İNSANLARI DEĞİŞTİRME SANATI


ÖNSÖZ Çağımızın en büyük problemlerinden biri, belki en büyüğü, kanaatımızca, insanlığın geçirmekte olduğu ruhi bunalımdır. Dünyanın her köşesinde, hemen her gün, bu ruhi bunalımın çeşitli şekillerdeki belirtilerini görüyor, okuyor veya işitiyoruz. Bu olaylardan kulağımıza gelmeyenlerin ise, gelenlerden daha fazla olduğu da bir gerçektir. Sosyologlar, sayıları her gün biraz daha artan bu idealsiz, gayesiz, hedefsiz ve […]

TÜRKÇENİN ZAAFLARI, İNGİLİZCENİN GÜCÜ!


Bugün “dünya dili” denildiğinde ilk önce “İngilizce” akla gelmektedir, şu sıralar ne Almanca ve ne de Fransızca onunla rekabet edebilmektedir. Elbette bu dillerle birlikte İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça yeryüzünde belirli bir güce sahiptir. Fakat bu güçlü dillerin dünya dili olmak bakımından söz sahibi oldukları anlamına gelmez. Elbette, bunda İngilterenin bir-bir buçuk asırlık dünya hâkimiyetinden […]

“LEONARDO DA VINCI”


“Ve yazgıma gözyaşı dökecek olan krallarla birlikte, yaşlı ve onurlu öleceğim. Ben Leonardo da Vinciyim.” Manly Wade Wellman, Zamanda İki Kere Çok önemli bilginler, geleceğin sezgisel algısına, onun doğal kehanetine “Leonardo da Vinci etkisi” demeyi önerdiler. Geleceğin yolcusu Leonardo da Vinci konusu, kurgu-bilimin klâsik bir konusudur ve buna başvuran yirmi kadar öykü roman sayılır en […]

ZAMANIN GİZLİ SAHİPLERİ -İŞARETLER VE MUCİZELER


“1949 yılına dönmeye can atıyorum. Her öneri, her yardım biçimi memnunlukla kabul edilmiş olacak.” 1972 Martı’nda bu küçük bildiriyi yayımlayan bir Amerikan dergisidir. Okuyucu belki bir delinin yalanına ya da bir akıl hastasının saçmalarına önem verdiğimden beni pek bön bulacak. Ama işin esası öyle değil… Bu yapıt, aramızda, dilediği gibi yolculuk yapan Zamanın Gizli Sahipleri’nin […]

“DİN, BİLİM VE İDEOLOJİ” TARTIŞMALARI


(1) Paul Henze, 1993’ün sonlarında yayınlanacak olan “Türkiye: 21’inci Yüzyıla Doğru”da, “Saidi Nursi’nin takipçisi Nurcuların”, “bilimin, modern bilginin ve ciddi modern eğitimin, İslâm inancının başlıca geleneklerinden biri olduğunu vurguladıklarını”, “Nakşibendilerin” ise, “aydınlanmacılık karşıtı ve geçmiş özlemcisi olmadıklarını ileri sürüyor (Turkey’s New Geopolitics, s. 7-8.) ve bu bölüme düştüğü dipnotta, “Eski Sovyetlerde püriten (puritanical)[ tutucu, gerici, […]

ANTİK MISIR EDEBİYATINDAN MASALLAR


Mısır motifleri içinde bizlere kadar ulaşan en ilginç hikâyelerden biri, bilinen adıyla “İki Erkek Kardeşin Hikâyesidir. Hikâye, British Museum da (D’Orbiney, No. 10,183) muhafaza edilen bir papirüs üzerine hiyeratik karakterde yazılı bulunuyor. Yaklaşık İ.Ö.1300 yılında Dokuzuncu Hanedan egemenliği döneminde geçerli olan bir formdadır. Hikâyedeki iki başkarakter, Anpu ve Bata aslında tanrıdırlar, fakat Mısırlı öykü anlatıcılarının […]

TANRI’NIN ÖLÜMÜ


On dokuzuncu yüzyıl sonu aydınlarını sonsuz bir umutla coşturmuş olan şu dar ve çocuksu bilim inancı kadar, bugün bir Sartre’ın insanı tanımsız bir özgürlükle donattıktan sonra, onu sorunlarına geçerli çözümler bulma olanağını elinden alan bir öznellik içine kapatan görüşleri de, tıpkı Nietzsche’nin insanı insandan uzaklaştıran «üstün insan» anlayışı gibi, pek ünlü bir haykırışla, «Tanrı öldü!» […]