KENDİME- MARCUS AURELIUS ANTONIUS’ÜN DÜŞÜNCELERİ- [1. Bölüm] – Semiha Cemal


Gustav Loisel’den tercüme olunmuştur. Mütercim: Semiha Cemal İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1932   M. Orel-Kendime Stoisien hayatına dair İmparator Filozof M. Orel Antonin’in kendi için yazdığı eser. ÖNSÖZ Büyük müverrih feylesof Taine, Mark Orel’in yaşamış en asil bir ruh olduğunu ilân etmişti. Bunun doğru olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Mark Orel, servet, kudret ve […]

GORGİAS- Semiha Cemal


İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1936 AŞK VEYA ZİYAFET İKİNCİ KISIM Kalikles — Zevkleri birbirinden ayırt etmek lâzım değil midir ? Sokrat — Bizi bu mevzua götüren kim? Ben mi yoksa kemali huzurla, hangi kısımdan olursa olsun hazzın saadeti teşkil ettiğini söyleyen ve zevkler içinde iyileri kötülerden tefrik etmeyen sen mi? Bütün hazların iyilik […]

AŞK VEYA ZİYAFET- Semiha Cemal


Mütercim: Semiha CEMAL ÖN SÖZ Bilmenin tahattur [Hatırlamak ] etmek demek olduğunu hatırına getiren bir kimsenin Eflâtun’un fikrini, bu (ziyafet) ve ya (Aşk) ta olan tasavvufî parlaklığı, kendi ruhunda tasavvur etmemesi mümkün değildir. Ölümün ayırdığını birleştirenin, her mahvolanı tekrar yapanın, her ayrılanı bitiştirenin, her zafa duçar olana tekrar derman verenin ve âdemden bu mevcudu zuhura […]

ALKİBYAT [Eflâtunun Külliyatından]- Semiha Cemal


  Maurice Croiset’den tercüme edilmiştir Mütercimi: Semiha Cemal, İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1932   Bu hatip, büyük humandan [insan, beşer] Alkibyat, Yunanistanın bu devlet adamı kablelmilât (M.Ö) Atina’da 450 senesinde tevellüt etmiştir, meşhur (Alcmeonide) lerin neslinden idi. Bitynie’de 404 te vefat etmiştir. Pek küçük iken yetim kalan Alkibyat, amcası Pericles tarafından yetiştirilmiş ve […]

KEVİS’İN TABLOSU-[HAYATI BEŞER]-Semiha CEMAL


Commelin’den tercüme edilmiştir Mütercimi: Semiha Cemal, İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1932 ÖNSÖZ (Thebes) şehrinin Rum feylesofa olan (Kevis), milâdı Isa dan beş asır evvel yaşıyordu, kendisini (Phedon)un muhatapları arasına ithal eden sebep, Eflâtunun dostu ve şakirdi olması idi. Tablosu, o sâri içinde elimize geçen bir tek eseridir. Tatta bu tablo bazı mütebahhirler tarafından […]

APOLOJI (Savunma)-METHİYE VE KRİTON VAZİFE-Semiha CEMAL


hzl: Maurıce Croıset- Semiha CEMAL Fransızcadan Tercüme Eden İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi-1932   SOCRATE IN APOLOJISİ METHİYE BİRİNCİ KISIM SOCRATE’IN MUDAAFANAMESİ Atinalılar, üzerinizde müddeilerimin ne tesir hasıl edebildiğini iyice biliniyorum. Bence hitabeleri o kadar mukni idi ki, onları dinlerken az kaldı kim olduğumu unutuyordum. Maamafih mübalâğasız söylüyorum ki, onlar doğru olarak tek bir […]

HAYIZLI VE NİFASLININ CİNSİ MÜNASEBETİ


Çocuğumuz olmuyordu ve bunun üzere yardım aldık ve biri bir ilaç verdi bunu adet döneminde kulanın dedi ve sonra ilişkiye girin dedi adetli olduğu içinde ilacı kulandık ve ilişkiye girdik. Günah mıdır?.      Kur’an-ı Kerim’de bu açıkça belirtilmektedir. Şöyle ki:      “Sana adet görmeden soruyorlar. Deki: “O eziyettir” Adet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. […]