GÖK KAPISI AÇILDI! -İsmail Kara

Küçük yaşlarda bir çocuk Kadir gecesi ile nasıl bağ kurabilir? Heyecanlı bir hikâyeye dönüşmüş “hakikat”leri anlatmak en iyi yol olmalı. Bize de anlatılan bir “hikâye” vardı; çok erken yaşlardan itibaren duymaya başladığımız ve zaman içerisinde keşfetmeye koyulduğumuz bir hikâye… Çok yakınımız olan genç hanım aynı büyük hadiseyi yeniden yaşarcasına heyecanla anlatıyor: Yaz aylarına rastgelen bir […]

ARAMAKLA BULUNMAZ -İsmail Kara

RÜYA İLE SAYILARIN ESRARI ARASINA SIKIŞMIŞ BİR SECDE-ÖMÜR Babanzâde Ahmet Naim Bey’in secdeden Hakk’a yürüdüğünü öğreneli çok olmuştu; dostlarından Elmalılı Hamdi Efendi’nin vefatına yazdığı meşhur tarih beytini de: Verdi ser Hamdi bu tarihe cihan Secdeden gitti Hûda’ya Naim Fakat bu vefatın arkasında rüyalarla, sayılarla örülü çok katmanlı bir “müslüman tarihi”nin olduğunu yakın zamanlarda öğrendim. İşte […]

PROF. DR. İLBER ORTAYLI ; ”HERKES ÜNİVERSİTEYE GİTMESİN!”

ALINTI Yıldız Ertan 70 ile 70 üniversite açıklaması yapan devlet büyüklerine jet yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2008 yılında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Erdoğan açıklamasında; ‘Türkiye genelinde, son 6 yıl içinde, vakıf ve kamu olmak üzere toplam 53 yeni üniversite kurduklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, bugün artık her ilde bir üniversitenin kurumsal bazda henüz oluşmamış olsa […]

İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK EFENDİNİN SOHBETİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM —Gardaşlarım! —Birbirinizde mahvolun. Yok olun. Yok olan var olur. —Lailahe illallah. —Nihayet, Lamevcude illallâh —Hiçbir mevcud yok, Allah var —Yok olunca, Allah var olur. *** Bende sanırdım ayrıyem dost gayrıdır ben gayriyem Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. —Ben yoğmuşum o varmış. —Ben yoğmuşum. Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Burhan […]

BEN İDEALİ “İDEAL HASTALIĞI” ÜZERİNE BİR PSİKANALİZ DENEMESİ L’ldeal du Moi, Essai psychanalytique sur la “maladie d’idealite”

Janine Chasseguet-Smirgel Fransızcadan Çeviren: Nesrin Tura BEN İDEALİ VE SAPKINLIK “Onu yatak odasına götürdü ve şöyle dedi: ‘Bahçeye git ve bana bir kabak getir.’ Külkedisi hemen çıktı, bulabildiği en güzel kabağı kopardı ve bu kabağın nasıl olup da onu baloya götürebileceğine akıl sır erdiremez bir halde, onu vaftiz annesine götürdü. Vaftiz annesi kabağın içini yalnızca […]

Rüya Görme Sanatı : THE ART OF DREAMING

Carlos Castaneda Son yirmi yıldır, MeksikalI Yaqui Kızılderilisi büyücü Don Juan Matus’un yanındaki çömezliğimle ilgili bir dizi kitap yazdım. Bu kitaplarda bana büyücülük öğrettiğini anlatmıştım; ancak bu gündelik yaşantımız bağlamında anladığımız büyücülük değildi: doğaüstü güçlerin başkalarının üzerinde kullanılması, ya da doğaüstü etkiler yaratmak amacıyla tılsımlar, büyüler ya da ayinlerle ruh çağırmayı kapsamıyordu. Don Juan için […]

NİCCOLA MACHİAVELLİ (1469-1527)

Ernesto Landi Machiavelli daima kötü tanındı. “Makyavelvari” olmak, tamamen vicdansız ve kurnaz olmakla bir tutuldu. “Makyavel,” Avrupa tiyatrosunun deposundaki alçaklardan biridir ve bazen de Şeytanla özleştirilir. Yaşlı Nic, gerçekten de yaşlı Niccola’dır. Niccola Machiavelli, 1469’da doğdu, 1527’de öldü. Floransa hükümetinde Dış İşleri Bakanlığı ve diplomatlık yapan Makyavelli’nin eserleri arasında Livy Üzerine İncelemeler, Florensa’nın Tarihi, ve […]

CİNSİYET ORGANLARINDAKİ AKINTILARIN DURUMU HAKKINDA

Erkeklerin durumu berrak iken, kadınlardaki durumun kapalılığı nedeniyle, çeşitli yerlerdeki bilgileri burada aktardıktan sonra çıkarılan neticeyi  aşağıda yazdım. Doğrusu da budur. SORU: GUSLÜ GEREKTİREN HALLER NELERDİR? CEVAP Guslü gerektiren haller şunlardır: 1- Hayz veya lohusalık hali bitince yahut cünüp olunca gusletmek farzdır. Hayz bitince, cünüp de olursa, ikisi için bir gusül yetişir. Kadın cünüp iken […]

ŞEYHEFENDİNİN RÜYASINDAKİ TÜRKİYE

Hzl. İsmail KARA, II. Abdülhamit döneminde Şeyhülislâmlık’ta görev yapmış Şeyh Rahmi Baba 1930’lu yıllarda şeyh ve halife arkadaşlarını gizlice Anadolu’nun bir kasabasına davet eder. “Kahriye” okunacak, yani “Ya Kahhâr” zikri çekilerek Mustafa Kemal’in ve rejiminin “kahr u tedmiri” için dua edilecektir. Davet kabul görür ve gizlice toplanılır. Kahriyenin okunacağı sabaha birkaç saat kala Şeyh Efendi […]

“DIŞARIDAKİLER” YAZISININ HAKÎKİ VECHEDEN BEYÂNI

Not: “Dışarıdakiler” yazısının üzerine gönderilmiş olan varidatın şehadetini siteye koymak üzerimiz vacip oldu. Buyurun Efendim. *********** باسمه Selâmü’n aleyküm; Azîzim ………. Yed-i âcizânemize geçmiş olan,14.Ekim.2014 tarihli “DIŞARDAKİLER” tesmiye buyurduğunuz değerli yazınızı okudum. Ekli dosyada yazınızdan bâzı satırların altına; vârid-i hüzn ve vârid-i sürûr fakirânemiz derc olunmuştur. Gerek,belâgat ve îcâzı ve gerekse cevâmiu’l-kelim vasfından mütessir olmamak […]

AŞKIN İNSAN YAŞAMINDAKİ YERİ- BERTRAND RUSSELL

Toplulukların birçoğunda aşka karşı takınılan tavra egemen olan tuhaf bir ikilem vardır: bir yanda şiirin, romanın, oyunun ana konusu aşktır, diğer yanda en ciddi toplum bilimciler tarafından ekonomik ve politik dönüşüm (reform) planlarında aşkın varlığı göz ardı edilmektedir. Bu tutumun savunulabilir bir yanı olduğunu sanmıyorum. Ben aşkı insan yaşamındaki en önemli şey olarak görüyor ve […]

CİNSİYET VE BİREYSEL MUTLULUK- BERTRAND RUSSELL

Cinsiyet ve cinsel ahlakın kişinin bireysel mutluluğu ve iyiliği üzerindeki etkileri konusunda daha önceki bölümlerde gördüklerimizi tekrarlamak istiyorum. Bu konuda sadece yaşamın etkin (actif) cinsel dönemiyle ya da gerçekleşen cinsel ilişkiyle ilgilenmeyeceğiz. Cinsel ahlak, olumlu ya da olumsuz koşullara bağımlı olarak çocukluğu, yetişkinliği ve hatta yaşlılığı çeşitli biçimlerde etkiler. Geleneksel ahlak, çocuklarda yasaklar koyarak işlemeye […]

EVLİLİK ve AHLAK [ Marriage and Morals] BERTRAND RUSSELL

Türkçesi: Vasıf ERANUS CİNSEL ETHİK NİÇİN GEREKLİDİR İster eski ister çağdaş olsun, bir toplumun özelliklerini belirtirken birinci derecede önem taşıyan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki unsurla karşılaşılır: ekonomik yapı ve aile yapısı. Günümüzde etkin olan iki düşünce sisteminden bir tanesi herşeyin kaynağı olarak ekonomiyi görürken, diğeri her şeyi aileye ya da cinsiyete bağlamaktadır. […]

ŞEYTANDAN NEDEN SIĞINIRIZ?

SUÂL: Şeytandan sığınmakta, Allah isminin kullanılıp, diğer isimlerin kullanılmamasının hikmeti nedir? Ya’nî bunda bir hikmet var mıdır? CEVÂB: Bunun hikmeti, Allah isminin, Allah Teâlâ’nın bütün isimlerinin hakîkatlerini cami’, toplayıcı olmasıdır. İblis, hazreti isimleri bilir. Eğer Allah Teâlâ kuluna, Rahîm, yahud Müntekîm ismi ile istiâze emretse, İblis, o kula gelip, Vâsi’, yahud Mecîd isimleri olduğunu vesvese […]

NAMAZDA NİYE DÜNYEVİ DUYGULAR KALBE GELİR?

Bunu şöyle açıklarız: Kıyam, rükû’a göre, rükû’ da secdelere göre uzaklık yeridir. O halde kul, kıyamda, Rabbine münâcâtı, Onun kelâmı ile uzun ederse, huzûri ilâhîden ona, ta’zîm ve heybet şimşeği zahir olur ve bunun için eğilir. Allah Teâlâ ona rükû’u ihsan eder. Rükû’a varınca, ona Allah Teâlâ’nın azametinden, kıyamdaki münâcâtı esnasında vâki’ olandan daha kuvvetli […]

NAMAZDA NİYE SESLİ VE GİZLİ OKURUZ?

SUÂL: Yağmur yağmaması gibi şeyler Allah Teâlâ’nın kullarını korkuttuğu şeyler olduğu halde, yağmur duası namazında imamın sesli okumasının hikmeti nedir? CEVÂB: Bunda sesli okumak, Allah Teâlâ’ya karşı tezellül ve alçalmanın izhâr edilmesidir. Aynı zamanda, insanlar suya muhtaçdırlar, su olmayınca muztar durumdadırlar. Muztar durumda olanın, hacetini istemek için, sesini yükseltmesinde ve bundaki ma’zeretinden dolayı, hacetini elde […]

KADIN YÜZÜNÜN GİZLİ SIRRI

İmam Mâlik, Şafiî ve iki rivayetinin birinde, Ahmed’in hür kadının yüzünden ve elinin içinden başka bütün vücûdu avrettir kavli ile, Ebû Hanîfe’nin, yüzü, eli ve ayağının içi hariç, her yeri avrettir kavli, ve İmam Ahmed’in diğer rivayetinde, bilhassa yüzü avrettir kavlidir. Birincisinde setr, örtü konusunda teşdîd vardır. İkincisi tahfiftir. Üçüncüsü teşdîddir. Böylece iş, Mîzânın iki […]

THE GİVER/ Seçilmiş Kişi (2014)

Yönetmen: Phillip Noyce         Senaryo:Michael Mitnick, Robert B. Weide, Lois Lowry           Ülke: ABD Tür:Dram, Bilim-Kurgu Vizyon Tarihi:15 Ağustos 2014 Dil:İngilizce Müzik:Marco Beltrami Çekim Yeri:Cape Town, South Africa Oyuncular:  Jeff Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Katie Holmes Özet Amerikalı yazar Lois Lowry’nin romanından beyazperdeye uyarlanan film, ütopik bir dünya düzeninde geçiyor ve bu dünyada insanların […]

SORMASI ZOR SORUNLARI ÇÖZMENİN FELSEFESİ

İLÂHÎ TAKDİRİN VARLIĞINA KARŞIN NEDEN İYİ KİMSELERİN BAŞINA KÖTÜLÜKLER GELİYOR? (İlâhî Takdir Üzerine) 1 Bana soruyorsun Lucilius; madem dünyaya hâkim olan güç İlâhî Takdir’dir, iyi insanlar buna karşın nasıl olur da birtakım kötülüklerle karşılaşırlar, diye. Bu sorunu bana yazımın daha ileriki kısımlarında İlâhî Takdir’in hükmü­nü ve Allah Teâlâ’nın her yerdeki varlığını gösterdikten sonra soracak olmanı […]

SEÇKİ -10

NAMAZ KILAN ADAMLA KÖPEK Mescidin birinde iyi bir adam konaklamıştı. Din yolunda birazcık derdi vardı, bir miktar derdi azık edinmişti. O âşık adam, o gece sabaha kadar namazdan başka bir şeyle meşgul olmamak üzere mescide gitmişti. Gece olup etraf kararınca bir ses duyuldu. Sanki birisi mescide girmişti. Namaz kılan, bir kemal sahibi gelmiş, mescide konuklamış […]