İSRAİL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİ KADINLARA DAYAK

Kudüs’te İsrail işgali altında tutulan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Pazartesi gününden bu yana İsrail askerlerinin saldırılarına hedef oluyor. İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan bir çok kapıda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kapılardan özellikle Filistinli kadınların geçişine izin verilmiyor. Murabıt olarak bilinen Filistinli kadınlar gruplar halinde Mescid-i Aksa’da nöbet tutup, Müslümanların ilk kıblesine giren Yahudi gruplara karşı direniyordu. […]

İDEALİST BİR MÜCADELE ADAMI: TEŞKİLAT-I MAHSUSA BAŞKANI TUNUSLU ALİ BAŞHAMBA

SEZAİ BALCI – MUSTAFA BALCIOGLU

HER ŞEYİNİ UNUTAN TÜRK’ÜN UNUTULAN BAYRAMI: ‘’Kut Bayramı’’ (29 Nisan 1916)

  Osman AYDOĞAN 29 Nisan 2013  Kut Muharebesi; 29 Nisan 1916’da, Mirliva Halil Paşa komutasındaki Altıncı Ordu’nun, General Townshend  komutasındaki İngiliz birliklerini, kuşatma altında tuttuğu Kut şehrine girerek teslim aldığı bir muharebedir. Bu muharebede İngilizlerin 13 generali, 481 subayı ve 13.300 eri Türkler tarafından esir alındılar. Bu kadar İngiliz esir İngiltere tarihinde bir ilktir, tektir ve […]

BİR DELİ ÇERKESİN HİKAYESİ [EŞREF SENCER KUŞÇUBAŞI]

Yazan  Kafkas Diasporası Oğuz Berk Biraz aklı başında olsan, Arap Çöllerinde ne işin vardı, Osmanlıyı kurtaracam diye, Balkanlarda ne diye tampon devlet kurarsın. Deli bir Çerkes olmasan, 40 kişiyle 20.000 kişilik orduya karşı 5 saat niye savaşırsın? İngilizlerin Osmanlı oyunlarına karşı “Sizin başınıza öyle bir bela saracağım ki,” diye niye dersin. Peki ey deli adam […]

” ZENCİ MÛS” KADAR VEFALI OLAMAYANLAR

“Bu milletin seveni çoktur.” “Hainler için yaşasın cehennem”    “Ezelde kaynaşan ervâha ayrılık var mı? Cihan yıkılsa bu vahdet yerinden oynar mı? Olunca minberimiz, Arş’ımız, Hudâ’mız bir; Benim de beklediğim nûr onun da gâyesidir O nûru gönder. İlâhî, asırlar oldu, yeter! Bunaldı milletin âfâkı, bir sabah ister.”                                                             (M.Âkif Ersoy 1977:357).     ‘Sudan’da bir […]

Tarihin en Büyük Casusu ve Gerillası: EŞREF SENCER KUŞÇUBAŞI

TARİHİ TEKRARLAR Arap milliyetçilerin bozguncu faaliyetlerini önlemek için tedbirler alan Cemal Paşa 1916 yılında tutuklananların bir bölümü idam edilince Suriye ve Lübnan Arapları O’na “Kasap Cemal” lakabını takmışlardır. Eşref Kuşçubaşı bu mahkemeleri Osmanlı adalet mekanizmasının çökmüş olmasından dolayı yapıldığını, ne kadar üzücü de olsa acele kararlar verilmesinin şart olduğunu söylemiştir. Bu inancını şöyle dile getirmiştir: […]

TÜRKLERDE PEYGAMBER sallallâhü aleyhi ve sellem SEVGİSİ

“Türk” demek “Müslüman” demektir. Bu mana batının ciğerindeki çıbanda gizlidir. Kimin ki dilinde Türklüğü silmek davası vardır. Onun hedefi İslâm’ı yıkmak istiyorum, üzerinedir. Unutulmamalıdır ki, İslâm’ı koruyan ve koruyacağına söz veren Allah Teâlâ olduğuna göre Türk’e düşmanlık besleyenler Allah Teâlâya karşı gelen şeytanla iş tutanlardandır. Fakat herzaman galip olan  Allah Teâlâ dır.   İhramcızâde İsmail […]

ÖMER FAHREDDİN TÜRKKAN PAŞA (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)

Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Hubbul etrâk minel imân” “Türkleri Sevmek İmandandır” Cübbeli Ahmet Hoca Günümüzde pek çoğumuzun hatırlamadığı bu unutulmaz Paşa’nın asıl adı Ömer Fahreddin Türkkan’dır. Babası, Nizam-ı Cedid Ordusunda, Topçubaşı Ömer Ağa’nın oğlu, Tuna Vilayeti Posta ve Telgraf Baş Müdürü Mehmed Nahid Bey’dir. İstanbul-Cihangir’de doğmuş ve 1897’de Yemen’e sürülmüştür (1833-1914). Annesi, […]

FETHİ GEMUHLUOĞLU’NUN 22 KASIM 1975 TARİHİNDE ‘DOSTLUK’ ÜZERİNE İRTİCÂLEN YAPTIĞI HARİKULADE KONUŞMA

[ “Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El- Evelü Allah, el-Ahirü Allah, ez-Zahirü Allah, el-Batınü Allah. Sahib’i selamlarım. Sahib-i Hakiki’yi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. ‘Levlâke Sırrının Mazharı’nı selamlarım. Validesini, Hatice Validemi, Fatıma Validemi selamlarım. Cihar-ı Yâr-ı Güzin-i selamlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Salman’ı, Mikdat’ı, Ammar’ı, Ebû Zer’i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn’i selamlarım. Taife-i Ecinne’yi selamlarım, müminlerini ve […]

SAHTE ŞEYHLERİN KURBANLARI OLAN İNSANLAR

“Bir yer bozuksa/kaynıyorsa, oranın şeyhi şeytan ile arkadaşlık eder” derler. Bu yazı aldatılıp yanlış yöne yönelmiş/yönlendirilmiş garip/saf/biçare insanların hakkını bir gün Allah Teâlâ şeyhinden soracaktır, beyan-ı hakikati üzere hazırlanmıştır.   Şemseddin Muhammed Tebrizî kaddesellâhü sırrahu’l azîz efendimiz buyurdu ki “Bu şeyhlerin birçoğu Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem) dininin yol kesicileridir. Bütün fareler gibi bu dinin […]

MAHMUT EROL KILIÇ RÖPORTAJLARI

Derleyen: Ekrem Sakar “Adem, su ile balçık arasındayken ben peygamber idim” hikmetinin hakikatinden söz eder misiniz?    Bir yatay, bir de dikey tarih vardır. Yatay tarih, yaygın olarak bilinen anlamıyla kronolojik tarihtir. Kronolojik tarihe baktığımız zaman insanlık tarihi, ilk insan ve ilk peygamber olarak Hz. Adem’le başlar, başlatılır. “Adem’den evvel Adem’ler geçti” konusunu bir kenara […]

DEVLET VE MİLLET İLİŞKİSİNDE ŞERİAT-TARİKAT

  “Bu yazı ile değişimdeki gündeme rahat bakabilirsiniz.” Şeriat ve tarikat iki farklı dini yapı olarak Osmanlı ‘da varlığını sürdürmüştür. Şeriatın temsilcileri, ulema, tarikatın temsilcileri ise meşâyıh (şeyhler, dervişler) olduğunu belirtmiştik. Bunlar farklı dinsel tutumlarıyla kendilerini göstermişlerdir. Şeriatın temsilcisi olan ulema, dini “kitap” yoluyla elde edip, uygulanmasını istiyor ve ehli sünnet yolunun ayakta kalmasını söylemekle […]

TARİKATLAR MİLLET VE DEVLET OLUŞUMUNDA NEDEN GEREKLİ OLDU?

Hzl: Coşkun DİKBIYIK “Osmanlı Tecrübesi” Dinin mistik ve gizemli yönünü ön plana çıkaran, daha önce de İslam dünyasında bir gelenek oluşturan tasavvuf anlayışı, tarikatlar biçiminde yaygın bir örgütlenme göstermiştir. Tarikatların Türkler’le birlikte bir örgütlenme çığırına girdiği ifade edilmektedir. Anadolu’nun fethedilmeye başlandığı XI.yüzyıldan itibaren buraya yerleşmeye gelen çeşitli Türk toplulukları kendileri ile birlikte edinmiş oldukları tarikat […]

TÜRK-İSLÂM EDEBİYATI’NDA DUÂNÂMELER VE MEHMED FEVZİ EFENDİ’NİN MEVHİBETÜ’L-VEHHÂB İSİMLİ DU RİSÂLESİ

                                                                                                     HZL:    Y. SEVİM YÜKSEL Zebûn u âcizim rahmet et İlâhî Medet ey Padişahlar Padişahı Ziya Paşa Duâ; insanoğlu yaratıldığından beri, insanla birlikte vâr olan, insanın kendisini vâr edene doğru bir yönelişidir. Bu sebeble insan hayatı duâ üzerine kurulmuş, duâ ile kuşanmıştır. İlmin, irfanın, sosyal bilimlerin, edebiyatın, kültürün konusu olmuştur. Duâ ya da en […]

EHL-İ BEYT’İN KURDUGU İLK DEVLET; İDRİSİLER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AZİMLİ Ehl-i Beyt mensupları, Emevilerin idaresine son vermek için amca oğulları olan Abbasilere yardım etmişler, Emeviierin yıkılışında onlarla ortaklaşa çalışmışlardı. Fakat Abbasiler, Emeviler devletini yıktıktan sonra Ehl-i Beyt’e Emevilerin yapmadıkları zulümleri yapmaya başladılar. Ehl-i Beyt mensupları bu dönemde kendilerini ihanete uğramış olarak hissettiler ve Abbasilerden gördükleri bu ihanet üzerine isyanlara giriştiler. […]

DR. MÜNİR DERMAN’IN HAYÂTI, ESERLERİ VE TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ

Hzl: Elvan SESLİ Hayâtı 1.1.1.     Doğumu ve Ailesi “Hüseyin Münir Derman, 1910 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası Ahmet Rasim Efendi, annesi Şehvar Hatun’dur. Annesi Gümüşhane’de, babası Vakfıkebir’de doğmuştur. Şehvar Hatun’un annesi Pembe Hatun, babası Uzun Mehmet Efendi’dir. Ahmet Rasim Efendi’nin annesi Kafkasya’dan Cevahir, babası Buhara’dan Hacı Ali Efendi’dir. Münir Derman’ın anne tarafından büyük annesi Gül […]