İSLÂMÎ GÖMLEKTE YAHUDİ SANDIĞI


Bir Sandık Hikâyesi “Sandık Hikâyesi ya da İsfahanlı Tüccar Abdullah’ın Maceraları” Çağının manzum bir yapıtıdır. Biz ilk beytini alıyor ve konuyu kısaca özetliyoruz. “Başlayalım söze bismillah ile Dürüşelim ruz u şeb Allah ile (…) Ve Abdullah yola çıkar, tüccardır. Birçok zorlu yolculuklara çıkar ve sıkıntılarla karşılaşır. Bir gün kendisini: Bir ağaçtır gördim gümişdir toprağı Bir […]

ŞAHMERAN HİKÂYESİ YA DA BİR ÖLÜMSÜZ DAHA


Bundan çok asırlar önce yani Sultan Süleyman peygamberin zamanından sonra Cenabı Hakk, Adana şehrinde Resulü olarak Daniyal Hazretleri’ni göndermişti. Halkın bir çoğu bunun peygamberliğine inanmış ve bir çoğu da inanmayarak kafir olmuşlardır. (…) Daniyel bir gün ilmi hikmetle (Tanrısal bilgiyle) insan oğlunun kıyamete kadar sağ kalabileceğinin ilacını araştırmağa başladı. Kendisinin bu hikmete ait bir kitabı […]

İÇİMİZDEKİ ŞEYTANLAR “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI” (STK-NGO)


Hzl: Dr. A. Nazmi Çora “Önsöz” den Bizler o kadar iyi niyetli ve hoşgörülü bir milletiz ki, ben bile kendimi akıllı bilirken adı geçen kitaplarda ismi bulunan batı yanlısı dernekler ve kuruluşlara bilmeden safiyetle çeşitli bağışlarda bulunduğumu gördüm ve ürktüm. Amacım sizlerin gözünü birazcık açmaktır. Sizlerin gözü açılırken eminim Türkiye’nin de gözü açılacaktır. Açık ya […]

“CENNETE, RASÛLULLÂH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEME İMAN EDENLER GİRECEKTİR.”


“Cennete kimler girecek?” Bu soru herkes tarafından bir şekilde açıklanır/açıklanmaktadır. Fakat doğru olan (bize göre) şudur: “Cennete Allah Teâlâ’ya iman edenler, değil, Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve selleme iman edenler gidecektir.” Bu ne demektir? Bu şu demek oluyor. Biz hakiki ve İslam dini üzere iman etmeyi kimden öğrendik? Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem’den. O kimden […]

BİR SAHTE DERVİŞİN ORTA ASYA GEZİSİ


Vâmbery Ve Orta Asya Gezisi Siyonizmin ünlü lideri Theodor Herzl, kendisiyle görüştükten sonra, günlüğüne şunları yazar: “Yetmiş yaşını aşkın bu topal Macar Musevisinin şahsında dünyanın en ilginç insanlarından birini tanıdım. Kendisinin Türk mü, yoksa İngiliz mi olduğuna bir türlü karar veremeyen bu insan, Almanca kitap yazmakta, oniki dili aynı akıcılıkta konuşmaktadır, ayrıca ikisine ruhban olarak […]

UMAN MELİKLERİ CEYFER VE ABD’E GÖNDERİLEN MEKTUP


Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin iki Uman melikine gönderdiği mektubun orijinali keşfedildi. Burada sadece, birçok güçlük çıkaran bu vesi­kayla ilgili giriş niteliğinde bir inceleme sözkonusu olacaktır. İslâm peygamberi, bilindiği gibi, cemaatini sadece uhrevi işlerin­de -nas, inanç, tasavvuf vb.- değil, aynı zamanda dünyevi ve siyasi işlerinde de idare ediyordu. Diğer alimlerin yanı sıra, Siret-i Ne­bevi müellifleri, […]