PETROL KANUNU TAKSİM’DEN GEÇTİ

  HOŞ GELDİN KAPİTÜLASYON –PETROL KANUNU’NDAN  “MİLLÎ MENFAATLER”  İFADESİ ÇIKARILDI… Milli Gazete 13 Haziran 2013 Perşembe PETROL SEKTÖRÜ DE YABANCILARA TERK EDİLİYOR… TPAO’NUN SATIŞININ ÖNÜ AÇILIYOR… Türkiye gündemi Gezi Parkı ekseninde gelişen olaylar ve sert tartışmalarla meşgulken, hükümetin Cumhur-başkanı’nın onayına sunduğu yeni Petrol Kanunu sessizce yürürlüğe girdi. Yeni Türk Petrol Kanunu ile petrol sektöründe yabancıların […]

MELÂMÎLER VE MELÂMÎLİK

Türkiye’de meydana çıkan Bayramî Melâmiliği ve bilhassa son devir Melâmiliği, şimdiye kadar Avrupa’da ciddî surette tetkik edilmemiştir. Abdülbâkî Gölpınarlı Beyefendi tarafından telif edilen kaynak eserinde İstanbul’da bulunan Melâmi Pirânından bahisler vardır. Fakat melâmliğin “kitman usulü yüzünden” bu pirandan bazıları biraz gizli kalmış ve yerleri hakkında Melâmilerin kendilerinde dahi bilgi eksikliği oluşmuştur. Bu pirândan mahfî olan […]

İSRAİL VE FİLİSTİN’İN ÜZERİNDEKİ DUVAR

********** “Duvar yıkılınca Yahudiler ve Hıristiyanlar İslâm’a girecekler.” İbrahim aleyhisselâmın iki çocuğundan türeyen iki kavim.  Araplar ve Yahudiler. Onlar, Habil ve Kabil gibi senelerdir birbirlerine olan karşı durumları ile mutlu olmadıkları gibi, yaşadıkları üzüntü ve sıkıntıları hiç bitmeyecekmiş  gibi birlikte hayat sürüyorlar. Müslümanlar kurban olan oğul için İsmail aleyhisselâmI derlerken, Yahudiler İshâk aleyhisselâmı söylüyorlar. (Bu […]

YÜZYILLIK UNUTULMUŞ DAVANIN TEKRARI “İTTİHÂDI İSLÂM”

Eski Yazı 22 Kasım 2012 Ülkemizin garip insanları fikir adamı mukallitlerinin kucağında ve çok yoruldular. Hangi dala konacağını bırakın ağacını kaybetmiş çöl akbabasına döndüler. Semaya çıktılar, fakat inecek bir ağaç veya su birikintisi bulmakta çok zorlanıyorlar. Bir zamanlar Avrupa Birliği dalgasını göğüsleyip hazmetmeye çalışırken şimdilerde günün modası “İttihâd-ı İslâm Davası” çıktı. Alnı secde görmemiş, ömründe […]

BÜTÜN DÜNYANIN MÜSLÜMAN OLMASI

“Ümmetimden bir grup, kıyamet kopuncaya kadar, Allah Teâlâ’nın yardımına mazhar olmaya devam edecek, onları mahrum bırakanlar onlara zarar veremeyecekler.”[Tirmizi, Fiten 27, (2193)]   Müslümanların kıyamet telakkilerinde bütün dünyanın bir dönem zarfında Müslüman olması kabulü vardır. Bu konudaki ayet ve hadis-i şeriflerin yorumlarında âlimler bu sonuçları çıkarır. Ancak İnsanlık Tarihi gerçeklerine bakılınca “tümel kabullenme”lerin az olduğu […]

KEŞİF TAMAMLANMADAN MEHDİ ALEYHİSSELÂM VEYA İSÂ ALEYHİSSELÂM GELEMEZ

“Mehdi/lik”  fikri, Türkiye Müslümanları geneline bakılınca biraz fantastik gelse de, Şia inancında çok önemli bir yer tutar. Öyle ki, İran’da 14 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken yüzü yeşil bir örtüyle kapatılmış erkek fotoğrafları, ‘Mehdi yakında yüzünü gösterecek’ cümleleriyle yerel medyasında büyük yer tutmaktadır.” (Haber Ajansları) İlk Helâk Olacak Kavimler Sh: 161/2. “İnsanlardan ilk […]

ALL THE KİNGS MEN, (2006) KRALIN TÜM ADAMLARI (Film)

“Bir şey bulmak için, ne olursa olsun büyük bir gerçek ya da kayıp bir gözlük olsun önce onu bulmanızda bir fayda olduğuna inanmalısınız. Ben uzun zaman önce bir şey buldum ve o günden beri ona sımsıkı tutunuyorum. Hayattaki başarımı ona borçluyum. Beni bugün bulunduğum yere o getirdi. Şu prensip. Bilmediğin şey sana zarar vermez. Okuduğum […]

NA’TÜ’N-NEBİ FÎL-İNCİL (İncil’deki Efendimiz Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellemin sırları)

[” Anlayış bakımdan” Bu konuda yazılmış ikinci güzel bir eser yoktur.] Na’t, “Medih ve senâ ederek, vasıflarını göstererek bir şeyi anlatmak”  Na’t, konu olarak insanlığın son peygamberi Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellemi anan ve öven edebi eserlere verilen isimdir. Arapçada, “tavsif etmek” anlamında mastar, sıfat ve vasıf mânâsına da isim olarak kullanılır; aynı şekilde […]

NERDEN ÇIKTI BU HADİSLERİ TEMİZLEME PROJESİ ? ! ! ! ! ?????????

Bir bu eksikti. Diyanet’in şu ma‘hud Hadis projesini Reuters haber yapmış. Bu proje frenkleri heyecanlandırdığı kadar bizimkileri heyecanlandırmıyor değil. Haklılar da heyecanlanmakta. Şimdiye kadar ki iktidarların yapamadığını “muhafazakâr” bir iktidar döneminde  yapılıyor olması: Din’in asli ikinci kaynağını ‘asrın idrakine söyletmek… (“Turkey presents Prophet’s sayings for the 21st Century”). Nasıl mı? Meselâ ‘ilmin kadın erkek bütün […]

TÜRKÇÜLÜĞE LÜZUM YOK MU?

HASTA RUHLAR Milletine inancını kaybeden idealsiz, mütereddi ve hasta ruhların alâmeti farikası nedir? Eğer başka bir maksadın propagandacısı değillerse size şunları söyleyecekler: «—Şimdi bunların sırası mı?… Hülyalara kaptırmayalım… Biz çok küçük ve fakir bir milletiz. Aman, kimse kuşkulanmasın’.. Öyle Türkçülüğe filân lüzum yok.. Anasırı gücendiririz!» Sizin ateşli coşkunluğunuza buz gibi bir ruhun duvarlarını çekerler ve […]

DECCAL’İN ÇIKTIĞI ZAMANIN İŞARETLERİNDEN

Deccal çıktığı zaman (Allah Teâlâ lanet etsin o fitneye), ta­sarruf meczupların eline verilir, divan başkanı onlardan seçi­lir. Bununla beraber o divan başkanında temyiz edici bir akıl da yoktur. Bu bakımdan tasarrufunda karışıklık doğar ve deccalin çıkmasına bu karışıklık sebep olur. (sh: 80) Meczuplar manevî fetih sebebiyle akıllarını kaybedenler ise saygıdeğer velî­lerdir. Ne var ki diğer […]

ŞEYTANIN VELİYE HİZMET ETMESİ

(Allah Teâlâ’ya teveccüh ederek dünyevî emelleri bırakırken Canın Kopmasında ve sökülmesindeki Sıkıntıda, Şeytanın Veliye Yardımı Bahsinden) Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde buyurdu ki;  Bilmelisin ki sûfilerde, Allah Teâlâ’ya teveccüh  ederken dünyevî emelleri bırakırken, canın kopması, sökülmesinde  bir inziac (sıkılma) olur. Bu kalbin gaflet uykusundan uyanarak vecd ve ünsiyet için hareket etmesini sağlamak […]

ZİYA PAŞA NASIL ŞAİR OLDU?

Soğuk bir kış günü, İstanbul’un Kandilli semtinde bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Galata Gümrüğü kâtiplerinden Feridüddin Efendi ile Itır Hanım’ın çocuğuydu bu. Işıl ışıl gözleri, pırıl pırıl yüzüyle yuvalarını aydınlatan nurtopu çocuğa «ışık» anlamında olan Ziya adını koydular. Zekâ fışkıran keskin bakışlarıyla anne ve babasını sevince boğan çocuk, geleceğin şöhretli gazetecisi, fikir adamı ve şairi […]

NİKÂH’IN SIRRI

Nikâh, ne üzerine olursa olsun üçüncü bir netîce için iki şeyin izdivâcıdır. Nikâh, bazen teslis (üçleme) olarak da isimlendirilir. İki taraf arasındaki neticelerin çeşitliliğine göre nikâhın da çeşitleri çoktur. Teslîs, Hak tarafından ve halk tarafından “üç”ten kâim olmadır. Hak tarafından kâim olan “ZÂT”, ”İRÂDE” ve “KAVL”den ibâret bulunan üç şey ile; ve halk tarafından da […]

HATMİYYET’IN SIRRI

a-Hatmü’l-enbiyâ   Peygamberlik müessesesinin Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem ile sona erdiğini, ondan sonra yeni bir peygamber gelmeyeceğini ifade eden “Hatmü’n-nübüvve” terimi, Arapça’da “bir işi tamamlayıp sona erdirmek, bir şeyin sonuna damga vurmak, bir yazı veya belgeyi mühürlemek” anlamlarına gelen “hatm” maştan ile, Arap dil bilginlerinin “yükseklik ve yüksek makam, haber vermek, belirginleşip ortaya […]

GUY DEBORD, GÖSTERİ TOPLUMU VE YORUMLAR KİTABINDAN

TELEVİZYON’UN KİTAP İLİŞKİSİ REKLAMLARIN İHANETİ GÖSTERİ ZAMANI GERİ DÖNÜŞSÜZ ZAMAN (SONSUZLUK) ŞEHİRLERİ İMÂR ETMENİN GÖSTERİLMEYEN CEPHESİ YENİ ANAYASALAR NEDEN YAPILIR? GÖZETİM VE MANİPÜLASYON İNTİHAL HAKKINDA BİLİM VE EKONOMİ AFORİZMALAR Kaynak: Guy DEBORD, Gösteri Toplumu ve Yorumlar, trc: Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent, Ayrıntı Yay. 4.Baskı, 2012, İstanbul, Çeviride Kullanılan Metinler La Societe du Spectacle, Editions […]

ŞEHİRLERİ İMÂR ETMENİN GÖSTERİLMEYEN CEPHESİ

Şehircilik, sınıf iktidarını savunan kesintisiz görevin modern icrasıdır:Kentsel üretim koşullarının tehlikeli bir şekilde bir araya getirdiği işçilerin en küçük parçalarına dek bölünmesinin sürdürülmesi. Bu bir araya gelme olasılığının her biçimine karşı yürütülmesi gereken sürekli mücadele en uygun zeminini şehircilikte bulur. Fransız Devrimi’nde edinilen deneyimlerden bu yana, bütün yerleşik iktidarların sokaktaki düzeni sağlama araçlarını artırma çabası, […]

BİLİM VE EKONOMİ

Zaman zaman bilimin, günümüzde ekonomik kârlılığın dayattığı zorunluluklara boyun eğdiği söylenir, aslında bu her zaman için doğruydu.Yeni olan, ekonominin insanlığa karşı açık savaş ilan etmesidir; bu sadece yaşam koşullarına değil, ayakta kalma koşullarına karşı da açılmış bir savaştır. Böylece bilimsel düşünce, geçmişinin büyük bir bölümünde köleliğe karşı olmasına rağmen, kendisini gösteri hâkimiyetinin hizmetine adamayı tercih […]

ALLAH TEÂLÂ’NIN GAZABINA UĞRAMIŞ TOPLUMLAR

Tarihi süreçte zaman zaman yolunu şaşıran insanoğluna Allah Teâlâ tarafından çeşitli rasüller ve nebiler gönderilmiştir. Bunlar arasında isimlerini bildiklerimizin sadece beş tanesi Arap ırkındandır. Diğerleri ise başka ırklara mensup peygamberlerdir. Konuyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Kur’an’da isimleri yer alan peygamberlerin beş tanesi Araptır. Bunlar; Hz. İsmail aleyhisselâm, Hz. Şuayb aleyhisselâm, Hz. Salih aleyhisselâm, Hz. […]

SÜRYANİ MOR EFREM HAZRETLERİ (İ.S. 285- Haziran 373)

Kilise Ataları Tarafından “Kutsal Ruh’ un Kavalı” Olarak Adlandırılan Süryani Mor Efrem’in Şiirleri Bin yılların şahitliğini yapan maddi kültür katmanlarının yanı sıra, sayısız denetilecek birçok inanç sistemini bağrında taşımış, insanlık medeniyetinin ana merkezi olan Mezopotamya, günümüzde de birçok inanç, gelenek ve kültürün harmanlanıp birlikte yan yana durabilme yeteneği ile ortak kültürel değerler meydana getirmiştir. Süreç […]