RASÛLÜLLAH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZE GETİRİLEN SALÂVATLA CENNETTEKİ MAKAMLAR NEDEN ARTAR?

Abdülâziz Debbağ kaddesellâhü sırrahu’l azîze sordum, dedim ki: — Efendim, neden cennetteki makamlar Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimize getirilen salâvat-ı şerife ile artar da tespih ve benzeri zikirlerle artmaz? Şu cevabı verdi: — Çünkü cennetin aslı Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin nûrundandır. Çocuk nasıl babasına içten bağlılık duyar ona müştak olursa, cennet de […]

YÂKUB-UL ÇERHÎ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîzin KUTUPLUK SIRRI

Şeyh Şerâfeddin Bingöl kaddesellâhü sırrahu’l azîz buyurdu ki; Silsile-i Meşâyih-i Nakşibendiyye’den olan Yâkub-ul Çerhî Hazretleri, bundan sekiz yüz sene kadar evvel yaşamıştır. Ailesi tartından kırk sene mütemâdiyen eziyet ve tenkitlere hedef olmuştur. Ailesi, daima, ‘papaz, kâfir adam’ diye eziyet ederdi. Mübârek zât da ona hiç mukâbelede bulunmazdı. Daimâ iyilikle mükâfâtlandırır ve bu hâl ile vakit […]

VÂRİS-İ MUHAMMEDÎ EVLİYÂ-İ KİRÂM’A MAHSUS OLAN DOKUZ KERÂMET

Şeyh Şerâfeddin Bingöl kaddese’llâhü sırrahu’l azîz buyurdu ki; BİRİNCİ KERÂMET : Cenâb-ı Hakk, kendisine müridân ve itbâını (tâbi olanları) gösterip ve Resûl-ü Ekrem Aleyhisselâm dahi kendisine icap eden vezâifini (görevlerini) gösterdiği lâhzadan itibaren, en sonundaki vazifeye kadar bütün avâlimde (dünyalarda) kendisinden ahd ve inâbe almış olan itbâların ve müridânın hakkında bir lâhza gafil olmayarak ve […]

GERÇEK MÜRŞİDLER KİMLERDİR?

Şeyh Şerâfeddin Bingöl kaddese’llâhü sırrahu’l azîz buyurdu ki; Mürşidler dört kısımdır: Mürşid-i teberrük, mürşid-i tezkîye, mürşid-i tasfiye ve mürşid-i terbiye. Makâm ve mertebeleri, ulvîyyet ve kudsiyyeleri, zikrolunduğu tertipdedir. En iptidâ (başlangıç) makâmda olan, mürşid-i teberrük’dür. MÜRŞİD-İ TEBERRÜK olan zâtta bulunması lâzım gelen evsâf ve şerâitdendir ki; evvelâ o zât kendi mürebbî ve mürşidi tarafından beş […]

İNSANLARIN İSİMLERİNİ KOYMADAKİ SIRLAR

Şeyh Şerâfeddin Bingöl kaddese’llâhü sırrahu’l azîz buyurdu ki; “El -Esmâ-ü tenezzelü mine’s -Semâ-i” fehvasın­ca, bilumum esnâf-ı beşerin (insanların bütün sınıflarının) esâmisi (isimleri), âlem-i ahd-ü misâkda (ezelde) takdir ve tayin buyurulmuştur. Bir çocuk doğduğu vakit, ona isim vere­cek kimselere ism-i hakikîsini ilhâm için Cenâb-ı Hakk (c.c). melekler hâlketmiştir (yaratmıştır). İsim tesmiye olunacak (konu­lacak) mahâlde, muhâlif-ü şerîa […]

“ŞEYHİM” DİYENLERİ TANIMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

CAMİ-İ MÜRŞID-İ KÂMİL =(GUIDE SPIRITUEL) “Dün gece sanki güneş geri döndü de yerin mahrutî gölgesi başını alıp gitti.” Sultan Ebu Sait Gürgan    Ey Şeyh duy ki, bu Abdulhalık  Gucdevani hazretlerinin meşhur sözüdür: “Şeyhlik kapısını kapa, dostluk kapısını aç;   halvet kapısını kapa, sohbet kapısını aç!” Sır bu sözün içindedir… Hz. Cami der ki: “Biz […]

NE SURETLE SALÂVÂT-I ŞERÎFE GETİRİLMELİDİR?

Şeyh Şerâfeddin Bingöl kaddese’llâhü sırrahu’l azîz buyurdu ki; Birçok Eshâb-ı Kirâm ve Sıddîk-ı Ekber Hazret­leri, Fahr-i Âlem Efendimize ne şekilde salavât getirilme­sini sordular. Cenâb-ı Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem: “ALLAHÜMME SALLİ AL MUHAMMEDİN VE AL ÂL-İ MUHAMMEDİN VE SELLİM,” diye salât ve selâm ediniz” buyurmuşlardır. Vird’de “SEYYİDİN” ibâresi ilâve edilirse, ubûdiyyet (aşırı derecede kulluk) neş’esi […]

EBU’L HASAN ŞÂZELİ KADDESE’LLÂHÜ SIRRAHU’L AZİZİN HİZB-U DAİRESİ

Bu hizbi okuyan ve dairesini taşıyanlar maddî ve manevî sıkıntılardan, belalardan emniyette olur. İçinde İsm-i âzam sırları vardır. Bir kere dahi okuyan imanla bu dünyayı terk eder. Askere giden gençlerin muhafazası için yazılması tavsiye edilmiştir. Ebu’l Hasan Şâzeli Efendimizden Allah Teâlâ razı olsun. حزب الدائرة   لسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وقدس روحه بِسْمِ […]

BÜYÜK OLAYLAR AYI MUHARREM- AŞURA-

Hemen her toplumda gerek örfî, gerekse dînî yönlerden önemli sayılan günler, geceler ve aylar vardır. Bu zaman dilimlerinde, meydana geldiği varsayılan ya da gerçekten meydana gelmiş olan bir takım olaylar sebebiyle çeşitli törenler, kutlamalar veya yas törenleri yapıla gelmiştir. Dayandıkları olayların ve sebeplerin tarihî realitelere uygunlukları tam olarak tespit edilemeyip tartışılsa da, bu tür zaman […]

FOOD MATTERS (2008)

‘Gıda Maddeleri – Konusu Üzerine’ 80 dk- Belgesel “Let Thy Food Be Thy Medicine, And Thy Medicine Be Thy Food.” – Yönetmen: James Colquhoun, Carlo Ledesma Senaryo: James Colquhoun, Laurentine Ten Bosch Oyuncular: Ian Brighthope, Jerome Burne ,Phillip Day “Let Thy Food Be Thy Medicine, And Thy Medicine Be Thy Food.” “Bırak yiyeceğin ilacın ve […]

ÜNLÜ FİZİKÇİ ALBERT EİNSTEİN, “ALLAH YOKTUR” DİYEN PROFESÖRÜN İDDİASINA KARŞI VERDĞİ CEVAPLAR

ALINTI 20. yüzyılın dahi beyinlerinden olan Einstein’in öğrencilik yıllarında hocasıyla girdiği tanrı tartışmasını, Vatan yazarı Reha Muhtar, 19.11.2011 köşesine taşıdı. Ünlü bilim adamı soru ve cevaplarla üniversite profesörünü şaşkına çeviriyor. Sözü daha fazla uzatmıyor ve ikili arasındaki o diyaloglara çeviriyoruz: “Üniversite profesörü, öğrencilerine su soruyu sorar; – “Var olan her şeyi Tanrı mı yarattı?..” Bir […]

“YOKSUL ÜLKELERDEN TOPRAK ARAKLANIYOR”

[2001 yılından bu yana sanayileşmiş ve kalkınmanın eşiğindeki ülkeler, geri bırakılmış ülkelerde yaklaşık 227 milyon hektarlık arazi satın aldı. Buralarda üretilen gıda maddeleri sadece yatırımı yapan ülkeye ihraç ediliyor, dev arazilerdeki yerli halk yerlerinden sürülüyor, tapusuz halk, bir hak da iddia edemiyor. BM Kalkınma Programı’nın raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 25’i dünyadaki toplam sepetin yüzde […]

Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil El-Hâc AHMED AMÎŞ EFENDİ’nin Hayatı

  HAKK’A YÜRÜYÜŞÜNÜN 92. YILI HATIRASINA      ISBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com 14.12.2011   “Hazreti Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemden bana gelinceye kadar bu tecelliye kimse mazhar olup erişmedi. Ben ise Rahmanirrahim Tecellisine mazharım. Benden şer beklemeyiniz.” Ahmed Amîş Efendi Kaddese’llâhü sırrahu’l azîz AHMED AMÎŞ EFENDİ’NİN KRONOLOJİSİ RUMÎ MİLÂDİ YAŞI DURUM 1222 1807 Doğumu: Tırnova /    […]

KUL

Seneler geçti, Çok ilimler gördüm. Biraz okudum. Biraz baktım. Biraz da işittim. Felsefesini de yaptım. Buldum…buldum….. Gördüm. Gördüm de dedim. Çok zaman hakikatteyim desem de, Hep taklitte gezerdim. Öyle ya bazen tanrıyım demişim. Zaten düpedüz yalan. Kul oldum desem de; Onu da beceremedim. Ey Efendim, Ben niye kulluğu bilemedim. Kulluk ikilik dediler. Hayır. Kul olmak […]

Abdulâziz Mecdi Tolun Efendinin Anlatımıyla AHMED AMÎŞ EFENDİ

  Yazan Darüşşefaka LisesiEski Felsefe ve İçtimaiyat Muallimi Osman Nuri ERGİN (Osman Nuri ERGİN Beyefendinin Balıkesirli Abdülazîz Mecdi Tolun Hayatı ve Şahsiyeti, İstanbul , 1942 basımlı kitaptan alıntılanarak hazırlanmıştır. ) “Hazreti Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemden bana gelinceye kadar bu tecelliye kimse mazhar olup erişmedi. Ben ise Rahmanirrahim tecellisine mazharım. Benden şer beklemeyiniz.” Ahmed Amîş Efendi […]

KUTSİ DUA

بســـم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين Hz. Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki; “Ameller niyetlere göredir” “İnsanlar hangi niyetle göçtülerse o niyetle haşrolunur” Allah Teâlâ´nın Efendimiz sallallâhü aleyhi ve selem ile bizlere olan yardımı ve hayırlı insanların himmetleri ile daha […]

KADDAFİ GERÇEKTEN NE İDİ?

Libya lideri Muammer Kaddafi’nin öldürülmesi ile yeni döneme giren Libyalı’lar neye kavuşacaklar. Oh olsun denilen Libya lideri Kaddafi’nin ölümünün ardından medya bu başlıkları attı. “Dünya bir diktatörden kurtuldu”, “Tiran’ın sonu”, “Diktatörün ölümü” , “Kaddafi, son”, “Ateş etmeyin diye yalvardı”, “Bir diktatörün sonu”… Peki Kaddafi nasıl bir diktatördü?… Gazetelerde kanlı fotoğrafları boy boy gösterilen, sunucuların ölüm […]

İBRAHİM DESUKİ -Düsûkî-Dussûki-Dessûki- HAZRETLERİ kaddese’llâhü sırrahu’l azîz

BÜYÜK KUTUP Mısır’da yaşamış büyük İslam âlimlerinden ve mutasavvıflardandır. Ömrünü İslam’a ve imana hizmete adamıştır. Şeriata bağlılığını, yaşantısıyla birleştirmiş ve ispat etmiş bir şahsiyet olarak dikkat çekmiştir. Kaynaklarda adı İbrahim bin Abdülaziz ed-Desukî olarak geçmektedir. Künyesi, Burhaneddin İbrahim bin Ebi’l-Mecd Abdülaziz ed-Desukî şeklindedir. Desukî Hazretleri, 1235 yılında, Nil nehrinin batısında bulunan Desuk Köyünde doğdu. Doğum […]

Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vasilîn El -Hâc MÜRŞİD-İ KÂMİL AHMED AMÎŞ EFENDİ

  TAKDİM  Halvetiyye-i Şa’bâniyye yolunun Mürşid-i Kâmille­rinden, 1920 yılında sırlanan Fatih Sertürbedârı Ahmed Amîş Hazretlerinin sohbet ve nasihatlerinin güneş ışığı gibi tüm gönüllerde nasîbdâr olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hüseyin Salahi Çiloğlu 2011 Kasım – Kurban Bayramı “Taş taş olmuş yere yatmış, onun kaderinde basılmak var. Ama sen, sen ol yolda bir taş gördüğün zaman, […]

FRANSA’YA CEZA! – 13 EKİM 2011

ALINTI Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Türkiye’nin AB’ye üyelik görüşmelerini 5 başlığa ambargo koyarak engelliyor. Amacının Türkiye’nin AB’ye üyeliğini engellemek olduğunu da açıkça söylüyor. Yetmedi, yılsonuna kadar Ermeni soykırımını kabul etmemizi istiyor, aksi takdirde soykırımın inkârını suç sayan yasayı zorlayacağını bildiriyor… Başbakan Erdoğan, Sarko’ya karşılık olarak: – Sen kendine çeki düzen ver, gibi mesajlar gönderiyor… Bu sözlerin […]