ISTILÂHÂT-I EHL-İ TASAVVUF


Şeyh Fahreddin İbrahim b. Şehriyar Irâkî Hemedânî (610-688/1213-1288) Tercüme: Nurettin BAYBURTLUGİL Şeyh Fahreddin İbrahim b. Şehriyâr[1] Irâkî Hemedânî VII. h. asrın ünlü mutasavvıf ve şâirlerindendir. 610 h. de Hemedân’ın Kûncân kazâsında dünyaya gelen Irâkî 5 yaşında mektebe başlamış, dokuz ay sonunda Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemişti. Gençliğinin başlangıcı edebiyat ve çeşitli ilimlerin tahsili ile geçti. 17 yaşında […]

İSLÂM MEDENİYETİ-Bernard LEWIS


İlimler dünyanın dört tarafından Arapça’ya aktarıldı; bunlar insanların kalplerine hülûl edip süslediler. Bu dilin güzellikleri onların damarlarında akarken, ilimler insanların kalplerine nüfuz edip süslüyordu. (el-Birûnî, Kitabu’s Saydana) Yakın ve Orta Doğu’da Arap ve İslâm imparatorluklarının ihtişâmı sırasında çoğunlukla Arap niteliğini taşıyan parlak bir medeniyet doğdu. Bu medeniyet çölden çıkan istilâcı Araplar tarafından hazır olarak getirilmemiş, […]

300 YILDIR SORULAN SORU: Hata Neredeydi?-Bernard LEWIS


Hata neredeydi? İslam dünyasındaki insanlar, özellikle Ortadoğu’dakiler -ama yalnızca onlar değil-uzun zamandır bu soruyu sormakta. Öncelikle Batı’yla karşılaşmalarından doğan sorunun içeriği ve soruluş biçimi, bu karşılaşmanın koşullarına, kapsamına, süresine ve karşılaştırma yoluyla kendi toplumlarında her şeyin de iyi gitmediğinin farkına varmalarını ilk sağlamış olan olaylara göre büyük ölçüde çeşitleniyor. Ancak soru ve akla getirdiği cevaplar […]

ARINMA VE MANEVİYATIN HAKİKATİ


Bahaeddin Sağlam Not:  Bu metin bir konferanstır, yazı üslubuyla imla edilmemiştir. Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü dersimiz, bugünkü Türkçe ismi ile ARINMA, eski tasavvuf literatüründe tezkiye. Tezkiye zekât kökünden gelir, yanı temizleme demek. Zekât malı temizlediği için, o kökten o isim verilmiş. Ve Kur’an-ı Kerim’de; “hiç kimse kendini pak bilmesin, Allah sizi paklamasa sizin kendinizi paklayacak gücünüz yoktur” […]

ANLATMASAM OLMAZDI-GENİŞ TOPLUMDA YAHUDİ OLMAK


Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı Bensiyon Pinto Bir insanı tanımak bir hayata dokunmakmış. Bensiyon Pinto’yu tanımanın hayatımdaki en önemli deneyim olduğunu düşünüyorum. Engin tecrübesi, bilgi birikimi, sevgi dolu kocaman kalbi, babacan kişiliği, iyi niyeti, işine olan profesyonel tavrı, inancı, toleransı, yenilikçiliği ve hayatı boyunca üstlendiği tüm rollerle bana örnek bir insan modeli çizdi, çok kısa […]

DÜNYANIN EN ÜNLÜ YAHUDİSİ-Sör Moses Montefiore 3.BÖLÜM


Untitled Document   ON İKİNCİ BÖLÜM Güney ve Kuzey Başarısından hoşnut bir halde Sör Moses, Konstantinopol’e denize açıldı. Malta Adası’nda yine birkaç gün kaldı. Onun görevi hakkında gazeteler uzun haberler yayımlamışlardı. Bu bakımdan şimdi her mezhepten insanların onu Malta’da ve her yerde asil bir insan sever olarak kutlamasında şaşılacak bir taraf yoktu. Fakat o bütün […]

DÜNYANIN EN ÜNLÜ YAHUDİSİ-Sör Moses Montefiore 2.BÖLÜM


SEKİZİNCİ BÖLÜM Yine Yolculuklar “Eski zamanların günlerini hatırına getir ve geçmiş kuşakların yılları üzerinde düşün.” (5. B. M. 32, 7) Dudaklarında bu sözlerle Sör Moses ve Lady Judith, sekreterleri ve din danışmanları Haham Dr. Löwe’yle birlikte, 1839 yılının güneşli bir Şubat gününde Roma’da, Forum Romanum ([21]) harabelerinde dolaşıyorlardı. Sezarların sarayının mermer basamakları, üzerleri bezekli sütunların […]