). İÖ.   4. binyıl: Ön Asya’ya göç. İÖ.   4. binyıl sonu: Sümerlerde yekpare araba tekerleği. İÖ.   4./3. binyıl: Mısır’da papirüsün kullanılması. İÖ.   3250’ler: Mezopotamya’da çömlekçilik. İÖ.   3000’ler: Mısır’da […]

BİYOLOJİ TARİHİNİN KİLOMETRE TAŞLARI


Çağdaş biyoloji 18. yüzyılda ortaya çıkmış, 19. yüzyılda morfoloji, fizyoloji, kalıtım / genetik ve evrim alanlarında büyük bilimsel gelişmeler yaşanarak günümüze gelinmiştir. Biyolojide yaşanan gelişmelerin zamandizini şöyle verilebilir: ~İÖ 510: Kroton’lu hekim Alkmaeon (doğ. 10 -535) hayvanları açımlayarak (diseksiyon) toplardamarlarla atardamarların ayrımını yapıyor. -İÖ 350: Aristoteles (Aristo) (10 384-322), deniz canlılarının ayrıntılı gözlemini yapıyor; hayvanların […]

İNANÇSIZLIĞA GİDEN YOLDA “AKL-I SELİM”


Bu yazı 1995 yılında Kaynak Yayınları arasında çıkmış olan Jean Meslier’nin Le Bon Sens (Akl-ı selim) den özetlenek hazırlanmıştır. Hak yoldan sapmış Hristiyanlığa karşı eleştiri olarak çıkmış “bir araba beygiri üslubunda” yazılan nevrotik-düşüncenin dinsizliğe doğru yönelişini göreceksiniz. Eleştiri yapmak uğruna kafa yorarken kendini kaybetmiş bir kişinin saplantıları daha sonra dinsizlerin eline sermaye olmuş ve bir […]

MAKALELER / Safiye EROL


Kızlarımız Safiye Erol Hanımefendiyi tanımıyorlarsa kendileri için çok büyük eksiklik olduğunu bilmelidirler.  Onun eserlerini mütalaa etmek veya bir kere göz atmak dahi bir bahtiyarlıktır. Aslanın dişisi de olur diyebileceğimiz, bu kadın efendinin ve arkadaşlarının yerleri ne yazık ki boş kaldı.  “Bu kadar iyi yazmayı bilmiş bir kadını ben-ben derken, pek çoğumuzu kastediyorum tabii niçin bilmiyordum? […]