MENÂKIB-I ŞEREFİYYE’DEN LEDÜNNİYÂT

BİR KİMSE LEVHÜ’L MAHFÛZ’UN HAKİKATİNE VÂKIFIM VE LEVH’DE YAZILI OLAN MUKADDERATI BİLİYORUM DERSE. O kimse 124 bin Enbiyâ ve Mürselîn hazerâtının isimlerini bilmesi lâzımdır. ** BİR KİMSE BEN MÜRŞİDİMLE VE ONLARIN RUHLARIYLA GÖRÜŞÜYORUM VE MÜLÂKÂT EDİYORUM DİYE İDDİADA BULUNUYORSA. O kimse halihazırda bulunan yedi tarikatın usullerini ile meşâyih-ı silsile-i şeriflerini bilmesi lâzımdır. Ve her tarikatın […]

ŞİKAYETİM SANADIR

ZİYA PAŞA ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- TERKÎB—İ BEND Kudretine başlangıç, gücüne son olmayan! Gelmedi yer yüzüne sırlarını anlayan… Yer yüzündeki her şey varlığına şahittir, Apaçıktır birliğin her bir zerrede ayan… Hükmünün yarattığı bir eserindir güneş, Emrin ile dolaşır, gökte aydır parlayan.. Göklerde kuşlar doyar döşediğin nimetle, Lütfun ile kandırır balığı suya umman. Mağrur Nemrud’u eder sivrisineğin mağlup, […]

EPİSTEMİK CEMAAT, BİR BİLİM SOSYOLOJİSİ DENEMESİ

Hzl: Hüsamettin Arslan Hangi ’epistemik cemaat’e bağlı bulunduğunun bilincinde olmayanlara, hiçbir ’epistemik cemaat’e bağlılık duymayanlara, yani ‘araftakiler’e, “mekansızlar’a, “Tanrısızlar”a ve hâlâ “klasik islami epistemik cemaat içinde” varolma mücadelesi verenler… ÖNSÖZ Önsözler entellektüel itiraflardır. Dürüst yazar metninin önsözünde kendi entelektüel konumunu açıkça ortaya koymalıdır. Ancak ben bunu yapmadan önce, okuyucunun veya eleştirmenin bu çalışmayı değerlendirmesinde kolaylık […]

HATİBİN NOT DEFTERİNDEN – Nejat MUALLİMOĞLU

Kokuşmak, soysuzlaşmak üzerine Bektaşi, tabladan aldığı bir palamudun kuyruğunu kokluyordu. Balıkçı, “Babalık, balığı başından koklarlar,” dedi. Bektaşi, “Baş tarafı kokmasına kokmuş da,” dedi, “kuyruğuna kadar gelmiş mi diye bakıyorum.” ** Kötü huylar, kötü itiyatlar Bir baba oğlunu, karakterli bir insan olarak yetiştirmeye çalışırken, kötü bir şey yaptığı zaman, bahçedeki direğe bir çivi çakmasını, iyi bir […]

SAHTECANLAR İÇİN

 “İSMİNİ SAKLAYAN BİR ………..!” HAKKINDA hzl: A. Schopenhauer Her şeyden evvel her türlü edebi sahtekârlığın kalkanı, yani isimsizlik veya imzasızlığın ortadan kaldırılması gerekirdi.(Günümüzde internetteki yorumları göz önüne getirelim.) Bu, edebi dergilere halkı ikaz edip uyaracak dürüst eleştirmeni, yazar ve taraftarlarının öfkesi ne ve husumetine karşı koruma bahanesi altında sokuldu. Fakat bu türden tek bir duruma […]

CİN

Hzl: Şahap Nazmi COŞKUNLAR Sosyoloji ve Etimoloji üzerindeki sekiz, on önemli eseriyle dünya çapında şöhret kazanan Londra Üniversitesi Cemiyet İlimleri Profesörü Filozof Edward Westermarck’ın «İslâm Medeniyetinde eski putperestlik, cahiliyet devrinden sızıp yaşayagelen inançlar» mealindeki kitabının «Cin» ve «Nazar Değmesi» kısımları birer broşür halinde basılabilmiştir. ★ En büyük mürşid’in, yol gösteren’in ilim olduğu anlaşılmadığı sürece bütün […]

MARTİN LUTHER’İN İSLAM ANLAYIŞI

Hzl: Ludwig Hagemann (Çıkışı köhnemiş Roma ve papalığın bünyesinde barındırdığı “Soteriology ‘kurtuluş doktrini’” ne isyan olarak başlayan Martin Luther’in dini başkaldırısı daha sonra entrikalarla Roma Kilisesi tarafından yönü İslâm’a düşman bir yaklaşıma dönüştürülmüştür. Yani Roma Protestanlığın yaşama hakkını arka-planda Türk-İslâm düşmanlığına çevirmesi karşısında kabullenmiştir. Dini ayıklanma ve reformize olarak başlayan bu isyancı hareket, siyasallaşmıştır. Siyasallaşan […]