İSLAM’IN KRİZİ – The Crisis Of İslam -Bernard Lewis


trc: Abdullah YILMAZ (Not: Yazının tarihi 2003 olarak okuyunuz.) Başkan Bush ve Batılı politikacılar yürütmekte olduğumuz savaşın terörizme karşı bir savaş olduğunu, Arapları ya da genelde, ortak düşmanımıza karşı verilen bu mücadelede bize katılmak için duraksamayan Müslümanları hedef almadığını anlatmak için büyük çaba harcıyor. Usame bin Ladin’in mesajı ise tam tersi. Bin Ladin ve yandaşları […]

KAHKAHAYA VERGİ YOK


KARINCALAR Zemin katta oturmanın bir iyi yanı bir de sakıncası var. İyi yanı, insanın merdiven çıkmak zorunda olmaması. Sakıncası ise karıncaların da aynı zorunlulukla karşı karşıya olmamaları. Her sabah evimizin kapısından bir sıra karınca girer, duvar boyunca ekmek kutusuna kadar çıkar, lavabodan geçer ve döner. Bu hareket hiç durmaz ve küçük siyah hayvancıklar ellerine geçirdiklerini […]

ARINMA VE MANEVİYATIN HAKİKATİ


Bahaeddin Sağlam Not:  Bu metin bir konferanstır, yazı üslubuyla imla edilmemiştir. Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü dersimiz, bugünkü Türkçe ismi ile ARINMA, eski tasavvuf literatüründe tezkiye. Tezkiye zekât kökünden gelir, yanı temizleme demek. Zekât malı temizlediği için, o kökten o isim verilmiş. Ve Kur’an-ı Kerim’de; “hiç kimse kendini pak bilmesin, Allah sizi paklamasa sizin kendinizi paklayacak gücünüz yoktur” […]

RUHSAL ÇÖZÜMLEMELERLE HİTLER MELEK Mİ, ŞEYTAN MI?


“Ruhbilim Işığında Adolf Hitler” adlı kitap, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1943’te, İngiliz Haberalma Örgütü’nün Hitler’in kişiliğini tanımak amacıyla, Dr. Walter C. Langer başkanlığındaki bilim adamları kuruluna hazırlattığı “The Mind of Hitler / The Secret Wartime Report” (Pan Books Ltd; 1974) adlı araştırmadır. Savaş sırasında ve sonrasında yayımlandığını (ilk yayımı 1972) ve Hitler’i daha iyi tanımaları, […]

ALMANYA’DA NAZİLER TÜRKLERİ NEDEN SEVMİYOR?


Tarih tekerrür eder mi? Almanya’da Nazi görüşlü ve aşırı sağ görüşlü insanların Türkleri ve Yahudileri sevmemelerinin sebebini Almanlar bile şimdiye kadar anlayamamışlardır. Bu düşmanlığın sebeplerine bakıldığı zaman 2. Dünya Savaşı’nın öncesinde Yahudi düşmanlığını tetikleyen sebeplerin aynısını şu anki Almanya’da görürsünüz. Çünkü o zamanlarda Alman Musevileri Avrupa’nın en ileri gelen insanlarıydı. Ekonomi onların elindeydi, kültürel faaliyetlerde […]

MAFYA AHLÂKI VE KAPİTALİZMİN RUHU


PINO ARLACCHI  trc:  Bahadır Sina Şener Geleneksel Calabria Ve Sicilya’da Mafya Ve Mafiosi “Ve kural olarak, dışardan pek belli olmayan ama buna rağmen ekonomik hayatı yeni bir ruhla doldurduğu son derece kesin olan bu değişikliği yaratanlar, ne ekonomi tarihinin her döneminde karşılaştığımız türden gözüpek ve vicdan yoksunu spekülatörler, ekonomik maceracılardı ne de sadece büyük bankerler. […]

OSİERO NERO ÖLDÜ -Mahir Kaynak


1971 yılında Türkiye’de ilginç bir deneme yaşandı. Meclis’in kabul ettiği, hükümetin yürüttüğü MlT kanununa uygun olarak yapılan bir istihbarat operasyonu, tüm ayrıntıları ile halka açıklandı. Kimse daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Bir darbe hazırlığına MlT hesabına katılmış ve bunları Devlet’in bu işle görevlendirdiği Teşkilata bildirmiştim. Devlet’in mahkemesinde sanıklar yargılanırken, ülkenin her yanında, belki de […]