ŞEYHÜLİSLÂM MUSTAFA SABRİ EFENDİ rahmetullahi aleyh

Bediüzzaman Said Nursî‘nin Tarihçe-i Hayat‘ı için kaleme aldığı Mukaddime’de Ali  Ulvi  Kurucu  şöyle  diyor: “Allâme  Şeyhülislâm  Mustafa  Sabri  Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz işitmiştim: İslâm bugün öyle mücâhitler ister ki, dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye hazır olacak…” Kaynak: Nisan – Mayıs – Haziran – 2009- Gurbetteki Şeyhülislâm: Mustafa Sabri Efendi (1869–1954) http://www.yagmurdergisi.com.tr

BİR TÜRK FİLOZOFU OLARAK HİLMİ ZİYA ÜLKEN

                                               hzl:  Yonca GÖKALP          “ Türkiye’de orijinal fikir yoktur, orijinal fikir potansiyeli mevcuttur.”                                                                                                             H. Ziya Ülken GİRİŞ: Türk düşünce tarihinde önemli bir dönemeç olan Hilmi Ziya Ülken ve eserlerinin incelendiği bu çalışmamızda amacımız, düşünürümüzün neden bir filozof olarak adlandırılması gerektiğinin tespiti doğrultusundadır. Sosyal bilimlerdeki çok yönlülüğü, disiplinlerin soy kütüğünü çıkarabilme […]

Bugünün Diliyle HAYYAM- RUBAİYYAT

Hzl: A. KADİR   ŞARAP ve AŞK HER ŞEYDEN UZAK Şu yıkık bucakta oturmuşuz şarabımız, aşkımızla başbaşa, komuşuz nemiz var nemiz yok, komuşuz şarabın yerine, üstümüzü başımızı, yüreğimizi, canımızı. Boş vermişiz acıların korkusuna, yarının  umuduna. Topraktan, yelden çok uzağız, ateşten, sudan çok uzak. DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANA Yeryüzü padişahların, kralların olsun. Cehennem kötü […]

VARLIK VE OLUŞ – Hilmi Ziya ÜLKEN

Hzl: Demet KESERCİ Kitabın Tarihi ve Yazılış Maksadı: İlk planı 1933 yılında düşünülmüş, temel fikir değişikliklerinden dolayı 1934-1935 yılında Tarih felsefesi dersleri bu kitap için ilk adım olmuştur.1968 yılında tamamlanmıştır.         Yazılış amacı: Başlangıç noktası klasik fiziği temelden sarsan tamamlayacak fikridir. İlim ve felsefe arasında başarılı karşılaştırmalar yapılmıştır. FELSEFEDE İLK OLGU ARAŞTIRMASI            Felsefe iki […]

AŞK AHLAKI- Hilmi Ziya ÜLKEN

Hzl: Selgin ADANIR Aşk ahlakı Hilmi Ziya Ülken’in sadece ahlak üzerine değinip insanlara yapıp yapmaması gerektiği şeyleri anlattığı bir kitap değil ahlakın, iyi yaşamanın birey ile değil aynı zamanda tüm insanlık için bir borç olduğunu, insanın bireyselliğinden sıyrılıp topluma hatta tüm insanlığa yönelmesi gerektiğine vurgu yapan bir kitaptır. Kitabın içeri genel olarak üç başlıkta topladığı […]

ŞEYTANLA KONUŞMALAR- Hilmi Ziya ÜLKEN

HAKKINDA hzl: Fatma ÇİFT Hilmi Ziya Ülken ‘in bu eseri edebiyat ve düşünce dünyamızda pekte rastlanılmayacak türden bir eserdir.  Kitap bir eleştiri hatta daha da öteye bir özeleştiri kitabıdır. Bu çerçevede yazar hem dönemini hem de kendini eleştiriye tutar ve eksiklikleri göz önüne sermeye çalışır. Peki, şeytan bunun neresindedir? Eserin pekte rastlanılmayacak türden bir yapıt […]

FARK VE CEM’

Hzl: Nurgül KARAYAZI Ayırmak, dağıtmak, seçilmek, ayırt etme, başkalık alâmeti gibi mânâları olan fark, tasavvufî bir terim olarak, çoklukta birliği, birlikte çokluğu herhangi bir engelleme olmadan görmek demektir. Yine bir târife göre, beşerî hâllere yaklaşma ve kulluğu yerine getirme açısından kulun kesbine, fark (tefrika) denir.[1] Mutasavvıflar fark ile cem’i birlikte kullanmışlardır. Cem’ toplamak, dikkat ve […]

SOFUZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz

AHMED MÂHİR EFENDİ HAZRETLERİ’NİN HALÎFESİ SOFUZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Şİ’R-İ MENSÛR / Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi * İnsan hava gibi hafîf, su gibi lâtif âteş gibi nazîf toprak gibi şerîf olmazsa insan olmaz. İnsan hava gibi pür-nûr, su gibi mesrûr, âteş gibi gayûr, toprak gibi sabûr olmazsa insan olmaz. İnsan hava gibi […]

SEYYÎD HÂFIZ BALIKLIZÂDE AHMED MÂHİR EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Hazretleri

Son dönem âlimlerinden ve siyaset adamlarından olan Ahmed Mahir Efendi 1860(1861?) yılında Kastamonu’da doğmuştur. Ailesi Ballıklı Efendizade lakabıyla tanınmaktaydı. Dedesi Hafız Mehmed Nureddin Efendi, babası ise Kastamonu Ticaret Reisliği yapmış olan Seyyid Hafız Mehmed Said Efendidir. İlköğrenimini Nasrullah Mektebi’nde aldıktan sonra Merdiyye Medresesi’ne devam ederek büyük velî-âlim Seyyîd Ahmed Hicâbî hazretlerinden icâzet aldı (1882-83).Medreselerde tefsir, ilm-i […]

KENDİNİ SEVMEK; NE DEMEKTİR BU?

Hzl: Zygmunt Bauman Başkasını sevmek, hayatta kalma içgüdüsünün başlıca ürünü olmayabilir; keza başkasını sevmenin modeli olarak alınan kendini sevmek de… Kendini sevmek; ne demektir bu? Ben, “kendimde” neyi severim? Ben kendimi sevdiğimde neyi severim? Biz insanlar hayatta kalma içgüdüsünü, yakınımız olan -pek de o kadar yakın değil, aslında oldukça uzak olan- hayvan akrabalarımızla paylaşıyoruz; ama […]

AŞK VE ÖLÜM

Hzl: Zygmunt Bauman Aşk ve ölüm, hikâyemizin bu iki temel karakteri, bir olay örgüsüne ya da sona sahip olmasalar da yaşamın hengâmesinin büyük bölümünü kendilerinde toplayarak, bu türden tefekküre, yazmaya ve okumaya başka her şeyden daha fazla imkân tanır.           Ivan Klima bize şunu diyor: Tamamına ermiş aşk ile ölüm kadar birbirine yakın pek az şey […]

SANAL AŞKLAR

Hzl: Zygmunt Bauman “İnternetle büyüyen kuşak flört konusunda kemale ererken, siber-buluşmalar da gerçekten atılım kazanmaktadır. Ve bu son sığmak değildir. Boş vakit faaliyetidir. Eğlencedir.” Louise France’ın görüşü bu yönde.[ Louise France, “Love at first site”, Observer Magazine, 30 Haziran 2002.] Günümüz bekârlarının gözünde gece kulüpleri ve bekâr barları geçmişte kalmış bir anıdır, sonucuna varıyor France. […]

AKIŞKAN AŞK- İNSAN İLİŞKİLERİNİN KIRILGANLIĞINA DAİR

Hzl: Zygmunt Bauman Robert Musil’in büyük romanı Niteliksiz Adam’ın kahramanı Ulrich, eserin adına layık biriydi: Tam bir “niteliksiz adam”. Kalıtım yoluyla aktarılmış ya da kendi edindiği, elinden alınamayacak, kendine özgü niteliklerden yoksun biri olduğundan, sahip olmayı arzuladığı nitelikleri kendi çabasıyla oluşturmak, beynini ve önsezisini çalıştırmak zorundaydı. Ancak kafa karıştırıcı işaretlerle dolu, hızla ve tamamen öngörülemez […]

PSİKİYATRİDE KULLANILAN MİTOLOJİK KAVRAMLAR

PSYKHIATRIA ve MYTHOS Hzl: Doç. Dr. Kriton Dinçmen Büyük hümanist Azra Erhat’ın –Hocam Prof. Dr. Necmettin Polvan’ın anılarına.. 1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Nöroloji Klinikleri’nde ihtisasını tamamlayan Psikiyatri Doçenti Dr. Kriton Dinçmen, aynı Fakülte’nin Psikiyatri Kliniği Başasistanlığına tayin olmuş ve başasistanlığı sırasında elde ettiği bir fellowship ile […]

BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ kaddesellâhü sırrahu’l azîz

Bâyezîd Bistâmî kaddesellâhü sırrahu’l azîzin bir takım duaları, niyazları ve yakarışları var ki onun tasavvuf anlayışını özlü ve doğru bir şekilde yansıtır. Allah’la arasındaki derin bir saygıdan kaynaklanan çok samimi münacaatları, onun Hak, halk ve kendisi hakkındaki görüşlerini bu bağlamda daha çarpıcı ve daha anlamlı bir şekilde dile getirir. İlâhî! Seninle olduğum sürece en büyük […]

Necip Fazıl KISAKÜREK’İN YOLUNU DÜZELTEN KİŞİ: İbrahim Aşkî (TANIK)

Yakub aleyhisselâm Yusuf’u için çok ağladı. Gözlerine kara sular indi. Yusuf aleyhisselâm  Mısıra kral oldu. Daha sonra babasıyla Mısır’da karşılaştıklarında -Baba Benim Mısar’a sultan olacağımı biliyordun, niçin bu kadar ağladın? dediğinde, Yakub  aleyhisselâm: -Yusuf’um, yolun bir yolsuza uğrar da çile çekersin ve nebiler defterinden silinirsin diye çok korktum. NECİP FAZIL’IN TASAVVUFA YÖNELİŞİ Necip Fazıl’ın hayat […]

NEFESLER – Ganiyy-i Muhtefî—AHMED YÜKSEL ÖZEMRE Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz

İ  T  H  A  F                                            Habîbullah-ı Ekrem‘e,                                         O’na verilen Kevser‘e,                                           Ve bu Kutlu Sülâle’ye                                           İlelebed Girenler‘e                                                                         Aşk-u niyâzla, hörmetle                                                                       Ve de sonsuz muhabbetle.                                                                                                    Ganiyy-i Muhtefî   *  *  *                                                              Ö  N  S  Ö  Z                                                 Allāh‘a hamd ederek başlarım Besmele’yle.                             Rabbim, Sen […]

“BEN”İN UYANIŞINDA “BEN”İN YERİ

‘Hiç kimse size, içinizdeki bilginin şafağında halen yarı uykuda olandan bir zerre fazlasını açıklayamaz. Takipçileri arasında mabedin gölgesinde yürüyen bir öğretmen, size bilgeliğini değil sadece inancını ve sevgisini verebilir. Eğer gerçek bir bilgeyse, bilgeliğinin evine davet etmek yerine, sizi kendi aklınızın eşiğine doğru yönlendirir. Bir astronomi bilgini, size uzayla ilgili anlayışından bahsedebilir ama anlayışını size […]

BURSALI MEHMED TAHİR BEY

Doğumu , 1278/(1861); maskat-ı re’si, Bursa; irtihâli 9 Rebîu’l-âhir 1344/(27 Ekim 1925); müddet-i ömrü 66; Kabri Saadeti, Üsküdar’da Hüdâyî Âsitânesi hazîresindedir. Özellikle biyografi ve bibliyografya içerikli “Osmanlı Müellifleri” ansiklopedik kaynak kitabi ile tanınmış ve günümüzde de alanında temel bir referans olarak kabul edilmeyi sürdüren Türk yazar, araştırmacı, asker. Hayatı 1861 yılında Bursa’da doğan Mehmed Tahir […]

DUA – KADERİN DEĞİŞİMİ

Hzl: Fatma BAYRAKTAR  “Dua, bir çeşit zihni ve uzvi değişiklikten ibarettir.” [1] Zira duada, var olan beğenilmemekte, onun yerine farklı bir durum istenilmektedir. Böylelikle dua, öncelikle bir değişim çağrısı olmaktadır. Özellikle istek dualarında Tanrı’nın bu dünyadaki bir durumu değiştirmesi talebi vardır. Duanın kabulü ile beklenilen, var olanın değişmesidir. Ancak bu değişme, Allah’ın iradesinde mi, yoksa […]