HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER- (1885-1966)-Nejat MUALLİMOĞLU


Konuşmalarından “Bütün Yönleri ile Hitabet” kitabımızda örnekler verdiğimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver’in İstiklâl mücadelemiz ve Yeni Türkiye ile ilgili büyük nutuklarından bazılarını aşağıda göreceksiniz. Hamdullah Suphi Tanrıöver’in hitabeleri, Dağ Yolu adlı kitabında ilk defa yayımlandığı vakit, Türk basınında büyük bir ilgi uyandırdı. Orhan Seyfi (Orhon) Hâkimiyet-i Milliye’nin 16 Ağustos 1928 tarihli sayısında, “Dağ Yolu” başlığı altında […]

HALİDE EDİP ADIVAR- (1884-1964)-Nejat MUALLİMOĞLU


Türk milleti, Balkan Harbinden sonra dahil olduğu grupla hemen katıldığı Birinci Dünya Harbinde mağlûp olmuş; Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi ve ardından Damat Ferit Hükümeti’nin kabul ettiği Sevr Antlaşması ile parçalanmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Batılı devletlerin teşviki ile 15 Mayıs, 1919 da Yunan ordusu İzmir’e çıktı. Büyük Harp’te dört yıl kahramanca ve pek çok mahrumiyet […]

DÜNYAYI SARSAN KONUŞMALAR- Nejat MUALLİMOĞLU


Bana Arşimet’in manivelasından bahsetme. O, riyazi bir tahayyül gücüne sahip unutkan bir adamdı. Matematiğe hürmet ederim, ama benim makinelerle hiçbir ilgim yok. Sen bana, yerinde ve doğru bir kelimeyi ve hatâsız vurguyu ver; ben, dünyayı yerinden oynatayım. Joseph Conrad Dünyada alelâdeliğin tahammül edilemeyeceği yerler; şiir, musiki, resim ve hitabettir… La Bruyere Büyük düşünürler yaşarken bin […]

HATİBİN NOT DEFTERİ- Nejat MUALLİMOĞLU


Bir insan, dilinin altında gizlidir. Hz. Ali Birine hitap ettiğin zaman gözlerine bak, o sana hitap ettiği zaman, ağızına bak. Benjamin Franklin Ne kadar fazla söylersen, dinleyicilerin o kadar az hatırlar. François Fenolen İnsanın, ağır yüklerle cömertçe kösteklenmiş, cılız, şeytanî bir mahlûktan başka bir şey olmadığını, haklı ve yerinde sebeplerin bile onu yerinden kımıldatamayacağmı aklımdan […]

FIKRALARLA, İKTİBASLARLA VE ŞİİRLERLE HİTABET- Nejat MUALLİMOĞLU


Söz anahtarı ile, Ali Babanın hâzinesinden çok daha fazla hazine açılır. Dyke H. Van (Amerikalı Yazar) İnsanlar, ne kadar az düşünürlerse, o kadar çok konuşurlar. Montesquieu Akıllı bir insan, gelirini nasıl idareli kullanırsa, nüktelerini de idareli kullanmalıdır. Lord Chesterfield ELİNİZDEKİ ESERİN BİRİNCİ KİTABINDAKİ “Fıkra anlatmasını biliyor musunuz?” bölümünde 84 değişik durumda 109 fırkanın nasıl kullanılacağı […]

BÜTÜN YÖNLERİ İLE HİTABET-Nejat MUALLİMOĞLU


Türk’ün millî hatibi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ruhuna Dünya üç grup insandan oluşur: Eşyayı ortaya çıkaran ve yapan küçük bir elit grup; eşyanın yapılmasını seyreden oldukça büyük bir grup, ve nelerin olup bittiğini bilmeyen muazzam kalabalık. Nicholas Murray Butler- 1902-45 yıllarında Columbia Üniversitesi Rektörü ** Sen çevrene bakıyor ve soruyorsun: “Niye?” Ben ise, görünmeyenlerin rüyasını görüyor […]

TARİHTEN ALINACAK DERSLER (The Lessons of History)


WILL and ARIEL DURANT Çeviren: Nejat Muallimoğlu “TERCÜME ÜZERİNE TENKİTLER” Will Durant (1885-1981) büyük bir Amerikan tarihçisi idi. Yazarlık hayatına felsefe üzerine kitaplar yazmakla başlayan Will Durant, 1929-1935 yıllarında çok okunan iki felsefe kitabı yazdıktan sonra, tarihçi karısı Ariel Durant’la birlikte The Story of Civilization (Medeniyetin Hikâyesi) adını verdikleri ve her biri 900-1000 (büyük boy) […]