SIRLARIN SIRRI «TAO» ÇİN TASAVVUFU

Bedia Hanım – Efendi (Tao) baş döndürür uçurumlardandır. Efsânesiz İslâm Ledun’nu gibi; «mensuh» dinlerin «gayr’ı mensuh» esrârı gibi. Benî Âdem devri dinleri îbtidâ ve intiha, illiyyet ve gâiyyet kayıtlarından münezzeh bu «uçurum»dan, Gayb’ı Hüviyyetten, gelirler. Dinlerden ancak bir lokma, bir damla nasibi olanlara göre sofra değildir. Bu ezelî ebedî kibriyânın «mecburları» eksik olmazlar, nâdir ender […]

TAŞKESEN’İN ÇİLELİ ŞEYHİ ŞEYH İBRAHİM Kaddesa’llâhu sırrahû EFENDİ (1855 – 1926)

  M.Yasin TAŞKESENLİOĞLU ytaskesen@bayburt.edu.tr   Taşkesenli Şeyh Ahmet Efendi’nin amcası Muhyeddin Efendi’nin oğlu ve halifesi olan Şeyh İbrahim Efendi, 1855 yılında Bingöl’ün Karlıova İlçesi Hacılar Köyü’nde dünyaya geldi. O da 1258’de Bağdat’tan Şam’a ve daha sonraki yıllarda da irşad vazifesi için değişik yerlerde ikamet eden ve son olarak Karlıova ilçesine yerleşen bir ailenin mensubudur. Daha […]

Hattat Hamid AYTAÇ kaddesa’llâhu sırrahû (1891-1982)

XX. yüzyılın meşhur Türk hattatı. O zamanki adı Âmid olan Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Şeyh Mûsâ Azmi’dir. Babası, Müstakimzâde’nin Tuhfe’sinde adı geçen hattat Âdem-i Âmidî’nin torunlarından Zülfikar Ağa, annesi Müntehâ Hanım’dır. Diyarbakır’da sıbyan mektebini, askerî rüşdiyeyi ve idâdîyi bitirdikten sonra 1908’de yüksek tahsil için İstanbul’a gitti. Bir yıl Mekteb-i Nüvvâb’a (1910’dan sonraki adıyla Mekteb-i Kudât) […]

MÜSLÜMAN HİRİSTİYANLAR

  ‘İnançlı biri fakirlikten bahsedip firavun hayatı süremez’ Övgü Pınar Vatikan 6 Kasım 2015 Vatikan bürokrasisindeki yolsuzluk, yozlaşma ve savurganlıkları ifşa eden yeni “Vatileaks” skandalının yankıları sürerken, Papa Francesco “para ve yükselme düşkünü” din adamlarını sert şekilde eleştirdi. Hollanda’da evsizler için yayımlanan sokak gazetesi Straatnieuws’e bir mülakat veren Papa, “İnançlı biri, fakirlikten ve evsizlerden bahsedip […]

İZZEDDİN HÜMÂYÎ ELÇİOĞLU (1875-1950)

hzl: Ünzile ÇUHADAR İzzeddin Hümâyî Elçioğlu 1875 yılında İstanbul Fâtih’de Nişanca Mahallesi’nde doğdu[1]. Babası aynı semtteki Bülbülcüzâde Tekkesi Şeyhlerinden Hâfiz Şemseddin Efendi, annesi Kamer Hanım, gene o tekkenin evvelki şeyhi Şemseddin Efendi’nin kayınbabası Halim Efendi’nin kızıdır[2]. Saadettin Nüzhet Ergun, Hâfiz Şemseddin Efendi’nin Nişanca Kâdirî Tekkesi şeyhi olduğunu söylemekte[3], bu da bize, Bülbülcüzâde Tekkesinin bir Kâdirî […]

THE SECRET “Sır” (2006)

Yönetmen: Drew Heriot, Sean Byrne, Marc Goldenfein Ülke: Avustralya, ABD Tür: Belgesel Vizyon Tarihi: 26 Mart 2006 (ABD) Süre: 90 dakika Dil: İngilizce Senaryo: Rhonda Byrne Görüntü Yönetmeni: John Hall, Noel Jones, Matt Koopmans Yapımcı: Glenda Bell, Jodea Bloomfield, Rhonda Byrne Altyazı Düzenleme: Sertaç DÖNMEZ Filmden Bir yıl önce hayatım yıkıldı. Kendimi tükenmiş hissettim, Babam […]

ESHABU’L-KEHF (Yedi Uyurlar)

Hzl: Prof. Dr. Faruk SÜMER Eshâbü’l-Kehf, yani “mağara arkadaşları”, müslümanlarca kutsal insanlardır, velilerdir. Çünkü delikanlı yaşta olmalarına rağmen, doğru yolu bulmuşlar, inançları uğrunda, ölüm dâhil, her türlü güçlüğü göze almışlar ve karşılaştıkları güçlüklere katlanmışlardır. Ölümden sonra dirilineceği, Kıyamet’in kopacağı, hem Hristiyanlık’ta hem de İslâmiyet’te onların başından geçenler ile ispat edilmiştir. Bundan dolayı Müslümanlar arasında Cuma […]

“KITMİR”İN ŞİKAYETİ ÜZERİNE

Şiir: Ben hep senin köyünde kemik topluyorum ki, Oraya hiç bir köpek ayak basmasın diye. Makalat-ı Şems , 185 İçeriği güzellik ve sevgi ile dolu bir sitede rastladığım fotoğraf üzerine tefekkür etme ihtiyacı duydum. Fotoğraf ve altındaki yazı gerçekten insanı düşündürmekten geri bırakmıyordu. Fakat unutulan bir husus vardı. Ledünnî boyut ve Rahmet peygamberi Hz. Rasûlu’llâh […]

MAKALÂT, (KONUŞMALAR) — ŞEMS-İ TEBRİZİ (Kaddesa’llâhu sırrahû ve efâza aleynâ birrehû ve ihsânehû)

AYNA KIRILMADAN Hacamatçı, küçük çocuklardan kan almak için onlara nasıl ceviz, kuru üzüm gibi yemişler vererek önce avutur ve duyacakları acıyı unutturmak için okşar, sonra neşterini saplarsa; ululuğu en yüce olan Allah da kulunu bu türlü işlerle uğraştırarak önce cemâlini gösterir sonra aynayı kırar. O zaman, gönül ehli erenler Hak ehli olurlar; garip bir şaşkınlık […]

ARİF NİHAT ASYA (1904 – 1975)

Hacı Ahmed Amîş kuddise sırruhu’l-âlî Efendinin Güllerinden Türk Edebiyat Tarihi’ne “Bayrak Şairi” olarak adını yazdıran Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca’nın İnceğiz Köyü’nde dünyaya geldi. Babası Tokatlı Zîver Efendi, annesi Tırnovalı Fatma Hanımdır. Nihat Asya bir aylıkken babasının ölümü üzerine, akrabalarının himayesinde büyümek zorunda kaldı. İlköğrenimine köyünde başladı fakat daha sonra İstanbul’a geldi. […]

Ya Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem SEVENLERİN HAKKI İÇİN

İnsanın ufku mümindir. Müminin ufku Peygamber, Peygamberin ufku da, mutlak gerçeklerin habercisi, her peygamberi şahsiyetinin katlarında bir yaprak gibi bulunduran son Peygamber… Peygamber nasıl insanın ufkuysa, Na’t da şiirin ufkudur.   İlk Çağlar medeniyetinde sevgi, maddenin büyüsüyle anlatılıyordu. Mermer şarap gibi bir etki yapıyor ve insanı çarpıyordu. Ruh, fizik bir baskıyla, red ve kabul; imkânlarından, […]

CUMHURBAŞKANINA AÇIK MEKTUP

  Yazan: Ömer Öztürkmen Orta Doğu Gazetesi, 1 Eylül 1975 Bir Sezai Karakoç vardır Sayın Cumhurbaşkanım, Adını, sanını belki de ilk defa benden duyduğunuz 43 yaşındaki bu mülkiyeli genç, uzun müddet mâliyede çalıştıktan sonra istifa etmiş, kendi halinde, alçakgönüllü bir insandır. İnsandır Sezai Karakoç ama, alelade bir insan değil, Milletlerin tarihinde ancak beşyüz yılda, bin […]

OSMANLI DEVLETİNİN ORTAYA ÇIKIŞINI VE DEVAMLILIĞINI MÜJDELEYEN DOĞRU HABERLER VE SADIK RÜYALAR

Müverrihlerden [tarihçilerin] birçoğunun rivayet ettiğine göre,  Ertuğrul Gazi, Osman Gazi doğmadan, bir gece rüyasında, ocağından bir suyun kaynayıp gittikçe çoğaldığını, büyük bir deniz haline gelerek bütün yeryüzünü doldurduğunu gördü. Uyanınca gördüğü rüyayı ârif  bir kimseye anlattı, tabir etmesini istedi. O da Ertuğrul Gazi’nin rüyasını «senin bir çocuğun doğacak. O  ve soyu bütün yeryüzüne, yahut da […]

“ÜST TASARIMCILAR”

28 Kasım 2012 · ihramcizade Aytunç ALTINDAL Beyefendinin videolarındaki bilgilerden derlenmiştir. DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR? İnsan dünyayı yönetendir. Hayvanın yöneticilik vasfı yoktur. Peki, yönetmek ve yönetilmekteki kıstas nedir? Bunda esas olan bilenler, bilmeyenleri yönetmekle hükümlü kılınmış olasıdır. Ancak “Bilen Yöneticiler” çıkar çizgisinde olunca sorunlar çıkmaktadır. Tarihin geçmişinden gelen yönetenlerden en güçlü olanlar okült örgütlerdir.  Bunların yönetimdeki etkinlikleri ve […]

ÂLEM-İ ÂŞK

       hzl: Nigâr ÖZ Kainatın, yokluktan varlık sahnesine Çıkarılmasının sebebini mutasavvıflar aşka dayandırırlar. Kutsi hadise göre ” Mutlak güzellik gizli bir hazinedir bilinmeyi, sevilmeyi murad etmiştir; bu arzu ile ayna hükmünde, varlığa vücut vermiştir. Varlığa vücut veren asıl sebep olan aşk, edebiyatın ve sanatın kaynağını da teşkil etmiştir.   “Aşk imiş her ne […]

TÜRK SİNEMASINDA İSLAMIN TEMSİLİ: “TAKVA”

 Doç. Dr. Dilek İmançer Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Giriş Çoğunluğun Müslüman olduğu Türk toplumunda, dini kuralların kamusal alanda etkinliğini azaltmaya yönelik düşünce ve uygulamalar batılılaşma olarak nitelendirilir. “OsmanlI’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Batılılaşma serüveninde gelinen noktada sonuç olarak modernizm inşa edilememiş, geleneksel Ve modern karşıtlığı, iç içeliği yaşanan bir durum ortaya çıkmıştır” (Yücel, […]

KARGALAR İLE

BİR METAFOR OLARAK KARGA   Kafka ve Karga   Nabokov; Cervantes’i, Çehov’u, Tolstoy’u, Turgenyev’i, Flaubert’i ve Kafka’yı, incelediği Edebiyat Dersleri isimli eşsiz kitabında Kafka’nın Değişim‘ini irdelerken onun için bir yazarın göğsünü kabartacak şeyler söyler. Kafka ona göre: Çağımız Alman yazarlarının en büyüğüdür. Onun yanında Rilke gibi şairlerle, Thomas Mann gibi yazarlar ‘cüce’ ya da ‘alçıdan […]