DERİN DEVLET, Ömer Lütfi Mete -Mahir Kaynak


Editör: Konuşan: Cem Küçük  ÖNSÖZ “Derin devlet” uzun zamandır herkesin kafasını kurcalayan ve ülkemizde özellikle 28 Şubat süreci ve 3 Kasım 1996’da meydana gelen Susurluk kazalarının ardından çok meşhur olan bir konu. Uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler hâlâ derin devletinin tanımının ne olduğu konusunda anlaşmış değiller. Halk bile böyle bir esrarengiz yapının gerekliliğine ve görünenin arkasında mutlaka […]

DÜNYADA YENİ DÖNEM- MAHİR KAYNAK


ÖNSÖZ Liberal görüş, hem siyasi hem de ekonomik alanda bireysel davranışların üst üste yığılmasıyla toplumsal olayların oluştuğunu ileri sürer. Eğer toplumda bireyleri sınırlayan etkenler ortadan kaldırılırsa herkes kendisi için en iyi olanı seçer ve bunların toplamından bireysel özgürlük ve refah ortaya çıkar. Soruna tam ters açıdan da bakılabilir ve bireysel davranışları yönetenlerin belirlediği ve mücadelenin […]

DOST GÖRÜNEN DÜŞMAN


Dost görünen düşman, düşmanların en tehlikelisidir. Ve bu çeşit düşmanın ferdîsi de millisi de ayni derecede tehlikelidir. Biri ocak söndürür, biri yurt yıkar. Fakat dost görünen düşmanların en kötüsü vicdan düşmanıdır. Çünkü bir ferdi, bir ‘milleti değil, milletleri birbirine düşürür. Açık düşman, en basit düşman, belki en iyi düşmandır. Çünkü ona karşı tedbir almak ve […]

PSİKOLOJİK HAREKÂT


Dr. Tahir Tamer KUMKALE Psikolojik harekât planlayıcıları doğrudan insanla, insan davranışlarıyla ve bu davranışlarda yapılacak tutum değişiklikleriyle uğraşır. Bilindiği gibi her fert başlı başına diğerinden ayrı bir varlıktır. Her insanın aile çevresi, eğitimi, kültürü, ihtiyaçları ile yaşamdan beklentileri doğrultusundaki tutum ve davranışları doğal olarak birbirinden çok faklıdır. İki insanın birbirine benzemediği ortamlarda, her şahıs için […]

İKİNCİ DÜNYA HARBİ VE NAZİ PROPAGANDA MAKİNESİ


Dr. Tahir Tamer KUMKALE Psikolojik harekât ve propaganda konularında uzmanlaşmış ülkelerden biri de Almanya’dır. I. Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından ezilen Alman halkını güçlendirmek ve Almanya’yı yeniden eski günlerine döndürmek için Alman halkının psikolojik açıdan güçlendirilmesi gerekiyordu. Almanlar aynen Milli Mücadele öncesindeki Türk halkının durumuna benzer bir durum içindeydi. Galip devletlerin yaptırımları karşısında bunalan Alman halkının […]

MESİH, MİLÂD GÜNÜ DOĞMAMIŞTI


Üç yüz sene önce, yeni İngiltere, Britanya İmparatorluğunun çok uzak bir müstemlekesi olduğu sırada Massachusetts ülkesindeki Hadley köylülerinden birinin karısı , bir ilkkânun (aralık)  günü bir Alman kadınını ziyaret etmiş ve onun Milât gecesini tes’it ettiğini görmüştü. Alman kadını, ormandan bir küçük çam ağacı kesmiş, onu karlar ortasında evine sürüklemiş, sonra mumlarla süslemiş ve çocukları […]

BİR ZAMANLAR AMBALAJ SANDIKLARINDA YATARDI. SONRA BİR İLÂH GİBİ TAKDİS EDİLDİ


Size bu yazıda, henüz on yıl önce ölmüş, (21 Ocak 1924) fakat bugün 700 bin nüfuslu bir şehre adı verilen ve yüz milyon insan tarafından hami bir aziz sayılan bir adam hakkında çok az tanınan vak’alardan bahsedeceğim. Adı, Vladimir Lenin. Ve bu adam Rusya’da dünyanın hiçbir vakit eşini görmediği en büyük İktisadî tecrübelerin birine başladı. […]