HZ. MEVLÂNA’DA PEYGAMBER SEVGİSİ

Hzl: Alb. Şefik CAN Bu konu insanın tuhafına gidebilir. Yalnız Mevlâna değil bütün veliler ve bütün Müminler elbette alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi severler. Hatta sadece kendi Peygamberimizi değil bütün peygamberleri severler, onlara saygı gösterirler. Nitekim vaktiyle Viyana Muhasarasında Müslüman olan papaz Hz. İsa’ya küfrettiği için öldürüldü. Bizler Kur’ân-ı Kerim’de beyan buyurulduğu üzere bazılarını […]

ADINI SÖYLEMEMEK İÇİN

Başımı koyduğum her yerde secde edilen “O”dur. Altı yönde ve ötesinde, ibadet edilen “O”dur. Bağ, bahçe, gül, bülbül, semâ, sevgili hep birer bahanedir. Maksut olan hep “O”dur!   Divan-ı  Kebir’den ***** Ben üzümüm, tekmeler altında dönüp duruyorum. Aşk, beni nereye çekerse, oraya gidiyorum. Bana “Ne diye benim çevremde dönüyorsun?” dedin. Ben, senin çevrende değil, kendi […]

FARK VE CEM’

Hzl: Nurgül KARAYAZI Ayırmak, dağıtmak, seçilmek, ayırt etme, başkalık alâmeti gibi mânâları olan fark, tasavvufî bir terim olarak, çoklukta birliği, birlikte çokluğu herhangi bir engelleme olmadan görmek demektir. Yine bir târife göre, beşerî hâllere yaklaşma ve kulluğu yerine getirme açısından kulun kesbine, fark (tefrika) denir.[1] Mutasavvıflar fark ile cem’i birlikte kullanmışlardır. Cem’ toplamak, dikkat ve […]

REFÎK-İ A’LÂ

Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin son kelâm-ı şerifi “Allah’m, beni refîk-i âlâya ulaştır”ı anlamak üzere Kâmil Tabiat’a benzer varlıklardan biri de “Refîk-i A’lâ” olarak adlandırılan varlıktır. Refîk-i A’lâ, Peygamberimizin vefatı esnasında söylediği; “Allah’m, beni refîk-i âlâya ulaştır” [Sahih-i Müslim (Nevevi’nin Şerhi ile birlikte), Fezâil, no: 87,88,89; Nesefî, no: 34. ] hadisinde geçen bir kavramdır. İşte […]

Hz. MEVLÂNÂ kaddesellâhü sırrahu’l azizden “GEL” ÇAĞRILARI

Hzl: Dr. Celâleddin Bakır ÇELEBİ MESNEVİDEN BİR KAÇ GEL ÇAĞRISI Cefakâr nefis katırlarına bakmak, yola getirmek için Mustafa Hakk’ın imrahorudur. Kerem ve ihsanın çekişiyle “Kul tealev” [De ki: geliniz… En’am,151]dedi… Gelin de sizi riyazatla terbiye edeyim, azgın ve serkeş atları alıştırır, getiririm ben… Tanrı dedi ki: “Onlara gelin de, ey terbiyeye alışkın olmayan katırlar, gelin […]