JACQUES-MARİE EMİLE [LACAN-A GİRİŞ]


Saffet Murat Tura Varoluşun Sorunları, Dil ve Bilinçdışı Lacan yaşamının çok uzun bir bölümünde tek başına idi. Layık olduğu başarıya ancak çok geç ulaşabildi. Lacan 1901’de Paris’te doğdu. Tıp öğreniminden sonra 1932’de “Kişilikle ilişkileri açısından Paranoyak Psikoz” adlı teziyle psikiyatr oldu. Başlangıçta bir şair olarak tanındı. Paul Nizan, J.P. Sartre ile birlikte şiirleri yayımlandı. Lacan […]

TOLSTOY’UN HAYATI VE DÜŞÜNCE HAYATI-Burhan TOPRAK


1855 yılının Mart’ında Tolstoy, günlüğüne şunları yazıyordu: “Uğruna bütün ömrümü vereceğim, büyük bir düşünceye saplandım. Bu düşünce; yeni bir dinin, İsâ’nın kurduğu dinin boş inançlardan ve esrardan temizlenmiş şeklidir.” ★ Yazıma Tolstoy’un büyük tasarısını özetleyen bir pasajla başlıyorum. Çünkü size onun hayatından; düşüncelerinden ve bu düşüncelerle, yaşamasının gelişmesinden sözaçmak istiyorum. Elbette size onun edebî değerini […]

BALLLAR BALINI BULDUM-BURHAN TOPRAK


Ölmek ve yeniden dirilmek, yeniyi bulmak, yeniyi, büyük yeniyi ve ebedi yeniyi bulmak; bütün mesele buradandır. İçimizdeki yıpranmış varlık rahatımızı vermiyorsa, istediğimiz gibi yeni olmak için, beğenmediğimiz eskiyi ve eski şeyleri unutmak şart değil midir. Yeni yaşayış, eski yaşamaya; ancak, her yerde ve her şeyde ölmekle mümkündür. B. T. İçinde yaşadığı zevk çamurundan kurtulup, arı […]

ZİKİR TELKİN-İ ŞEYH BEDREDDİN kaddesellâhu sırrah’ül âli


Sh: 59. b Hakk’a tergıyb eylemek idi işi -Âkılısan tevbeye eyle şitâb- Yola gir vallâhu a’lem bissevâb «Ey gerçeği dileyen kişiler, Allah sizi iki dünyada da pek büyük gerçeğe ulaştırsın ve doğru yola sevketsin. Gerçekten de, doğru ve rivâyet edenler arasında kesinti olmaksızın rivâyet etmiştir, yâni Ebû-Tâlib oğlu Alî, Allah onun yüzünü yüceltsin, demiştir ki: […]

TESADÜF, TEVAFUK VE RASLANTI ÜZERİNDEN BİR YOLCULUK-İsmail Kara


Sadece insanların değil kitapların, hatta yazıların da bir kaderi var. Mustafa Kutlu üstadımız şahittir; yıllardır “tesadüf ve tevafuk” üzerine bir yazı, hiç değilse mütevazı bir derkenar karalamayı hep arzu etmişimdir ama sadece benim arzu etmem yetmiyor. Demek ki bugünü, selefin tabiriyle “vakti merhûnu”nu bekliyor muş. Benim henüz tanışmadığım Osman Toprak arkadaşımızın Dergâh’ın Nisan 2006 sayısındaki […]

GÖK KAPISI AÇILDI! -İsmail Kara


Küçük yaşlarda bir çocuk Kadir gecesi ile nasıl bağ kurabilir? Heyecanlı bir hikâyeye dönüşmüş “hakikat”leri anlatmak en iyi yol olmalı. Bize de anlatılan bir “hikâye” vardı; çok erken yaşlardan itibaren duymaya başladığımız ve zaman içerisinde keşfetmeye koyulduğumuz bir hikâye… Çok yakınımız olan genç hanım aynı büyük hadiseyi yeniden yaşarcasına heyecanla anlatıyor: Yaz aylarına rastgelen bir […]

ARAMAKLA BULUNMAZ -İsmail Kara


RÜYA İLE SAYILARIN ESRARI ARASINA SIKIŞMIŞ BİR SECDE-ÖMÜR Babanzâde Ahmet Naim Bey’in secdeden Hakk’a yürüdüğünü öğreneli çok olmuştu; dostlarından Elmalılı Hamdi Efendi’nin vefatına yazdığı meşhur tarih beytini de: Verdi ser Hamdi bu tarihe cihan Secdeden gitti Hûda’ya Naim Fakat bu vefatın arkasında rüyalarla, sayılarla örülü çok katmanlı bir “müslüman tarihi”nin olduğunu yakın zamanlarda öğrendim. İşte […]