PORNOGRAFİNİN TARİHİ – H. Montgomery Hyde

Türkçesi: Feride CİÇEKOĞLU PORNOGRAFİ NEDİR? “Birine pornografik görünen, bir başkası için dehanın kahkahasıdır”. H. Montgomery Hyde’ın Tevrat’tan başlayıp 1960’lara kadar getirdiği yolculuğun ana teması, D.H. Lawrence’ın yukarıdaki sözü. Belki, elinizdeki kitabın yirmi yılı aşkın bir süre önce, 1964’de yazılmasına karşın, güncelliğini yitirmesini önleyen de aynı tema. Kimileri, dehanın kahkahasına pornografi damgasını vurup yasaklatmaya çabaladığı sürece […]

HOCALARIN HOCASI SÜHEYL ÜNVER

Klasik Türk Sanatlar Vakfı Aziz Dostum Uğur Derman Bey, Süheyl Hoca’nın doğumu ve ismi hakkında diyor ki: “1898 Şubat’ının onyedisi, Hicrî Takvim’e göre 1315 yılı Ramazan ayının 27’nci gününe rastlar. O gün İstanbul’da Kadir topları atılırken, Mustafa Enver Bey’le Safiye Hanım’ın Haseki’deki evlerinde bir evlâtları dünyaya gelmiştir… Doğum Çok kolay olmuş, bu yüzden de yavruya […]

DEĞİŞİM SANCISI-Eric HOFFER

KÖKLÜ DEĞİŞİM Yeniliği gerçek anlamda hiç kimsenin istemediği izlenimini taşıyorum. Bizler yenilikten korkuyoruz. Dostoyevski’nin “yeni bir adım atmak, yeni bir kelime telâffuz etmek, halkın en çok korktuğu şeydir” derken kastettiği şeyle sınırlı bir durum değildir bu. Yeninin en önemsiz şeylerde tecrübe edilmesi bile, kolay kolay, kötü şeyler beklentisine yol açmadan gerçekleşmiyor. 1936 yılının büyük bir […]

KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”

KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

AŞK PEYGAMBERİ- Semiha Cemal 2.Bölüm

(Milli Roman) AŞK PEYGAMBERİ- Semiha Cemal 1.Bölüm 3 Şarkta sıcak bir temmuz gecesiydi. aydınlık geniş semânın altında, büyük havuzun başında, dört beş kişilik bir meclisi toplanmıştı. “Aşk Peygamberi”, yanında yeşil gözlü, küçük ve güzel bir kızla aynı koltukta oturuyordu.  Elindeki müzehhep yeşil kâseden ara sıra, bir yudum melisa şerbeti içiyor, bazen onu ağır ağır sarı […]

AŞK PEYGAMBERİ- Semiha Cemal 1.Bölüm

(Milli Roman)  Kitabhane-i Sudî [İkdam Matbaası], 1927 İstanbul 07.01.2015 Osmanlıcadan Latinize eden: İhramcızâde İsmail Hakkı SEMİHA CEMAL Kardeşim Semiha Cemal’i tanıyanların hemen hepsi benden tercüme-i hâlini (biyografi) istiyorlar. Onun beşeriyetin verâsında geçen temiz ve şerefli hayatının tarihçesi, harflerin ve kelimelerin zarfına sığmaz ki… o kadar ulvî, o kadar büyüktür. Nasılsa tecessüd etmiş (vücut giymiş) bir […]

HARB İÇİNDE ALMANYA (1939-1942)

Yazan: T.C. Berlin Büyükelçisi R. Hüsrev Gerede I)       A -Nazizm’in Doğması B -Bu Mezhebin Peygamberi Denilen Hitler’in Şahsiyeti Büyük devletimizi ve asil milletimizi savaş içinde Berlin’de temsil ettiğim yıllarda, çalışmalarımın ve siyasî tespitlerimin ne gibi şartlar altında ve nasıl bir çevre içinde yapıldığını anlayabilmek için, o zamanki Almanya’nın Hitler’in şahsında şekillenmiş bir “Nasyonal Sosyalist” […]