TEO GRÜNBERG

Türk felsefecisidir ve yazardır. 1927 yılında İstanbul’da doğdu. Çok az sayıdaki Aşkenaz Yahudilerindendir. 1964’te İstanbul Üniversitesi’nden felsefe doktora derecesi aldı, 1966’da ODTÜ Beşeri İlimler Bölümü’nde göreve başladı; 1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Lise Modern Mantık Reform Komisyonu üyesi, 1967-1976 yıllarında lise felsefe öğretmenlerine hizmet içi modern mantık yaz kursları öğretim üyesi […]

CİNSELLİK ve BİLİNÇ- BBC Türkçe Radyo Özel Dosyalar-1999

Hazırlayıp sunan: Ayça Abakan İlk cinsel ilişki öncesinde neler biliyorduk ? Cinsel yaşam umduğumuz gibi mi? Ne gibi beklentiler ya da kaygılar içindeydik, içindeyiz? Saklı tuttuğumuz cinsel gizlerimiz, korkularımız, özlemlerimiz, çekincelerimiz var mı? Cinselliği yaşarken aklımızı, sağduyumuzu ne kadar kullanıyoruz? Cinsel ve dolayısıyla bedensel sağlığımızı korumayı biliyor muyuz? Çocuklarımızı, gençlerimizi cinsellik konusunda eğitebiliyor muyuz? Uluslararası […]

CİNSEL KUVVETİ ARTTIRICI AFRODİZYAK TERKİPLER

Hzl: Eczacı Mustafa KAPTANBAŞI Önemli Not: Eczacılıkta kullanılan  eski ağırlık birimleri ve bugünkü karşılıkları Buğday ağırlığı: 0.05 gr.’lık ağırlık ölçüsü. Çekirdek: Bkz. Kırat. Denk: 0.8 gr.’lık ağırlık ölçüsü. (Dirhemin 4’de biri) Dirhem: 3.20 gr.’lık ağırlık ölçüsü. (Okkanın 400’de biri) Kırat: 0.2 gr.’lık ağırlık ölçüsü. [Yunanca bir kelime olup, boynuz manasına gelir. Bir adet keçi boynuzu […]

“ABDÜLAZİZ BAYINDIR” BEYE

 (T.C Anayasanın 36. maddesinde, “hak arama hürriyeti” içinde, “Temel Haklar ve Ödevler” arasında; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle kendini savunma hakkına sahiptir” Tenkitlerde aşırıya kaçmak ancak insanların kırılmasına ve üzülmesine yol açar. Bu nedenle aşağıdaki yazıyı alıntılamak üzerimize bir borç oldu. İhramcızâde İsmail Hakkı) Yazan: Bahaeddin Sağlam 28. 01. 2015 18 Ocak, saat […]

BİR DÜŞÜNCENİN SİVAS’TA DEĞİŞİMİ-(Turan DURSUN)

(Yine Kitapları mütelaa ederken beklemediğim bir kitapta İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendiyi görünce şok oldum. Nerden nereye dememek elde değildi.. Bu nedenle bir Sivaslı biri olarak bir noktayı açıklamak istedim. Rahmetli Babam, Sivas’ta Turan Dursun Bey  müftü iken, din görevlisi olarak  emrinde çalışmıştır. Çok uzun zaman oldu. Fakat babam rahmetliden dinlediğim bir kısım hatıratta, Turan […]

HİPNOTİZM

Hzl: Ali Nahit BABAOĞLU ÖNSOZ Mesmerizm, Manyetizm ve Hipnotizm sözcükleri gerçekte tümüyle eş anlamlıdır. Psikiyatri ve psikolojinin en gizemli ve ilginç bir alanını oluşturan bu alanın bu üç adından birincisi, yani Mesmerizm, tarihte bu yöntemi geliştirmiş ve uzunca bir süre de bu yöntemle tümden özdeşleşmiş olan çok ilginç bir kişiliğin, Franz Anton Mesmer’in (1734-1815) adından […]

İSLAM’DA FAİZ: SİYASETEN YASAK, TİCARETEN SERBEST

Hzl: Faik Bulut Tanımı: İslam’da faiz nedir? Önce kelimenin kökenine inelim. Arapça’da RBV kök harflerinden oluşan Ribâ ve ondan türeyen isim ile fiiller, müslümanların kutsal anayasası olarak kabul edilen Kur’an’da şu anlamlarda kullanılmıştır: Üremek, bitmek, büyümek, gelişmek, neşyii nema bulmak, boy atmak, kabarmak (Hacc: 5; Fussilet: 39); ziyadeleş(tir)mek, çocuk terbiye etmek (Şuara: 18; İcra: 24); […]