ÇOCUKLARA “NUR” İSMİ KOYMANIN ZARARLARI

YAZAN:
Merhum Müderris, Hâfız Âdil Efendi

Gelecek Asırların Büyük Adamı

MÜHİM BİR EK: NUR KİMDİR?

 “Nur” Hz. Allah Teâlâ’nın zât’ının özündeki güçlerden bir gücün özel ismidir. Bu nedenle bu isim o’nun zâtından başkasına verilemez. “Nur” ismini Allah Teâlâ’nın zât’ından başkasına isim olarak verenler kesin bilmelidirlerki büyük suç işlemekte cezası ağır olan kötü bir hayata düşmektedirler.

Üzülerek ifade etmek isterimki zamanımızın inanırları nur kelimesini kadınlara ticarethane ve otellere isim olarak kullanmaktadırlar. Nur kelimesinin tam metnine tam metninden değişik olan Nuran, Nuriye, Nuray, Günnur, Binnur Nuriy gibi isimleri alınmasında dini bir sakınca yoktur. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz ruh ve beden yapısının Allah Teâlâ’nın nur gücünün tesiri etkisi altına girmesi için şöyle dua etmiştir.

“Allahümmecalnî nurân”

“Allah Teâlâ’m benim varlığımı Nur gücünün Hâkimiyeti altına al, münevver varlığım diğer güçlerinin verdiği varlığa galip gelsinde tüm varlığım Nûrâni varlık olsun” diye dua etti. Merhum Süleyman Çelebi Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin bu duasının kabul edildiğini kanıtlamak üzere Efendimiz Hakkında derki

Nur idi baştan ayağa gövdesi
Nurayandır Nurun olmaz gölgesi

 Cenâb-ı Hakkta Resulü Ekrem hakkında Kur’anı Kerimde şöyle der.

“Biz senin varlığını aydınlatan Kandil yaptık. Aydınlatıcı bir Kandil olarak insanlara gönderdik.” Buyurur. İlâh olan zât’ın nur gücünden şöyle yardım istemeliyiz.

“Allahümm’edhilni tahta hakimiyeti nurike vec’alnî münevveren binurike ve Esiren lınurıke”

“Allah Teâlâ’m benim varlığımı nur gücünün hâkimiyeti altına sok, varlığımı nur gücünle aydınlat, varlığımı nur gücünün esiri tutsağı eyle” diyerek nur gücüne yalvarmalıyız. Cenâb-ı nur, Nur suresinde şöyle buyurur :

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Allahü Nurussemavativelerd”

“Allâh, semâların ve arzın nurudur” (Nur, 35)

Allah Teâlâ olan zât nur gücüyle yer ve gök kürelerindeki her türlü tüm ışıkları yaratarak o küreleri aydınlattı.

Bu eserimden sonra gelen menil vâhit adlı eserimi okumanız sözü edilen gerçek tevhidi zirveye ulaştıracaktır.

Ve´sselamü ala men ittebeal Hüda

اَللَّهُمَّ صَلِّى عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَالْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ


Ek: Çocuklara nur ismi verilir mi?

Çocuklara konulacak isimlerin mutlaka Kur’an’da geçmesi şart değildir. İsimlerde aslolan, manasının güzelliğidir. Hatta ismin  hangi dilden olduğu bile ölçü olmaz. Yeter ki manası güzel olsun, kişinin yaşadığı toplumun dinî inanç ve millî kültürüne, irfanına yabancı olmasın… Yanlış anlaşılmalara meydan verecek türden bulunmasın.

 “Azraa’” yani ayn, zel, ra, elif ve sonunda hemze’den müteşekkil isim, sizin de belirttiğiniz gibi bâkire, kızoğlan kız demektir. Ayrıca ayak değmemiş kum, Allah Teala’nın halktan gizlediği velisi, kimsenin ulaşamadığı yüce hakikat manalarında da kullanılır. Azra aynı zamanda gene işaret ettiğiniz üzere Hz. Meryem’in sıfatıdır, Medine-i Münevvere’nin de isimlerinden biridir. Kız çocuğuna isim olarak verilmesinden herhangi bir mahzur söz konusu olmaz.

Ancak her iki ismin de sonlarındaki “nur”ları kaldırsanız iyi olur. Çünkü “nur”, Cenab-ı Hakk’ın zatının ismidir, kula verilmesi doğru olmaz. Nitekim son devir dersiâmlarından ve Nakşî yolu Müceddidîn kolu silsilesini ikmâl ve itmâm ile bu zincirin son halkasını teşkil eden Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretleri bir sohbetlerinde buyurmuşlardır ki:

Nûreddin, Nûrullah [Ayşenûr, Elifnûr, Sevdenûr, Azranûr, Senanûr]… gibi nûr ile alakalı isimlerin sahipleri, belâlara maruz kalıp hayatları çilekâr [çilekeş] olur [dert ve sıkıntılarla karşı karşıya kalır]. Zira Nûr, Cenab-ı Hakk’ın zâtının ismidir.” [Ali Erol, Hatıratım, s. 86-87]

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1038-cocuklara-nur-ismi-verilir-mi.html

*******************

BEGÜM İSMİNDE BİLİNMEYEN ÖZELLİK

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemin soyundan gelen sâdât’tan olan hanımlara da Iğdır gibi Anadolu’nun bazı bölgelerinde ve Azerbaycan’da “Begüm ” denilmektedir. Sh: 6

Kaynak: Ahmet Rıf’at, Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibuleşrâflar, DEVHATÜ’N-NUKABÂ, Hazırlayanlar: Doç. Dr. Hasan YÜKSEL M. Fatih KOKSAL, Sivas 1998

 

ANLAMI YANLIŞ BİLİNEN İSİMLER

İKAZ:

Çocuğuma bulunmaz kimsenin kullanmadığı isim koyacağım orijinal (ego kıstaslı) olsun diye düşüneceğimize/hareket edeceğimize İslâm’a ve Müslümanlara hizmet ettiği tevatür olmuş bir kişinin ismini koymak en uygun olanıdır. Unutmamalı ki kıyamet günü insanlar cem olurken/ sınıflanırken isimler üzere (Fatımalar… Aliler gelsin gibi.) olacağına dair rivayetler vardır. Ona kimin arkasına düşeceğimize bakmalıyız.

İmrân b. Husayn radıyallahu anh’den rivayet edilen hadîs-i şerîfte de Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Ümmetimin en hayırlıları benim içinde yaşadığım zamandaki ashâbımdır. Sonra onları takip eden (tâbiî)ler, sonra onları takip edenlerdir (etbâu’t-tâbiîler).”

Bkz: http://www.enfal.de/ev11.htm

ALINTI

Kulağa çok hoş gelen, seve seve çocuklara verilen ama anlamı saçma ya da kötü olan o kadar çok isim var ki. İnsanın ömrü boyunca kötü anlama gelen bir isimle çağrılması çok kötü. Bu gaflete düşmemek için sizinle bu yazıyı paylaşmak istedim : )

Aleyna

Çocuklarına Kuran-i Kerim’de geçen bir isim koyma telaşında olan anne ve babalar, tercihlerini bazen Aleyna isminden yana kullanıyorlar. Aleyna her ne kadar Kuran’da geçse de, anlamsız bir isimdir! Kuran’da geçen her kelime isim olarak kullanılmaz. Aleyna gibi ‘bize ait, bizim üzerimize, bize ‘ anlamına gelen saçma bir kelimeyi de isim olarak koymakta bu yüzden mantıksız.

Araplar Aleyna kelimesini zaten isim olarak kullanmıyorlar. Peki biz neden kullanıyoruz? Sadece kulağa hoş geldiği için mi? Koyduğunuz ismin Kuran’da geçmesine gerek yok, güzel anlamlı olması yeterlidir. Aleyna bu tarife uymadığı için koyulması önerilmiyor.

Aleyna’nın geçtiği ayet: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (İnne aleynâ lel hudâ) Türkçe’de anlamı: Şüphesiz, bize aitolan, yol göstermektir.

Aleyna’nın internette dolaşan manaları ise ‘esenlik, Allah’ın iyi kulları,’.

Fakat Aleyna kesinlikle ‘esenlik’ veya ‘Allah’ın iyi kulları’ anlamına gelmez!

Bu anlamların nereden uydurulduğun açıklamak istiyorum.

Arapların ‘Esselâmü aleyna ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn’ diye bir sözleri vardır. ‘Esenlik üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun’ demektir.

Bade

Anlam: Şarap, içki, kadeh.

Şarkılardan da Bade’nin anlamı anlaşılıyor zaten : )

Belinay

Çoğu sitede Belinay’in anlamı ‘Peygamber Çiçeği’ olarak belirtilmiştir, fakat bu kesinlikle yanlıştır.

Belinay ‘Peygamber Çiçeği’ anlamına gelmeyen ve Kuran-i-Kerim’de yer almayan bir isimdir!

Kuran Arapça yazıldığı için Kuran’da geçen her kelimenin, her ismin kökeni Arapçadır.

Fakat Belinay’ın kökeni Türkçedir. Buradan anlaşıldığı gibi bu ismin Kuran’da geçmesi imkansız.

Belinay aynı Selenay, Sevilay ve Doğanay gibi birleşik bir isim.

Sevilay ismini örnek olarak alıyorum. Sevilay ‘sevilen ay, ay gibi sevil’ anlamına gelir. (Dönme Sebetay Sevi ‘nin isminide imâ edebiliyor]

Belinay ise belinmek+ay kelimelerinden birleştirilmiştir. Eski bir kelime olan ‘belinmek’, ‘bölünmek’ anlamına gelir.Bu yüzden Belinay da ‘belinen ay, bölünen ay, ay gibi belin, ay gibi bölün’ anlamını taşır.

Berre/Berra

Peygamber Efendimiz”in, güzel manalı olan bazı isimleri daha güzeliyle değiştirdiği de olmuştur. Mesela Peygamberimiz, “iyi insan, kusursuz kimse, günahsız” anlamına gelen Berre/Berra ismini Zeynep”e çevirmiştir. Bu ismi taşıyanın zihninde, kendini beğenme gibi bir mana oluşabilir. Bu da ismi taşıyan kişinin karakterini olumsuz yönde etkileyebilir.

Buğlem

Internette yazan anlami: Cenneti müjdeleyen melek

Gerçek anlami: eski bir kızılderili dilinde ‘bereket yüklü bulut’

Cemre

Peygamberimiz bazı isimleri anlamlarının kötülüğünden dolayı değiştirirken ateş parçası manasına gelen Cemre’yi de güzel kız manasına gelen Cemile’yle değiştirmiş.

Ceylin

Çoğu yerde Ceylin’in anlamı ‘Cennet kapısı’ olarak belirtilmiştir. Fakat Ceylin Kuran-ı-Kerim’de geçmeyen ve ‘Cennet kapısı’ anlamına gelmeyen bir isimdir! Cennetin sekiz kapısı vardır: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka, Hac, Af, Eymen ve Zikir-İlim kapısı. Gördüğünüz gibi Ceylin bu kapılar arasında yer almıyor.

Ceylin İngiliz bir isim olan Jaylin’in Türkçeleştirilmiş halidir. Jaylin ‘sakin’ manasına gelen bir isimdir. Ceylin veya Jaylin ismini koymak bir Müslüman için uygun değildir. Ceyl Farsçada ‘yengeç’ demek. Ceylin’in başka bir anlamı: yengeç yuvasi.

Ecrin

Bu aralar popüler olan Ecrin’in anlamı çoğu yerde ‘Allah’ın hediyesi’ olarak geçiyor. Fakat Ecrin’in anlamı ‘Allah’ın hediyesi’ değil! Ecrin isminin kökeni Arapça olan ‘ecr’ kelimesinden gelir. Ecr ‘ücur, ücret’ demektir, ve Ecrin de ‘ücret’ demektir. Ücret kelimesini ‘ecret’ olarakta yazabiliriz, ama bu kelimenin telaffuzu daha zor olduğu için tercih edilmiyor. Nihat Hatipoğlu da programında Ecrin ismi hakkındaki gerçekleri açıklamıştı.

Ecrin’in Kuran’da geçtigi ayet:  قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ منِ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ  (Kul mâ es’elukum aleyhi min ecrinve mâ ene minel mutekellifîn(mutekellifîne))

Türkçe’de anlamı: De ki: Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.

Eflal

Internette yazan ‘Cennetteki bir meyve ağacı’ anlami kesinlikle yanliş! Eflal ‘Yara, zarar, bozukluk’ demektir.

Eflin

Eflin’in anlami çogu sitede ‘Cennet kapisi’ olarak geçiyor, fakat bu kesinlikle dogru degil.

8 Cennet kapisi var, isimleri söyle: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka, Hac, Af, Eymen, Zikir-ilim

Efl Farsçada ‘Gurub etmek, batmak’ demektir. Eflin bu kelimeden türetilmiştir.

Efnan

Internette Efnan’ın anlamı ‘Cennetteki güzel gözlü kız’ olarak belirtilmiş.

Bu biçilen anlam tamamen yalandan ibarettir.

Efnan ‘Cennetteki güzel gözlü kız’ anlamına gelmez! Efnan Arapça bir kelime olan Afnan’ın Tùrkçe karşılığıdır. Efnan’ın (Afnan’ın) anlamı ‘ince dallar,çeşitler, şubeler’.

Efra

Anlam:

1.İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi.

2.Kuruntulu, vesveseli adam.

3. Başının saçı tamam olan kimse

(Efra Alper Tunga’nın lakabı değildir, Efrasiyap Alper Tunga’nın lakabıdır)

Efsa

Efsa’nın anlamı çoğu sitede ‘Cennet ırmağı’ olarak geçiyor. Cennete dört ırmak var: Tesnim, Selsebil, Kevser ve Kafur. Gördüğünuz gibi Efsa Cennet ırmaklarından biri değil! Bu ortaya biçilmiş anlam kim tarafından uyduruldu, çok merak ediyorum..

Efsa Farsça olan afsūn kelimesinden gelir. Afsūn Türkçemize Efsun olarak geçmiştir ve ‘sihir, büyü,hile, ’ gibi anlamlar taşır. Efsa ise ‘sihirbaz, büyücü, hileci’ demektir. Her ne kadar kulağa hoş gelse de, Efsa koyulmaması gereken bir isim. Sihir, büyü ve hile gibi olaylar İslamiyetçe men’edilmiş ve büyük günahlardan sayılmıştır.

Efsun

Anlam:

1. Sihir, büyü, üfürük

2. Sihirbazların tuzağı

3. Hile ile yapılan kötü işler

(Efsun İslâmiyetçe men’edilmiş ve büyük günâhlardan sayılmıştır.)

Eliz

Anlam:

1. Tekme, çifte

2. Sıçrama

3. El izi

Elvin

‘Renkler, rengarenk, renkli, gökkuşağının renkleri’ demek. Internette biçilen ‘Cennet çiceği’anlami kesinlikle doğru değil!

Esila

Çoğu anne ve baba isim koyarken iki şeye dikkat ediyor: kulağa hoş gelmesine ve Kuran-i-Kerim’de geçmesine. Bu yüzden son zamanlarda Esila ismi ön planda. Fakat Esila Asila’yla karıştırılıyor. Asila Kuran’da geçen ve ‘akşam’ anlamına gelen bir kelimedir. Araplar Asila kelimesini isim olarak kullanmıyorlar. Esila ise Kuran’da geçmeyen ve anlamsız olan bir isimdir!

Asila’nın geçtiği ayet: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (Vezkurisme rabbike bukreten ve asîlâ)

Türkçe’de anlamı: Sabah akşam Rabbinin adını an

Ikra

Anlam:

1.‘Oku’ diye emretmek

2. Selam göndermek

3. Kiraya vermek

Irem

Irem = Cennet bahçesi.

Evet, ilk okuyuşta iyi güzel gibi gözükse de değildir aslında! İrem, Allahın sevmediği yalan Cennettir. Allah’a isyan ederek Cennet’e benzetmek iddiasıyla İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlarıyla birlikte gazaba uğramış, çarpılmış. Allah’ın gazabına uğramış bir yerin ismini koymak hiç doğru değil.

Isra

Isra Kuran-ı-Kerim’in 17. suresi. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin Kur’an-ı Kerim’den sonra en büyük mucizesi olan Hz. Peygamberimiz’in miraç gecesi anlatıldığı bu sure Türkçemize ‘Esra’ olarak geçmiştir. Orijinal bir isim arayışında olan anne ve babalar kızlarına bazen Isra ismini veriyorlar. Isra’nın Araplar tarafından kullanılan bir isim olması bu tercihin sebebi olabilir.

Ama atladıkları bir nokta var: Evet, Araplar bu isimi Isra olarak yazıyor, fakat Esra olarak telaffuz ediliyor!

Yazıldığından farklı okunan bir fonetik yapıya sahip olan bir isim son derece zor olduğu için de zaten biz Türkler hem Esra yazıyoruz hem de Esra olarak telaffuz ediyoruz. Isra ismini kızlarına koyan Türkler ise bu isimi ‘Isra’ olarak telaffuz ediyorlar, bu yanlıştır. Esra aynı zamanda Isra’dan daha fazla anlama sahip olan bir isimdir, ‘asma filizi, Tanrı’nın yardımı, çöl çiçegi, çok çabuk’ gibi. Esra Isra’ya tercih edilmesi gereken bir isimdir. Furqan ve Maida sureleri yerine nasıl Furkan ve Maide’yi kullanıyorsak, Isra’ nın yerine de Esra kullanılmalı.

Jülide

Jülide Farsça bir kelimedir ve ‘dağınık, perişan, karma karışık’ demektir.

Lara

Anlam:

1.Latin mitojisinde adı geçen ölüm perisi. Sır tutamadığı için dili kesilmiştir.

2.Parlak

Lina

Lina isminin Türkçe yazılışı budur: Line. Nasıl Aisha’nın yerine Ayşe, Mohammed’in yerine Muhammed/t, Khadija’nın yerine Hatice koyuyorsak, Lina’nın yerine de Line koymamiz lazim. Line Kuran-ı Kerim’in 59. suresi olan Haşr Suresinde geçiyor ve ‘hurma ağacı’ anlamına geliyor.

Melis

Melis Melisa’nin kisaltılmışı sanılıyor çoğu zaman. Bu yüzden ‘Yunan mitolojisinde geçen bir rahibenin adı, Bir tür kokulu bitki, bal, sevgili’ gibi anlamlar yazılıyor Melis için, fakat bu anlamlar Melisa’nin anlamlari.. Melis’in değil!

Gerçek anlam:

1. Şişman ve tembel olan kişi

2. Bir şeyi şiddetle tutmak

Merza

Merza’nın sitelerde yazan anlamı ‘Meleklerin kraliçesi’..

Fakat Merza ‘mariz’ kelimesinden gelir ve ‘hastalıklar, illetler, hastalar’ anlamına gelir!

Minel

Çoğu sitede Minel’in anlamı ‘Cennetteki inci tanesi ‘ olarak geçiyor. Bu anlamı okuduğumda resmen şok oldum.. Minel kesinlikle ‘Cennetteki inci tanesi’ değildir! Bu anlamı maalesef bir kaç şahıs tarafından uydurulmuştur. Minel Kuran-i Kerim’de geçen, fakat tek başına hiç bir ifade etmeyen bir kelimedir! Minel kelimesinin anlamını anlamak için bir kaç örnek veriyorum.

İki tane cümle: ‘Ben böceklerden korkmuyorum’ ve ‘Bu Allah’tan gelen bir iyilik’. Bu cümlülerdeki ‘den’ ve ‘tan’, Minel’in Arapçadaki manasıdır. Yani Minel’in bizim tarafımızdan isim olarak konulması son derece komik ve saçmadır.

Minel’in anlamını (anlamsızlığını) anlamak için size Minel’in geçtigi bir ayeti sunuyorum:

 بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(Berâetun minallâhi ve resûlihî ilellezîne âhedtum minel muşrikîn).

Türkçede anlamı: Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah’tan ve O’nun resûlünden bir beraattir.

Nilda

Nilda son zamanlarda hakkında en çok soru aldığım isimlerden biri. Bazı sitelerde Nilda’nın anlamı ‘Cennet kapısındaki meleklerden birinin adı’ olarak geçiyor. Nilda her ne kadar kulağa hoş gelen bir isim olsa da, anlamı bu değil…

Nilda Ispanyol/Italyan kökenli bir isimdir ve ‘savaşa hazır olan kadın, kadın asker’ gibi anlamlar taşır. Iddia edildiği gibi Cennet kapısında bir melek değil!

Nira

Nira Ibranice bir isim ve ‘dokuma tezgâhı’ demektir. Internette yazan anlami ise ‘Ancak rüyada karşılaşılabilen nadide güzel’. Bu anlam uydurulmuş bir anlam tabii…

Sanem

Anlam:

1. Kâfirlerin, önünde ibadet ettikleri heykel, put.

2. Çok güzel olan

Sare

Anlam:

1. Susuzluk

2. Cemaat, topluluk

3. İhtiyaç

4. Oldu

(Sare Hz. İbrahim’in (Aleyhisselâm) birinci hanımının ismi değildir, Sara’dır o)

Selcen

Internetteki bazi isim sözlüklerinden anlami ‘Cennetteki kuş ve çiçek ismi’ olarak geçiyor, fakat bu anlam dogru degil! Selcen ‘ruhu güçlü, kuvvetli olan’ demektir.

Sidelya

Bu isimin internette yazan anlami: Cennette açan çicek. Fakat Sidelya ismi Kuran’da geçmeyen bir isimdir. Bu isimin kökeni Latincedir ve ‘yıldız çiçeği’ anlamına gelir.

Sude

Anlam:

1. Ezilmiş, dövülmüş,sürülmüş

2. Terleyen

3. Boyalı, sürmeli

Suden

Bazı insanlar yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Suden’in anlamı bazı sitelerde ‘Peygamber efendimizin Cennetteki en çok sevdiği ağaç’ olarak belirtilmiş. Fakat Suden kesinlikle Hz. Peygamberimiz’in Cennetteki en sevdiği ağaç değil! Kuran’da her geçen kelimenin isim olarak konulmaması gerektiğinin en iyi örneklerden biri Suden kelimesidir.

Evet, Suden Kuran’da geçiyor, ama ‘başıboş, sorumsuz’ gibi kötü bir anlam taşıyor. Bu yüzden Suden önerilmeyen bir isim.

Suden’in geçtigi bir ayet: أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

(E yahsebul’insânu en yutreke suden)

Türkçe’de anlamı: İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?

Talya

Talya, daha doğrusu Thalia, Yunan mitolojisinde bir tanrıça. Bir Müslümanım çocuğuna koyduğu isimin İslam dinine uygun olması gerekiyor. Talya hem başka bir dinin tanrıçası olduğu için hem de Allah’ın tek olduğunu inkar ettigi için , İslam’a uygun olmayan bir isimdir!

(Talya Talia ismiyle ayni anlama gelmez)

Tuana

Tuana’nın anlamı çogu insan tarafından beğeniliyor, çünkü bu ismin anlamını ‘Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası’ sanıyorlar. Fakat Tuana ‘Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası’ anlamına gelmiyor!

Kuran-i Kerim’in Arapça yazıldığını herkes biliyor. Tuana ise Arapça kökenli bir isim olmadığı için Kuran’da geçemez ve cennet ile ilgili bir anlam taşıyamaz! Tuana’nın gerçek anlamları ‘ay ışığı, güçlü, kuvvetli’.

http://www.mamontenka.com/2012/08/anlami-yanlis-bilinen-isimler.html

 

 

Allah Teâlâ’nın  Zâtı Nerededir? 

Zât-I İlâhinin Gayri Mükevven      (Yaratılmamış) Olan Arşı 

Zatı İlâhinin Gayrı Mükevven Olan Yetmiş Hicab Arşı     

Zatı İlâhinin Gayri Mükevven Olan “A’mâ” Arşı 

Zât-I İlâhinin Gayrı Mükevven Olan Yetmiş Bin Hicab Arşı            

Bir Gerçeği İfade            

Artık Kalemle Kelâma Girelim   

İlah Olan Zât’ın Gayri Mükevven Olan Sema Arşı         

İlah Olan Zatın Gayri Mükevven Olan Meâriç Arşı           

Meleklerin Kanatlı Yaratılması  

Yaratılışta Melek Bedeninin Büyüklüğü Ve Küçüklüğü   

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s