“AKLISELİM” ile DİNSİZLİĞİN TEMEL İLKELERİ


Hzl. Tarihçi Ziya UYGUR İslâm aklıselimi hakkı ve hakikati kabul ve tasdika hizmet ettiği halde Garp aklıselimi inkâr, ric’at ve dolayısile cehil, taassup, irtica ve istibdadı hazırlamaktadır. İslâmiyet sade uhrevî bir din olmadığı için dünyevîleşmekte Garbın irşad ve ikazına ihtiyacı yoktur. Zira Garp zihniyetinin dünyacılığı ile İslâm zihniyetinin dünyayı ve hayatı anlayışı arasında kapanmasına imkân […]

‘LACAN’IN ÇEKİCİYLE PUT KIRMAK’ -Slavoj ZİZEK


Hzl: Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, İ.Ü. İletişim Fak. Slavoj Zizek, 1949 yılında, bugün Slovenya’nın başkenti olan Ljubljana’da doğdu. Zizek, bir sosyal bilimci olarak kendisine kurduğu matriksi bu coğrafyaya borçludur. Üniversite eğitimine sosyoloji ve felsefe alanında başladı. Yüksek lisansını (1975) felsefe alanında, doktora derecesini de (1981) yine felsefe alanında Ljubljana Sanat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. İkinci […]

“ERDEMLİ TOPLUM VE DÜŞMANLARI”- İlhan KUTLUER


QUO VADİS: DEĞİŞİMİN RÜZGÂRIYLA Ülkemizin birçok düşünen kafası ilm-i siyasetin konulasılarına iyice dalmış görünüyor. Devlet, rejim, ideoloji, sivil toplum, özgür birey kavramları sürekli gündemde ve çeşitli fikrî kesimler bu kavramları kendine göre tanımlama, kendi yönlendirici ana fikirleri doğrultusunda kabul edilebilir ve anlamlı bir teoriye veya projeye dönüştürme peşinde. Türkiye’de hukukî ve siyasî reform talebi uluslararası […]

GOETHE VE HAFIZ


Prof. Dr. MELÂHAT ÖZGÜ (Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi) Almanlar, bir şahsiyetin değerini belirtmek istedikleri zaman, GOETHE’nin şu beytini tekrar ederler: “Höchstes Glück der Erdenkinder Sei nur die Persönlichkeit “İnsanoğlunun erişebileceği en büyük saadet şahsiyet sahibi olmaktır.” Bunu söyliyen şair, işte böyle bir saadete erişmişti: O, bir şahsiyetti; şahsiyetini eserleriyle kazanmıştı. Şiirleri, dramları, romanları, […]

DR. HİKMET ALİ KIVILCIMLI


(Not: Her insanın bir davası vardır. Birde kişiliği. Öyle şahsiyetler var ki, ancak tuzu biberi kendi yemeğinden başka bir yere dökülmüyor. Bu millet çalışan/fedâkar insanlara muhtaçtır. Defineye sahip olmak mümkündür. Ama paylaşmak, insanların fikir dünyasına birşeyler katabilmek ise ancak Allah Teâlâ vergisidir. Geçenlerde bir arkadaş ile sohbet ederken Hikmet Kıvılcımlı hakkında bahis geçmişti. Bende fazla […]

FETİH VE MEDENİYET -Dr. Hikmet Kıvılcımlı


Hâne-i dil kim harâb olmuş sanurdum ben anı Ol cefa miymarunun tarhı ile ma’mûr imiş Avni Gönül evini ben yıkılmış sanırdım Meğer o cefa mimarının bezeyişiyle şenlenmiş Fatih Mehmet Cevr-i dilber, ta’n-i düşmen sûz-i firkat, za’f-ı dil Dürlü dürlü derd için halketmiş Allahım beni Avni Güzel üzer, düşman kınar, ayrılık yakar, gönül yufkadır Türlü türlü […]

AÇIK TOPLUM -Karl Popper


Hzl: Bryan Magee Platon’dan Marx’a çoğu büyük siyaset felsefecileri, yalnızca toplumsal ve tarihsel gelişme üstüne değil, mantık ve bilim, giderek de bilgi kuramı üstüne, birbirleriyle ilişkili görüşlerden hareket etmişlerdir. Buraya kadar yazılanları izlemiş olan okuyucular, Popper’in de bu kurala bir ayrıklık getirmediğini görmüşlerdir. Popper yaşamayı her şeyden önce ve her şeyin üstünde bir sorun-çözme süreci […]