NOSTRADAMUS – Sonsuz Döngü

XX. yüzyılın ikinci yarısında, Nostradamus’un şöhreti bütün dünyaya yayıldı. Kehanetler’in sonsuz yorum olanakları Nazi propagandasına hizmet etmek ya da komünizmin yıkılacağını önceden haber vermek için seferber edildi. Çatışmaların ve inançların küreselleşmesi bağlamında, yeni binyılın başlangıcı, yüzlüklerin değişmez güncelliğini ve onların yeni iletişim teknolojilerine uyarlanma becerisini doğrulama fırsatı verdi. KÜRESEL KÂHİN NOSTRADAMUS Kâhin Ülkesinin Dışında Fransızca […]

“DOST ” -Samiha AYVERDİ

KİTAPTAN EVVEL Her devirde ve asırda, Ebû Bekir ve Ebû Cehil yaradılışlı kimseler olduğunu bilince, gerçeklerin beyânında niçin söz söyler, neden kalem oynatırız diye düşünmemek elde değil. Zîra hakikatler, ancak o hakikatle soydaş olan gerçek kimselere yüz gösterir, gafil inkârcılara değil… Anlamak ve inanmak, dünyâda kazanılan bir imtiyaz olmaktan ziyâde, bir ezelî nasip işidir. Şu […]

“Aytunç ALTINDAL” ŞİİRLERİNDEN

Söze Mücella Yapıcı ile başlamak istiyorum “Yaşam… Aslında benim öğrendiğim çok izafi bir şey… Haziran’da hissettiğim ve aktarmak istediğim şey, korkmamak gerektiği hayattan ve yaşamaktan. Aslında korkuyu da bilmiyorum zaten. Sonra düşündüm, ‘ben niye korkmuyorum’ diye… Çünkü küçükken ben anneme korkuyu sorduğum zaman annem bana; ‘korkmak çikolata yemektir çocuğum’ derdi. Hiç öcü masalı anlatmadı. Ben […]

NİYÂZÎ-İ MISRÎ

ÖNSÖZ NİYÂZÎ-İ MISRÎ YAŞADIĞI ASRA GENEL BAKIŞ    NİYÂZÎ-İ MISRÎ kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin HAYATI   MECMUA-İ KELİMÂT-I KUDSİYYE-İ HAZRET-İ MISRÎ   NİYÂZÎ-İ MISRÎ KUDDİSE SIRRUHU’L-AZİZİN HAYAT KRONOLOJİSİ     TÜRKÇE İLÂHİLERİ VE AÇIKLAMASI   ***İlâhilerin üzerine tıklayarak tümünü görebilirsiniz.*** Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktida, Zümre-i ehl-i hakîkat anı kılmış mukteda. Zihi kenz-i hafî […]

ERASMUS- DELİLİĞE METHİYE

“Deli olunmadan veli olunmaz.” ROTTERDAM’LI ERASMUS’TAN DOSTU THOMAS MORUS’A Geçenlerde İtalya’dan İngiltere’ye dönerken, at üstünde geçirmeğe mecbur olduğum zamanı lüzumsuz hülyalarla ziyan etmemek için, kâh müşterek araştırmalarımızı içimden tekrar gözden geçirmekle, kâh burada bıraktığım aziz ve âlim dostlarımın güzel hatıralarını yaşamakla neşeleniyordum; siz, azizim Morus, en ziyade hatırladıklarımdan biri idiniz. Yanınızda geçirdiğim o mesut ânları […]

MASONİK SÖZLÜK

LA DÎCTATURE DE LA FRANC – MAÇONNERlE SUR LA FRANCE DOCUMENTS TÜRKİYE BÜYÜK LOCASI BÜYÜK DAİMÎ HEYETİ 4/8/1965 Tarih ve 1937 Numaralı bildirisiyle yayınlanmıştır. Aziz Kardeşlerim Her dilde mükemmel benzeri bulunduğu halde bizde olmayan bu sözlüğü sizler için derledim. Kusuru her halde pek çok olan bu denemede bulacağınız eksiği, yanlışı bildirirseniz müsvedde makamında kaleme alman […]

YAHUDİ EFENDİ

  ALINTI AYDOĞAN VATANDAŞ 11 Şubat 2007, Pazar Amerika’nın en tanınmış profesörlerinden olan Toksöz Bayram Karasu’nun kitabı, Türkçeye  Yahudi Efendi’olarak çevrildi. Kitap, Vahdettin’in, oğlu Ertuğrul’dan önce, Yahudi cariyesinden bir oğul sahibi olduğunu; ama sarayın bu çocuğu tanımadığını iddia ediyor. Annem bir Sefarad Yahudi’siydi ve Ladino dilini konuşurdu; babam bir Türk’tü ve Sünni Müslüman’dı; mürebbiyem bir […]