MUSEVİLERE ÇIKAR YOL

Ömer Fevzi MARDİN ÖNSÖZ Filistin Hahambaşısı Türkiye’ye gelmiş, bu seyahatin alâkalı olduğu işlerin biri de Baltık sahasında bulunan Musevi ilahiyat mektebinin Filistin’e nakli imiş. Bunu gazeteden ve bir gazeteciye vaki beyanatından öğrendim. Bu haber; dikkatimi yine Musevi meselesine ve dinler arası müşterek bir ilahiyat üniversitesine çekti. Kanaatimce: Museviler; insanların İlâhî hislerine, insanlar da Allah namına […]

‘İDEOLOJİK İSLÂM’DA MARKSİZM ESİNTİLERİ

20. yüzyılın en büyük ideolojik dalgası olarak dünyayı sarsan Marksizm’in İslâm toplumlarında çok yönlü ve karmaşık etkilerde bulunduğunu biliyoruz. Hem düşünce ve hem de eylem bakımından Marksizm’e en kesin karşıtlıklar içeren cephelerden birisi İslâmiyet olduğu halde, bu toplumlarda sözünü ettiğimiz etkinin son derece derinleştiği alanlar vardır. Marksizm’in İslâm toplumları içindeki çarpıcı sosyal, kültürel ve psikolojik […]

DÜNYADA YENİ DÖNEM- MAHİR KAYNAK

ÖNSÖZ Liberal görüş, hem siyasi hem de ekonomik alanda bireysel davranışların üst üste yığılmasıyla toplumsal olayların oluştuğunu ileri sürer. Eğer toplumda bireyleri sınırlayan etkenler ortadan kaldırılırsa herkes kendisi için en iyi olanı seçer ve bunların toplamından bireysel özgürlük ve refah ortaya çıkar. Soruna tam ters açıdan da bakılabilir ve bireysel davranışları yönetenlerin belirlediği ve mücadelenin […]

SÜHEYL ÜNVER HOCA’DAN NOTLAR (Menâkıbı Süheyl Bey)

Not: Bu yazıya tesadüfen rastlayıp okumadan terk edene bir söz etmek bana çok ağır geliyor. İhramcızâde İsmail Hakkı hzl: Yrd.Doç.Dr. Zuhal ÖZAYDIN Giriş Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Türk sanat ve kültürünü yaşatmak, korumak ve tanıtmak için büyük bir keyifle çalıştı. Kültürümüzü yaşamanın ve yaşatmanın vereceği mutluluğu bizlere tattırdı. 1936’da başlattığı Türk Süslemesi Nakışânesindeki çalışmalarını […]

Halil CİBRAN’IN ESERLERİNDEN SEÇMELER

(KUM VE KÖPÜK-Aforizmalar)-Halil CİBRAN Deli de senin benim gibi bir bestekâr. Ancak çaldığı saz doğru nağmeler çıkarmıyor. • Anne kalbinin suskunluğunda saklı olan şarkı çocuğunun dudaklarından dökülür. • Kâinatta gerçekleşmeyecek arzu yoktur. • Hiç bir zaman ikinci yarımla bütünüyle uyumlu olmadım. Bana öyle geliyor ki bu meselenin sırrı onunla benim aramda. • İkinci kişiliğin senden […]

TARİHİN ACIKLI SAHİFELERİNDEN: KERBEL FACİASI

Yazan: Ömer Rıza DOĞRUL Hazreti Hüseyin aleyhisselâmın oğlunun şehadeti: O gün, Hz. Ebu Talib Hanedanından ilk katl olunan zat, Hazreti Hüseyin aleyhisselâmın oğlu Ali El’Ekber idi. El’Ekberin validesi Leylâ bint ebi Mürre bin Urve bin Mes’ud Essekafîdir. Ali, hasımlarına bir kaç kere hamle etmiş, Mürre bin Münkiz El’Abdî ona mukabelede bulunarak, onu yaralamış ve yere […]

ERMİŞİN BAHÇESİ – (Nebi’nin Cenneti) The Garden of the Prophet -Halil CİBRAN

HAKKINDA Şaşıracak bir şey yok, her şey çok açık: Eğer öğünçle içinde dolaştıklarının gerçekte kendi yıkıntıları olduğunu uyarıyorsanız, çekip almaya çalışıyorsanız dilsiz boyunları kütükle kılıç arasından, kahraman sayılanların yüzlerine haykırdığınız zorbalığı elbet hesap soracaktır, elbet meydanlara yığılıp ateşe verilecektir sözleriniz. Dünya’lı (1883’de Lübnan’da doğup ABD’de öldüyse de Dünya’lı) Halil CİBRAN yakılan kitaplarında hep insanın peşine […]