KÖLE AYAKLANMALARI


Roma işgücü sıkıntısı çekiyordu ve bunun doğal sonucu olarak da bir faal köle piyasası işliyordu. Bu kölelerin kaynağı başlıca savaş esirleriyle köle tacirlerinin geliştirdikleri veya Roma ile barış halindeki bölgelerden cebren kaçırdıkları insanlardı. Bu sonuncular arasında büyük çoğunluk Mısırlı ve Suriyelilerden oluşuyordu. O kadar Titus Livius (en önemli üç tarihçiden biri, M.Ö. 59/64-M.S. 17) M.Ö. […]

Yahudi SORUNU- “Yahudi DÜŞMANI”- “Antisemitin PORTRESİ” -JEAN PAUL SARTRE


 Çeviren : Emin Türk ELİÇİN YAHUDİ SORUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER “Yahudiler bütün çağdaş uluslarca özümlenmeye hazır ve elverişli iken salt istenmemeleri yüzünden Yahudi kalmış bir halk olarak tanımlanabilir. İsa Peygamberin öldürülmüş olmasının günahı ta baştan beri Yahudi’nin omzuna yüklenmiş ağır bir yüktür. Kilise Ortaçağ’da Yahudileri zorla özümlemeye çalışacak, ya da yok edecek yerde onlara göz yummuş […]

31 MART’TA YABANCI PARMAĞI


ABDÜLHAMİD’İN PARMAĞI VAR MI? 31 MART’TA PRENS SABAHATTİN Fikir adamı ve darbeci olarak her şeyi ile İngilizlere bağlı bulunan Prens Sabahattin, bütün mondenliği içinde 31 Mart irtica olayının ön plandaki aktörlerinden biridir. Rauf Orbay, Prens’i, 31 Mart’ta Fitz Maurice’in alet olarak kullandığını yazmaktadır. 31 Mart’ın bastırılmasından sonra tutuklanan Prens’i kurtardığını ileri süren Cemal Paşa, Mahmut […]

HALK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE


KIRK SEKİZ SAAT BEKLETİLEN GEMİ AZİZ NESİN Dünya tarihinin en alçakça yargılanmalarından biri belki de başlıcası Mithat Paşa davasıdır. Bu davanın acı sonu ve o korkunç siyasi cinayet satılmışlarını bu siyasi davada oynadıkları alçakça rol bir yana, bu eski olayda beni en çok üzen, Ahmet Mithat Efendi gibi büyük bir yazarın, yazılarıyla Abdülhamit’i desteklemiş, bir […]

TEKRAR İZLENİLMESİ GEREKEN FİLİMLERDEN


Akbabanın Üç Günü (1975) Three Days of the Condor Dinle! CIA için çalışıyorum. Ajan değilim. Kitap okurum, sadece. Dünyada yayımlanan her şeyi okuruz ve komplolar, kirli tuzaklar kodlar gireriz bilgisayara ve bilgisayar bunlarla CIA’in gerçek plan ve operasyonlarını karşılaştırır. Yeni fikirleri, zayıf noktaları araştırırım. Macera kitapları, romanlar gazeteler okuruz. Kim böyle bir işi icat eder […]

UNUTULMUŞ BİR CEMAAT-MANİSA YAHUDİLERİ


Hzl:  Feridun Mustafa Emecen, ÖNSÖZ “Bir gün bir yeniçeri yolda rastladığı bir Yahudi’yi çevirip ona; Siz İsa peygamberi çarmıha germişsiniz öyle mi ? diye sorarak kılıcını çeker; biçare Yahudi korku içerisinde, Aman ağam bu bin beş yüz yıl önceydi, benim ne suçum var, Bunun üzerine yeniçeri, Olsun ben yeni öğrendim ” der. Sonunda Yahudi canını […]

GEÇMİŞ ZAMANA DAİR -Şeytanla Konuşmalar- Hilmi Ziya ÜLKEN


(6. BÖLÜM) Şeytan, beni memnun etmek için bu sefer elinde bir tomarla gülerek geldi: —         Taze havadisten bıktınız. Size mahzeni evrakta bulduğum vesikaları getirdim. Biraz da müverrihin gözlüğile dünyaya bakın. —         Hangi müverrihin? Bir işaretle Habili Kabil yapanın gözlüğile mi? Çölde mamureler icad eden ve gün görmemiş yer den kavimler çıkaranlarla mı? Yoksa kendini âleme […]