TÜRKLER VE YAHUDİLER-Tarihî, Siyasî Tetkik


Hzl: Avram GALANTİ Bu kitap eski Arap harfleriyle 1928 de, bazı ilâvelerle Fransızca tercümesi de 1932 senesinde basılmıştır. Bu defa, yeni ilâveler ve yeni Türk harfleriyle basılmıştır. Eserin yazılışındaki maksat, tarihi aydınlatmaktır. Muharrir ÖNSÖZ Bu eserin ismi yeni değildir, eskidir. 1914 – 1918 Cihan Harbi senelerini takip eden Mütareke esnasında, İstanbul ve Türkiyenin bir kısmı, […]

PROF. DR. İLBER ORTAYLI ; ”HERKES ÜNİVERSİTEYE GİTMESİN!”


ALINTI Yıldız Ertan 70 ile 70 üniversite açıklaması yapan devlet büyüklerine jet yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2008 yılında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Erdoğan açıklamasında; ‘Türkiye genelinde, son 6 yıl içinde, vakıf ve kamu olmak üzere toplam 53 yeni üniversite kurduklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, bugün artık her ilde bir üniversitenin kurumsal bazda henüz oluşmamış olsa […]

İKTİDARIN TEMELLERİ-İktidarın Mahiyeti ve Târihi Gelişimi-Bertrand de Jouvenal


Çeviren:  Nejat Muallimoğlu MÜTERCİMİN TAKDİMİ Hâdiselerin basıncının sakin düşünceyi güçleştirdiği ve köklü ve kesin tedbirlere başvurulması gerektiği, tereddütü, skeptisizmi (şüphecilik), tenkidi âdeta hıyanet olarak gösterdiği kötülüklerle dolu günümüzde, Bertrand de Jovenal’ın eseri gibi bir kitabın yayımlanmasının yerinde olabileceği düşünülebilir. Çünkü onun kitabı, tereddüt ve skeptisizm için bir başvurudur; “zalim’in başvurusu” olan şartların ihtiyaç haline getirilmemesinin, […]

MEDENİYETİN TEMELLERİ-WILL DURANT -Nejat Muallimoğlu


Çeviren: Nejat Muallimoğlu MEDENİYET-KÜLTÜR konusunda yol gösterici bir “kutup yıldızı” mahiyetindeki eserler arasında, büyük Amerikan tarihçisi Will Durant’ın Medeniyetin Temelleri adlı eseri şüphesiz başta yer alır. Belli başlı bütün dünya dillerine çevrilmiş bu eseri nihayet Türk okuyucusuna da tanıtmış olmanın haz ve gururunu duyuyoruz. Will Durant, göreceğiniz gibi, önce kısaca bir medeniyet için gerekli “şartlar” […]

DÜŞÜNEN İNSANA HAZİNE, Editör: Nejat Muallimoğlu, 1996


AYDINLAR MI, AYDIN GEÇİNENLER Mİ? Şairlerden Seçmeler Ziya Paşa İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Tahir Nâdî Humkumun ölçüsünü bulmada fen âcizdir, Cehlinin debdebesi koskoca umman gibidir. Şeyh Vasfi Feylosofun kendisi nâ-kaabil ıslah iken, Kalkar ıslah etmeğe zu’munca […]

VİCTOR HUGO- (1802-1885) -Nejat MUALLİMOĞLU


Voltaire’in ölümünün yüzüncü yılında, ünlü Fransız yazarı ve şairi Vıctor Marie Hugo, bu büyük Fransız nüktedanı, dramatisti ve filozofu hakkında aşağıda metni verilen belâgatli hitabeyi yaptı. “VOLTAIRE” Yüz sene önce bugün bir adam öldü. O ölümsüz adam, senelerin ağırlığı altında, eserlerinin ağırlığı altında, en şaşaalı ve en ürkütücü sorumlulukların ağırlığı altında, aydınlanmış ve ıslah edilmiş […]

SOKRAT (M.Ö. 470-399)-Nejat MUALLİMOĞLU


 Sokrat, yazılı hiçbir şey bırakmadı; kendinden sonra gelenlere Platon (Eflâtun) vasıtasıyle hitap etti. Sokrat’ın yargılanmasını, o zaman genç olan Platon, günü gününe takip etti, not aldı. Sokrat’ın kendini savunması “Platon’un Diyaloglarında yayımlandı. Otoriteler, Platonun, Sokrat’ın kendisini savunurken söylediklerine sadık kaldığını söylüyorlar. MAHKEMEDEKİ SAVUNMA Atinalılar, çok geçmeyecek, bilge insan Sokrat’ı ölüme mahkûm ettiğiniz için bu şehiri […]