DELİLİĞİN İMALÂTI-ENGİZİSYON VE AKIL SAĞLIĞI HAREKETİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

(Acı ama gerçek yazılarından) Thomas S. Szasz ÖNSÖZ “Yazarlık çetin bir iştir. Yazarın kaçınılmaz görevi tarihi yapanlara değil, tarihin kurbanlarına hizmet etmektir.” Albert Camus Günümüzde bazı insanların karaciğer ya da böbrek hastası, bazılarının da akıl hastası olduğuna inanılıyor. Bu kabule göre söz konusu akıl hastalıklarına ya da kişilik bozukluklarına sahip kişiler, akıl sağlığı yerinde olanların […]

(1878- 1985 Yıllarında) BULGARİSTAN TÜRKLERİ

Hzl. Bilâl N. ŞİMŞİR Bulgaristan Türklerinin hikâyesi uzun ve hazindir. Yüzyıl kadar önce bu insanlar, tıpkı Anadolu insanı gibi, Osmanlı vatandaşıydılar. Osmanlı devletinin Tuna ve Edirne vilayetleri nüfusuna kayıtlıydılar. Osmanlı ülkesi, yamalı bir bohça gibi, çok milletliydi. Tuna ve Edime vilayetlerinde de Türk, Bulgar, Rus, Romen vb. yanyana yaşıyordu, çokçası da Türk ve Bulgar vardı. […]

İNGİLİZ BELGELERİNDE ATATÜRK(1919-1938)

CİLT V Ekim 1922 Aralık 1925 Hazırlayan: BİLÂL N. ŞİMŞİR 1919-1938 yıllarını kapsayacak biçimde tasarlanmış olan İngiliz Belgelerinde Atatürk dizisinin ilk dört cildi, Türk Tarih Kurumu tarafından 1973-1984 yılları arasında yayımlanmış ve daha sonra bunların ikinci baskıları da yapılmış idi. Uzun yıllardan sonra şimdi kitabın bu beşinci cildini de okuyuculara ve araştırıcılara sunuyoruz. Dizinin tamamı […]

MALTA SÜRGÜNLERİ-BİLÂL N. ŞİMŞİR

On dokuzuncu yüzyıl, «Büyük Victoria’nın küçük savaşları» ile doludur. Kendi çocuklarını kolay kolay kırdırmazdı İngilizler. Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarında da yine öncelikle sömürge askerlerini ateşe sürmüşlerdi. Ama bu savaş çok uzamış, sömürge askerleri azalmıştı. Savaşın son yıllarında İngilizler kendi çocuklarını cepheye sürmek zorunda kalmışlardı. Bundan, Türkleri sorumlu tutuyorlardı. Türkler yüzünden bu savaşın iki yıl […]

İngiliz Belgelerinde OSMANLI ERMENİLERİ (1856 —1880)

(Bu yazıdan birileri kendilerine ders çıkarmalıdır.) Hzl: Bilâl N. ŞİMŞİR Türkçesi : Şinasi Orel ÖNSÖZ Osmanlı Ermenileri üzerine yurt dışında çok yayın yapılmıştır. Bugün de yapılıyor. Dünya kitaplıklarını dolduran bu yayınlar, çoğunlukla tek yanlıdır. Bilimsellikten uzaktır; tarihsel gerçekleri çarpıtmaktadır. Bu bakımdan Osmanlı yönetimi altında Ermeni azınlığı tarihini belgesel ve objektif olarak ele alma gereği duyuldu. […]

Fransız Belgelerine Göre MİDHAT PAŞA’nın SONU-(1878-1884)

LES DERNIÉRES ANNÉES DE MİDHAT PACHA  (d’aprés les documents français) Hzl: Bilal N. ŞİMŞİR ÖNSÖZ Üç yıl kadar Fransa Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde araştırmalar yaptım; yakın tarihimizle ilgili belgeler topladım. Bu araştırmalarım sırasında Midhat Paşa’nın son yılları ile ilgili çeşitli Fransız belgeleri buldum. Bunlar bana, ilgi çekici, bazı noktalara ışık tutucu ve yayınlanmağa değer göründü. Belgeleri […]

AKIL CUMHURİYETİ İSRAİL-Bediî FAİK

“Sen skolastik Doğu kafası!… Vur fakat dinle!…” Bediî FAİK   EFSANEDEN GERÇEĞE.. «Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur.   VİCTOR HUGO.» Kudüs’te, Ömer Camii’nin taş döşeli avlusundan Zeytindağı’na bakıyorum. Bu, İslâm Peygamberinin Mirac’a yükseldiği kayadan, Hristiyan Peygamberinin göğe uçtuğu tepeye bakmak demektir. Az önce, «Ağlama Duvarı »m […]