TÜRKLÜĞÜN ŞARTI KAÇTIR?

Avrupa’nın ve dünyanın tarihinde Türklük ve Türk, Müslümanlıkla eş değerdir. Ali Yakup Cenkçiler, ”zarif bir Osmanlı Beyefendisi” olduğu gibi Osmanlı’ya karşı sevgisi ve hürmeti ise bir başka. Osmanlı’ya hürmetine en büyük sebep olarak ise şunu gösteriyor: Bizim Balkanlarda hem Müslümanlar, hem de Hıristiyanlar yaşarlardı. Türklükle Müslümanlık da aynı anlamda kullanılırdı. Bir Hıristiyan Müslüman olunca  ona […]

ZÜBDETÜ’L-MERÂTİB- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

Hzl: Zeynep Şeyma KUTLUCA Türk İslâm tarihinde, bilhassa Selçuklulardan beri, İslam Tasavvufu ve Medeniyeti’ne eserleri, görüşleri, müridleri ve hizmetleriyle büyük katkılar yapmış sayısız tasavvuf büyüğü yer almaktadır. Gerek padişahlarla, gerek dönemin devlet erkânıyla yakınlıkları ve temsil ettikleri fikirler ile özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve bakasında muazzam etkileri olan bu büyüklerden bir tanesi de; Osmanlı’nın son […]

MEKASID-I SALİKIN- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

 Hazırlayan Zahir SÜSLÜ Edirne-2011   ŞEYH AHMED HÜSÂMEDDÎN-İ DAĞISTÂNÎ HAYATI ve HAKKINDAKİ BİLGİ[1] 1264 senesi Rebîu’l-evvelinde (Şubat-Mart 1848) Ban vilâyeti’nin – Dâğistân’da – Rukkâl şehrinde zînet-sâz-ı âlem-i şuhûd olmuştur. Pederleri Seyyid Saîd b. Seyyid Sefer b. Seyyid Haydar b. Seyyid Hasan b. Seyyid Kâsım b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Dâvûd b. Seyyid Ca’feri es-sâlis b. […]

“EDVÂR-I ÂLEM” den PARÇALAR – SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN

Hazırlayan: Seyyid Mûsâ Kâzım ÖZTÜRK YENİ SAVAŞ Matbaası 1967-İZMİR     Seyyid Ahmed Hüsâmeddin Hazretlerinin eserlerinden iktibas edilmiştir. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ MUKADDEME BİRİNCİ KISIM 2.BÖLÜM 3. BÖLÜM 4. BÖLÜM Ahmaklık iki nevidir 5.BÖLÜM 6. BÖLÜM İKİNCİ KISIM 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM 3. BÖLÜM 4. BÖLÜM 5. BÖLÜM 6. BÖLÜM ÖNSÖZ «Edvâr-ı Alem’den parçalar« ismi altında neşrettiğim […]

EHL-İ HAK -Yezdânizm- Ezidizim-Şeytanperestler

Vikipedi, özgür ansiklopedi Başlığın diğer anlamları için Ali İlâhîlik sayfasına bakınız. Başlığın diğer anlamları için Arap Alevîliği sayfasına bakınız. Başlığın diğer anlamları için Nusayr’îyye sayfasına bakınız. Anadolu Alevîliği ile karıştırılmamalıdır. Kürt Alevîleri ile karıştırılmamalıdır. Bektâş’îyye ile karıştırılmamalıdır. Alev’îyye ile karıştırılmamalıdır. Sâbiîlik ve Gnostisizm ile alakalı bir dizidir. Yezdânizm Yirmi bir ışınlı sarı güneş(Yirmi bir rakamı […]

AKLI BAŞA ALMA ZAMANI GEÇMEDEN

  Arifim, âlimim diyen tekinsiz biri, yaşarım diye orta yerlerde halka akıl verici [!] kurtarıcı diye dursun dediler.  Şakşakçılar, Din bu mu, değil mi, derken  aşure günü şerbeti, şeker yerine tuzla kaynattılar. Şaşırtan Allah değil ya. Şaşkınların aklı karıştıranların sonunda şeytanları da terk etmişti. ** Burada söze Mevlana’mız katıldı dedi ki, *“Kendini keskin kılıç üstüne […]

HARF DEVRİMİNİN NEDENLERİ ÜZERİNE

“Harf Devrimi geçmişin getirdiği bir mecburiyet olarak olgunlaşmış bir değişim mi? ” 3 Kasım 1928’de” Türkiye modem dünya koşullan içinde çok cesur bir denemeye girdi.[1] Alfabe değiştirmek tarihte ilk kez görülen bir olay değildi. [2] Hatta en başta Türkler, tarih boyu birkaç kez alfabe değiştiren bir toplum olarak bu olayın önde gelen örneği sayılabilirler. Ne […]