GAVS’ÜL-ÂZAM İHRAMCIZÂDE HACI İSMAİL HAKKI TOPRAK SİVASΠSÖZLERİNDEN

 ihramcizade

* “Akıl nefsin yuları, başına takılırsa her türlü fenalıktan emin olur.”

* “Allah Teâlâ’ya kul olmak zor,  tarikât-ı âliye içinde insan olmak da ne zor.  Gardaşları içinde, dışı insan içi hayvan olmak da ne zor.”

* “Allah Teâlâ, isteyene her şeyi verir. Allah Teâlâ’dan kendini de isteyin. Gardaşlarım!  Allah Teâlâ, kendini de verir.”

* “Alamayacağın yere borç para vermek, günahtır.”

* “Arif-i billâhlar, dünyada hiç gam çekmezler.”

* “Aslanın dişisine de aslan derler. Bizim öyle kadın ihvanlarımız vardır.”

* “Ben vaiz olsam, dinleyenlere göre hitap ederim, İmam olsam, cemaate göre namaz kıldırırım.”

* “Beşerdir hata işler,  üçer beşer.”

*       “Birbirinizde mahvolun”  “Yok olun, yok olursanız,  Allah Teâlâ var olur.”

* “Bir gönlüm var, onu dostuma verdim.”

* “Biz, Allah Teâlâ’ya sarılmışız ki, bize sarılıyorsunuz”

* “Benim ihvanım, abdestsiz ve gafletle yemek hazırlamaz.”

* “Bizi sevenler, Yemen’de de olsa dizimizin dibindedir. Sevmeyen ise, dizimizin dibinde de olsa Yemen’dedir.”

*   Bize sordular. “Cünüp iken yemek yenir mi? Bizde demişiz ki, “Gardaşlarım!  Benim ihvanım, abdestsiz yemek yemez.”

* “Bizim yolumuza atan bizdendir. Attıran bizden değildir.”

* “Bizim ihvanımızın uzaklığı yakınlığı yoktur, her an onlarla beraberiz.”

* “Biz şaraptan dönme sirkeyiz.”

* “Bizim bir gözümüz daha vardır, onu da Cenâb-ı Hakk nasip etmiş.”

* “Biz gidenlerle gider, gelenlerle geliriz.”

* “Biz, dünya ve ahirette maddi ve manevi işlerinizde beraberiz, biriz.”

* “Biz, değil ihvanımıza, ihvanımızın kapısındaki kedisine, köpeğine de sahip çıkarız.”

* “Biz, ihvanın ismini geç öğrenir,  geç unuturuz.”

* “Biz, Mekke ile Medine’yi burası yaptık.”

* “Biz, dört mezhep üzerine hükmediyoruz.”

* “Biz, hüsn-ü zanna memuruz.”

* “Biz, halimizi şikâyet edemeyiz,  ama hikâyet edelim.”

* “Biz, her gün bal yiyoruz. İstiyoruz ki, siz de bundan nasiplenin. Bize yirmi senedir balı öğrettiler. Şimdi onu tadıyoruz.”

* “Bizim sulbümüzden gelen değil, bizim yolumuzdan giden evladımızdır.”

* “Bizim ihvanımız, devlet malı gibi değerlidir. Her yerde tanınır.”

* “Biz iyi ki, hoca olmamışız. İmam varsa müezzin olun, müezzin de varsa cemaat olun; hiçbiri yok, cemaat varsa kaçmayın. “

* “Bu âlem âdemden doğar. Âdem olmasa cihan olmaz. Eğer bu âlem
olmasa, bu âleme âdem olarak gelemez. Ancak bu âleme gelen,  küfrü ile gelir.”

* “Bu âlemde bedenimizle bir olan ruhumuz, nefes adedimiz tükendiğinde bedenimizden ayrılacak ve berzâhta dirileceğimiz güne kadar bekleriz.”

*

Bu vücudum mülkü elden çıkmadan

Çarh-ı devran bu binayı yıkmadan

Suretle mana bir arada iken

İki âlemde fırsat elde iken

Gel Hubb-u dünyayı gönlünden gider

Alasın can âleminden bir haber.”

* “Bundan önceki iptila geçtiydi,  bu da geçer diye sabrediniz.”

* “Bütün dünya bizi tanıdı da Sivas tanımadı.”

* “Cahilin şekerli helvasını yeme, kâmilin zehrini iç, zararı olmaz.”

*

“Cümle âlem zat imiş

Deryayı hikmet imiş

Hak ile vuslat imiş

Allah Teâlâ’dan gayri yok imiş”

Gardaşlarım! Bunu altın harfler ile yazmak lazım.”

* “Ders çekmeyen, dert çeker.”

* “Deveciye komşu olan,  kapısını büyük yaptırır.”

* “Dünya malına tenezzül etmedim.  Tenezzül etse idik, halimiz ni­ce olurdu.”

* “Dünya’da Türkiye, Türkiye’de Sivas’ın kıymetini bilin.”

* “Eden eyleyen Allah,  vela havle velâ kuvvete illa billâh.”

* “Eğri ayağa eğri ayakkabı yaparlar”

* “Ehl’u-llahın nazar ve himmeti dağlan taşları eritir ve ihya eder.”

* “Ehl’u-llah incinmezler. Fakat Allah Teâlâ razı olmaz.”

* “El kârda, gönül yarda olmalıdır.”

* “En faziletli ilim, ilm-i hal; en faziletli amel huzuru hâl’dir.”

* “Erken yatmak ve erken kalkmak dünya ve ahiret için faydalıdır.*”

* “Ervah-ı ezelde ruhlar beraber olmuşlar, onun için burada beraberiz. Her evliya, veli ve rasülün bir tur yeri vardır.”

* “Erzincan depreminden sonra gelen ihvanlara, “Gardaşlarım siz hatim okumuyor mu­sunuz”

* “Gardaşım bize şeyh diyorlar. Biz şeyh değiliz. Fakat körde değiliz.”

* “Gardaşlarım! Babam anam şeyh değillerdi. Fakat ezel vergisi Hakk ve halk sevgisi bize şeyh dedirdi.”

* “Gardaşlarım! Kimsenin kusurunu aramayın ve görmeyin, gördüğünüz za­manda üzerini örtüp geçin”

* “Gardaşlarım! Gayride görülen hatadan kişi mahşerde mahcup olur. Gayrinin hatası dağ kadar, kendi hatan mercimek tanesi kadar olsa, gözünüzün bebeğine kendi hatanızı tutun, gayrinin hatasını görmeyin.”

* “Gardaşlarım! Bizim tarîkatımız sohbet tarîkatıdır. Sohbetten âri olmayın, sohbetlerinizde konuşacak bir şey bulamazsanız, bizim gıybetimizi yapın.”

* “Gar­daşlarım! Biz, bize teslim olan ihvanı, Allah Teâlâ’ya teslim ederiz. Kıyamet günüde ondan teslim alacağız.”

* “Gardaşlarım! Uzak yollardan geliyorsunuz. Veremezsek bize yazık, alamazsanız size yazık.”

* “Gardaşım! Tarîkatın en ince yolundasınız. Daimî abdestli olmak, dersinize ve namazınıza devam etmek ve bizi de unutmamak şarttır.”

* “Gardaşım! Atanın şöhreti evladın alnında yazılı billurdur, evlat siler parlatır. Evlat ata ile övünemez. Ata evlat ile öğünür. Göçmüşün duası da bedduası da diriden çok geçer.”

* “Gardaşlarım!  Biz, şeyhimiz adımı­zı bilse yeter derdik.”

* “Gardaşlarım bu âlem hayaldir.  Bu fotoğraf da, hayalin hayali.”

*“Gardaşlarım! Gayını Kaf yaptık (Garibullah’ı Karibullah yaptık).”

* “Gardaşlarım! Ben aşk acısını çok iyi bilirim” “İstedim vermediler. Kız kederinden verem olup Hakk’a yürüdü” “Ben aşk acısını çok iyi bilirim”

* “Gardaşlarım! Yeni ders alanların tırnağı olabilsek.”

* “Gardaşlarım! İçinde olduğumuz durumu sultanlar bilseydi, o hali elde etmek için muhakkak bize kılıçlarıyla savaş açarlardı.”

* “Gardaşım! Duymak var, işitmek var.”

* “Gökten düşenin parçası bulunur, gönülden düşenin parçası bulunmaz.”

* “Gönlünüze sahip çıkın.”

* “Hacca giden ve yeni tarîkata intisap edenlerin geçmiş günahları af olunur. Ancak ondan sonraki günahları iki kat yazılır.”

* “Hacılar, hocalar tekin tekin (kolay kolay) teslim olmazlar, teslim olunca da bırakmazlar.”

* “Hatm-i Hâce’ye altı saatlik yerde dahi olsa gidiniz.”

* “Her canlı ölür. Bir Allah Teâlâ ve muhabbet bâkî kalır.”

* “Herkes Allah Teâlâ’dan korkar, biz nefsimizden korkarız.”

* “Her isteğimiz yerine geliyor, onun için Allah Teâlâ’dan bir şey istemeye hicap ediyoruz.”

* “Hatim’de ve sohbette dünya ve ahiret işlerinizi de, Cenâb-ı Hakk halleder.”

* “Her sohbette bir vuslat vardır, vuslatsız sohbet olmaz. Sohbetlerinizde edep ve muhabbetinize sahip olun”

“Hakkın kullarını bazı kul eyler,

Anı kul eylemez yine ol eyler.”

* “Her işte beraberlikten Allah razı olur ve yardım eder.”

* “Her şeyin cilası ve gıdası vardır. Kalbin ki, ise, zikirdir. Bunun kıymeti ise, sonra anlaşılır.”

* “Her yerde aradığın sende, sende sendesin.”

* “Himmetin bir zamanı vardır.”

* “Hizmeti minnet bil, minneti hizmet bilme.”

* “İdare ilmini öğrenin, insan kızınca şeytanın malı olur.”

* “İdare,   Müdara,   Dubara”

* “İhvan kocadıkça koç olur. Avam ise, kocadıkça hiç olur.”

* “İşte her ne varsa O,  bu kadar.”

* “İlmin başı sabırdır.  Sabrın başı yokluktur.  Yok olana taş değmez.”

* “İhvanlık bir dağı delmek kadar zor,  bir sigara kâğıdını iğne ile delmek kadar kolaydır.”

* “İhvan, bizsiz olmaz, biz de ihvansız.”

* “İhvanımız bizi sevdiği kadar beraber oluruz.”

* “İlmin başı sabırdır. Nefis güzel süslenmiş kadına bezer. Fakat huyu kötü ve aldatıcıdır.”

*       “İnsanların kelamı, Hakk’ın kalemidir.”

* “İnsan ne ararsa zannında bulur.”

* “İnsan kendisini müdafaa etmelidir.”

* “İnsan ruhundan ve kalbinden bir an gafil olmamalıdır.”

* “Kapımızdan gidiyorsunuz, ama defter silinmiyorsunuz.”

*  Kendisine başkasını şikâyete geleni, “Gardaşım! O zat Allah Teâlâ’nın kulluğundan da mı çıktı?” diye cevap verirdi.

* “Kendini bilmek, kendine gelmek, kendini bulmak, kendine ermek, nerden gelip gittiğini anlamaktır”

* “Keramet, insanı yoldan geri koyar.”

* “Kitap yazmadık, ama yazdırıyoruz.”

* “Gardaşım! Sen kitap ol.”

* “Kıyamet muhakkak gelicidir. Mahşerde mahcup olacak her şeyden sakınmayı maneviyatta ve vefâda da sevmeyi sevilmeyi burada mizân etmelidir.”

* “Kıymetli ömrü, kıymetsiz işlerde sarf etmek doğru mu? Nevm-i gaflet, nevm-i mevtanın daha fevkindedir. (Gafilin uykusu ölünün uykusundan üstündür. Zamanı değerlendirin demektir.)

* “La İlâhe İlla’llâh, nihayet ‘La mevcude İlla’llâh’. Allah Teâlâ’dan başka yok.”

* “Maaşınızın üçte ikisinin gideceğini bilseniz dahi, iyi su için.”

* “Mâdemki âdem,  her biri bir âlem.”

* “Muhabbeti olan hata görmez, görse de göz yumar.”

* “Muhabbet gözüyle bakan, noksan görmez.”

* “Mürşid-i Hakîki, Allah Teâlâ’dır.”

* “Namazın kazası olur, sohbetin kazası olmaz.”

* “Nerede hatim okunuyor, nerede zikir varsa oturun. Biz dört koldan oradayız.”

* “Neyi seversen, onunla kalırsın,  ne ile meşgul isen, O’sun.”

* “Nefsimiz düşmanımız, ruhumuz dostumuz­dur ki, asla bizden ayrılmaz. Ölüm ahir olmayınca.”

* “Ne yaparsak şeyhimizin eli ile yaparız.”

* “Gardaşım! Allah Teâlâ’nın rızasını al gönlünü yap,  işini O’na gördür.”

* “Okçular cirit oynarken; “Ha gayret ay aşmadan, bir ok daha atalım” derler. “Biz bekâ âleminin yolcusuyuz.  Güneş aşıyor, bizi bir daha bulup ta noksanlarınızı ikmal eyleyemezsiniz.”

* “Öl söz verme, eğer söz verdin ise, o sözden dönme.”

* “Ölümü, kabri, kalkışı, mahşeri tefekkür edin. Tefekkürü dünya sevgisine kalkan yapın. Dünya zülden ibaret. Ahiret ise, ebediyettir.”

* “Ömrümüz memuriyette geçti, nafilelerimizi bile terk etmedik.”

* “Gardaşım! Haline kanaat et,  bir yere dükkân aç,  pazar pazar dolaşma”

* “Pirimizin elinden bir bardak çay içtik, biz ondan alacağımızı aldık. Almasını bilen, vermesini de bilir.”

* “Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem, kabrini ziyaret edenleri görür. Her insan ziyaretçisini görür. İdâre ışığı gibi, lüks ışığı gibi. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem ise, güneş gibi görür.”

* “Saat-ı vahidedir ömr-i cihan,

Saati taata sarf eyle hemân”

* “Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme gelen vahiyler kendinden kendine geliyordu.”

* “Sema aysız, ihvan semaversiz olmaz.”

* “Sen seni sevdiğinle bil, O seninledir.”

* “Siz birbirinizi Allah için severseniz, Gayret’ullah zuhur eder, Allah Teâlâ’da sizleri sever.”

* “Siz bizi sevemezsiniz. Biz sizi seviyoruz ki, bizi seviyorsunuz.”

* “Siyaseti olmayan bir cemiyet, çökmeye mahkûmdur. Herkesin bir siyaseti vardır. Bizim siyasetimiz, siyasete karışmamaktır Bu da ayrı bir siyasettir”

* “Sükûtumuzu anla­mayan, sohbetimizi hiç anlayamaz. Söz ile olsaydı, bu işi herkese söylerdik.”

* “Söz bilmiyorsanız, büyüklerin dedikodusunu yapın.”

* “Sol el ile aş yemek mekruhtur.  Onu da görmek haram­dır.”

* “Şeriat bir dervişin başında tacı, sırtında abası ve elinde asası gibidir.”

* “Şeriatı gözetin. Şeriatı gözetmeyenin tarîkatı olmaz.”

* “Şeriatta kıl kadar noksanı olanın, havada uçtuğunu görürseniz, vurup kanadını kırın. İstidraçtan başka bir şey değildir.”

* “Tasavvuf, yok olup, sonra var olmaktır.”

* “Tarîkat,  libas gibi olmalıdır.”

* “Tarikâtin edebi ikidir. Olduğun gibi görünmek, göründüğün gibi olmak.”

* “Taş atan bizden, taş attıran bizden değildir.”

* “Ustanın elinde keser olmazsa yiğidim, yerinde yeller eser.”

* “Ya bizi terk eder, ya da sigarayı”

* “Ya Rabbi!  Bu kadar nebinin evliyanın yüzü suyu hürmetine imanımız sana emanettir.  Pirim bu emaneti alır, Allah Teâlâ’ya havale eder.”

* “Yemek içmek için, çok emek sarf oluyor. Ahiret için lakayt olunuyor.”

* “Yeter ki, bu âlemden bu âdem ayrılmasın, dünyaya dalıp ta ahireti unutmasın.

* “Yok olunur, var olunur.”

* “Yok olmayan var olmaz.  Taş atsan, vursan, bana değmez.”

* “Yok olun. Yok olursanız Allah Teâlâ var olur.”

* “Vakitler nakitleri satın alır,  nakitler nakitleri satın alamaz.”

* “Vakitle yakut kazanılır. Yakutla vakit kazanılmaz.”

* “Vakit nakittir mâna dakiktir. Ömür kısa mügayyebattandır. Meçhul yol uzaktır. Gayret ister.”

* “Zaten ezelde tanışmamış olsa idik, burada buluşmamız mümkün olmazdı. Şeyhimin hakka yürümesinden sonra bu mukaddes vazife, bize verildi.  12 tarîkatı bize teslim ettiler.  Biz bakıyoruz.”

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s