MUSEVİLERE ÇIKAR YOL

Ömer Fevzi MARDİN ÖNSÖZ Filistin Hahambaşısı Türkiye’ye gelmiş, bu seyahatin alâkalı olduğu işlerin biri de Baltık sahasında bulunan Musevi ilahiyat mektebinin Filistin’e nakli imiş. Bunu gazeteden ve bir gazeteciye vaki beyanatından öğrendim. Bu haber; dikkatimi yine Musevi meselesine ve dinler arası müşterek bir ilahiyat üniversitesine çekti. Kanaatimce: Museviler; insanların İlâhî hislerine, insanlar da Allah namına […]

DİNLER ARASI DİYALOG HEYKELİ’NE BİR DAHA

  Eskimiş bir haber , fakat hatırlayalım. Dünyayı sarsan çifte rezalet Yeni Şafak | | 21 Şubat 2010 İspanya ve İngiltere’de yaşanan iki ayrı skandal dünyayı ayağa kaldırdı. İspanyol Merino’nun üst üste ibadet eden Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi’den oluşan heykeli infiale yol açarken, İngiliz sanatçı Elton John’un Hz. İsa hakkındaki hakaret içeren sözlerine tepki yağdı […]

UNUTULMUŞ BİR CEMAAT-MANİSA YAHUDİLERİ

Hzl:  Feridun Mustafa Emecen, ÖNSÖZ “Bir gün bir yeniçeri yolda rastladığı bir Yahudi’yi çevirip ona; Siz İsa peygamberi çarmıha germişsiniz öyle mi ? diye sorarak kılıcını çeker; biçare Yahudi korku içerisinde, Aman ağam bu bin beş yüz yıl önceydi, benim ne suçum var, Bunun üzerine yeniçeri, Olsun ben yeni öğrendim ” der. Sonunda Yahudi canını […]

SÜHEYL ÜNVER HOCA’DAN NOTLAR (Menâkıbı Süheyl Bey)

Not: Bu yazıya tesadüfen rastlayıp okumadan terk edene bir söz etmek bana çok ağır geliyor. İhramcızâde İsmail Hakkı hzl: Yrd.Doç.Dr. Zuhal ÖZAYDIN Giriş Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Türk sanat ve kültürünü yaşatmak, korumak ve tanıtmak için büyük bir keyifle çalıştı. Kültürümüzü yaşamanın ve yaşatmanın vereceği mutluluğu bizlere tattırdı. 1936’da başlattığı Türk Süslemesi Nakışânesindeki çalışmalarını […]

Halil CİBRAN’IN ESERLERİNDEN SEÇMELER

(KUM VE KÖPÜK-Aforizmalar)-Halil CİBRAN Deli de senin benim gibi bir bestekâr. Ancak çaldığı saz doğru nağmeler çıkarmıyor. • Anne kalbinin suskunluğunda saklı olan şarkı çocuğunun dudaklarından dökülür. • Kâinatta gerçekleşmeyecek arzu yoktur. • Hiç bir zaman ikinci yarımla bütünüyle uyumlu olmadım. Bana öyle geliyor ki bu meselenin sırrı onunla benim aramda. • İkinci kişiliğin senden […]

TARİHİN ACIKLI SAHİFELERİNDEN: KERBEL FACİASI

Yazan: Ömer Rıza DOĞRUL Hazreti Hüseyin aleyhisselâmın oğlunun şehadeti: O gün, Hz. Ebu Talib Hanedanından ilk katl olunan zat, Hazreti Hüseyin aleyhisselâmın oğlu Ali El’Ekber idi. El’Ekberin validesi Leylâ bint ebi Mürre bin Urve bin Mes’ud Essekafîdir. Ali, hasımlarına bir kaç kere hamle etmiş, Mürre bin Münkiz El’Abdî ona mukabelede bulunarak, onu yaralamış ve yere […]

ERMİŞİN BAHÇESİ – (Nebi’nin Cenneti) The Garden of the Prophet -Halil CİBRAN

HAKKINDA Şaşıracak bir şey yok, her şey çok açık: Eğer öğünçle içinde dolaştıklarının gerçekte kendi yıkıntıları olduğunu uyarıyorsanız, çekip almaya çalışıyorsanız dilsiz boyunları kütükle kılıç arasından, kahraman sayılanların yüzlerine haykırdığınız zorbalığı elbet hesap soracaktır, elbet meydanlara yığılıp ateşe verilecektir sözleriniz. Dünya’lı (1883’de Lübnan’da doğup ABD’de öldüyse de Dünya’lı) Halil CİBRAN yakılan kitaplarında hep insanın peşine […]