HAKİKAT/DOĞRULUK VE SİYASET


Hannah ARENDT Bu deneme Eichmann in Jerusalem’in savaş suçlusu Eichmann’ın 1961 yılında İsrail’de yapılan duruşmasını New Yorker adına izleyen Arendt’in 1963 yılında basılan kitabı yayınlanmasının ardından ortaya çıkan sözde bir tartışma vesilesiyle yazılmıştır. Yazının amacı, daha önce farketmediğim ve vesilesini aşan bir öneme sahip görünen, birbirleriyle alakalı olsalar da farklı iki konuya açıklık getirmektir. Birinci […]

ÖZGÜRLÜK NEDİR?


Hannah ARENDT  “Özgürlük nedir?” sorusunun cevabını aramak umutsuz bir girişim gibi gelebilir. Sanki o eski çelişkiler ve antinomiler, aklı tıpkı dörtköşe bir dairenin olabilirliğini düşünmek gibi, hangi yekesinden yakaladığınıza bağlı olarak ya özgürlüğü ya da karşıtını kavramayı imkansız hale getiren mantıksal olanaksızlıklarla dolu ikilemlere sürüklemek üzere pusuda bekliyorlarmış gibidir. En basit biçimiyle bu güçlüğü, özgür […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 4.BÖLÜM


DİPNOTLARI [1] Almanca baskıda Arendt bu iki cümleyi şöyle toparlıyor: “Devrim zamanından kalma belirli bir gözboyamacılığı muhafaza eden -ki böyle bir şeye gerek duymamaları Naziler açısından karakteristiktir- Sovyet pratiği, Nazi Üçüncü Reich’ından bile biraz daha ‘ileri’dir.” – e.n. [2] Almanca baskıda, “bu öğretinin ağırlıklı savunucusu olan Hıristiyanların” yerine “Yahudi olmayanların” denmektedir – e.n. [3] Almanca […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 3.BÖLÜM


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DREYFUS DAVASI DAVANIN OLGULARI Sözkonusu dava, 1894 sonlarında Fransa’da görüldü. Fransız Genel Kurmayı’nda çalışan Yahudi bir subay olan Dreyfus, Almanya adına casusluk yapmakla suçlandı ve mahkûm edildi. Mahkeme oybirliği ile Dreyfus’un yaşam boyu Şeytan Adası’na sürülmesine karar verdi. Duruşma kapalı kapılar ardında yapıldı. Dosya dolusu bir iddianamenin olduğu söyleniyordu ama ortada bir tek […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 2.BÖLÜM


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAHUDİLER VE TOPLUM Yahudilerin, köklerini devletin ekonomik yaşamından alan ve kendilerini özel rollerine son derece uygun kılan siyasî cehaletleri ve antisemitizmin içerdiği siyasal tehlikelere karşısında gözlerim kör eden halka karşı, otoriteden yana önyargıları her tür toplumsal ayrımcılığa karşı aşırı bir duyarlılık geliştirmelerine neden olmuştu. Bu iki özellik yan yana geliştiğinde, siyasî sav ile […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 1.BÖLÜM


  Hannah ARENDT ÇEVİREN: Bahadır Sina Şener   BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Bir kuşağın ömrüne sığmış; kesintisiz yerel savaşlar ve devrimler zincirinin birbirinden ayırdığı; ne mağluplara barış anlaşması ne de galiplere soluk alma olanağı tanıyan iki dünya savaşı, geri kalan iki dünya devleti arasında üçüncü bir dünya savaşı bekleyişi ile son buldu. Bu bekleyiş anı, ölen […]

RAMAYANA “Rama’nın Aynası” – VALMİKİ


Tercüme eden: ÖMER RIZA DOĞRUL Hind şairi Valmiki’nin yazdığı bu destan, Dhan Gopal Mukerji tarafından, gençler için, aslından kısaltılarak İngilizceye çevrilmiştir. Hint kafasının yarattığı en büyük eserlerden biri, muhakkak ki, Ramayana’dır. Kahramanlığın en şereflisi, aşkın en vefalısı ve faziletin en güzel örneği Hint edebiyatının bu şaheserinde yaşar. Yunanlılar için İlyada ve Odyssee ne ise, Hindistan […]