“THE RAINS CAME ” YAĞMURLAR GELİNCE (Hind Rüyası)-LOUIS BROMFIELD

Tercüme eden : ÖMER RIZA DOĞRUL Bu eser bir inkılâbın hikâyesidir. Ve bir inkılâbın hikâyesi olduğu için dilimize çevrilmeğe değer büyük bir eserdir. Eserin anlattığı inkılâbın sahnesi bir Şark memleketidir ve bugünkü Hindistan’ın bir parçasıdır. Hindistan, bizim yabancımız olmayan bir memlekettir. Ora halkının büyük bir kütlesini, Müslüman – Türkler teşkil eder. Moğol – Türk padişahları […]

DİNLER ARASI DİYALOG HEYKELİ’NE BİR DAHA

  Eskimiş bir haber , fakat hatırlayalım. Dünyayı sarsan çifte rezalet Yeni Şafak | | 21 Şubat 2010 İspanya ve İngiltere’de yaşanan iki ayrı skandal dünyayı ayağa kaldırdı. İspanyol Merino’nun üst üste ibadet eden Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi’den oluşan heykeli infiale yol açarken, İngiliz sanatçı Elton John’un Hz. İsa hakkındaki hakaret içeren sözlerine tepki yağdı […]

‘İDEOLOJİK İSLÂM’DA MARKSİZM ESİNTİLERİ

20. yüzyılın en büyük ideolojik dalgası olarak dünyayı sarsan Marksizm’in İslâm toplumlarında çok yönlü ve karmaşık etkilerde bulunduğunu biliyoruz. Hem düşünce ve hem de eylem bakımından Marksizm’e en kesin karşıtlıklar içeren cephelerden birisi İslâmiyet olduğu halde, bu toplumlarda sözünü ettiğimiz etkinin son derece derinleştiği alanlar vardır. Marksizm’in İslâm toplumları içindeki çarpıcı sosyal, kültürel ve psikolojik […]

DERİN DEVLET, Ömer Lütfi Mete -Mahir Kaynak

Editör: Konuşan: Cem Küçük  ÖNSÖZ “Derin devlet” uzun zamandır herkesin kafasını kurcalayan ve ülkemizde özellikle 28 Şubat süreci ve 3 Kasım 1996’da meydana gelen Susurluk kazalarının ardından çok meşhur olan bir konu. Uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler hâlâ derin devletinin tanımının ne olduğu konusunda anlaşmış değiller. Halk bile böyle bir esrarengiz yapının gerekliliğine ve görünenin arkasında mutlaka […]

DÜNYADA YENİ DÖNEM- MAHİR KAYNAK

ÖNSÖZ Liberal görüş, hem siyasi hem de ekonomik alanda bireysel davranışların üst üste yığılmasıyla toplumsal olayların oluştuğunu ileri sürer. Eğer toplumda bireyleri sınırlayan etkenler ortadan kaldırılırsa herkes kendisi için en iyi olanı seçer ve bunların toplamından bireysel özgürlük ve refah ortaya çıkar. Soruna tam ters açıdan da bakılabilir ve bireysel davranışları yönetenlerin belirlediği ve mücadelenin […]

DOST GÖRÜNEN DÜŞMAN

Dost görünen düşman, düşmanların en tehlikelisidir. Ve bu çeşit düşmanın ferdîsi de millisi de ayni derecede tehlikelidir. Biri ocak söndürür, biri yurt yıkar. Fakat dost görünen düşmanların en kötüsü vicdan düşmanıdır. Çünkü bir ferdi, bir ‘milleti değil, milletleri birbirine düşürür. Açık düşman, en basit düşman, belki en iyi düşmandır. Çünkü ona karşı tedbir almak ve […]

PSİKOLOJİK HAREKÂT

Dr. Tahir Tamer KUMKALE Psikolojik harekât planlayıcıları doğrudan insanla, insan davranışlarıyla ve bu davranışlarda yapılacak tutum değişiklikleriyle uğraşır. Bilindiği gibi her fert başlı başına diğerinden ayrı bir varlıktır. Her insanın aile çevresi, eğitimi, kültürü, ihtiyaçları ile yaşamdan beklentileri doğrultusundaki tutum ve davranışları doğal olarak birbirinden çok faklıdır. İki insanın birbirine benzemediği ortamlarda, her şahıs için […]

İKİNCİ DÜNYA HARBİ VE NAZİ PROPAGANDA MAKİNESİ

Dr. Tahir Tamer KUMKALE Psikolojik harekât ve propaganda konularında uzmanlaşmış ülkelerden biri de Almanya’dır. I. Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından ezilen Alman halkını güçlendirmek ve Almanya’yı yeniden eski günlerine döndürmek için Alman halkının psikolojik açıdan güçlendirilmesi gerekiyordu. Almanlar aynen Milli Mücadele öncesindeki Türk halkının durumuna benzer bir durum içindeydi. Galip devletlerin yaptırımları karşısında bunalan Alman halkının […]

MESİH, MİLÂD GÜNÜ DOĞMAMIŞTI

Üç yüz sene önce, yeni İngiltere, Britanya İmparatorluğunun çok uzak bir müstemlekesi olduğu sırada Massachusetts ülkesindeki Hadley köylülerinden birinin karısı , bir ilkkânun (aralık)  günü bir Alman kadınını ziyaret etmiş ve onun Milât gecesini tes’it ettiğini görmüştü. Alman kadını, ormandan bir küçük çam ağacı kesmiş, onu karlar ortasında evine sürüklemiş, sonra mumlarla süslemiş ve çocukları […]

BİR ZAMANLAR AMBALAJ SANDIKLARINDA YATARDI. SONRA BİR İLÂH GİBİ TAKDİS EDİLDİ

Size bu yazıda, henüz on yıl önce ölmüş, (21 Ocak 1924) fakat bugün 700 bin nüfuslu bir şehre adı verilen ve yüz milyon insan tarafından hami bir aziz sayılan bir adam hakkında çok az tanınan vak’alardan bahsedeceğim. Adı, Vladimir Lenin. Ve bu adam Rusya’da dünyanın hiçbir vakit eşini görmediği en büyük İktisadî tecrübelerin birine başladı. […]

NİZAM HAYDERABAD

MEŞHUR ADAMLARIN MEÇHUL TARAFLARI- DALE CARNEGİE Trc:  ÖMER RIZA DOĞRUL  Rockefeller  ve Morgan’ı satın alabilir ve satabilir; fakat somyasız yatakta yatar. Dünyanın en zengin adamı yemeğini eliyle yer. Çatal, bıçak veya kaşık kullanmaz, hattâ sulu yemekleri dahi eliyle yemeği tercih eder. Bu adam, ne çok titiz bir kimse olan Morgan, ne de çok mutedil bir […]

NATURLIGE BRILLER (2001) ve THEY LİVE / Yaşıyorlar (1988)

Hayata hakikat gözüyle bak derler. Bakmak güzel. Hayal ve gerçek nerede? biliyor musun! bakış ne? Bak bak dur. Gerçekten güzel mi? Hakikat. Hayalde? Hayatım çekilmez oldu dersin. Çekilmez olan ne? Gaflet ve hakikat. Beraberse Yükseklerde  uçmanın gereği yok gibi. İhramcızâde İsmail Hakkı  “Tak şu gözlükleri! Tak şunları! Özgürlüğün en şiddetli hali. Özgür olmaya zorlanmanız gerekir. […]

HALK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE

KIRK SEKİZ SAAT BEKLETİLEN GEMİ AZİZ NESİN Dünya tarihinin en alçakça yargılanmalarından biri belki de başlıcası Mithat Paşa davasıdır. Bu davanın acı sonu ve o korkunç siyasi cinayet satılmışlarını bu siyasi davada oynadıkları alçakça rol bir yana, bu eski olayda beni en çok üzen, Ahmet Mithat Efendi gibi büyük bir yazarın, yazılarıyla Abdülhamit’i desteklemiş, bir […]

TEKRAR İZLENİLMESİ GEREKEN FİLİMLERDEN

Akbabanın Üç Günü (1975) Three Days of the Condor Dinle! CIA için çalışıyorum. Ajan değilim. Kitap okurum, sadece. Dünyada yayımlanan her şeyi okuruz ve komplolar, kirli tuzaklar kodlar gireriz bilgisayara ve bilgisayar bunlarla CIA’in gerçek plan ve operasyonlarını karşılaştırır. Yeni fikirleri, zayıf noktaları araştırırım. Macera kitapları, romanlar gazeteler okuruz. Kim böyle bir işi icat eder […]

HOW GREEN WAS MY VALLEY -VADİM O KADAR YEŞİLDİKİ (1941)

«Vadim o kadar yeşildi ki» isimli İngiliz romanını okuyorum. İngilizlerin zihniyetini göstermek bakımından çok mühim bir kitap. Orada, İngiliz milletinin nasıl düşündüğünü, neler hissettiğini görüyoruz. Onun için, İngiltere’nin Bolşevikleşmesi tehlikesini ben şahsen uzak görüyorum. İngiliz zihniyeti, milli an’anelere çok bağlı bulunuyor. http://tr.wikipedia.org/wiki/Vadim_O_Kadar_Ye%C5%9Fildi_Ki_(roman) http://tr.wikipedia.org/wiki/Vadim_O_Kadar_Ye%C5%9Fildi_ki_(film) GOEBBELS’İN HATIRALARI -Goebbels Diaries 1942-1943   Yönetmen: John Ford   Senaryo: Philip Dunne, […]

GİZLİ DİL ve DÜNYASI

Dil, bir toplumun temel taşıdır. İnsanların varlığını sürdürmesi dil ile olur, uygarlıkların kurulması dil vasıtasıyla olur. İnsanın hayat mücadelesini kazanması yine dil ile kurulur. Dil, bireyin kendini ifade etmesidir. Dil, insanın meramını, isteğini, sevincini, üzüntüsünü, aşkını, ayrılığını, ölümünü dile getirmesidir. Bir milletin var olabilmesi ancak dil sayesinde olur. Dil olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa dil […]

SPİRİTÜALİZME İNANANLAR APTAL MIDIR?

ALFRED RUS SEL WALLACE VE S.J. DAVEY- Ray Hyman S.J. Davey 1880’lerde gerçekleştirdiği bir dizi deneyle, görgü şahidi ifadelerine dayanan safsatalarla ilgili ilk sistematik araştırmayı yaptı (Davey 1887; Hodgson 1887; Hodgson 1892). Davey spiritüalizm hakkındaki deneyimleri ve bu deneylerin yapılmasını özellikle teşvik etti. Davey 1883’te kısa süre önce ölen bir arkadaşının görüntüsüyle irkilmiş ve araştırmaya […]

AKILLI İNSANLAR NEDEN BU KADAR APTAL OLABİLİRLER?

“Akıllı insanlar aptal olabilir mi” diye merak edenlerin, ne çok uzağa bakmalarına ne de dünyayı belirli bir ideoloji çerçevesinde değerlendirmelerine gerek var.. Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Rhodes burslu, * bir Birleşik Devletler başkanı o kadar “aptalca” davranışlar sergilemiştir ki, bunları neden yaptığını hemen hiç kimse anlayamamıştır. Kamuoyu iyi yetişmiş bir hukukçunun hormonsal zorlamaların ötesinde […]

NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

 “Hepimiz Gogol’ün “Palto” sundan çıktık.” F. Dostoyevski “Müfettişi, kötü ve adaletsiz olan her şeyi yansıtmak ve bir anda hepsinin üstüne gülmek için yazdım…” N. Gogol   Nikolay Vasilyeviç Gogol, 1809’da dünyaya geldi. Yoksul, ama soylu bir ailedendi. Doğduğu yer Ukrayna’nın göbeği olan Poltava eyaletinin Soroçinstı köyüydü. Gogol’ün bütün çocukluğu Ukrayna’nın küçük çiftlik sahipleri arasında geçti. […]

UNUTULMUŞ BİR CEMAAT-MANİSA YAHUDİLERİ

Hzl:  Feridun Mustafa Emecen, ÖNSÖZ “Bir gün bir yeniçeri yolda rastladığı bir Yahudi’yi çevirip ona; Siz İsa peygamberi çarmıha germişsiniz öyle mi ? diye sorarak kılıcını çeker; biçare Yahudi korku içerisinde, Aman ağam bu bin beş yüz yıl önceydi, benim ne suçum var, Bunun üzerine yeniçeri, Olsun ben yeni öğrendim ” der. Sonunda Yahudi canını […]