BİR SÖZCÜĞÜN ÖYKÜSÜ


Suat AYDAR Bundan 533 yıl önce Türk diline yerleşmiş sevimli, munis bir sözcükten ve bu sözcüğün etimolojisinden söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz, etimoloji bir dili oluşturan sözcüklerin kökenini, nereden geldiklerini araştıran bir bilim dalıdır. Nedir bu sevimli, bu munis sözcük? Zihinlerde daha belirgin bir iz bırakması için, bu sözcüğün ne olduğunu biraz ertelemek, önce dilimize nasıl […]

KADINA AİT SIRLARDAN


Tanrı, kadını yaratmak istedi. Mayasına; yaprağın hafifliğini, ceylanın bakışını, güneş ışığının kıvancını, sisin gözyaşını aldı; rüzgârın kararsızlığını, tavşanın ürkekliği ekledi. Onların üzerine kıymetli taşların sertliğini, balın tadını, kaplanın yırtıcılığını, ateşin yakıcılığını, kışın soğuğunu, saksağanın gevezeliğini, kumrunun sevgisini kattı. Bütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptı. Yarattığı kadını, erkeğe armağan etti. Tanrı, yarattığı erkeği de ıslah […]

VOLTAIRE


Emin DOĞAN “Söylediğiniz hiçbir söze katılmıyorum, fakat bu sözlerinizi söyleme hakkınızı sonuna kadar savunabilirim…” Tarihe geçmiş bu meşhur cümleyi, Fransa’nın yetiştirdiği en bilgili en zeki filozoflarından biri olduğu kadar, yarattığı eserlerle de en büyük edebiyatçıların arasında sayılan Voltaire söylemişti. Serbest düşünüşü ve alaycı zekasıyla dikkati çeken, Büyük Fransa ihtilalini hazırlayan hür düşüncelerin esaslarını ortaya koyan, […]

DERS VEREN METİNLER


Yüz kitap da olsa hepsi bir bap’tan ibaret Yüz tarafta da tek mihraba dönülür Binlerce başak tek bir tohumdan ürer Hintli, Kıpçak, Rum, Habeş hepsi de mezarlarında aynı renkte Bütün bu keyfiyetler denizin üstünde oynar durur. Hz. Mevlâna kaddesallâhu sırrahülazîz “Çalab’ım bir şâr yaratmış iki cihan aresinde, Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde Nağihan ol […]

YOLUNU YOLDAN BULANLAR


Türkiye Cumhuriyeti’nin 46. hükümeti, Turgut Özal tarafından 13.12.1983′te kuruldu. Bu tarihten sonra da ülkede Özal’ın ve partisinin çok sevdiği deyimle, “mega projeler” dönemi başladı. Turgut Özal, “mega projeler” konusunda iktidara gerçekten hazırlıklı gelmişti. Çünkü bunlar, birbiri ardınca gerçekleştirilmeye başlandı. Daha doğrusu birbiri ardınca ihaleleri yapıldı. Turgut Özal, iktidara hazırlıklı gelmişti gelmesine, ne var ki bu […]

TÜRKÇENİN ZAAFLARI, İNGİLİZCENİN GÜCÜ!


Bugün “dünya dili” denildiğinde ilk önce “İngilizce” akla gelmektedir, şu sıralar ne Almanca ve ne de Fransızca onunla rekabet edebilmektedir. Elbette bu dillerle birlikte İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça yeryüzünde belirli bir güce sahiptir. Fakat bu güçlü dillerin dünya dili olmak bakımından söz sahibi oldukları anlamına gelmez. Elbette, bunda İngilterenin bir-bir buçuk asırlık dünya hâkimiyetinden […]

GÖLGEYE ÖVGÜ-”JORGE LUIS BORGES”


Yalnız körlerin gördüğü karanlıklara bakmak W. Shakespeare ANKA MEZHEBİ ANKA mezhebinin kökeninin Heliopolis olduğunu ve reformcu Amenophis IV*ün ölümünü izleyen dinsel canlandırmadan türediğini yazanlar, Herodotos’un Tacitus’un metinlerini ve Mısır anıtlarını dayanak olarak gösteriyorlar, ama Anka adının Hrabanus Maurus’dan önce gelmediğini ve en eski kaynakların (örneğin Flavius Josephus’un Saturnales’i) yalnızca Adet Mensupları ya da Sır Mensupları’ndan […]