KALB HUZURU (PEACE OF MIND) – SOFİ HURİ- 2.Bölüm


Yazan : Dr. JOSHUA LOTH LIEBMAN Çeviren : SOFİ HURİ KALB HUZURU (PEACE OF MIND) – 1.Bölüm HAKİKİ VE MECAZİ EKONOMİK KORKULAR Ekonomik ve sosyal istikballe alâkadar dış dünyasında korku tabiîdir. Bunlar halı altında saklanmış yılanlar değil, çok hakikî yılanlardır. Bir çok kimseler, işleri kötü gidiyor veya kötü gidecek diye, yahut da bu yeni istikrar […]

KALB HUZURU (PEACE OF MIND) – SOFİ HURİ- 1.Bölüm


  Yazan : Dr. JOSHUA LOTH LIEBMAN Çeviren : SOFİ HURİ ESERİN MUHARRİRİ OKUYUCULARA BİRKAÇ SÖZ Şu şiddet, dağdağa ve kavga devrinde, gönül üzüntüleri ve yürek kanatıcı şüphelerle dolu olan bu devirde, kalb huzuru hakkında kitap yazmağa kalkışmak belki garip görünür. Hele böyle bir teşebbüse el atan kimse, sükûn ve huzurdan çok az nasibi olmuş […]

AŞK PEYGAMBERİ- Semiha Cemal 2.Bölüm


(Milli Roman) AŞK PEYGAMBERİ- Semiha Cemal 1.Bölüm 3 Şarkta sıcak bir temmuz gecesiydi. aydınlık geniş semânın altında, büyük havuzun başında, dört beş kişilik bir meclisi toplanmıştı. “Aşk Peygamberi”, yanında yeşil gözlü, küçük ve güzel bir kızla aynı koltukta oturuyordu.  Elindeki müzehhep yeşil kâseden ara sıra, bir yudum melisa şerbeti içiyor, bazen onu ağır ağır sarı […]

AŞK PEYGAMBERİ- Semiha Cemal 1.Bölüm


(Milli Roman)  Kitabhane-i Sudî [İkdam Matbaası], 1927 İstanbul 07.01.2015 Osmanlıcadan Latinize eden: İhramcızâde İsmail Hakkı SEMİHA CEMAL Kardeşim Semiha Cemal’i tanıyanların hemen hepsi benden tercüme-i hâlini (biyografi) istiyorlar. Onun beşeriyetin verâsında geçen temiz ve şerefli hayatının tarihçesi, harflerin ve kelimelerin zarfına sığmaz ki… o kadar ulvî, o kadar büyüktür. Nasılsa tecessüd etmiş (vücut giymiş) bir […]

KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR) (ö. 1723)


Boğdan voyvodası, mûsikişinas ve Osmanlı tarihçisi. Son araştırmalara göre 26 Ekim 1673 tarihinde Vaslui ilinin şimdi kendi adıyla anılan Silişteni köyünde doğdu (Gorovei, s. 489 vd.). Boğdan Voyvodası Constantin Kantemir’in oğludur. Buradaki köylüler arasında çok rastlanan Timircan (Timirkan) adı zamanla Cantemir’e (Kantemir) dönüşmüştür. Bu lakabın atalarından birine Tatarlar tarafından verildiği rivayet edilir. Mütevazi bir köylü […]

KENDİME- MARCUS AURELIUS ANTONIUS’ÜN DÜŞÜNCELERİ- [2. Bölüm] – Semiha Cemal


  HAYATIN KEMÂL VE SELÂMETİNİN TEMİNİ ONUNCU KİTAP FELSEFE PRENSİPLERİNE VE AKLA MÜTAVAATA RÜCU I intihap ettiğin mütevazı san’atı sev ve ona bağlan, hayatının bakiyesini, mukadderaanı bütün ruhile ilâhlara tevdi etmiş ve kimsenin ne efendisi, ne kölesi olmamış bir adam gibi geçir. (IV — 31)  Haricî şeylerin takibi seni teşevvüş ve heyecana duçar edecek dereceyi […]

KENDİME- MARCUS AURELIUS ANTONIUS’ÜN DÜŞÜNCELERİ- [1. Bölüm] – Semiha Cemal


Gustav Loisel’den tercüme olunmuştur. Mütercim: Semiha Cemal İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1932   M. Orel-Kendime Stoisien hayatına dair İmparator Filozof M. Orel Antonin’in kendi için yazdığı eser. ÖNSÖZ Büyük müverrih feylesof Taine, Mark Orel’in yaşamış en asil bir ruh olduğunu ilân etmişti. Bunun doğru olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Mark Orel, servet, kudret ve […]