SIHHATE VE AŞKA DAİR- Şeytanla Konuşmalar- Hilmi Ziya ÜLKEN


(2. BÖLÜM) İnsan sıhhatte olunca, bütün yelkenleri rüzgârla kabaran bir gemi gibi bütün ihtiraslarile yaşar; fakat hastalanınca tek ihtiras kalır: iyileşmek arzusu. O zaman ne aşkın, ne hırscahın, ne san’atın, ne ilmin mânası vardır. Onu rüya âleminde, ayağı yerden kesilmiş gibi yaşatan bu kanatlar kırılınca birden acı hakikatin toprağına düşer. Fakat bu sukut, en kötü […]

ŞEYTANLA KONUŞMALAR- Hilmi Ziya ÜLKEN


  (1 . BÖLÜM) TAKDİM — Size kendimi takdim edeyim: Ben, mukaddes kitapların cennetten tardettiği, Allah’ın en menfur mahlûku, insanları baştan çıkarıp, kötü yollara sevkeden, bu dünyada hastalık, fenalık, delilik, aşağılık namına ne varsa onlara musallat etmeyi kendine başabaş iş edinmiş olan kimseyim. Bu saatte sizi rahatsız ettim diye kusura bakmayın. Çünkü benim için erken […]

KÜLTÜR KİLOYLA SATILMAZ-Aytunç ALTINDAL


Uzun bir yazı, fakat okumanızı tavsiye ederim. ÖNSÖZ Bakkala gidip, “şuradan bir kilo kültür, üç metre edebiyat, bir çuval felsefe ver” denmez. Kültürün, felsefenin, sanatın, şiirin endazesi yoktur. (Gerçi günümüzde, “veresiye vere vere kalmadı kalmadı” diyen, güleç yüzlü o güzelim mahalle bakkalları da göçüp gittiler ya, neyse!) Kültürü hiç kimse arşınla, kiloyla alamaz, isterse dünyanın […]

YİTİK CENNET- Sezai KARAKOÇ


Sırlı dünyayı dolaşıp Mirac etmek isteyenler için ÂDEM Şeytan Âdemle Havva’nın Cennette öncesiz sonrasızmışçasına mutlu bir hayatı yaşadıkları zaman gibiydi hayatımız Batının soluğu bize gelmeden önce. Bu soluk bize ne zaman geldi?  Bu soluk geldiği için mi değişmeğe başladı yüzümüz?  Bozuldu ve bir maskeye dönüştü?  Dağlarda bilinmeyen bir bitkiyi yiyip de ondan gizli ve sürekli […]

SULTAN AZİZİN KATİLİ


  M. Raif OĞAN Sultan Abdulaziz’i öldürten (?) Mithad Paşa’yı Sultan Abdülhamid öldürmedi bil’akis idam cezasını afetti. Peyami Safa Bey tarihî hakikatleri aksine çevirmemelidir. Mithad Paşa’ya, cinsi beşerden biri olmak bakımından hayatının elim neticesinden ötürü elbette acınır. Ancak ne yokluğunu millî cephede açılmış bir gedik saymak kabil, ne de masumiyetine inanmak mümkündür. Herkes gibi Mithad […]

ALINYAZISI SAATİ-( 1979-1988) Sezai KARAKOÇ


(Onüçüncü Sağnak: kış sağnağı. Ölüm. Sonra çark bir daha dönecek: diriliş.)   1. Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri. Altında bir krater saklayan şehir. Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi. Ne diyor ne diyor Kudüs bana şimdi Hani Şam’dan bir şamdan getirecektin Dikecektin Süleyman Peygamber’in kabrine Ruhları […]

Fransız Belgelerine Göre MİDHAT PAŞA’nın SONU-(1878-1884)


LES DERNIÉRES ANNÉES DE MİDHAT PACHA  (d’aprés les documents français) Hzl: Bilal N. ŞİMŞİR ÖNSÖZ Üç yıl kadar Fransa Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde araştırmalar yaptım; yakın tarihimizle ilgili belgeler topladım. Bu araştırmalarım sırasında Midhat Paşa’nın son yılları ile ilgili çeşitli Fransız belgeleri buldum. Bunlar bana, ilgi çekici, bazı noktalara ışık tutucu ve yayınlanmağa değer göründü. Belgeleri […]