ORJİ BİTTİ, ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?


Since the world drives to a delirious state of things, we must drive to a delirious point of view. Dünya çılgın bir seyir aldığına göre biz de dünyaya ilişkin çılgın bir bakış açısı edinmeliyiz. Uçlardansa aşırılıklarda telef olmak yeğdir. [Jean Baudrillard] İçinde bulunduğumuz güncel durumu nitelemek gerekseydi, bir orji sonrası hali derdim. Orji, tam da […]

RAINER MARIA RILKE


HZL. Sabri Tandoğan      1958 kışının çok soğuk bir günüydü. Yedek subaydım. Eğitimden dönmüştük. Birden Nurettin Özdemir’i gördüm karşımda. Her zaman ki gibi sevgi dolu, sıcak ve samimi hali ile yaklaştı, Sabri dedi, gidelim, hem çaylarımızı içelim, hem de biraz sanattan, edebiyattan konuşalım…      Ve bana Rilke’yi anlattı o akşam. Malte’den ezbere bölümler okudu. Çok […]

BİR SÖZCÜĞÜN ÖYKÜSÜ


Suat AYDAR Bundan 533 yıl önce Türk diline yerleşmiş sevimli, munis bir sözcükten ve bu sözcüğün etimolojisinden söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz, etimoloji bir dili oluşturan sözcüklerin kökenini, nereden geldiklerini araştıran bir bilim dalıdır. Nedir bu sevimli, bu munis sözcük? Zihinlerde daha belirgin bir iz bırakması için, bu sözcüğün ne olduğunu biraz ertelemek, önce dilimize nasıl […]

KADINA AİT SIRLARDAN


Tanrı, kadını yaratmak istedi. Mayasına; yaprağın hafifliğini, ceylanın bakışını, güneş ışığının kıvancını, sisin gözyaşını aldı; rüzgârın kararsızlığını, tavşanın ürkekliği ekledi. Onların üzerine kıymetli taşların sertliğini, balın tadını, kaplanın yırtıcılığını, ateşin yakıcılığını, kışın soğuğunu, saksağanın gevezeliğini, kumrunun sevgisini kattı. Bütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptı. Yarattığı kadını, erkeğe armağan etti. Tanrı, yarattığı erkeği de ıslah […]

VOLTAIRE


Emin DOĞAN “Söylediğiniz hiçbir söze katılmıyorum, fakat bu sözlerinizi söyleme hakkınızı sonuna kadar savunabilirim…” Tarihe geçmiş bu meşhur cümleyi, Fransa’nın yetiştirdiği en bilgili en zeki filozoflarından biri olduğu kadar, yarattığı eserlerle de en büyük edebiyatçıların arasında sayılan Voltaire söylemişti. Serbest düşünüşü ve alaycı zekasıyla dikkati çeken, Büyük Fransa ihtilalini hazırlayan hür düşüncelerin esaslarını ortaya koyan, […]

DERS VEREN METİNLER


Yüz kitap da olsa hepsi bir bap’tan ibaret Yüz tarafta da tek mihraba dönülür Binlerce başak tek bir tohumdan ürer Hintli, Kıpçak, Rum, Habeş hepsi de mezarlarında aynı renkte Bütün bu keyfiyetler denizin üstünde oynar durur. Hz. Mevlâna kaddesallâhu sırrahülazîz “Çalab’ım bir şâr yaratmış iki cihan aresinde, Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde Nağihan ol […]

RUHSAL YOZLAŞMA, TOPLUMSAL ÇÜRÜME


O, görünüşler zindanına ayak bağlamıştır. Duygular sınırını aşamamıştır. Mâna yolunda bitkin düşmüştür. Kendi boğazını kendi kılıcı kesecektir (İkbal, Muhammed, İslâmî Benliğin İçyüzü, çev. Dr. Ali Yüksel, İstanbul, 1986, s. 87. ) ** Ruhla bütünleşmiş “insan”ın, mekanizm eriğinde sadece “beden karkası”na, yani kemik, sinir ve adele karışımına indirgenmiştir. Marlow’un Faust’unda bir sahne vardır. Burada Dr. Faust, […]