SEYYİD ABDÜSSELÂM ESMER KADDESEALLAHU SIRRAHU’L AZÎZ HAZRETLERİ

ARUSİLİK NASIL BİR TARİKAT Musevileri koruyan tarikat: Arusiler Öte yandan Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Küçük Hüseyin Efendi, Ömer Fevzi Mardin, Azra-Üzeyir Garih ile Alpaslan Türkeş’i bir noktada çakıştırdığı iddia edilen Arusilik nasıl bir tarikattı? Türkiye’ye nereden ve nasıl gelmişti? Bugünlere kadar devam eden Arusilik kimler tarafından destekleniyordu? Arusi Şeyhleri, Musevilere nasıl bakıyordu? Bu soruların cevaplarını […]

VİRD-İ SETTÂR

SABAH VİRDİ Bismillâhirrahmânirrahîm. Ya Settâru Ya Settâr Ya Azizü Ya Ğaffâr Ya Celilü Ya Cebbâr Ya mukallibel kulubi ve’l ebsâr Ve ya müdebbira’l leyli ve’n nehâr Hallisna min azâbi’l kabri ven nâr İlahi üstür uyûbenâ Vağfir zünûbenâ Ve nevvir kubûrana ve tahhir kulûbena Ve’şrah sudûrana Ve keffir annâ seyyiatina Ve teveffena mea’l ebrâr Vahşürna meal […]

ABDURRAHMÂN SÂMÎ NİYÂZÎ SARUHANÎ UŞŞÂKÎ Kaddesellâhü sırrahu’l âlî FÂTİHA TEFSİRİ

Tecelligâh-ı lâhutî mutâf-ı âşıkandır bu! Derûn-u anka-yı Pîrâna açılmış âşiyandır bu! Behâi, Kâdiri, Sa’ dî, Bedevî, Halvetî Celvet Rifâî, Gülşeni, Uşşâki’ ye bir âsitandır bu! Umum pîran, garik-ı bahr-i vahdettir hakikatte Harîm-i bezm-i Hakka cümle seyyâr-ı nihândır bu! Ayırma bir tarîkı Samîyâ, külli tarıkun vâhid, Rumûz-ı sırr-ı tevhide erenlere ayândır bu…!  Abdurrahman Sami Niyazi Kaddesellâhü sırrahu’l […]

VESİLETÜ’L KÜBRÂ ŞERHİ ESRÂRI ESMÂİ’L HÜSNÂ وسيلة الكبرى شرح اسرار اسمآء الحسنى

وسيلة الكبرى شرح اسرار اسمآء الحسنى VESİLETÜ’L KÜBRÂ ŞERHİ ESRÂRI ESMÂİ’L HÜSNÂ   MÜELLİFİ Kasımpaşa’da Yahya Kethüda Dergâhi Postineşini Nakşiye-i Halvetiye-i Uşakıyye Ve Kadiriyeden Mağnisalı Kadızade Şeyh (Merhum) Abdurrahman Sami kaddesellâhü sırrahu’l âlî Hulasatan yeni yazılara iktibas eden (çeviren) Emekli Başkomiser Mustafa Şevket EROL Göztepe İstanbul 1971- AHMET SAİT MATBAASI   ABDURRAHMAN SAMİ NİYAZİ (1879 […]

GAVS-ÛL AZÂM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ NUTKU ŞERİFLERİNDEN

İki alemin padişahı, Şâh Abdulkadir’dir. Ademoğlunun serveri, Şah Abdulkadir’dir. Güneş, Ay, Arş, Kürsi ve kalem. Ve kalblerin nuru hep, Şah Abdulkadir’dir. (Şah Nakşibend Kaddesellâhü sırrahu’l âlî) * * * Dualarına çoğu zaman şu münacaatı eklerdi: “Ey Rabbim, ruhumu sana nasıl hediye edeyim ki… herşey senin… Bu yoldaki delil sahih, bürhan ise tamdır.” * * * […]

HACCIN İLK EYLEMİ OLARAK İHRAM VE BATINΠYORUMU

FÜTÛHÂT-I MEKKİYYE’nin Altmış ikinci Kısımı İhram (elbisesi, bâtını yorumuyla insanın kendine yasak koyması), bu ibadete başlarken giyilen ille şeydir. Şibli’nin konuyla ilgili hikâyesi şöyledir: Şibli’nin bir arkadaşı -hikâye onunla Şibli arasında geçer- şöyle aktarır: Şibli bana şöyle sordu: Hacca niyetlendin demek! Ben de: ‘Evet’ dedim. Bunun üzerine bana şöyle sordu: Bu sözleşmenle yaratıldığın günden beri […]

SÂLİKİN SEYRİNDE RENKLER ve RÜYALAR

Maneviyat terbiyesinde sâlik yol alırken uğradığı makamları tayin ve tesbitinde rüyalar, yakaza halinde görüntüler [vizyon] haller, renkler, işaretler, uyarılar kabilinden olma özelliği taşır. Bunların tasavvuf literatüründe farklılıklar göstermesi ve birbirine  yakın /birbirinden uzak durumlar arzetmesi müptedi [yeni başlayanlar] için şüpheler doğurmakta, orta yolda olanlar veya sona ulaşanlarda da “bu farklılık neden oluşuyor” sorusu meydana gelmektedir. […]