Halil CİBRAN’IN ESERLERİNDEN SEÇMELER

(KUM VE KÖPÜK-Aforizmalar)-Halil CİBRAN Deli de senin benim gibi bir bestekâr. Ancak çaldığı saz doğru nağmeler çıkarmıyor. • Anne kalbinin suskunluğunda saklı olan şarkı çocuğunun dudaklarından dökülür. • Kâinatta gerçekleşmeyecek arzu yoktur. • Hiç bir zaman ikinci yarımla bütünüyle uyumlu olmadım. Bana öyle geliyor ki bu meselenin sırrı onunla benim aramda. • İkinci kişiliğin senden […]

DUİNO AĞITLARI – Rainer Maria RİLKE

  Çeviren A. Turan Oflazoğlu ÖNSÖZ I Rilke, Ağıtlara 1912 yılında, Trieste’ye yakın Duino Şatosu’nda başladı. Şatonun sahibi Thurn ve Taxis Hohenlohe Prensesi Marie, yakın arkadaşı olduğundan, aylarca kendi evindeymiş gibi, yalnız kalabilmişti burada. Bir gün, hemen karşılık isteyen bir iş mektubu aldı. Ne yazacağını şaşırmıştı; karmakarış olan düşüncelerini yatıştırmak, düzene sokabilmek için dışarı çıktı. […]

SANCAKTAR CHRISTOPH RILKE’NİN SEVGİSİNE VE ÖLÜMÜNE DAİR- Rainer Maria RİLKE

hzl: Oruç ARUOBA HAKKINDA Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, 1899 yılının güzünde, (Rilke’nin hemen bütün şiir­leri gibi) bir solukta yazılmıştır. Şair, nice sonra, 1924’de, Pongs’a yazdığı bir mektupta bunu şöyle anlatır: «…tek bir gecenin beklenmedik armağanıydı, bir güz gecesi, ge­ce rüzgârında alevleri titreyen iki mum ışığında yazıldı; ona, bulutların ayın […]

ÇÜNKÜ ZORDUR SEVGİ-ÖZDEYİŞLER, DÜŞÜNCELER, GÖZLEMLER- Rainer Maria RILKE

Hzl: Kâmuran Şipal KRONOLOJİ=Rainer Maria RILKE 1838-Rilke’nin babası Josef Rilke, Schwabitz’de (Bohemya) doğdu. 1851-Rilke’nin annesi Sophie Entz, Prag’da doğdu. 1873-Rilke’nin anne ve babası evlendi. 1875-4 Aralık: Rene Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke, Prag’da dünyaya geldi. 1878-21 Kasım: Clara Westhoff, Bremen’de hayata gözlerini açtı. 1882-1886-Rilke, Prag’da piaristlerin yönettiği ilkokula başladı. Anne ve babasının 1884’de boşanmalarından […]

GENÇ BİR ŞAİRE MEKTUPLAR- Rainer Maria RİLKE

Çeviren: Melâhat ÖZGÜ   ÖNSÖZ Şiir ve şair: bu iki kavram biribirinden ayrılmadığı halde, şiir üzerine çok, fakat şair üzerine hiç, yahut da pek az şey söylenmiştir. Bunun da sebebi ortadadır: «Şair» kavramı içinde bir değer hükmü vardır. Bu hükmün ayarı, ifade tarzlarına ve muhtelif zamanlarda, muhtelif üslûplara göre değişir. Bunun için de şairi estetik […]

MALTE LAURIDS BRIGGENİN NOTLARI

ÖNSÖZ Alman, şairi Rainer Maria Rilke (1875—1926) den, tektük şiirleri ve bazı parçaları bir yana bırakırsak, bugüne kadar Türkçeye çevrilmiş biricik müstakil kitap, «Genç Bir Şaire Mektuplar» olmuştur. Tercümesine, şairin hayat ve eserlerine dair oldukça etraflı bir önsözle, Rilke üzerine yazılan eserlerin bibliyografyasını da eklemiş bulunan mütercimin bu ilâveleri, Rilke hakkında kısa ve derli toplu […]

TARİHİN ACIKLI SAHİFELERİNDEN: KERBEL FACİASI

Yazan: Ömer Rıza DOĞRUL Hazreti Hüseyin aleyhisselâmın oğlunun şehadeti: O gün, Hz. Ebu Talib Hanedanından ilk katl olunan zat, Hazreti Hüseyin aleyhisselâmın oğlu Ali El’Ekber idi. El’Ekberin validesi Leylâ bint ebi Mürre bin Urve bin Mes’ud Essekafîdir. Ali, hasımlarına bir kaç kere hamle etmiş, Mürre bin Münkiz El’Abdî ona mukabelede bulunarak, onu yaralamış ve yere […]