PATATESLE DÜNYAYI AYDINLATMAK

TURQUİE DIPLOMATIQUE, Yıl: 6, Sayı: 70, 12 Kasım 2014 Patatesinizi nasıl seversiniz? Haşlanmış, kızarmış, ezme… Bazıları ise patatesin ışık saçanını tercih ediyor. JONATHAN KALAN Kudüs İbrani Üniversitesi’nde araştırmacı Haim Rabinowitch ve arkadaşları birkaç yıldır patatesten elektrik üretme projesi üzerinde Çalışıyor. Patatese basit bir metal düzenek ve ampul takarak elektrikten yoksun köyleri bu yolla aydınlatmayı hedefliyorlar. […]

GOEBBELS’İN HATIRALARI -Goebbels Diaries 1942-1943 2. BÖLÜM

VAHDET GÜLTEKİN  AMERİKALILARA KARŞI 8          ARALIK 1942 — Amerikalıların karşısına tecrübeli Alman kıt’alarının çıkmasını ne kadar isterdim! Tunus’ta Amerika’n paraşütçülerini kaçmaya mecbur eden kuvvetlerimiz pek o kadar seçme olmadığı halde, gene büyük bir muvaffakiyet kazandık sayılır. Çok büyük lâkırdı eden şu Amerikalıların karşısına meselâ Leibstanderte kıtaları çıksaydı bizim için kim bilir ne büyük bir zafer […]

GOEBBELS’İN HATIRALARI -Goebbels Diaries 1942-1943 1. BÖLÜM

VAHDET GÜLTEKİN Nazı Almayasının Hitler ve Göring’le beraber, en başta gelen liderlerinden biri olan Goebbels, günü gününe hatıra tutmakla meşhurdu. Almanya’nın mağlûbiyeti üzerine, hayatına kendi eliyle son verdiği zaman, arkasında, harbin bilinmedik taraflarını aydınlatacak mahiyette bir hatıra defteri bıraktığı tahmin ediliyordu. Yapılan araştırmalarda bu hatıraların bir kısmı bulunmuş ve bir araya toplanmıştır. Arada eksik olanlardan […]

KÂİNATIN MUAMMALARI

  Hzl: ALİ HAYDAR DANER   ERNST HAECKEL’İN HAYATI Ernst Haeckel (Hekel okunur), 16 şubat 1834 tarihinde Almanyanın Potsdam şehrinde doğmuş; gençliğini babasının yüksek bir memuriyetle bulunduğu Merseburg şehrinde geçirmiştir. Bu şehrin gimnazyumunda (spor salonu, lise (Almanya) ) tahsilde iken botanike (nebatata) merak sardırmıştı. Mektepte tahsilde iken Haeckel, Merseburg- civarının florasını (nebatlar mecmuasını) talebe arasında […]

ERMİŞİN BAHÇESİ – (Nebi’nin Cenneti) The Garden of the Prophet -Halil CİBRAN

HAKKINDA Şaşıracak bir şey yok, her şey çok açık: Eğer öğünçle içinde dolaştıklarının gerçekte kendi yıkıntıları olduğunu uyarıyorsanız, çekip almaya çalışıyorsanız dilsiz boyunları kütükle kılıç arasından, kahraman sayılanların yüzlerine haykırdığınız zorbalığı elbet hesap soracaktır, elbet meydanlara yığılıp ateşe verilecektir sözleriniz. Dünya’lı (1883’de Lübnan’da doğup ABD’de öldüyse de Dünya’lı) Halil CİBRAN yakılan kitaplarında hep insanın peşine […]

THE PROPHET- HAKK ERENLER (NEBİ) (ERMİŞ)- Halil Cibran

Not: 1946 yılında Ömer Rıza Doğrul Beyefendi tarafından “The Prophet”in ilk olarak Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Devamında kitabın tercümeleri yapılsada anlayış/okuyuş cephesinden bir letafeti fazla yok gibidir. Ömer Rıza Doğrul’un tercümesi mefhumî (mana yönü dikkate alınarak) yapılmış olması ile bir sadelik taşımaktadır. Bu nedenle rahat okuyabileceğinizi düşünüyoruz. Unutmadan resimlerin dışına takılıp kalmayın. İhramcızâde    « Hâkk […]

“BURHAN UYGUR” GERÇEĞİ

İlk kez Burhan Uygur’un resimleriyle karşılaşan bir seyirci, ressamın kaynaklarını nerede aramalı acaba? Bu soru, iki sayfa içinde kesinlikli biçimde, yanıtlanamaz elbet. Yine de, bir ilk yaklaşım denebilir: Uygur’un gerçeküstücülerle, özellikle Chagall’la içsel ve dilsel bir yakınlığı olduğu kesin gibi. Ama soyut resmin uzamın değerlendirilmesine ilişkin olanaklarından yararlanmayı seçtiği de belli. Bu gerçeküstücü ilgi vurgulanırken […]

CANSIZ HOCA

Hzl. Mehmet GÜNAYDIN 1. Yetiştiği Sosyal ve Kültürel Çevre Mustafa Cansız, 1311/1895 yılında Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinin Kondu Mahallesi’nde dünyaya geldi. Dernekpazarı, 1925 yılında Kondu adıyla Of ilçesine bağlı bir bucak idi. 1948 yılında Çaykara’nın Of’tan ayrılarak ilçe olmasıyla birlikte buraya bağlanarak köy statüsüne dönüştürüldü.[1] Ancak duyulan ihtiyaç üzerine 1956 yılında yeniden teşkilatlı nahiye haline getirilmiştir. […]

OKUMA PSİKOLOJİSİ “okumayan bunar..!”

Dr. Hamdi KALYONCU Dr. Fikriye OVAK BEYİN ve BİLGİ İLİŞKİSİ Şuurlu Faaliyetlerin Merkezi; Beynin Üst Tabakası {Korteks) İnsan beyni harikulade bir organ. Beynin hayranlık uyandıran yapısı esasta nöron denen sinir hücrelerinden oluşur. Beyinde çeşitli yapı ve işlevlerde toplam 180 milyar hücrenin 60 milyar kadarı doğrudan doğruya bilgi işlemleri için görev yapar. Her bir sinir hücresinin, […]

BOYALI KUŞ – Jerzy Kosinki

Çeviren: Aydın Emeç 1939 yılının sonbaharı, ikinci Dünya Savaşının İlk haftaları. Binlerce benzeri gibi, altı yaşındaki o küçük çocuk da, Orta Avrupa’nın büyük bir şehrinde yaşayan annesiyle babası tarafından, uzak bir köye gönderildi. Doğuya gitmeye hazırlanan bir yolcu, eline birkaç kuruş sıkıştırılınca; çocuğa bakabilecek bir aile bulmaya söz verdi. Anne ve baba, başka çare olmadığından, […]

ÖLÜMCÜL HASTALIK UMUTSUZLUK- SÖREN KİERKEGAARD

Tanrım! İşe yaramaz şeyleri görmemize engel ol, Sen’in tüm gerçeğini görmek için her şeyi gören gözler ver Sören Kierkegaard; şu DanimarkalI filozof, varoluşçuluğun babası. Bu klişelerle Kierkegaard ismi çevresinde gizemli bir hava oluşmuştur. Hıristiyan bir filozof, ama yapıtları tanrıtanımaz filozofların en önemli başvuru kaynağı olmuştur (Sartre, Heidegger, Bataille). Kierkegaard bir dinin çerçevesi içinde yapıtlar vermesine […]

DERGÂHLAR VE MASON LOCALARI- Sâmiha AYVERDİ

1925 senesine kadar yalnız İstanbul’da 365 dergâh vardı. Bunların mensupları, en az ellişer kişi olsa, 18.250 ederdi. Bu insanların da gene en az, ailelerinden, akraba ve çevrelerinden beşer sempatizanı bulunmuş olsa, 91.250 adet olurdu. Bundan yâni 1982 den yarım asır evvel, İstanbul’un nüfûsu sekiz yüz bin civarında olduğuna göre, demek ki şehrin sekizde biri mânevi […]

MÜLÂKATLAR- Sâmiha AYVERDİ

Mehmed Abdülkâdir Diyamandi[1] Rüştü Bey[2] Fahri Cantürk[3] 9 Nisan 1947 Yaman Dede— Efendim size hem teşekkür, hem de tebrik etmek isterim. Elinizde tuttuğunuz meş’ale bütün cihâna nûr saçıyor. S. Ayverdi— Allah kimin eline ne vermişse ancak tuttuğu odur. Kimsenin elinde birşey yoktur ve olmadığını bilmesi lâzımdır. Yaman Dede— Âmennâ!… Hiçlik gibi güzel nasip ne vardır? […]

YALANA ÖVGÜ, “LOB DER LÜGE”- CLAUDIA MAYER

NEDEN YALAN SÖYLÜYORUZ Siyah ve beyaz yalanlar: Yalan nerede ve ne zaman başlıyor Bir günde 200 kez yalan söylediğimiz gerçekten de doğru mu?  Gün içinde söylediğimiz yalanların sayısı elbette kurduğumuz sosyal ilişkilere göre değişir. Satıcılar, doktor asistanları, avukatlar, psikologlar ve gazeteciler yalnız bir çobandan çok daha fazla yalan söyler, çünkü bunun için daha fazla olanakları […]

ERNESTO CHE GUEVARA, EFSANEDEN ALDATMACAYA

XX. yüzyılın bütün efsaneleri içinde, Ernesto Che Guevara’nınki inkâr edilemez biçimde en uzun süreli ama en içi boş olanlardan biridir. Alfreda Batista’nın Küba’yı bir Orta Çağ derebeyliğinin çöplüğüne ve mafyanın özel avlanma alanına dönüştüren aşağılık diktatoryasına karşı yükselen direnişten, batı dünyasının hayal gücü sonunda bir ikon ve büyük boyutlar kazanmış bir aldatmaca yaratacaktı. Kirli tırnaklı […]

TEKNİĞİN GELİŞİM YOLUNDAKİ KİLOMETRE TAŞLARININ ZAMANDİZİMİ

  İÖ.   600 binden önce: Hominit’lerin, Afrika’da taştan gereçler üretmesi. İÖ.   350 binler: “Pekin insanı”nın [“Sinanthropus”), Çin’de ateşi kullanması. İÖ.   14 binler: Mağara resimciliği (örneğin Fransa’daki Lascaux Mağarası). İÖ.   4. binyıl: Ön Asya’ya göç. İÖ.   4. binyıl sonu: Sümerlerde yekpare araba tekerleği. İÖ.   4./3. binyıl: Mısır’da papirüsün kullanılması. İÖ.   3250’ler: Mezopotamya’da çömlekçilik. İÖ.   3000’ler: Mısır’da […]

BİYOLOJİ TARİHİNİN KİLOMETRE TAŞLARI

Çağdaş biyoloji 18. yüzyılda ortaya çıkmış, 19. yüzyılda morfoloji, fizyoloji, kalıtım / genetik ve evrim alanlarında büyük bilimsel gelişmeler yaşanarak günümüze gelinmiştir. Biyolojide yaşanan gelişmelerin zamandizini şöyle verilebilir: ~İÖ 510: Kroton’lu hekim Alkmaeon (doğ. 10 -535) hayvanları açımlayarak (diseksiyon) toplardamarlarla atardamarların ayrımını yapıyor. -İÖ 350: Aristoteles (Aristo) (10 384-322), deniz canlılarının ayrıntılı gözlemini yapıyor; hayvanların […]

OLGUNLAŞTIRICI YÖNÜYLE AŞK ACISI / Peter LAUSTER

Tabiat seni seyrediyor, sen maziye dönüp bakıyorsun. Bu durum; içerisinde denendiğimiz, tartıldığımız bir aşk ilişkisidir. Yaşamak ve bunun farkına varmamak iyi olmazdı. Bu bir başarı değildir, bundan bir çıkar sağlamak için hiçbir umut vermez, maddi servetini çoğaltmaz, fakat sana enerji ve yaşam sevinci verir. Bu vadide veya başka bir vadide otur. Olanca okşayış bütünlüğü içinde […]

İNANÇSIZLIĞA GİDEN YOLDA “AKL-I SELİM”

Bu yazı 1995 yılında Kaynak Yayınları arasında çıkmış olan Jean Meslier’nin Le Bon Sens (Akl-ı selim) den özetlenek hazırlanmıştır. Hak yoldan sapmış Hristiyanlığa karşı eleştiri olarak çıkmış “bir araba beygiri üslubunda” yazılan nevrotik-düşüncenin dinsizliğe doğru yönelişini göreceksiniz. Eleştiri yapmak uğruna kafa yorarken kendini kaybetmiş bir kişinin saplantıları daha sonra dinsizlerin eline sermaye olmuş ve bir […]

MAKALELER / Safiye EROL

Kızlarımız Safiye Erol Hanımefendiyi tanımıyorlarsa kendileri için çok büyük eksiklik olduğunu bilmelidirler.  Onun eserlerini mütalaa etmek veya bir kere göz atmak dahi bir bahtiyarlıktır. Aslanın dişisi de olur diyebileceğimiz, bu kadın efendinin ve arkadaşlarının yerleri ne yazık ki boş kaldı.  “Bu kadar iyi yazmayı bilmiş bir kadını ben-ben derken, pek çoğumuzu kastediyorum tabii niçin bilmiyordum? […]