DERGÂHLAR VE MASON LOCALARI- Sâmiha AYVERDİ


1925 senesine kadar yalnız İstanbul’da 365 dergâh vardı. Bunların mensupları, en az ellişer kişi olsa, 18.250 ederdi. Bu insanların da gene en az, ailelerinden, akraba ve çevrelerinden beşer sempatizanı bulunmuş olsa, 91.250 adet olurdu. Bundan yâni 1982 den yarım asır evvel, İstanbul’un nüfûsu sekiz yüz bin civarında olduğuna göre, demek ki şehrin sekizde biri mânevi […]

MÜLÂKATLAR- Sâmiha AYVERDİ


Mehmed Abdülkâdir Diyamandi[1] Rüştü Bey[2] Fahri Cantürk[3] 9 Nisan 1947 Yaman Dede— Efendim size hem teşekkür, hem de tebrik etmek isterim. Elinizde tuttuğunuz meş’ale bütün cihâna nûr saçıyor. S. Ayverdi— Allah kimin eline ne vermişse ancak tuttuğu odur. Kimsenin elinde birşey yoktur ve olmadığını bilmesi lâzımdır. Yaman Dede— Âmennâ!… Hiçlik gibi güzel nasip ne vardır? […]

“DOST ” -Samiha AYVERDİ


KİTAPTAN EVVEL Her devirde ve asırda, Ebû Bekir ve Ebû Cehil yaradılışlı kimseler olduğunu bilince, gerçeklerin beyânında niçin söz söyler, neden kalem oynatırız diye düşünmemek elde değil. Zîra hakikatler, ancak o hakikatle soydaş olan gerçek kimselere yüz gösterir, gafil inkârcılara değil… Anlamak ve inanmak, dünyâda kazanılan bir imtiyaz olmaktan ziyâde, bir ezelî nasip işidir. Şu […]

NİYÂZÎ-İ MISRÎ


ÖNSÖZ NİYÂZÎ-İ MISRÎ YAŞADIĞI ASRA GENEL BAKIŞ    NİYÂZÎ-İ MISRÎ kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin HAYATI   MECMUA-İ KELİMÂT-I KUDSİYYE-İ HAZRET-İ MISRÎ   NİYÂZÎ-İ MISRÎ KUDDİSE SIRRUHU’L-AZİZİN HAYAT KRONOLOJİSİ     TÜRKÇE İLÂHİLERİ VE AÇIKLAMASI   ***İlâhilerin üzerine tıklayarak tümünü görebilirsiniz.*** Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktida, Zümre-i ehl-i hakîkat anı kılmış mukteda. Zihi kenz-i hafî […]

İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK EFENDİNİN SOHBETİ


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM —Gardaşlarım! —Birbirinizde mahvolun. Yok olun. Yok olan var olur. —Lailahe illallah. —Nihayet, Lamevcude illallâh —Hiçbir mevcud yok, Allah var —Yok olunca, Allah var olur. *** Bende sanırdım ayrıyem dost gayrıdır ben gayriyem Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. —Ben yoğmuşum o varmış. —Ben yoğmuşum. Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Burhan […]

BEN İDEALİ “İDEAL HASTALIĞI” ÜZERİNE BİR PSİKANALİZ DENEMESİ L’ldeal du Moi, Essai psychanalytique sur la “maladie d’idealite”


Janine Chasseguet-Smirgel Fransızcadan Çeviren: Nesrin Tura BEN İDEALİ VE SAPKINLIK “Onu yatak odasına götürdü ve şöyle dedi: ‘Bahçeye git ve bana bir kabak getir.’ Külkedisi hemen çıktı, bulabildiği en güzel kabağı kopardı ve bu kabağın nasıl olup da onu baloya götürebileceğine akıl sır erdiremez bir halde, onu vaftiz annesine götürdü. Vaftiz annesi kabağın içini yalnızca […]

“OĞUL! BİZİ DE YAZSANA” Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi


Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi, hayatımızın bir kısmında bizi çok etkilemiş ve yön vermiş bir şahsiyettir. Biz O’nu tanıdıktan sonra, Hakk’a yürüyene kadar bir kölenin efendisine itaat ettiği gibi itibarımız da olmuştur. Şahsi internet sitemiz içerisinde her alanda birçok kişiden bahseden biri olarak Hulûsi Efendiden bahsetmeyişimizin hususi bir nedeni yoktur. “Biz O’nu severiz, O’da bizi […]