6—Cinsellik:

Cinsellik, birliğin bedenen ve ruhen eylem haline geldiği haldir. Zahiren ve batınen vuslatın tecelli ettiği dünya nimetlerindeki manevi hazların oluşmasıdır. [İbn’ül-Arabî cinsellik ve aşk yaşantılarını değerlendirirken, özdeki sevgi yönelimi ile açıklar. O, cinselliği bir er­keğin kadına karşı sevgisini, insanın hem kendi parçası, yani özdeki bütünlüğün bir uzanımı olan insana, hem de bu özü in­sana yükleyen […]

5— Temas-İlişki

Kadın erkek ilişkilerinde birbirleri ile görüşmelerinde ki sınır nedir?. Kadın erkeğe ne kadar yakınlık göstermelidir?. Aile ve toplum içindeki durumlar incelenir ve birçok sorunun nasıl oluştuğu araştırılırken genellikle tensel ve ruhsal temasın ayrı ayrı incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. İnsanın anne karnına düşüşü, annesi ve babası ile ilk ilişkileri, daha sonra varsa kardeşleri ile olan ilişkileri […]

Örtünme

Niçin kadın korunmak isteniyor? Kadının korunmasını isteyen Allah Teâlâ dır. Ancak kadının özgürlük adına kavuşmak isteği şeylere “dönüşüm dengesi” denilen eğride çemberi helozonik [1] şekilde bir türlü kavuşamadığı ve neticede mağdur olduğu görülmektedir. Ancak erkek ile kurulan aile hayatında kadının ebedileştiği ve ebedileştirdiği görülmektedir. Çünkü aile olmak kadını koruduğu gibi hayatı boyunca kavuşacağı en güzel […]

4— İnanç farklılıkları:

Farklı dini inançlarda olan evlilikler çok az veya kısa süreli olduğu için fazla bir önem arz etmemektedir. Çünkü sosyal hayatta bu tür evliliklere baskıcı bir tutum sergilendiği için az gerçekleşmektedir. Bizim burada anlatmak istediğimiz “İnanç farklılığı” kadın ve erkek arasındaki aynı dini yaşayıştaki sınırları hedef almaktır. Yoksa ehl-i kitap ve veya mezhebi değişik biri olan […]

Gelin-Kaynana-Damat Üçgeni

Ailevi sorunların başında gelen bu durum hakkında birçok yorum yapılırken tam bir çözüm üretilememiştir. Sıkıntının psikiyatrik sebeplerin göz ardı edilmesinden kaynaklandığı düşünülmekle birlikte konuya çeşitli yönlerden yaklaşılarak huzursuzluğun çıkış noktasının tespitine çalışılmalıdır. İslâm, büyüklerin küçükleri sevmesini, küçüklerin de büyüklere saygı duymasını emreder. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem “Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” buyurmuştur. […]

GEÇİMSİZLİĞİN OLUŞTUĞU ALANLAR

1— İş ve Ekonomik Konular: Paranın nasıl kazanılacağı ve nasıl harcanacağı ile ilgili netlikler olmaması, eşlerden birinin onaylamadığı biçimde başkalarına mali destek sağlaması geçimsizlik nedenlerinden biri olabilir. Misal verecek olursak; Amerikalı antropolog Jenny B. White, 1990’larda Ümraniye’de yaptığı bir araştırmada kadınların karşılaştıkları kısıtlamalara tepkilerinin çelişkili bir şekilde bir taraftan kızgınlık, diğer taraftan ise baş eğmişlik […]

GEÇİMSİZLİKTEN KURTULUŞ TEDBİRLERİ

1—Özverili olmak Tabiatı incelediğimizde, özgecilik[1] gerçeğini görürüz. “Özgecilik”[2] kelimesi, Latince alter yani “diğeri” anlamına gelen kelimeden gelir. 19. yüzyıl Fransız filozofu Auguste Comte, özgeciliği “egoizmin zıttı” olarak tanımladı. Özgeciliğin diğer bilinen tanımları, “başkalarını sevmek”, “kendini başkalarını sevmeye adamak”, “aşırı cömertlik”, “başkalarına yardım için çalışmayı yeğlemek”, ve “başkalarıyla bencillik olmadan ilgilenmek” dir. Tıpkı egoizm gibi özgecilik […]