KAHKAHAYA VERGİ YOK


KARINCALAR Zemin katta oturmanın bir iyi yanı bir de sakıncası var. İyi yanı, insanın merdiven çıkmak zorunda olmaması. Sakıncası ise karıncaların da aynı zorunlulukla karşı karşıya olmamaları. Her sabah evimizin kapısından bir sıra karınca girer, duvar boyunca ekmek kutusuna kadar çıkar, lavabodan geçer ve döner. Bu hareket hiç durmaz ve küçük siyah hayvancıklar ellerine geçirdiklerini […]

ÇATIŞAN KÜLTÜRLER-Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler


1492’nin çeşitli yıldönümleri ve 1492’nin farklı yerlerde, farklı insan gruplarınca algılanmasında ve anılmasında görülen keskin karşıtlıklardı. Amacım başta İber Yarımadasındaki Müslüman iktidarının son ileri karakolu Gırnata’nın (Graneda) Hıristiyanlarca fethedilmesi ve birkaç ay sonra İspanya’nın her yanındaki Yahudilerin ülke dışına sürülmesi olmak üzere aynı yıl içinde meydana gelen başka bazı olaylara dikkat çekmek, görünüşte birbirinden farklı […]

BU, TİLKİ MARTİN HİEDEGGER’İN GERÇEK HİKÂYESİ


(Denktagebuch’tan, Defter XVII, Alman Edebiyat Arşivi, Marbach’da 93.37.16 numarayla kayıtlı, bu metin Jerome Kohn’un İngilizce tercümesiyle yayımlandı, bkz. Essays in Understanding, s. 361-62) Arendt’in Ağustos veya Eylül  1953’te  Düşünce Günlüğü’ne (el yazısıyla) yazılmış “Tilki Heidegger’in gerçek hikâyesi” (belge A5) Heidegger diyor ki, gayet mağrur: “İnsanlar Heidegger’in bir tilki olduğunu söylüyorlar.” Bu, tilki Hiedegger’in gerçek hikâyesidir: […]

İLETİŞİMDEN YALITIMA YA DA YALNIZLIK VADİSİNDE KAYBOLMA


1970’lerdeki kitle haberleşme araçları, 1980′ lerde kitle iletişim araçlarına, 1990’larda ise medyaya dönüştü. Bu kavramsal değişimde kitle kelimesinin düşüşü ilk anda görülüyor. Çünkü artık kitleler çözülüşlerini tamamladı. (Özkök, 1985) Bireyle bağını kuran medyayı, tasarlanmış iletilerin tüketimi anında incelersek, tekbaşınalaştırılmış hedefleri görebiliriz. İletişim Bilimci John Fiske, medyayı; kitap, gazete, radyo, TV ve sinema olarak sıralamış ve […]

MEDYA NİNNİLERİ


“Zeus, Hera, Apollon, Artemis, Hermes, Eros”. Bu isimlerin hepsi mitolojideki Olimpos Dağı’nın tanrılarına ait. Hiç kimsenin tırmanamadığı Olimpos Dağı’nda, yıldızlar ve bulutlar arasında yaşayan bu tanrıların hayalleri, yeryüzüne çeşitli sanatçıların ellerinden çıkmış, heykeller ya da resimlerle iniyor. Ve belli bir görüntü kazanıyordu. Görsel sanatlar ilerledikçe ve kitleselleştikçe günümüz insanı da tıpkı mitolojide olduğu gibi, Tanrılar […]

GÜLÜN ADI: AMERİKAN GÜZELİ


İtalya’da Bologna Üniversitesi’nde öğretim üyesi, semiolog, tarihçi, filozof, estetikçi, Orta Çağ uzmanı ve James Joyes üzerine derin araştırmalar yapmış çok yönlü bir bilimadamı olan Umberto Eco’nun 1980’de yayınlanan ilk romanı Gülün Adı, bugüne kadar 20’yi aşkın dile çevrildi, tüm dünyada olağanüstü bir ilgi uyandırdı. Eco’yu dünyaya tanıttı. Kitabının ilk baskısından üç yıl sonra Eco Alfabeta’nın […]

SİNEMADA MODELLEME TEORİSİ


Dünyamızı artık, Alvin Toffler’in yaklaşımı ile Üçüncü Dalga toplumunun bireyleri yönetiyor. Kitle İletişim Araçları sayesinde bilgi ve imgeler çevremizi hızla sarıyor. Güç, bilgiyi elinde tutanların, kitle iletişim araçlarını yönetenlerin tekelinde. Batıda ünlü ekonomi dergilerinin her yıl yaptıkları “Dünyanın En Zenginleri” ya da “ABD’nin En Zenginleri” sıralamasında listenin ilk sıralarını medya zenginleri alıyor. “Ünlü Forbes Dergisi’nin […]