MUSEVİLERE ÇIKAR YOL


Ömer Fevzi MARDİN ÖNSÖZ Filistin Hahambaşısı Türkiye’ye gelmiş, bu seyahatin alâkalı olduğu işlerin biri de Baltık sahasında bulunan Musevi ilahiyat mektebinin Filistin’e nakli imiş. Bunu gazeteden ve bir gazeteciye vaki beyanatından öğrendim. Bu haber; dikkatimi yine Musevi meselesine ve dinler arası müşterek bir ilahiyat üniversitesine çekti. Kanaatimce: Museviler; insanların İlâhî hislerine, insanlar da Allah namına […]

ÖLÜMSÜZLÜĞE KARŞI EBEDİYET


HANNAH ARENDT, The Human Condition, Bir yandan bu dünya işlerine her türden etkin katılımın öle yandan nihaî vargısı tefekkür olan saf düşüncenin birbirlerinden tamamen farklı iki merkezî İnsanî ilgi konusunu oluşturmaları, “düşünce insanları ile eylem insanlarının farklı yollar izlemeye başlamaların”dan,[1] yani Sokratik okulda siyasî düşüncenin ortaya çıkışından beridir şu ya da bu biçimde kendini duyurmaya […]

HAKİKAT/DOĞRULUK VE SİYASET


Hannah ARENDT Bu deneme Eichmann in Jerusalem’in savaş suçlusu Eichmann’ın 1961 yılında İsrail’de yapılan duruşmasını New Yorker adına izleyen Arendt’in 1963 yılında basılan kitabı yayınlanmasının ardından ortaya çıkan sözde bir tartışma vesilesiyle yazılmıştır. Yazının amacı, daha önce farketmediğim ve vesilesini aşan bir öneme sahip görünen, birbirleriyle alakalı olsalar da farklı iki konuya açıklık getirmektir. Birinci […]

HRİSTİYANLIK-YAHUDİLİK ÇATIŞMASININ ANLAMI NEDİR?


Son zamanlarda bir HıristiyanlıkYahudilik çatışması başladı. “Da Vinci’nin Şifresi” adlı kitapta Hz. İsa’nın evlendiği, çocuk sahibi olduğu, soyunun bu çocuktan devam ettiği, bu soyun son temsilcisinin de hayatta olduğu iddia ediliyor. Kitap dünya kitap listelerinde en çok satanlar listesinin başında yer alıyor. Bu iddialar Hıristiyanlığın temel inanç sistemine bir saldırı anlamı taşıyor olmalı ki, “Hz. […]

“THE RAINS CAME ” YAĞMURLAR GELİNCE (Hind Rüyası)-LOUIS BROMFIELD


Tercüme eden : ÖMER RIZA DOĞRUL Bu eser bir inkılâbın hikâyesidir. Ve bir inkılâbın hikâyesi olduğu için dilimize çevrilmeğe değer büyük bir eserdir. Eserin anlattığı inkılâbın sahnesi bir Şark memleketidir ve bugünkü Hindistan’ın bir parçasıdır. Hindistan, bizim yabancımız olmayan bir memlekettir. Ora halkının büyük bir kütlesini, Müslüman – Türkler teşkil eder. Moğol – Türk padişahları […]

YANLIŞ SORUYA DOĞRU CEVAP-Nabi AVCI


 Agathe Christie’nin kitaplarını okumadınızsa bile ismini mutlaka duymuş, belki televizyonda romanlarından uyarlanan bir iki filmini seyretmişsinizdir. Söylentiler doğruysa, Christie, bütün dünyada milyonlarca satılan kitaplarım sondan yazmaya, daha doğrusu sondan kurmaya başlarmış. Bu söylentiyi inandırıcı buluyorum. Siz de matematik derslerinden hatırlayacaksınız: Problem sormak, çoğunlukla problem çözmekten daha kolaydır. Daha önce çözdüğünüz bir problemi tekrar soru haline […]

DUİNO AĞITLARI – Rainer Maria RİLKE


  Çeviren A. Turan Oflazoğlu ÖNSÖZ I Rilke, Ağıtlara 1912 yılında, Trieste’ye yakın Duino Şatosu’nda başladı. Şatonun sahibi Thurn ve Taxis Hohenlohe Prensesi Marie, yakın arkadaşı olduğundan, aylarca kendi evindeymiş gibi, yalnız kalabilmişti burada. Bir gün, hemen karşılık isteyen bir iş mektubu aldı. Ne yazacağını şaşırmıştı; karmakarış olan düşüncelerini yatıştırmak, düzene sokabilmek için dışarı çıktı. […]