SUFİZM VE FRANMASONLUK VE Şeyhü’l-İslâm MUSA KÂZIM EFENDİ -1865 -1920 (٠)

Yazan: Thierry ZARCONE Türkçesi: Can KAPYALI

RENÉ GUÉNON- ABDÜLVAHİD YAHYA K. (1886 -1951)

Hzl: Armağan GÜRSEL

“ŞABAN” İSMİNİN GİZLEDİĞİ SIR

 Evlat Sahibi Olmak İsteyenler Muhakkak Okusun Genel bir malumat yazıldıktan sonra Şaban isminin sırrını aşağıda açıklanmıştır. ŞABAN: Arabî aylarından sekizinci ayın adıdır. Arabî ayları aya göre hesaplanıp adlandırıldıktan için «Kamerî» de denilen Arabî ayların ilki Muharrem, sonuncusu da Zilhiccedir. Araplar arasında eski adı «Azil» di. [Azil: Islah edilmesi mümkün olmayan. Muannid, inatçı.] [Rasûlullâh sallallâhü aleyhi […]

UNUTULANLAR DIŞINDA YENİ BİR ŞEY YOK / OSMAN PAMUKOĞLU PAŞA

“VATAN SAĞOLSUN” diyenlere ithaf edilmiştir وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ Ve immâ tehâfenne min kavmin hiyâneten fenbiz ileyhim alâ sevâin, innallâhe lâ yuhıbbul hâinîn(hâinîne). “Eğer bir kavmin hiyanetinden endişe edersen, hemen doğrudan doğruya antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir; çünkü Allah hainleri sevmez.” [Enfal, 58] إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ […]

GÜNÜMÜZDEKİ GÜZELLİK VE AŞK DİNİNİN ARKA YÜZÜ

“Ahir zaman alâmeti, bizden sonra her köşede bir şeyh çıkacak” “Onların gittiği yola şeytan dahi gitmeyecek” Gavsü’l ’â’zam İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendi Yeni tip dinler. “Allah her şeyde”  “Allah Teâlâ’yı sevmede neyi seversen sev ”de karar edenler.  “Kul olmada” “Elçisini sevme neyi seversen sev” diyenler. Yanında “Sev, seviş,”  “Aşık oldun mu” […]

VOYNICH ELYAZMASI

Voynich elyazması, bilinmeyen bir yazıyla yazılmış, anlamı çözülemeyen gizemli bir kitap. 1450 ila 1520 yıllarında yazıldığı tahmin edilmektedir. Kitap 15 cm.’ye 22,5 cm. ölçülerinde ve 240 sayfadır ancak tamamının 270 sayfa olduğu düşünülmektedir. Kitaba ismini veren, 1912 yılında varlığını ortaya çıkaran Wilfrid M. Voynich adındaki sahaftır. Yapılan bilimsel incelemeler, kitabın Voynich tarafından yapılmış bir sahtekârlık olmadığını kanıtlamıştır. […]

GÜNAHKÂRLARA DUYURU

Arap Gramerinin önde gelen isimlerinden er-Rummânî “Eğer dünyaya geri gönderilseler yasaklandıkları Şeye yine dönerlerdi, muhakkak onlar yalancıdırlar” [En’âm (6), 28 ]ayetiyle ilgili olarak yaptığı yorumda  “Kurtulacakları günahın zararından engellenmedikleri ve işledikleri çirkinlikleri cebr [zorlama] yoluyla olmadığı için,  bu ayet adaleti (el-adl) en iyi gösteren delildir” Sh:35 Kaynak: Mustafa Kaya, Er-Rummânî. Hayatı, Eserleri Ve Arap Gramerindeki […]

“DOĞRU”NUN YANLIŞ “ÂN”INDA KÜRTAJ HAKKI

Baktığımız konum bizi haklı çıkarabilir. Bir konuda haklı olmak bizim doğru yerde olduğumuzu gösterir mi/ göstermez mi? Unutmayalım ki,  kararlarımızı  “ân”a göre verebiliyoruz. Ancak “ânlar” zaman ve mekanla  değişime uğrayınca, kararlarımız ve yargılarımız da değişiyor. Örnek: Gençken hoş görülenin yaşlılıkta hor’a dönüşümü gibi. Bu nedenle yargılarımızda dikkatli olmalıyız. Hayatımızın uzun ince yolunda ki çizgimiz ve […]

SUPERNATURAL [doğaüstü] BİR YOLCULUK -A TRIP INTO THE SUPERNATURAL-

Seyretmeden olmaz. Doğum: 18 Nisan 1925, Québec, Kanada Ölüm: 22 Eylül 1998, Kanada   Morneau, 1925 yılında Quebec- Kanada da katolik bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ailenin kökeni Hebron bölgesindeki Yahuda kavmine yani Kudüs’e dayanıyor. Kısacası Yahudi. Daha doğrusu melezleşmiş bir Yahudi. Onun iki teyzesi rahibe ve bir amcası bir rahip idi. Çocukken annesi ölünce […]

UZUN ÖMÜRLÜ OLMANIN FAYDALARI

Bir gün Hz. Ali kerremallâhü veche çok yaşlanmış, bir köşeye düşmüş, gözleri görmez bir ihtiyara rastladı, İhtiyar biteviye yüce Mevlâ’ya şöyle yalvarıyordu: “Ya Rabbi, bana yaşadığım kadar ömür ver” Hz. Ali kerremallâhü veche elden ayaktan düşüp göz nurlarını kaybeden, yaşamak kendisi için çekilmez bir yük teşkil etmesi gereken bu pirin haline şaşarak: «— Ey ihtiyar! […]

DÖRT HALİFE RADİYALLÂHÜ ANHÜM EFENDİLERİMİZDEN YARDIM İSTEMEK

 Herhangi bir mü’min kardeşimiz Hz. Ebubekir radiyallâhü anh veya Hz. Osman’ı ve evveliyyetle Hz. Ömer’i radiyallâhü anhüma ve Hz. Ali kerremallâhü vecheyi rü’yasmda görmüş olsa elbetteki bu yüce halifelerin feyz ü berekâtı ile her işi âsân olur. Hulefâ i Râşidin radiyallâhü anhümden herhangi birini rü’yasında görmek isteyen kimse, görmek istediği azizin ism-i şerifi sayısınca namazlarına […]

EHL-İ BEYTİ SEVMENİN BEDELİ

Geçmiş zamanda Bağdat şehrinde çok zengin ve zengin olduğu nisbette de hayırsever muhterem bir zât varmış. Rivâyet edildiğine göre bu zât Kâbe’yi ziyaret için gelen kimselerin faydalanması için dörtbir taraf yollara haymeler [Çadırlar]  kurdurmuş. Her isteyen insanlar bu­ralardan ihtiyaçlarını temin etsinler diye. Bu haymelerin adedi üç yüz altmışa yakınmış. Buralara yiyecek ye içecek taşınması için […]

EŞİYLE ARASI BOZULAN KİŞİYE MANEVΠYARDIM

Eğer iki kişi arasında veya karı koca arasında düşmanlık veya bir soğukluk hâsıl olup araları açılmışsa, bir parça ekmek üzerine yedi defa Yâsin-i şerifi okuyup üflemek lâzımdır. İhtilâf hangi ta­raftan geldi ise o ekmeği eğer kadın tarafından geldi ise bir dişi köpeğe veya erkek tarafından geldi ise bir erkek köpeğe yedirilir. Okunacak Yasin suresi yedi […]

CİNSEL TACİZDE BULUNAN /ZÂNÎ EŞTEN KORUNMAK İÇİN MANEVİ YARDIM

  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ   Elem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun). Yâ-Sîn, 60) «Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi? Yâ-Sin sûrenin okuyucusuna, taşıyıcısına ve devamlı yüzünü çevir­meden nazar […]

İŞ ARAYANLAR ve BOZULANLAR İÇİN MANEVİ YARDIM

Bir gün iki kişi Şeyh Ebü’l-Vefâ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Hazretlerine gelmişler. İkisi de bir iş bulmak; devlet kapısından bir memurluk istemek maksadıyla Şeyh Efendiden himmet taleb etmişler. Gelenlerden birisi ehl-i vird Yani, zikrin usûl ve şartlarına vâkıf sâlih bir zât imiş. Diğeri pek fazla ilmi olmayan sade bir vatandaş imiş. Şeyh Hazretleri vird ehli olana […]

ŞEYTANIN EN BÜYÜK HİLESİ

Bursalı Emir Sultan kaddesellâhü sırrahu’l azîzin halifesi Şeyh Hasan’dan rivayet ederler ki:  Sultan Hazretlerinin dervişlerinden – ki dostlukları tâ Buhârâ’dan başlamıştı – ve şeyh Hüseyin Ahlâti Hazretleri ile daima hembezm [Beraber olan, birlikte oturan] olurmuş. Hazrete hayli yakınlığı olan, gündüzleri oruçlu, gecele­ri uyumayan bu azizin ismine Baba Kâşifi derlerdi. Bir gün ecel erişip vefat etti. […]

BİR VAKİT NAMAZ ve AHMED SULTAN Kaddesellâhü sırrahu’l azîz

Şeyh Muhyiddin A’rabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz bir gün Konya seyrangâhında gezintiye çıkmıştı. Bir kısım erkek çocukların oynamakta olduğunu, yalnız bunlardan bir tanesinin onlara katılmayarak bir yere çekilip ağlamakta olduğunu görür ki, hâlini gören herkesin yüreği parça parça olacak bir manzara arzediyordu. Bundan çok müteessir olan Hz. Şeyh çocuğa yaklaşacak     Yavrum, neden sen bu çocuklarla […]

TEVHÎD-İ RENK

«Zuhuru reng-i kesret pertevi nûr-u Hudâdandır, Televvün hey’et-i eşyâda te’sir-i ziyâdandır.» “Hakikatta görünen bütün nurlar bir tek nurdan ibarettir. Eşyada gördüğün türlü türlü şekiller, o nûrun çeşitli aynalarda akseden ziyasının te’sirinden başka bir şey değildir.” Güneşin renk renk camlara aks etmesi sonucu güneş türlü türlü renk almaktadır. Yeşil, kırmızı, sarı vesaire gibi. Amma esasta güneşin […]

ŞAHİNGÂR HANIM RENCUR ( Qazax, 1850 – Qazax, 1890 )

 1850’de, şimdi artık Kazak şehrinin sınırlarına girmiş Ağköynek köyünde doğdu. Babası Kâzım Ağa Giyasbeyli, Kazak’ın asilzâdelerindendi. Eğitimini ağabeyi Hacı Mehemmed Ağa’dan aldı. “Rencur” mahlası ile şiirler yazmasına rağmen, Arap ve Fars dillerini bilmesi ve Seyid Mirhemze Nigârî’nin Nakşibendî tarikatının müridlerinden biri olması münasebetiyle çağdaşları arasında “Molla Hanım” adıyla tanınmıştı. “Molla hanım ziyade mü’mine ve abide, […]

“HAYVAN BAĞIMLILIĞI SENDROMU”NDA TERCİH KEDİ OLMALIDIR. NEDEN?

Aşağıdaki yazı hayatını kısıtlayanlara yazılmıştır. Kapitalizmin reklam ettiği “hayvan sevgisi” altında yatan gerçekler, aslında köleleşmenin ön adımlarıdır. [Rant mevzusuna girmiyoruz.] Hayvanlarla doğayı paylaşabiliriz/paylaşıyoruz. Soruyoruz ki; Özgürlüğünüzü neden hayvanlarla paylaşıyorsunuz?. Özgürlük doğuştan beraberimizde getirdiğimiz en büyük özelliğimizdir. Kendi cinsimiz ile mecburî ilişkilerimiz yüzünden sorumluluklar almak için ahlakî ve etik bir gerekçemiz vardır. Ancak bir hayvan ile […]