“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 4. BÖLÜM

  8 Sinan Ümmî hançeri aldı eline ki, ne aldı… Bir taraftan manevi eğitim alırken Mısrî, üstüne pek çok da beden işi yüklendi. İlk şeyhi Hüseyin Efendi, onu virdinde çekmesi lazım gelen yedi Allah isminin İkincisine geçirmişti. Sinan Ümmî onu tekrar birincisine, “La ilahe illallah”a döndürdü. Mısrî aynı zamanda öğrenci okutuyor, şeyhin iki oğlundan biri […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 3. BÖLÜM

  4 Ve bir gün, sabah ezanı okunmadan, bir azık torbasıyla yola vurdu kendini. Sabah namazını yolda kırlık bir yerde edâ etti. Niyeti; Mardin’in bir köyünden geçeceği ve güneye ineceği söylenen bir kervana katılmaktı. Artık nereye kısmet olursa oraları dolaşacak ve elbet bir gün onu İskenderiye’ye taşıyacak gemiye binecekti. Tüccar ona, verdiği emeğin üstünde bir […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 2. BÖLÜM

2 Böylece günler geçti… Hatice Hanım, kızlarını da alıp Mihriban Hanıma “Hoş geldiniz’e gitti… Yavaş yavaş iki aile arasında da bir dostluk oluştu. Çocuklar, okulda olduğu gibi, güreşte de kendi çaplarında başarılı idiler. Ayrıca aralarından da su sızmıyordu. Günün birinde Kâsım, Mehmet’e: “Sen beni kurtardın, güreşe başlamamı sağladın. Hep yardım ediyorsun, senden çok şey öğreniyorum, […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 1. BÖLÜM

Yazan: Emine Işınsu  BAŞLARKEN… Göğün, asık suratlı ve buz grisi, derinden derine gelen o müthiş öfkesi, havada artarak denize aksediyor; denizde buz grisi sular köpürüp, şahlanarak gemiyi dövüyor. Küpeşteye tutunmaya çalışarak, haykıra haykıra gelip gemiyi vuran dalgaları seyreden iki adamdan yaşlısı, başını göğe kaldırıp yağmur arandı. —           Yağmur yağarsa fırtına dinebilir, dedi. Genci alçak […]

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU YIKAN BİR VELİNİN AHI

Niyâzî-i Mısrî kaddese’llâhü sırrahu’l azîz hakkında bir yabancı tarihçi olan Dimitri KANTEMİR’in[1] kitabına derc ettiği bu hususu bizim yerli tarihçilerimizin göz ardı etmeleri çok acı olduğu gibi, birde bu tarih kitabının 1980 de Diyanet İşlerinin Din İşleri Yüksek kurulu tarafından yasaklanma tavsiyesinin bulunması gariplikler yurdu olan memleketimizin yalnız dış güçler tarafından yıpratılmadığı kendi kendimize çok […]

ISTILÂHÂT-I EHL-İ TASAVVUF

Şeyh Fahreddin İbrahim b. Şehriyar Irâkî Hemedânî (610-688/1213-1288) Tercüme: Nurettin BAYBURTLUGİL Şeyh Fahreddin İbrahim b. Şehriyâr[1] Irâkî Hemedânî VII. h. asrın ünlü mutasavvıf ve şâirlerindendir. 610 h. de Hemedân’ın Kûncân kazâsında dünyaya gelen Irâkî 5 yaşında mektebe başlamış, dokuz ay sonunda Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemişti. Gençliğinin başlangıcı edebiyat ve çeşitli ilimlerin tahsili ile geçti. 17 yaşında […]

ÇATIŞAN KÜLTÜRLER-Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler

1492’nin çeşitli yıldönümleri ve 1492’nin farklı yerlerde, farklı insan gruplarınca algılanmasında ve anılmasında görülen keskin karşıtlıklardı. Amacım başta İber Yarımadasındaki Müslüman iktidarının son ileri karakolu Gırnata’nın (Graneda) Hıristiyanlarca fethedilmesi ve birkaç ay sonra İspanya’nın her yanındaki Yahudilerin ülke dışına sürülmesi olmak üzere aynı yıl içinde meydana gelen başka bazı olaylara dikkat çekmek, görünüşte birbirinden farklı […]