YOKLUĞUN NİHAYETİNDE GAYET VAR OLUNUR


Var olmak, ahlaklı olmak, mistik olmak, yaşarken hayatın arka planındaki geçirebileceğimiz evrelerdir. Yokluk, ahlak ve mistisizm birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bu bağlılık yoluyla birey bir bütünlüğe kavuşur ve büyük bir dinginlikle ölümle varlık yolculuğuna çıkar. Yokluğun hayata yansıdığı evrede birey ahlak yoluyla mistisizme ve mistisizm yoluyla hakiki ölümüne ulaşır ve böylece ebedi dönüş gerçekleşir. Mistisizm […]

GELECEK ÖZGÜRLÜKTÜR /Eduard Şevardnadze


Eduard Şevardnadze’nin “Gelecek Özgürlüktür” Kitabından Sizin İçin Seçtiklerim [“Dikta gücünün belirli bir çehresi ve adresi yoktur.” Söz konusu olan daha çok, belirli yöntem ve üsluplardır: Yalan, kışkırtıcılık ve her an hizmete amade sinsi, fesatçı politikalar… Tarihte butün yollar tutulduğunda, diktatörün kim olduğu değil, “Neden?” ve “Niçin?” soruları önem kazanmıştır hep.] [Gürcistan’da trajik olayların meydana geldiği, […]

YALNIZ VE YILGIN DEVRİMCİ; ŞİNASİ


Şinasi birçok bilim adamı açısından «Yeni Osmanlılar» hareketini başlatan kişidir. Hiç bir güce dayanmadan, kendi düşünüşü doğrultusunda verdiği savaşımla «Tasvir-i Efkâr» gazetesini özgürlükçü akımın ağırlık merkezi haline getirmiştir. Şinasi Efendi Türk aydınlarına 19. cu yüzyıl Avrupasının sosyal ve siyasal görüşlerini tanıtan kişidir. Türk kamuoyu onu bir şair, bir sanatçı olarak tanıyıp değerlendirmiştir. Oysa Şinasi Efendi’nin […]

İKTİSADÎ SİSTEMLER ve KURALLARI


Piyasada mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl belirleneceği, millî gelir ve servetten bireye düşecek payın belirtilmesi, bireyin satın aldığı malların miktarının enflâsyon veya deflasyon (fiyat düşmesi) etkisiyle nasıl bir seyir takip edeceği, işsiz mi kalınacağı yoksa iş koşulları düzelerek daha yüksek bir gelir mi elde edileceği soruları iktisadî hayata üretici ve tüketici olarak katılan her bireyi […]

TÜRK SOLU İSMET PAŞA İÇİN NE SÖYLEDİ?


“İsmet Paşa CHP’de kadiri mutlaktır. CHP’de parti içi demokrasi olmadığını, tek adamın sözünün geçerli olduğunu göstermiştir. İtiraz edenleri Haysiyet Divanları beklemektedir. Ülke, Ülkenin başı, iktidar partisi, iktidar partisinin başı, zinde güçler, bir İsmet Paşa despotizmi ile karşı karşıyadır. -Demokrasiye kimse el dokunduramayacaktır.. demektedir. Bu sözleri ile tehdit ettiği, vaktiyle dayandığı zinde güçledir. Hangi demokrasi? Kendi […]

TÜRK-ARAP MÜNASEBETLERİNİN BOZULMASI


Bildiğimiz gibi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, Almanya-Avusturya ve Bulgaristan ile müttefikti. Mehmet Akif, Arap şeyhlerini İngilizlere dönmekten vazgeçirip Osmanlı’ya kazandırmak için Arabistan’a yollanmış. Dönüşünden sonra, bir ara Almanya’ya giderken yolda Viyana’ya uğramış. Şehre varmış ki ne görsün; olanca kilise çanları veryansın çalıyor; şehir velvele içinde. Akif içinden, “E, hadi bakalım, her halde ya biz […]

Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli DELİ EŞREF veya HACI EŞREF


KASTAMONU DELİLERİ Siz de Kastamonu delilerini Görebilseydiniz çok severdiniz Hallerine bakıp şaşırırdınız Ve, bunlar ne güzel deli derdiniz Deli Satiye’yi tanısaydınız Anlardınız nedir esmer güzeli Sırım gibi , boylu-boslu, gamzeli Gönlünüzü usulca önüne sererdiniz Oynardınız bilirim deli ziya geçince Mini gıdısı kadına ısınırdınız zamanla Mohmoh Hüseyin’le, Mohmoh Hasan’la Oturup yemek yerdiniz Nasrullah’ta bulurdunuz Deli Ahmet’i […]