FETHİ GEMUHLUOĞLU’NUN 22 KASIM 1975 TARİHİNDE ‘DOSTLUK’ ÜZERİNE İRTİCÂLEN YAPTIĞI HARİKULADE KONUŞMA

[ “Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El- Evelü Allah, el-Ahirü Allah, ez-Zahirü Allah, el-Batınü Allah. Sahib’i selamlarım. Sahib-i Hakiki’yi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. ‘Levlâke Sırrının Mazharı’nı selamlarım. Validesini, Hatice Validemi, Fatıma Validemi selamlarım. Cihar-ı Yâr-ı Güzin-i selamlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Salman’ı, Mikdat’ı, Ammar’ı, Ebû Zer’i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn’i selamlarım. Taife-i Ecinne’yi selamlarım, müminlerini ve […]

SAVAŞIN GÖLGESİNDEKİ METİNLER; ZEYTİNDAĞI VE NECİD ÇÖLLERİ’NDEN MEDİNE’YE

“Ezelde kaynaşan ervâha ayrılık var mı? Cihan yıkılsa bu vahdet yerinden oynar mı? Olunca minberimiz, Arş’ımız, Hudâ’mız bir; Benim de beklediğim nûr onun da gâyesidir O nûru gönder. İlâhî, asırlar oldu, yeter! Bunaldı milletin âfâkı, bir sabah ister.” (Ersoy 1977:357).

SAHTE ŞEYHLERİN KURBANLARI OLAN İNSANLAR

“Bir yer bozuksa/kaynıyorsa, oranın şeyhi şeytan ile arkadaşlık eder” derler. Bu yazı aldatılıp yanlış yöne yönelmiş/yönlendirilmiş garip/saf/biçare insanların hakkını bir gün Allah Teâlâ şeyhinden soracaktır, beyan-ı hakikati üzere hazırlanmıştır.   Şemseddin Muhammed Tebrizî kaddesellâhü sırrahu’l azîz efendimiz buyurdu ki “Bu şeyhlerin birçoğu Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem) dininin yol kesicileridir. Bütün fareler gibi bu dinin […]

DEVLET VE MİLLET İLİŞKİSİNDE ŞERİAT-TARİKAT

  “Bu yazı ile değişimdeki gündeme rahat bakabilirsiniz.” Şeriat ve tarikat iki farklı dini yapı olarak Osmanlı ‘da varlığını sürdürmüştür. Şeriatın temsilcileri, ulema, tarikatın temsilcileri ise meşâyıh (şeyhler, dervişler) olduğunu belirtmiştik. Bunlar farklı dinsel tutumlarıyla kendilerini göstermişlerdir. Şeriatın temsilcisi olan ulema, dini “kitap” yoluyla elde edip, uygulanmasını istiyor ve ehli sünnet yolunun ayakta kalmasını söylemekle […]

TARİKATLAR MİLLET VE DEVLET OLUŞUMUNDA NEDEN GEREKLİ OLDU?

Hzl: Coşkun DİKBIYIK “Osmanlı Tecrübesi” Dinin mistik ve gizemli yönünü ön plana çıkaran, daha önce de İslam dünyasında bir gelenek oluşturan tasavvuf anlayışı, tarikatlar biçiminde yaygın bir örgütlenme göstermiştir. Tarikatların Türkler’le birlikte bir örgütlenme çığırına girdiği ifade edilmektedir. Anadolu’nun fethedilmeye başlandığı XI.yüzyıldan itibaren buraya yerleşmeye gelen çeşitli Türk toplulukları kendileri ile birlikte edinmiş oldukları tarikat […]

GİZLİ DİL ve DÜNYASI

Dil, bir toplumun temel taşıdır. İnsanların varlığını sürdürmesi dil ile olur, uygarlıkların kurulması dil vasıtasıyla olur. İnsanın hayat mücadelesini kazanması yine dil ile kurulur. Dil, bireyin kendini ifade etmesidir. Dil, insanın meramını, isteğini, sevincini, üzüntüsünü, aşkını, ayrılığını, ölümünü dile getirmesidir. Bir milletin var olabilmesi ancak dil sayesinde olur. Dil olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa dil […]

COĞRAFYA SAVAŞMAK İÇİNDİR / Yves Lacoste

Çeviren: Ayşm Arayıcı “Dünyada coğrafya bilgisine sahip olan tek millet İngilizlerdir. Amerikalılar, İngilizlerin öğrettiği kadar bilirler. Bizim Türkler ise en cahili olanlar arasındadır. Türk siyaset adamları ise coğrafyayı hiç bilmezler”. İlber ORTAYLI (TV Sohbetinden) Dikkat: Coğrafya! Coğrafyanın resimleri ve sözcükleri hızla çoğalmaktadır. Dili bozulmaktadır: Ülke, bölge, doğal  çevre, “Kuzey-Güney”, hatta takımadalar bile. Haritalar ve manzaralar […]

FİLİSTİNLİ ARAPLAR TOPRAKLARINI YAHUDİLERE Mİ SATTI???

21 Kasım 1900’de yayınlanan Duhul Şartları Nizamnamesi ile Siyonistlerin Filistin’e yerleşmesini önlemek için ”Kırmızı Pasaport” uygulaması başlatılmıştı. Bu arada Osmanlı ülkesinde yaşadığı halde ABD ve İngiliz vatandaşı olup bazı haklar kazanmak isteyen Museviler de, tabiiyetine girdikleri ülkelerde yaşamak zorunda bırakılmışlardı.  1867 tarihli Osmanlı Arazi Kanunnamesi Musevilerin Kutsal Topraklarda arazi almalarını engellemiyordu. 5 Mart 1883’de çıkarılan […]

AKLIN SOSYOLOJİK SOYKÜTÜĞÜ -Câbirî’nin Aklından Arap Aklına- Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru

Hzl: YASİN AKTAY Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İçindekiler Giriş  . 1 Kendinden Menkul Tanım ve Meşruiyetiyle Akıl   1 Aklın Akıl-Olmayandaki Farkı ve Temelleri   3 Demir Kafes Üreten Aklın Özgürleştirici Potansiyeli   4 Doğrunun Kaynağı Veya Doğruya Ulaşmanın Aracı Olarak Akıl   6 Doğrunun Bilgisine Aklın Katkısı   8 Câbirî’nin Aklından Arap Aklına  . 10 Arap Aklının Kökenleri: Bir Hiyerarşi Nasıl […]

KİTLE KÜLTÜRÜNE ALAYCI BİR YAKLAŞIM: BEİNG THERE, Merhaba Dünya (film)

BEİNG THERE, Merhaba Dünya (film) Yönetmen: Hal Ashby Yapımcı :Andrew Braunsberg Senarist  : Jerzy Kosinski (kendi romanından) Oyuncular : Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas, Müzik: Johnny Mandel Görüntü yönetmeni:  Caleb Deschanel Yapım yılı :1979 Çıkış tarih(ler)i 19 Aralık 1979 ABD Ocak 1984 Türkiye Süre: 130 dakika Ülke:ABD Dil : İngilizce, İtalyanca, Rusça   Hakkında: […]

MUHAMMED ABİD EL-CABİRİ’NİN ESERLERİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ

Hzl: Mustafa Selim YILMAZ Muhammed Abid El-Cabiri (1936-2010) Faslı filozof ve İslam düşünürü. İslam dünyasının en önemli düşünürlerinden biri olan Cabiri, Fas’ın doğusundaki Figuig şehrinde doğdu. 1967 yılında felsefe dalında yüksek lisans diploması aldı. 1970 yılında da yine felsefe dalında Rabat’taki Muhammed El-Hamis Üniversitesi’ne bağlı Edebiyat Fakültesi’nde doktora yaptı. Câbiri 1970`li yıllardan bu yana Arap […]

KARİKATÜRİZE OLMADAN KURTULMAK

Merak etme Yorgo, ben senin arkandayım. (Çizen: Mehmed Sa’di) Âyine, N: 7, 29 Eylül 1337 / 1921, s. 1 Atasözlerimizden: Her çıkışın bir inişi vardır. Çorbacının düştüğünün resmidir. (Çizen: Haydar Şevket) Âyine, N: 59, 4 Teşrin-i Evvel 1338 / 4 Ekim 1922, s. 1 Her sabah bir şeytanet Şeytan: Ha gayret ha gayret, seni dünya […]

“Ben daha ne söyleyeyim.” SEMAVİ EYİCE (Hayatı ve Eserleri)

  “En sonunda kapının önüne de konuldum. 38 sene Anıtlar Kurulu’nda görev yaptım ve bu kadar geçmişi olan tek üye bendim. 1958 yılından beri bu görevi yapıyordum. Altıyüz’e yakın, belki daha da fazla yayınım var. Legion d’Honneur Madalyası sahibiyim. Alman Arkeoloji Kurumu’nun doğal üyesiyim, Belçika Krallık Akademisi’nin üyesiyim. Bu milletin kültürüne bu kadar hizmet etmenin […]

AHDE VEFÂ- Muzaffer OZAK Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendi -İRŞAD

  وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ(mes’ûlen).  Kendisi reşid oluncaya-onsekiz yaşını dolduruncaya kadar, iyi niyetle değerlendirmelerin dışında yetimin malına yaklaşmayın. Sözlerinizi taahhütlerinizi eksiksiz-kusursuz yerine […]

Ord. Prof. Dr. AHMET SÜHEYL ÜNVER (1898-1986)

Ahmet Süheyl Ünver 17 Şubat 1898 tarihinde İstanbul Haseki’de annesinin babası Hattat Mehmet Şevki Efendi’nin Bostan Hamamı sokağındaki 32 no’lu konağında, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir (Çoker: 1983: 554) Babası, Posta Telgraf Nezâreti İstanbul Muhaberat-ı Umumiye Müdürü Tırnovalı Mustafa Enver Bey, büyük babası Tırnova Eşrafından ticaretle meşgul ve arada resimde yapan Daizade Hacı Mehmet […]

ŞEYHÜLİSLÂM MUSTAFA SABRİ EFENDİ rahmetullahi aleyh

Bediüzzaman Said Nursî‘nin Tarihçe-i Hayat‘ı için kaleme aldığı Mukaddime’de Ali  Ulvi  Kurucu  şöyle  diyor: “Allâme  Şeyhülislâm  Mustafa  Sabri  Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz işitmiştim: İslâm bugün öyle mücâhitler ister ki, dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye hazır olacak…” Kaynak: Nisan – Mayıs – Haziran – 2009- Gurbetteki Şeyhülislâm: Mustafa Sabri Efendi (1869–1954) http://www.yagmurdergisi.com.tr

BİR TÜRK FİLOZOFU OLARAK HİLMİ ZİYA ÜLKEN

                                               hzl:  Yonca GÖKALP          “ Türkiye’de orijinal fikir yoktur, orijinal fikir potansiyeli mevcuttur.”                                                                                                             H. Ziya Ülken GİRİŞ: Türk düşünce tarihinde önemli bir dönemeç olan Hilmi Ziya Ülken ve eserlerinin incelendiği bu çalışmamızda amacımız, düşünürümüzün neden bir filozof olarak adlandırılması gerektiğinin tespiti doğrultusundadır. Sosyal bilimlerdeki çok yönlülüğü, disiplinlerin soy kütüğünü çıkarabilme […]

VARLIK VE OLUŞ – Hilmi Ziya ÜLKEN

Hzl: Demet KESERCİ Kitabın Tarihi ve Yazılış Maksadı: İlk planı 1933 yılında düşünülmüş, temel fikir değişikliklerinden dolayı 1934-1935 yılında Tarih felsefesi dersleri bu kitap için ilk adım olmuştur.1968 yılında tamamlanmıştır.         Yazılış amacı: Başlangıç noktası klasik fiziği temelden sarsan tamamlayacak fikridir. İlim ve felsefe arasında başarılı karşılaştırmalar yapılmıştır. FELSEFEDE İLK OLGU ARAŞTIRMASI            Felsefe iki […]