NEDEN MÜZELER ZİYARET EDİLİR?

YARATICI DÜŞÜNME VE MÜZELER

Herkes yaratıcı biçimde düşünme yeteneğine sahiptir. Yaratıcılık ne belirsiz, ne de uzaktır. Merak kadar tanıdık ve yeni bir şey denemek kadar kışkırtıcıdır.

Ancak, bu yeteneği bir beceriye dönüştürmek, uygulama ve olumlu pekiştirmeyi artırmakla olanaklıdır. Oluşum yıllarımız boyunca böyle bir doğuştan yeterliğin kullanılması ve cesaretlendirilmesi onu geliştirebilir ve artırabilir. Benzer bir durumda ihmal etme ya da cesaretini kırma onu zayıf düşürebilir ya da örseleyebilir. Bu kitap; eğitimcilere, anababalara, okutmanlara, takım liderlerine ve diğerlerine çocuklar ve genç yetişkinler arasında yaratıcı düşünmeyi kullanmaya ve pekiştirmeye ilişkin pratik yöntemleri sağlamak için yazıldı. Ancak bu etkinlikler yaşla sınırlı değildir, yetişkinler tarafından da kullanılabilir ve onlara zevk verebilir. Amaç herkes için aynıdır: Düşgücünü kullanmak ve yeni ve farklı fikirler düşünmek için üretici olanaklar oluşturmak.

Bu metni kendi türündeki diğerlerinden farklı kılan nokta, onun çok istisnai bir ortamın avantajını kullanmasıdır: Müze. Müze koleksiyonları, zihni harekete bağlayan ve onun içine yerleştiren yetkin araçlar sağlayan otantik ve büyüleyici nesneler içerirler. Her ne kadar söz oyunları ya da yapbozlar da ilginç olabilirlerse de, müze nesneleri zihinsel olarak uyarıcıdırlar, özde önemlidirler ve çoğu zaman görsel olarak kışkırtıcıdırlar.

Şöyle düşünün: Bir tarih müzesinde geziyorsunuz. Bir köşeyi dönüyorsunuz ve orada eski bir sırt çantası var. Bunun, Bull Run çarpışmasında ölmüş on beş yaşında bir iç savaş askeri tarafından taşındığını okuyorsunuz. Bu çantada o ne taşıyor olabilirdi? Geriye bıraktığı evden ve aileden bazı küçük anılar var mıydı? Onunla birlikte Virginia’da kuzenlerine karşı savaşmak için yürürken sırtınızda bu çantanın ağırlığını hissedin. Aklınızdan ne tür düşünceler geçecektir?

Şimdi kendinizi bir sanat müzesinin galerisinde düşleyin. Garip ve biçimsiz bir portrenin önünde duruyorsunuz. Figür gülünç. Hatta resim tuvale fırlatılmış ya da tuval oyulmuş gibi görünmektedir. Bu portre sizde ne tür bir tepki uyandırmaktadır? Resmin hangi ayrıntıları ya da özel yönleri size bunu hissettirmektedir? Sanatçı aynı duyguları başka hangi yollarla ifade edebilirdi?

Ya da bir doğa tarihi müzesindesiniz. Tarih öncesi bir yaratık olan bir Diplodocus’un fosilleşmiş ayak iziyle karşılaşıyorsunuz. Ayak izi gördüğünüz başka ayak izlerine ne kadar benziyor? Hangi yönlerden farklı? Ayak izini inceleyerek bütün bir yaşam biçimi hakkında neler söylenebilir?

Müze koleksiyonları düşgücünü ateşler. Anlattıkları pek çok öykü, taşıdıkları çeşitli bilgiler ve telkin ettikleri farklı düşünceler nedeniyle koleksiyonlar değişik deneyimler için zengin bir kaynak oluştururlar. Herhangi bir nesne yaratıcı düşünmeyi geliştirmek için kullanılabildiğine göre, müze nesneleri en yüksek ölçekli uyaranlar arasındadırlar.

Yaratıcılık nedir?

Tanımı zor olmakla birlikte, yaratıcılık bir sır değildir. Yaratıcılık tanıdıktır, hepimiz tarafından bilinir; çünkü biz onu yaşarız. Ancak, çok azımız onu geliştirmek ve güçlendirmek için yüreklendirilmiştir.

Okulda geçen oluşum yılları sırasında çocuklar “doğru yanıtlar” vermeye zorlanırlar. Geçmişe ilişkin tarihler, noktalama kuralları ve çarpım tabloları ezberlenir ve sınanır. Böylesi yakınsak düşünce süreçleri, ezberleme ve harfi harfine anlama olarak, tanıdık ve iyi uygulanan beceriler haline gelmektedir.

“Yakınsak” düşünmeye karşı “ıraksak” düşünme

Genç insanların gelişen zihinlerinin yakınsak olarak eğitilmesine karşılık, ıraksak düşünme yetenekleri çoğu zaman ihmal edilmiştir. Yakınsak düşünme, düşünceleri doğru yanıtların belirlenmesi doğrultusunda odaklaştırır ya da “yakınlaştırır”. Iraksak düşünme, düşünceleri, pek çok nesnel doğru yanıtı olan ya da belki hiç olmayan sorulara pek çok olası çözümler doğrultusunda yaymayı ya da “uzaklaştırmayı” sağlar.

Iraksak düşünme, yaşamın açık uçlu olmaya yönelen karmaşık sorularının çoğunu yanıtlamak için yararlıdır. Bu sorular insanları çeşitli olasılıkları, seçenekleri ve sonuçları düşünmeye zorlarlar. Bu soruların değişmez yanıtları yoktur. Bunlar ıraksak düşünmeyi ve bireysel bakış açısını çağırırlar. Sayısız olası yanıtları davet ederler. Okulda karşılaşılan akademik sorulara benzemezler.

“Üniversiteye gitmeli miyim?” “Boş zamanlarımda ne yapacağım?” “Ne tür bir iş istiyorum?” Böyle sorulara en uygun yanıtları bulmak önce bir olasılıklar, seçenekler ve girdiler dağılımı üretmeyi gerektirir. Sadece bundan sonra, olasılıkları diğerleriyle karşılaştırdıktan sonra en akıllı seçimler yapılabilir.

Yaratıcılığın kaynağı ıraksak düşünmedir. Yaratıcılık, ne kadar yeni fikrin geliştirildiği, ne kadar olasılık, seçenek ve seçimin üretildiğidir.

Okul çağına ulaşılıncaya kadar çocukların ıraksak düşünmesi büyük olasılıkla ödüllendirilmektedir. Çocuklar “mış gibi” yaparlar. Yetişkin dünyasının doğrularına meydan okuyarak, sürekli olarak “neden” ve “neden değil” diye sorarlar. Gelişmenin ilk belirtileri olan bu davranışlar övgü kazanmaktadır. Ancak, okula gitme ve toplumsallaşma süreçleri başladığında düşgücü ve icat etme, çoğu zaman pratik, kestirilebilir ve doğru olma uğruna engellenmektedir. İşte bu erken evrede yakınsak düşünme egemen olmaya başlamaktadır.

İronik bir biçimde, genç insanlar yakınsak düşünmeye iyi uyarlanmış zihinleriyle yetişkinliğe yaklaştıkça, yaşamın daha ıraksak ve açık uçlu sorunları kendini göstermektedir. Bu çelişkiden ve dengesizlikten doğan belirsizlik ve kaygıyla başedebilmek için en azından iki tepki mekanizması geliştirilmektedir: Alışkanlık ve kanaat. Bunların her biri “doğru” bir yanıta sahip olan rahatlama alanına götürmektedir kişiyi.

Alışkanlık ve kanaat açık uçlu sorunların daha az korkutucu görünmesini sağlamaktadır. Önceden oluşturulmuş yanıtlara ve örüntülere başvurmak, yeni durumların ortaya koyduğu sayısız değişkenleri ve olanakları dikkate almaktan çok daha kolaydır.

Bütün başarılı insanların üniversiteye gittiğini düşünürsek; programa aldırmaksızın rutin olarak televizyon izleme, ya da kendi diğer ilgi ve becerilerini gözardı ederek aile işini sürdürmek zorunda kalma anlayışı alışkanlıkla ya da önyargıyla düşünme örnekleridir. Bunların her biri diğer seçenekleri düşünmeden geliştirilen tepkilerdir. Bunlar bizi belirsizliklerle bağlantılı güvensizlikler ve sorumluluklar karşısında rahatlatmakla birlikte, değişen ve meydan okuyan bir dünyaya karşı en doyurucu tepkiler değildir.

Böylece, yaratıcılık, ustaca ıraksak düşünmeye ek olarak, kişisel büyüme, değişme ve gelişme arayışında, alışkanlığı, rutini ve önyargıyı engeller. Yaratıcılık şeyleri oluşturabilen ya da yeni farkında olma durumlarını geliştirebilen yararlı bir “araç”tır.

Belki, bizim amaçlarımız için, yaratıcılığın kabul edilebilir ilk ve işevuruk tanımını geliştirmek üzere bu bilgi yeterlidir.

Yaratıcılığın çeşitli öğeleri olduğu belirlenmiştir:

1-Iraksak düşünme;

2-Bir insanın inanmaya hazır olmasına bakılmaksızın yeni düşünme yollarına zihninin açık olması;

3-Yeni anlayışlara ve değişime yönelik amaç.

Şu halde, yaratıcılığın, “alışkanlık ve kanaat işlevlerinin ötesinde, kişisel keşif, değişim ve yüksek düzeyde anlayışa götüren fikirleri ve olasılıkları oluşturma becerisi” olduğu söylenebilir.

Bir fikir yaratıcı sayılmak için benzersiz olmalı mıdır?

“Benzersizlik” karmaşık bir konudur. Yaratıcılık çoğu zaman benzersiz, kendi türünde tek olanla bağlantılıdır. Sanatçıların yaratıcı oldukları, çünkü işlerinin gerçekte kendi türünde tek olduğu ve bireyselliğin elle tutulabilir kanıtı olduğu varsayılır. Bilim adamlarının, büyük bir ilkeyi, icadı ya da tedaviyi tek değilse bile ilk keşfeden kişi olduklarında yaratıcı oldukları düşünülür.

Ancak, yaratıcılık bir ürün değildir. Sanata bakıldığında, bilimsel keşifler incelendiğinde ya da yeni mekanik düzenlere hayret edildiğinde görülen nokta yaratıcı düşünmenin son ürünleridir. Yaratıcılık bir düşünce sürecidir, bir “şey” değildir.

Yaratıcılık elle tutma olmaksızın var olabilir. Yaratıcılığın belirli bir “şey”le sonuçlanmasına gerek yoktur, çoğu zaman olmaz da. Cambridge Üniversitesi’nde Düşünme Çalışmaları ve Bilişsel Araştırmalar Merkezi’nin kurucusu olan Edward de Bono’nun dediği gibi: “Yaratıcı düşünme, şeylere yeni bakış yollarını, şeyleri yeni örgütleme yollarını ve fikirler hakkında yeni fikirler ve yeni tutumlar geliştirme gibi kişisel süreçleri içerir.”

İnsanlar, kendileri için yeni olan bir şeyleri keşfettikleri, yeniden düzenledikleri ya da düşündükleri zaman yaratıcıdırlar. Başkalarının aynı olasılığı ya da fikri daha önce düşünüp düşünmemesi önemli değildir. Yaratıcı düşünme kişisel düzeyde ortaya çıkar. “İlk” ya da “tek” olma soruları uygun sorular değildir. Yaratıcı düşünce onu düşünen kişi için benzersiz ya da yeni bir düşüncedir.

İnsanlar yaratıcı olmak için gerçekten akıllı olmak zorunda mıdır?

Okulda çok kötü olan, hatta okulu terketmesi istenmiş parlak insanların öykülerini çoğumuz duymuşuzdur. Thomas Edison bunlardan biriydi. Öğretmenleri onu “taşkafa” buluyorlardı. Ona, “öğrenmesi yavaş ve ilgisiz” tanısı konmuştu. Albert Einstein bir başka örnekti; matematikte başarısız olmuştu. Belki yaratıcı düşünme, “akıllı” olmanın sınırlı, okula özgü tanımlarına her zaman uygun düşmemektedir.

‘”Akıllı” fikri bile göreceli görünmektedir. Akıllı kimdir? Biz ne zaman akıllıyız? Karnesinde doğrudan “A”ları olan bir yeniyetme akıllı sayılır. Ancak, aynı yeniyetme dikkatsizce araba sürüp başını derde sokarsa ona “bu çok akıllıca değildi, değil mi?” deriz.

Bir kişi akıllı olsun ya da olmasın, her şey bağlama ya da duruma bağlıdır. “Sokakta akıllı” olmak “kitapta akıllı” olmaktan çok farklıdır. Sözel olarak akıllı olmak matematiksel olarak akıllı olmaktan çok farklıdır. Yaşamdaki pek çok şey gibi zeka da küçük kategorilere tam olarak uymaz. “Akıllı”, nicelleştirilmeye ya da nitelleştirilmeye çalışıldığında belirsizliklerin ortaya çıkacağı kesindir.

Akıllı olmanın beynin sıradışı işleyişine bağlı bir şeylerle ilgili olduğu konusunda bir an için görüş birliğine varırsak, “akıllı” olmanın gerçekte pek çok görünümü olduğunu görürüz. Bunlar aşağıdakileri içerir, ama onlarla sınırlı değildir:

genel zeka:kolayca anlama ve öğrenme, mantığı kullanma ve iyi anımsama yeteneği;

özel akademik:başka her şeyde ortalama olduğu halde, kimya gibi özel bir konuda üstün olma yeteneği;

liderlik:esinlenme, biçimlendirme ya da kamuoyu adına konuşma kolaylığı;

sanatsal ustalık:düşünceyi ya da duyguyu resim, dans, müzik ya da başka bir sanat formu aracılığıyla aktarma yeteneği;

psikomotor:sıradışı bir atlet olmanın gerektirdiği yetenek; ve

yaratıcı:özgün ya da icatçı düşünceler oluşturma yeteneği ve/veya yeni içgörüler, ilişkiler ve değerli düşlemler bulma yeteneği.

Belki siz başka “akıllı” tipleri düşünebilirsiniz.

Kuşkusuz güçlü bir zihinsel temele sahip olmak yararlıdır, fakat bu kendi başına bir kişiyi yaratıcı kılmaz. Tam tersine bir kişi sıradışı zihinsel işlevlere ya da belirgin bir akademik başarıya sahip olmaksızın çok yaratıcı olabilir. Akıllı olmak yaratıcılık için belirleyici bir etken değildir; yaratıcılık akıllı olmanın pek çok yolundan yalnızca biridir.

Eğer “akıllı” türleri varsa, “yaratıcı” türleri de var mıdır?

Eğitim otoriteleri E. Paul Torrance ve J.P. Guilford, yaratıcı düşünürlerin kendi düşüncelerini ve fikirlerini en azından dört ana yönde oluşturduklarını gözlemlediler. Bu dört süreç yaratıcı olmanın tek yolu değildir; ancak bunlar yaratıcı düşünme örüntülerini anlamaya girişildiğinde kullanılması uygun kategorileri temsil etmektedirler. Bu özelliklerden herbiri ayrı olarak ya da bir kombinasyon içinde var olabilir.

Akıcılık.Akıcı düşünme, bir olanaklar, fikirler ya da sonuçlar niceliği üretmek için kolaylıktır. Akıcı düşünürler oransız miktarda fikirler üretirler. Akıcı düşünürlerin, yorucu gibi görünen bir tartışmadan çok sonra bile “ekleyecek bir şeyleri daha” vardır çoğu zaman.

Esneklik.Esnek düşünme bakış açılarında bir çeşitlilik geliştirme yeteneğidir. Esnek düşünürler, tek bir soruna pek çok yaklaşma yolu amaçladıkları için bir tür zihin jimnastiği gerçekleştirirler. Esnek düşünürler otoriteye meydan okuyabilirler, çünkü bir şey yapmanın “tek yol”unun seçeneklerini görürler.

Özgünlük.Özgün düşünme, alışılmadık, benzersiz ya da yüksek derecede kişiselleşmiş yanıtlar ya da fikirler üretme yeteneğidir. Özgün düşünürler ve onların yeni yanıtları garip ya da katıksız biçimde kendine özgü görünebilir. Özgün düşünürler, görevleri ya da sorunları çözme yollarıyla çoğu zaman öğretmenlerini, aııababalarını ya da arkadaşlarını sevindirirler ya da şaşırtırlar.

Düzenleme.Düzenleyici düşünme fikirleri genişletme, geliştirme ve süsleme yeteneğidir. Düzenleyici düşünürler ayrıntılarla ve ayrıntılar tarafından büyülenirler. Yaptıkları şeydeki “doku”ya ve “zenginlik”e başka insanlardan daha fazla aldırış ediyor ya da dikkat yöneltiyor görünmektedirler. Düzenleyici düşünürler çoğu zaman karmaşık ve karışık şeylere yönelirler.

Belki siz bu özellikleri bir çocukta ya da kendinizde çoktan görmüşsünüzdür. Belki şimdi yaratıcılığın kanıtı olarak anlaşılabilecek bir davranışı gözlemlemişsinizdir. Bu az rastlanan bir şey değildir. Hepimiz özümüzde yaratıcı bir potansiyel taşıdığımız için bu özellikler kanıt olarak kalmaktadır. Bunlar en çok küçük çocukların açık davranışında belirgindir, çünkü onlar doğuştan yaratıcı yeteneklerini bastırmayı henüz öğrenmemişlerdir.

Eğer herkes yaratıcı düşünür olarak doğuyorsa, neden çoğumuz bu konuda daha iyi değiliz?

Çocukların çoğu “ZB”lerini yani zeka bölümlerini belirleyecek testlerden geçmiştir. ZB testleri sahip olunan bilginin miktarını ölçmez, çünkü bir çocuğun bilgi düzeyi göreceli olarak düşüktür. Zeka testleri bir kişinin bilgi kazanma ve mantıksal düşünme potansiyelini nicelleştirme aracıdırlar.

Eğer çocukların “YB”leri yani yaratıcılık bölümleri de test edilseydi her birinin fikirler, düşünceler ve düşlemler oluşturmak için özel potansiyeli olduğu bulunabilirdi. Bu puan onların geniş ve ıraksak bir tarzda düşünme potansiyelini nicelleştirebilirdi.

Resmi eğitim süreci boyunca zeka testleriyle ölçülen düşünme yetenekleri denenir ve uygulanır, buna karşılık yaratıcı düşünmeyi pekiştiren yetenekler çoğu zaman ihmal edilir ya da gerçekten engellenir. Bu da birbirini tamamlayan bu iki düşünme becerisi arasında bir dengesizliğe yol açar.

Bu dengesizlik bedeninin yalnızca sol yanını çalıştıran bir halterciye benzetilebilir. Sol yan daha sağlam ve güçlü olduğu halde, sağ yan daha zayıf ve bağımlı olacaktır. Halterci bunu telafi etmeye ne kadar çalışırsa çalışsın, toplam gücü azalacaktır. Yalnızca çalıştırılan ve güçlendirilen iki yanla gerekli dengeyi sağlayacak ve tam potansiyelini gerçekleştirebilecektir.

Ancak düşünmek ağırlık kaldırmak değildir. İnsanlar düşünme yeteneklerinin bazı yönlerini amaçlı olarak kullanmazlar ve bazılarını da bırakırlar. İnsanları yaratıcılık bölümlerini daha iyi gerçekleştirmekten alıkoyan nedir? Neden yaratıcılık zaman içinde gelişmeyi ve güçlenmeyi sürdürmez?

Yaratıcı düşünme kimileri için engellere karşın gelişiyor görünmektedir. Ancak çoğu insan için de okul, toplum ve hız yaratıcılığı bastıran belli başlı etkenler arasında sayılabilir. Bunların her biri bakış açısını ve yaratıcı düşünme uygulamasını farklı şekillerde engelleyen etkilere sahiptir.

Okuldaki dersler ve sınavlar genç insanlara “doğru” yanıtları ezberlemeyi öğretmektedir. Öğrenciler, sınırlı zaman dönemleri içinde konuları bölerek incelemenin yanısıra, konuları birbirinden bağlantısız olarak işlemeye de başlamaktadırlar. Öğretmenin not defterinin yarattığı baskılar, anababaların beklentileri ve yaşıtların değerlendirmeleri başarısızlık korkusunu artırabilirabilir, risk almayı sona erdirebilir ve uyumlu olma baskısıyla birey olmayı engelleyebilir.

Çağdaş toplumdaki gündelik yaşantılar dengesizliği artırabilir. Görsel imajlar ve mesajlar, ilan panolarından yulaf ezmesi kutularına kadar her şeyin üzerinden bizi bombardıman etmektedir. Ses kayıt aygıtları, orkestraları ve rock gruplarını evlere, arabalara, ormanda yürüyenlere taşımaktadır. Televizyonun sürekli eğlendirme potansiyeli her yerde hazır ve nazırdır. Bunların hepsi düşglicümüzü ve icat etme yeteneğimizi kullanmayı gereksiz kılmakta ve sessizlik içinde düşünmeye ayrılacak zamanı azaltmaktadır.

Bizim çağımız, birincil hedefin hızı izleme ya da anlık doyum olduğu bir “hız çağı”dır. “İyi”, nitelikten çok hız ile ölçülmektedir. Biz bugün hızlı yemeyi, acıdan hızla kurtulmayı ve hızlı yanıtları değerli buluyoruz. Televizyonda haberlerin kısaltılmış sunumu, sorunları basitleştirmekte ve okuma, olguları izleme, anlamları ve sonuçları çözümleme gereksinmesini azaltmaktadır. Otomatik olarak odaklanan ve poz ayarı yapan kameralar ya da bizim için toplayan, çıkaran

hesap makinaları gibi rahatlık sağlayan araçlar, öğrenmeyi ve sorun çözmeyi dışta bırakarak bu işlemleri hızlandırmaktadırlar. Bunlar bize yanlışlarımızdan öğrenmeye gereksinmemiz olmadığını öğretiyorlar. Aslında, daha az hata yapmak için çaba göstermeye gereksinmemiz yoktur.

Bu sözler okullarımızı, toplumumuzu ya da hız arayışımızı suçlamak için söylenmemiştir. Bunların her biri gereksinmelere ve isteklere yanıt olarak gelişmiştir. Kendi özünde kötü olan teknoloji de yoktur. Aslında pek çok neden arasında birçoğu da, yakınsak düşünme etkinlikleriyle uğraşmak, böylece bizim ıraksak düşünmemize özgürlük sağlayabilmek için geliştirilmiştir. Gene de bu güçler davranışımızı biçimlendirmekte ve düşünme örüntülerimizi etkilemektedir. Bunların biriken etkileri, dikkatimizi, yoğunlaşmamızı, düşlemimizi ve sorun çözme becerilerimizi biçimlendirecek güçtedir.

Çocukların daha yaratıcı olmasını istemeli miyiz?

Eski bir atasözü şöyle der: “Hiçbir şey başarı kadar başarılı olamaz.”Her zafer ya da başarı ile yeniden denemek ve ileri gitmek için cesaret ve kendinize güven gelir. Bir çocuğun iki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrenmesi gibi, çocuk başlangıçta tereddütlü olabilir. Bununla birlikte, birçok girişimden sonra bunu yapmak için yeteneğine inanmaya başlar. Ansızın, bisiklete biner ve sürer, bisikleti sürme mekanizması artık sorun olmaktan çıkar. Şimdi, bisiklete binme bir beceridir ve bisiklet üstesinden gelinmesi gereken bir engel değil, bir yerden diğer yere gitmek için bir “araç”tır.

Bir insanın yaratıcılığına duyduğu güven her yaratıcı düşünme deneyimiyle artabilir. Genç insanlar kendilerinin gerçek ilerlemeler kaydettiğini gördükçe -yeni fikirler oluşturmak ve fikirlerinden yeni içgörüler kazanmak-, bu onların daha fazlasını yapma isteklerini pekiştirir. Sonuç olarak yetenekleri güçlenecektir, çünkü bunu kendileri isteyecektir.

Gelişmiş bir benlik-kavramı başka bir ödül olabilir. Eğer bir çocuk kendini yaratıcı olmayan ve başkalarının bilgeliğine, rehberliğine, fikirlerine ve ürünlerine bağımlı olan biri olarak görürse benlik-kavramı azalacak, bağımlılık duygusu artacaktır. Sonuç olarak, çocuk sadece başkalarının içgörüsüne ve uzmanlığına göre öğrenebileceğine ya da anlayabileceğine inanarak kendi yeteneklerini küçümseyebilir. Yaratıcı düşünmeyi pekiştirmek ve uygulamak bir insanın kendi yeteneklerine inancını güçlendirir ve başkalarının geliştirdiği görüşleri ve fikirleri bir bağlam içine yerleştirmeye olanak sağlar.

Genç insanlar artan bir güdülenme ve güçlenmiş bir benlik-kavramı ile kendi öğrenme ve gelişme yeteneklerini isteyecek ve buna inanacaklardır. Kavram ve fikirlerini keşfetme ve bunlara açıklık kazandırmada, kendi yeteneklerini beğenmeye ve kendilerine güvenmeye başlayacaklardır. Zihinsel güveni öğrenerek sağlıklı bir zihinsel bağımsızlık kazanacaklardır.

Yaratıcılık gerçekten öğrenilebilir mi?

Yaratıcılık ne sadece ilahi bir esinlenme konusudur, ne de çok az talihli insanın şans eseri elde edebileceği özel bir içgörüdür. Yaratıcı düşünme bir beceridir. Sadece birkaçını sayabileceğimiz Alex Osborn, Sidney Parnes, Angelo Biondi ve Donald Treffınger’in de içinde olduğu sayısız araştırma otoritesi, yaratıcılığın kışkırtabileceği ve uygulama ile artırılabileceği sonucuna varmaktadır.

Akıcılık, esneklik, özgünlük ve düzenleme için daha fazla kolaylık sağlamak yaratıcı düşünmeyi en temel düzeyinde uygulamaktadır: Iraksak düşünme üretimi. Aynı zamanda alışılmış ya da önyargılı tepki örüntülerini engellemek için de bir model sağlamaktadır.

Genç insanlar ıraksak düşünmeyi daha fazla uyguladıkça, her yeni durumda ya da sorunda sürdürecekleri bir bağımsızlık ve güven duygusu kazanacaklardır. Daha tam bir düşünme yeteneği yelpazesini geliştirme olanağını bulacaklardır.

Üç “S” (İngilizce’de okul, toplum ve hız sözcüklerinin başharfleri), bilginin önemini, hızlı çalışma gereksinmesini ve bir insanın başkalarının beklentilerini karşılaması gerektiğini öğretmektedir. Bunlar önemli derslerdir. Ancak, yaratıcı düşünme eğitimi bir denge sağlar. Sonuçlara bakmaksızın pek çok şeyin girişim yapmakla öğrenilebileceğini gösterir. Zaman ayırmanın erdemlerini ve küçük ayrıntılarda bulunabilecek hazları tanıtır. Bireysel farklılıkları dile getirmek için çeşitli yolları ve farklı bakış açılarını takdir etmeyi öğretir. Yaratıcı düşünme uygulaması bir insanın kendi varlığında bulunabilecek erdemleri ortaya çıkarır.

Çocuklara kendi eşsiz kaynaklarından ne kadar yararlanabileceklerini öğretmek, onlara, sürekli olarak öğrenmek, büyümek ve daha etkili düşünürler ve sorun çözücüler olmak için gereksindikleri araçları sağlar.

Bu metindeki bütün sanat, tarih ve bilim etkinlikleri sorular sormakla başlamaktadır. Müze nesneleri etkinliklerin odak noktasını oluşturduğu halde, sorular, katılımcılara özel olarak “ne”yin ele alınacağını ve “nasıl” alınacağını söyleyerek yaratıcı düşünmeyi harekete geçiren katalizörlerdir.

Bu kitaptaki etkinliklerin amacı yaratıcı düşünme becerilerini uygulamak ve genişletmek olduğu için sorulan soruların uygun olması gerekir. Her çaba, belirli miktarda fikrin ortaya çıkışını (akıcılık), ya da geniş bir fikirler çeşitliliğini (esneklik), ya da yüksek derecede kişiselleşmiş fikirleri (özgünlük), ya da yüksek derecede süslenmiş fikirleri (düzenleme) uyararak yaratıcılığı harekete geçirir.

Hangi sorular yaratıcı düşünmeyi en iyi kışkırtır?

Yaratıcılığı bütün sorular harekete geçirmez. Gerçekte bazı sorular tam tersini yapar. “Jamestown/Virginia’da ilk yerleşmeler hangi yıl oldu?” gibi bir kişinin özel bir bilgiyi anımsamasını sınayan ya da “Bu manzara resminde kaç ağaç görüyorsun?”gibi bir kişinin algı becerilerini yoklayan sorular özel, doğru bir yanıtı uyandırmaya yöneliktir.

Doğru ya da önceden belirlenmiş yanıtları olan sorular kapalı uçlu sorulardır. Böyle sorular olguların ya da yeteneklerin öğrenilmiş ya da anımsanmış olup olmadığını sınamak için yararlı olduğu halde, bunlar yaratıcılığı ne gerektirirler ne de yaratıcılıkla uyum sağlarlar. Öte yandan, açık uçlu sorular, önceden tasarlanmış ya da belirlenmiş yanıtları olmayan sorulardır. Geniş bir yanıt çeşitliliğini kapsarlar ve bir olasılıklar yelpazesini dile getirecek bireysel yaratıcılığımızı beklerler.

Örneğin, “Eyaletlerarası 10 nolu otoyoldan gidilirse, Jacksonville/Florida ile Los Angeles/California arasındaki mesafe mil olarak ne kadardır?” sorusu kapalı uçludur. Yorum konusu değildir. Tek, doğru bir yanıtı vardır. Buna karşılık, “Jacksonville ile Los Angeles arasındaki mesafeyi kaç farklı yolla ölçebilirsin?” sorusu açık uçludur. Bu sorunun aşağıdaki gibi pek çok olası yanıtı vardır:

mil olarak;

kilometre olarak;

farklı hızlarda araba kullanmanın aldığı zaman olarak;

yürümeyle aldığı adım sayısı olarak;

yürümenin yaktığı kalori olarak;

farklı uçak tipleriyle uçmanın alacağı zaman olarak;

farklı ulaşım aracı tiplerinin kullanacağı benzin tüketimi olarak;

seçmek isteyeceğiniz jeo-politik (eyaletler ya da kentler) birimlerin sayısı olarak;

seçeceğiniz zaman bölgeleri olarak;

sevilen biri başka bir yerde olduğunda kentlerin ne kadar uzakta “hissedileceği” olarak;

otobüs, tren ya da uçak biletinin fiyatı olarak;

iki kent arasındaki mesafeyi karışlayarak; vb.

Açık uçlu sorular nasıl çalışır?

İki tür düşünme -yakınsak ve ıraksak- olduğu için iki tür soru vardır: Kapalı uçlu ve açık uçlu. Kapalı uçlu sorular, zihni özel bir yanıta ya da özel bir yanıtlar takımına odaklaştırarak daralmaya zorladığı için yakınsak düşünmeyi gerektirirler. Açık uçlu sorular fikirlerin, düşüncelerin ve düşlemlerin üretimini çağırırlar. Bu sorular, düşünmeyi yeni, farklı ya da daha fazla olasılık oluşturma yönünde açmanın bir ödülü olarak etkide bulunarak, zihni ıraksak biçimde düşünmeye davet ederler.

Açık uçlu sorular olasılıkları “yaratmaya” çağırırlar, çünkü bunu gerektirirler. Başka bir deyişle, açık uçlu sorular yapılarıyla akıcı, esnek, özgün ya da düzenleyici olmaya sevkederler. Örneğin: pek çok sayıda yanıtı kışkırtmaya yönelik sorular ya da görevler şöyle cümlelerle bütünleşir: “Ne kadar … düşünebilirsin?” ya da “yapabileceğin kadar çok sayıda bir … liste geliştir.” Böyle sorular akıcı düşünmeyi gerektirir.

Yanıtlarda büyük bir çeşitlilik kışkırtmaya yarayan sorular ya da görevler genellikle şöyle cümlelerle başlar: “Başka türlü nasıl ele alabilirsin?” ya da “Başka hangi yanıtı düşünebilirsin?” Böyle sorular esnek düşünmeyi davet eder.

yüksek derecede kişiselleşmiş yanıtları kışkırtan sorular ya da görevler katılanlardan bu düşünme biçimini özel olarak isteyebilir. “Sen ne yapardın?” ya da “Tamamen kendine özgü ol…” gibi cümleler, katı lan lar ı bireyselleşmiş fikirler geliştirmeye zorlayarak özgün düşünmeyi harekete geçirebilirler.

yüksek derecede ayrıntılaşmış yanıtları kışkırtan sorular ya da görevler şöyle cümlelerle başlayabilir: Bize … hakkında daha fazlasını anlat” ya da “… hakkında daha fazla ne biliyorsun?” Böyle sorular düzenleyici düşünme aracılığıyla katılımcılardan ayrıntılı ya da ek bilgi çıkarırlar.

Açık uçlu sorulara ne tür yanıtlar verilir?

“Açık uçlu bir soru sor, pek çok yanıt elde et!” Açık uçlu sorular yanıtlardan çok seçeneklerin üretilmesini cesaretlendirmeye yönelik oldukları için, kestirilebilir olandan inanılmaz olana kadar geniş bir dağılım içinde yer alan yanıtları ortaya çıkaracaklardır. Bazıları zekice görünecektir, bazıları da sıradışıdır. Ancak, bu soruları sorma nedeninin, genç insanlara yaratıcı düşünme pratiği kazandırmak olduğu, onlara doğru yanıtları aratmak ya da buldurmak olmadığı akılda tutulmalıdır.

Alacağımız yanıtların bireysel bakış açılarındaki farklılıkları yansıtacağını unutmamalıyız. Müze nesnelerini incelerken bütün katılımcılar farklı şeyler görecek, düşünecek ve farklı kararlar verecektir. Tamamen aynı nesneye baktıkları zaman bile insanlar seçici bir biçimde odaklanacak ve kendi kişiselleşmiş tarzlarında tepki vereceklerdir.

Alınmış yanıtlar dizisine nasıl tepki göstermeliyim?

Yaratıcı düşünme, sizin grup lideri olarak tepki gösterme tarzınızla cesaıetlendirilebilir ya da engellenebilir. Fikirlere katılım ve fikirlerin iletişimi güvene dayanır; bir insanın düşüncelerinin değerli bulunacağına ve girişimlerinin olumlu biçimde kabul edileceğine inanın. Eğer bir insan düşüncelerinin saygı görmediğinden kuşkulanırsa katılmaktan vazgeçebilir, uzaklaşabilir ve hatta tüm yaratıcı düşünmeyi durdurabilir.

Yaratıcı düşünmeyi ve katılımı kolaylaştıracak ve cesaretlendirecek türden etkinliklere rehberlik ettiğinizde sorumluluğunuz birisini yargılamak değildir. Yeni, delişmen, nükteli ya da ileri derecede kişisel düşüncelere açık olmalısınız. Eğer sizi ya da gruptaki başkalarını bir yanıt çok şaşırtırsa, ayrıntı isteyin. Yanıtı verene meydan okuyor gibi görünmeden daha fazla bilgi isteyin ya da kişinin özel bir fikre nasıl karar verdiğini anlamaya çalışın. Sonra sunulan akıl yürütmeyi kabul edin ve devam edin.

Bazen katılımcılar, ortaya çıkan daha fazla fikirden ya da düşünmek için ek zamandan sonra bizzat kendilerinin yeniden değerlendireceği yanıtlar sunarlar. Bu iyidir. Ama kolaylaştırıcı olarak siz üretimi cesaretlendirmelisiniz, değerlendirmeyi değil. Bu egzersizler “beyin fırtınası” oturumlarına denktir. Amaçları, yanıtları eleştirmek değil olasılıkları yaratmaktır.

Her ne kadar güç olsa da, ödüllendirilecek olumlu yargıları kullanmaktan ya da hoşunuza giden yanıtları cesaretlendirmekten salcının. Genç insanlar, “iyi yanıt” denmesi ile “tamam” denmesi arasındaki farkı çok çabuk öğrenirler. Birçok insan için olumlu tepki yokluğu olumsuz bir tepkiye denktir. Tepkilerinizin hem türünü hem de tonunu tutarlı kılın.

Herkesin grup lideri tarafından onaylanmayı amaçladığını unutmayın. Katılımcıları, yaratıcı biçimde düşünmenin iç doyumundan çok sizin onayınız için çalıştırmaktan sakının. Katılımcılardan teşekküre değer yanıtlar aldığınızda “teşekkür ederim” gibi yargısız cümleler kullanın.

Kendi açık uçlu sorularınızı daha fazla akıcı, esnek, özgün ya da düzenleyici düşünmeleri cesaretlendirmek için kullanın. Katılımcılara bir şeyler hakkında başka bir düşünce ya da farklı bir düşünme yolu bulup bulamayacaklarını sorun.

Sabırlı olun. Bir soru sorduktan ya da bir görev düzenledikten hemen sonra yanıt beklemeyin. Katılımcılara düşünmek, derinliğine düşünmek ve yeniden ele almak için zaman tanıyın. Yaratıcı düşünmek zaman alır.

MÜZELERİ KULLANMAK

Müzelerin pek çok çeşitleri, boyutları ve biçimleri vardır; ama herbiri tam bir ele alınacak konular ve fikirler yelpazesi sunar. Müzelerde uzak ülkelere, geçmiş zamanlara ya da mikroskop aracılığıyla bulunan dünyalara yolculuklara gönderilebiliriz.

İster tanıdık ya da egzotik, ister kişisel ya da evrensel biçimde sunulsunlar, müzeler düşgücünü uyarmak ve yaratıcılığı kışkırtmak için kullanılabilirler.

Yaratıcılık, en iyi, genç insanlar konuyla ilgilendiklerinde ve coştuklarında beslenir. Müze sergileri bireysel ilgilerin anlatımını cesaretlendirmek için kullanılabilir, çünkü nesneleri çeşitli disiplinlerden ve bakış açılarından anlaşılacak ve değerlendirilecek biçimde sunarlar. Doğa tarihi numuneleri estetik kaliteleri için değerlendirilebilir. Sanat çalışmaları tarihsel anlamlarından dolayı haz verebilir. Eski zamanlardan gelen nesneler ekonomik etkilerinin ışığında ele alınabilir.

Müzelerin sergi salonları açık alanlardır ve içerdikleri nesneler çoğu zaman rastgele bir tarzda görülebilir. Yön verilmiş şergili müzelerde bile genç insanlar, önceden belirlenmiş sıraya ya da bilgilere bakmaksızın, dikkatlerini “gözlerine çarpan” şeye yoğunlaştırmakta özgürdürler. Müzeler bize, düşüncelerin fikirlerin arasında başıboş gezinmesi gibi, nesneler arasında başıboş gezinme olanağını sağlar.

Böylece müzeler yaratıcılık için mükemmel bir kışkırtma sağlarlar; çünkü büyük bir anlamlılıkla dolu, hem zihinsel hem bedensel açıdan çok çeşitli yönlerden yaklaşılabilecek ilginç nesneler sunarlar. Müzeler, gidilecek yönleri önceden belirlemeden zihinleri harekete geçirebilirler.

Müzeler, koleksiyonlarına ilişkin turlar da dahil olmak üzere, halka pek çok hizmet sunarlar. Müzelerin çoğu genç gruplan için turlar istemese de, genellikle yetişkin refakatçıları zorunlu kılar. Bu kitaptaki etkinlikleri kullanarak, müzede birkaç çocuktan fazlasına rehberlik etmeniz gerektiğinde, çocukları bilgilendirmek için müzeye gitmeden önce müzeyle temas kurmanız tavsiye edilir. Çok az müze turu özel olarak yaratıcı düşünmeyi kışkırtmak üzere tasarımlanmıştır. Dolayısıyla, eğer bir tur yapılıyorsa, sizin yönettiğiniz etkinliklere olanak verirse daha iyi işleyecektir.

Hangi müze kullanılmalı?

Pek çok müze türü vardır. Bazı müzeler genel bir ilgi alanına sahiptir; doğa tarihi müzeleri ya da büyük sanat müzeleri gibi. Bazı müzeler de koleksiyonlarını saatler, otomobiller, Afrika sanatları gibi tek, çok özel bir alanla sınırlarlar. “Çocuk müzeleri” gibi özel izleyiciler için tasarımlanmış müzeler de vardır.

Müze olarak adlandırılmayan müzeler bile vardır. Tarihsel evler, yorum parkları, doğa merkezleri ve hayvanat bahçeleri müze türleri olarak düşünülebilirler; çünkü bunlar eğitim amaçlı koleksiyonlar sağlarlar ve sergilerler.

Nerede yaşıyor olursanız olun, büyük olasılıkla evinize çok yakın pek çok müze vardır. (Bölgenizdeki ya da ulaşabileceğiniz müzeler hakkında bilgi için bu kitabın sonundaki müzeler listesine bakın.) Eğer olanağınız varsa, sizin ve çocuğunuzun en çok ilgilendiğiniz alandan bir müze seçin. Seçtiğiniz müzenin hangisi olduğuna bakmaksızın, müzenin içerdiği nesneler yaratıcı düşünme yeteneklerini uyarabilir.

Bir müzeyi iyi kullanmak çok bilgi gerektirir mi?

Müzeleri yaratıcı düşünmeyi geliştirmek için kullanmak, müzeleri “sanat tarihi”ni ya da “doğa biliminin yasaları”nı öğretmek için kullanmaktan farklıdır. Amaç, özel bir bilgi kazandırmak değil, bir düşünme sürecini uygulamaktır.

Bu kitaptaki egzersizleri yönetmek bir bilgi temeli istemez ya da gerektirmez. Yaratıcı düşünme egzersizlerinden çıkan sorular, ne kadar çok ya da az bilgi sahibi olduğunuza bakmaksızın, sizi bildiğinizin ötesine götürebilir. Bu böyle olduğunda ya da olgusal sorulara yanıtlar bulmayı tercih etmediğinizde, müze ziyaretini verimli bir tamamlayıcı olarak, yanıtları araştırmayı telkin etmelisiniz.

Kim olduğumuz, ne yaşadığımız ve bizi nelerin İlgilendirdiği, düşlemlerimizin bizi nereye götürdüğünü belirler. Konular hakkında biraz “akademik” bilgi sahibi olmak düşgücü için bir engel değildir. Aslında tersi doğru olabilir. Bilgi, önceden belirlenmiş kavramları söylemeye zorlayarak bazen bizi tahminde bulunmaktan koruyabilir.

Müze yaratıcılığı geliştirmek için nasıl kullanılmalıdır?

Bir müzede yaratıcı düşünme becerileri üzerinde çalışmak kolaydır. Fikirler birbiri üzerine kurulma eğilimindedir. Çocukların bir müzede karşılaşacağı nesneler onlara “ilk fıkir”lerini sağlamak için kullanılacaktır. Bu nesneler kendi ek fikirleri, seçenekleri ve içgörüleri için sıçrama tahtası ya da çıkış noktası hizmeti görürler.

Aşağıdakiler, bir müzede çocukları yaratıcılıkları için egzersiz yapmaya yöneltirken size yardımcı olacak önerilerdir:

1: Dikkat ve ilgi çeken nesneler üzerinde odaklanın.

Nesneleri, çok önemli sayıldıkları için ya da adlarının veya tarihlerinin kolayca tanınabilir olması yüzünden seçmeyin. Başka türlü yapmak için özel olarak talimat verilmemişse, doğal olarak merakı kışkırtacak nesneleri seçin. Yaratıcı düşünmeyi uyarma amacı için bu en iyi işleyecek yoldur.

2: Çocuklara müzedeki her şeyi göstermek gerektiği duygusuna kapılmayın.Eğer her şeyi görmeye kalkışırsanız, müzeler büyüklüğüne bakılmaksızın çok yorucu olabilirler. Nesnelerin dikkati çekmesine izin verin. Yaratıcılık üzerinde çalışırken zamanınız olduğunda daha fazlasını görmeyi isterseniz yeni bir ziyaret planlamalısınız. Eğer evden uzaksanız ya da bir iş seyahatinde iseniz ve her şeyi tek bir ziyarette görmek zorunda hissediyorsanız, birkaç nesneyi derinliğine çalıştıktan sonra müzenin geri kalanı için hızlı bir tur alın.

3: Çocuklar yalnız ya da başkalarıyla birlikte çalışabilirler.Yalnız çalışmak son derece uygun olsa da, başkalarıyla çalışmak bazen daha eğlencelidir. Yaratıcı düşünürler paylaşılmış fikirleri ödünç alırlar ve bunlara dayanırlar. Aslında, çocuklar sorularına yanıt bulamazlarsa, birbirlerinden fikir almaları tavsiye edilir. Genellikle bu fikirler onları kendi fikirlerinden daha fazla uyaracaktır. Eğer bir çocukla çalışırsanız etkinliğe siz de katılın.

4: Zaman ayırın, acele etmeyin.Sanatçı Georgia O’Keefe şöyle demektedir: Görmek zaman alır, tıpkı arkadaş sahibi olmanın zaman aldığı gibi.” Dur ve bir nesneyi tam olarak keşfet; onun üzerinde çalışmadan önce yaratıcı ve algısal yeteneklerini sınırlarına kadar götür. İnsanların sahip oldukları ilk birkaç fikir önceden zihinlerindedir. Bunlar belki bizim en az yaratıcı düşüncelerimizdir. Yaratıcılığı denemek, başka bir şey düşünmek için gerildiğimizde söz konusu olur. Oluşturulacak momentumun zaman alması doğal ve uygundur.

5: Önce etiket okumaktan kaçının.Bir şeyleri etiketlemek -nesnel bir bilgiyle bile olsa- onu tanımlamaya başlamaktır. Yaratıcılığı denemek amacıyla çocukların dikkatini bir nesne hakkında müzenin anlattığı değil onların ilgilendiği şeye yoğunlaştırın. Kendileri yaratıcı biçimde uğraştıktan sonra, etiketleri ve seçtikleri herhangi başka bilgiyi okumakta özgürdürler.

6: Çocukları zihinsel riskler almaya cesaretlendirin.

Düşünceleri gülünç, delice ya da aptalca göründükleri için engellemeyin ya da başkalarının engellemesine izin vermeyin. Bazen bu düşünceler çok verimli olmaya dönüşebilir. İnsanın uçma ve uçağı icat etme fikri de “delice” idi. Yaratıcı düşünmenin yaygın olduğunu ve bütün düşüncelere izin verdiğini unutmayın. Vurgu fikirlere sahip olma üzerindedir, onları yargılama üzerinde değil.

7: Nesneler hakkında ortak yargılarda bulunmaktan uzak durulmalıdır. “Çok iyi değil” gibi yargılar birlikte yapıldığında, bireysel düzeydeki açık zihinli görüşler genellikle sona erer. Olumlu yargılar bile bir şeylerin nasıl algılandığını tanımlayabilir ya da daraltabilir. Bir etkinliğin amaçları doğrultusunda başka türlü eğitmeksizin, olasılıklar ve seçenekler keşfedilinceye kadar, dikkati ve konuşmayı değer yargılarından ve kararlardan uzaklaştırmayı deneyin.

8: Daha fazla zaman ayırın.Bu kitaptaki etkinliklerin amacı yaratıcı düşünme yeteneklerini uyarmak ve kullandırmaktır. Herhangi bir egzersiz biçiminde olduğu gibi burada da “külfet yoksa nimet de yoktur.” Artık kolay olmadığı zaman da daha fazla fikir araştırmayı sürdürün. Yaratıcı yeteneklerin çalışması ve güçlenmesi böyle olur.

NOT: Yazmayı gerektiren egzersizler üzerinde çalışırken kurşunkalem kullanın. Müzelerin çoğu teşhir salonlarında ve galerilerinde kalem kullanılmasına izin vermez. Yazmak için küçük not defterleri kullanın. Kâğıt parçaları kullanmaktan daha az zahmetlidir, yazılacak yüzey hazır olacaktır. Kimsenin nesnelere ya da nesne kasalarına dokunmasına ya da üzerlerine yazı yazmasına izin vermeyin. Müzenin ilk yükümlülüğü koleksiyonlarını korumaktır. Nesneleri tehdit eden her şey yasaklanmalıdır.

MÜZE ZİYARETİNDEN ÖNCE ISINMA EGZERSİZLERİ

Müzeye gitmeden önce genç insanları fikren hazırlayın. Geziyi açıklayarak ve seçilen müzede ne tür şeyler görebilecekleri hakkında konuşarak başlayın. Sonra bu ısınma egzersizlerinden bir ya da birkaçı üzerinde çalışın. Bu egzersizler müzede yer alacak etkileşimin tonunu ve türünü oluşturmaktadır. Gevşemenin bedensel egzersiz için olduğu kadar, bunların da düşünmek için önemli olduğunu kabul edin.

Bütün düşünceleri ve fikirleri cesaretlenmeyi ve şaşırtıcı olduklarında kendi fikirlerinizi de sunmayı unutmayın. Çocukların fikirleri tükense de yanıt beklemeye ve soru sormaya devam edin. Sabırlı olun. Herkes düşündükçe daha iyi olur, sadece çok az acemi başlangıçta başarılı olur.

Isınma 1: “Siz” Müzesi (akıcı/esnek düşünme)

Çocuklarınızdan kim oldukları hakkında düşünmelerini isteyin. Bireysel özelliklerini ele alsınlar: Neden hoşlanıyorlar, neden hoşlanmıyorlar, nerede yaşıyorlar, kiminle ilişkileri var, vb. Kim ve ne olduklarını betimlemede kullanılabileceğini düşündükleri bir sözcük ya da cümle listesi yapsınlar. Onlara, en azından 20 betimsel sözcük ya da cümle yazıncaya kadar durmamalarını söyleyin. Eğer ellerinden geliyorsa daha fazlasına girişmeleri için onları cesaretlendirin (akıcı düşünme).

Listeyi bir an için bir yana koyun ve müze ziyaretiniz hakkında konuşun. Müzeler; yaşayan yaratıklar, bir bölgenin tarihi, Avrupa ve Kuzey Amerika sanatı, başka kültürlerdeki insanların yaşamı gibi, nesneleri temalarına göre toplayan ve sergileyen yerlerdir. Birlikte ziyaret edeceğiniz müzenin türünü ve görebilecekleri şeylerin türünü tartışın.

Şimdi onlara kendi müzelerini planlayacaklarını söyleyin. Bu müzenin ana konusu onlara bırakılmıştır. Başka bir kağıdın tepesine “(çocukların adı) …. Müzesi” diye yazsınlar. Kendilerini betimleyen sözcük ya da cümle listesini kullanarak, özelliklerinin ya da niteliklerinin herbirini en iyi temsil edecek iki nesneyi düşünsünler. İki nesneden fazlasını düşünebilirlerse daha fazlasını listeleyebilirler (esnek düşünme).

Çocuklar, özellikler ya da nitelikler listesini değil ama nesneler listesini başka biriyle (ya da yalnız çalışıyorsanız sizinle) değiş tokuş etsinler. Nesnelerin anlamını özellikler ya da nitelikler doğrultusunda tahmin etsinler.

Basit bir nesneden geliştirilmiş fikirlerin çeşitliliğini ve bazılarının ne kadar farklı olduğunu tartışın. Bu nesnelerin başkalarının niyetlendiğinden daha fazla yönde yorumlanabileceğini onlara anlatın.

Isınma 2: Zaman kapsülü (esnek/özgün düşünme)

Nesneleri bir zaman kapsülüne yerleştirmek büyük bir sorumluluktur. Yapılan seçimler, bizim zamanımızda dünyanın neye benzediğini gelecek kuşaklara gösterecektir. Geleceğe şimdiki zamanı anlatmak üzere zaman kapsülüne hangi nesnelerin konulacağını çocuklar belirlesinler. Bu görev grup olarak ya da bireysel olarak yapılabilir. Nesnelerin boyutlarıyla sınırlı olacaklarını ve hiçbiri bu kitaptan daha büyük olmayacak en fazla 7 nesne seçebileceklerini onlara söyleyin (esnek düşünme).

Şimdi her çocuğa bir ödül verin. Her birini gelecek kuşaklara kendi kişisel mesajı olacak sekizinci bir nesne seçmekte özgür bırakın. Bu nesne, yazılı bir belge ya da mektup dışında herhangi bir şey olabilir (özgün düşünme).

Zaman kapsülünde yer alacak nesneleri gözden geçirin. Şimdiki zamandan 200 yıl sonra yaşayacak ve kapsülü açacak insanlar olduğunuzu birlikte varsayın. Bu nesnelerden (iğrenebileceğiniz şeylerin çeşitliliği nedir? Her nesneden birçok şey düşünebileceğinize emin olun (esnek düşünme).

Isınma 3: Dört soru (akıcı, esnek, özgün ve düzenleyici düşünme)

Bu metinde yer alan tabloya bakın ya da grup için geçmiş zamanlarda resmedilmiş olduğu kolayca tanınabilecek bir resim seçin.

Herkes aşağıdaki soruları yanıtlamak için düşgücünü kullansın:

Eğer bugün resmedilmiş olsaydı, ne kadar şeyin farklı olacağını ya da olabileceğini düşünebilirdin? (akıcı düşünme).

Sanatçı bize kendi dönemindeki yaşamın görüntülerini vermek için başka hangi sahneler resmedebilirdi? (esnek düşünme). Eğer çağdaş yaşamdan bir sahne resmedecek olsaydınız ne tür bir sahne resmederdiniz? (özgün düşünme).

Önceki soruya yanıt olarak resmedeceğiniz çağdaş resimde yer alabilecek bütün ayrıntıları listeleyin. Düşünebileceğiniz bütün ayrıntıları listelediğinizden emin olun (düzenleyici düşünme).

YARARLANILABİLECEK MÜZELERİN LİSTESİ

Aşağıdaki müzeler listesi, çevrenizdeki ya da yolunuzun üstündeki müzeleri belirlemek için bir kolaylık ve ilk hareket noktası olarak sunulmaktadır. Bu listedeki müzelerin kullanılması tavsiye ediliyor değildir, tıpkı bu listede olmayan müzelerin onaylanmadığı anlamına gelmediği gibi.

Pek çok yerel okul ya da üniversite halka açık sanat, tarih ve bilim müzelerine sahiptir. Ayrıca, pek çok müze personeli – eğer araştırırsanız- sizi yakın çevredeki diğer olanaklara yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.

Bu liste, 6600’den fazla müzeyi ve 50’den fazla türde müze ürünü ve hizmeti satıcısını listeleyen değerli bir kaynak olan The Official Museum Directoryden (National Register Publishing Co., Wilmette, IL, 1989) türetilmiştir.

Tarih Müzeleri ve Tarihsel Evler

Alabama

Alabama Department of Archives & History

624 Washington Ave. Montgomery, AL 36130 (205) 261-4361.

Historic Mobile Preservation Society

300 Oakleigh PI. Mobile AL 36604 (205) 432-6161

Alaska

Alaska State Museum

395 Whittier Juneau, AK 99801 (907) 465-2901.

Anchorage Museum of History and Art

121 W. 7th Ave. Anchorage, AK 99501 (907) 343-4326.

Klondike Gold Rush National Historical Park

2nd & Broadway Skagway, AK 99840 (907) 983-2921.

Arizona

Arizona Historical Society

949 E. 2nd St. Tucson, AZ 85719 (602) 628-5774.

Museum of Northern Arizona

Fort Valley Rd. Flagstaff, AZ 86001 (602) 774-5211.

Pioneer Arizona Living History Museum

Pioneer Rd. Phonenix, AZ 85027 (602) 993-0212.

Tempe Historical Museum

3500 S. Rural Rd. Tempe, AZ 85282 (602) 350-5100.

Arkansas

Arkansas Museum of Science and History

MacArthur Park Little Rock, AR 72202 (501) 371-3521.

Miles Musical Museum

Highway 62 W. Eureka Springs, AR 72632 (501) 253-8961.

The Old State House

300 W. Markham St. Little Rock, AR 72201 (501) 371-1749.

Rosalie House

282 Spring St. Eureka Springs, AR 72632 (501) 253-7377.

California

Clarke Memorial Museum

240 E St. Eureka, CA 95501 (707) 443-1947.

Fowler Museum of Cultural History

University of California Los Angeles, CA 90024 (213) 825-4361.

National Maritime Museum

Hyde Street Pier San Francisco, CA 94109 (415) 556-3002.

Nevada County Historical Society, Inc.

Nevada City, Ca (916) 265-5468.

The Oakland Museum

1000 Oak St. Oakland, CA 94607 (415) 273-3401.

Colorado

Aspen Historical Society Museum

620 Bleeker Aspen, CO 81611 (303) 925-3721.

Colorado Springs Pioneers Museum

215 S. Tejon Colorado Springs, CO 80903 (719) 578-6650.

El Pueblo Museum

905 S. Prarie Ave. Pueblo CO 81005 (719) 564-5274.

Greeley Municipal Museum

919 7th St. Greeley, CO 80631 (303) 350-9220.

The Molly Brown House & Museum

1340 Pennsylvania St. Denver, CO 80203 (303) 832-4092.

Museum of Western Colorado

248 S. 4th St. Grand Junction CO 81501 (303) 242-0971.

Stare Historical Society of Colorado

1300 Broadway Denver, CO 80203 (303) 866-5739.

Connecticut

Connecticut Historical Society 1 Elizabeth St. Hartford, CT 06106 (203) 236-5621.

Fairfield Historical Society

636 Old Post Rd. Fairfield, CT 06430 (203) 259-1598.

Mark Twain Memorial

351 Framington Ave. Hartford, CT 06105 (203) 247-0998.

Museum of Art

Science and Industry 4450 Park Ave. Bridgeport, CT 06604 (203) 372-3521. Mystic Seaport

50 Green man vi lie Ave. Mystic, CT 06355 (203) 572-0711.

Delaware

Bureau of Museums and Historic Sites

102 S. State St. Dover, DE 19903 (302) 736-5316.

Delaware Agricultural Museum

866 N. Dupont Hwy. Dover, DE 19901 (302) 734-1618.

Winterthur Museum

Rt. 52 Winterthur, DE 19735 (302) 888-4600.

District of Columbia

Dumbarton Oaks House, Library, & Collection,

2715 Q St., NW Washington, DC 20007 (202) 342-3200.

Meridian House International

1630 Crescent PI., NW Washington, DC 20009 (202) 667-6800.

The Octagon

1799   New York Ave., NW Washington, DC 20006 (202) 638-3105

Smithsonian Institution (collection of history, science, art, and air/space museums) 1000 Jefferson Dr. Washington, DC 20560 (202) 357-1300.

The White House

1600 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20500 (202) 456-1414.

Florida

Edison Winter Home and Museum

2350 McGregor Blvd. Fort Myers, FL 33901 (813) 334-3614.

The Hemingway Home and Museum

907 Whitehead Key West, FL 33040 (305) 294-1575.

Historical Museum of Southern Florida

101 W. Flagler St. Miami, FL 33130 (305) 375-1492.

Museum of Florida History

500 S. Bronough St. Tallahassee, FL 32399 (904) 488-1484.

Museum of Science & History

1025 Gulf Life Dr. Jacksonville, FL 32207 (904) 396-7062.

Pensacola Historical Museum

405 S. Adams St. Pensacola, FL 32501 (904) 433-1559.

St. Augustine Historical Society

271 Charlotte St. St. Augustine, FL 32084 (904) 824-2872.

Georgia

Atlanta Historical Society

3101 Andrews Drive, NW Atlanta, GA 30305 (404) 261-1837.

The Columbus Museum

1251 Wynnton Rd. Columbus, GA 31906 (404) 322-0400.

DeKalb Historical Society Museum

Old Courthoseon the Square Decatur, GA 30030 (404) 373-2571.

Jekvll Island Museum

Stable Rd. Jekyll Island, GA 31520 (912) 635-2119.

William Scarbrough House

41 West Broad St. Savannah, GA 31402 (912) 233-7787.

Hawaii

Bishop Museum

1525 Bernice St. Honolulu, HI 96817 (808) 847-3511.

Hulihee Palace

75-5718 Alii Dr. Kailua-Kona, HI 96740. lolani Palace

King & Richards Sts. Honolulu, HI 96813 (808) 522-0822.

Kauai Museum

4428 Rice St. Lihue, HI 96766 (808) 245-6931.

Lyman House Memorial Museum

276 Haili St. Hilo, HL 96720 (808) 935-5021.

Idaho

Idaho State Historical Society

610 N. Julia Davis Dr. Boise’, ID 83702 (208) 334-2120.

Museum of North Idaho

115 NW Blvd. Couer d’Alene, ID 83814 (208) 664-3448.

Illinois

Chicago Architecture Foundation

1800  S. Prairie Ave. Chicago, 1L60616 (312) 326-1393.

Chicago Historical Society

Clark St. At North Ave. Chicago, IL 60614 (312) 642-4600.

Frankfort Area Historical Museum

2000 E. St. Louis St. West Frankfort, IL 62896 (618) 932-6159.

Lincoln Log Cabin State Historic Site R.R. 1 Lerna, IL 62440 (217) 345-6489.

Peoria Historical Society

942 NE Glen Oak Ave. Peoria, IL 61603 (309) 674-1921.

Frank Lloyd Wright Home and Studio

951 Chicago Ave. Oak Park, IL 60302 (708) 848-1976.

University Museum Southern Illinois University Carbondale, IL 62901 (618)453-5388.

Indiana

Bartholomew’ County Historical Society

524 Third St. Columbus, IN 47201 (812) 372-3541.

Conner Prairie

13400 Allisonville Rd. Noblesville, IN 46060 (317) 776-6014.

Historic Madison

Inc. 500 West Street Madison, IN 47250 (812) 265-2967.

Historic New Harmony

506 Vi Main St. New Harmony, IN 47631 (812) 682-4488.

Indiana State Museum

202 N. Alabama St. Indianapolis, IN 46204 (317) 232-1637.

President Benjamin Harrison Memorial Home

1230 N. Delaware St. Indianapolis, IN 46202 (317) 631-1898.

Studebaker National Museum Century Center

120   S. St. Joseph St. South Bend, IN 46601 (219) 284-9714.

Tippecanoe County Historical Museum

909    South St. Lafayette, IN 47901 (317) 742-8411.

Wayne County Historical Museum 1 150 North A St. Richmond, IN 47374 (317) 962-5756.

Iowa

Cedar Falls Historical Society

303 Clay St. Cedar Falls, IA 50613 (319) 266-5149.

Fort Dodge Historical Museum

Museum Rd. Fort Dodge, IA 50501 (515) 573-4231.

Grout Museum of History and Science

503 South St. Waterloo, IA 50701 (319) 234-6357.

Iowa State Historical Museum

600 E. Locust St. Des Moines, IA 50319 (515) 281-5111.

Jackson County Historical Museum Fairgrounds

Macjuoketa, IA 52060 (319) 652-5020.

Kansas

Boot Hill Museum

Front St. Dodge City, KS 67801 (316) 227-8188.

Dickinson County Historical Society

412 S. Campbell St. Abilene, KS 67410 (913) 263-2681.

Fort Hays State Museum

Fort Hays State University 600 Park St. Hays, KS 67601 (913) 628-5664.

Pioneer Museum

430 W. 4th St. Ashland, KS 67831 (316) 635-2227.

Riley County Historical Museum

2309 Claflin Rd. Manhattan, KS 66502 (913) 537-2210.

Smoky Hill Museum

211 W. Iron Ave. Salina, KS 67401 (913) 827-3958.

Wichita-Sedgwick County Historical Museum

204    S. Main Wichita, KS 67202 (316) 265-9314.

Kentucky

Farmington

3033 BardstOwn Rd. Louisville, KY 40205 (502) 452-9920.

Kentucky Derby Museum

704 Central Ave. Lousville, KY 40201 (502) 637-1 111.

Kentucky Historical Society

Broadway at St. Clair Mall Frankfort, KY 40602 (502) 564-3016.

Kentucky Railway Museum

Onnsby Station Site Lagrange Rd. & Dorsey Ln. Lousville, KY 40223 (502) 245-6035.

Museum of History and Science

727 Main St. Lousville, KY 40202 (502) 561-6100.

National Museum of the Boy Scouts of America

Murray State University Murray, KY 42071 (502) 762-3383.

Louisiana

Acadian House Museum

1200  N. Main St. St. Martinville, LA 70582 (318) 394-4284.

Emy-Lou Beidenharn Foundation

2006 Riverside Dr. Monroe, LA 71201 (318) 387-5281.

Gal Her House

1118 Royal St. New Orleans, LA 70116 (504) 523-6722.

Hernuinn-Grima House

820 St. Louis St. New Orleans, LA 70112 (504) 525-5661.

The Historic New Orleans Collection

533 Royal St. New Orleans, LA 70130 (504) 523-4662.

Longue Vue House & Gardens

7   Bamboo Rd. New Orleans, LA 70124 (504) 488-5488.

Louisiana State Museum

751 Chartres St. New Orleans, LA 70116 (504) 568-6968.

Magnolia Mound Plantation

2161 Nicholson Dr. Baton Rouge, LA 70802 (504) 343-4955.

Pioneer Heritage Center

LSU Shreveport 8515 Youree Dr. Shreveport, LA 71 1 15 (318) 797-5332.

The Shadows-on-the-Teche

317   E. Main St. New Iberia, LA 70560 (318) 369-6446.

Maine

Brick Store Museum

1 17 Main St. Kennebunk, ME 04043 (20?) 985-4802.

Fort Western Museum

City Center Plaza 16 Cony St. Augusta, ME 04330 (207) 626-2385.

Maine State Museum

State House Complex Augusta, ME 04333 (207) 289-2301.

United Society of Shakers

Sabbathday Lake Poland Springs, ME 04274 (207) 926-4597.

Maryland

Calvert Marine Museum

14200 Solomons Island Rd. Solomons, MD 20688 (301) 326-2042.

Historic Annapolis Foundation

194 Prince George St. Annapolis, MD 21401 (301) 267-7619.

Historic St. Mary’s City

Rt. #5 St. Mary’s City, MD 20686 (301) 862-0990.

United States Naval Academy Museum Annapolis, MD 21402 (301) 267-2108.

Washington County Historical Society

135 W. Washington St. Hagerstown, MD 21740 (301) 797-8782.

Massachusetts

Concord Museum

200 Lexington Rd. Concord, MA 01742 (508) 369-9763.

Danvers Historical Society

13 Page St. Danvers, MA 01923 (508) 777-1666.

New Bedford Whaling Museum

1 8 Johnny Cake Hill New Bedford, MA 02740 (508) 997-0046.

Old Slurb ridge Village

1  Old Sturbridge Village Rd. Sturbridge, MA 01566 (508) 347-3362.

Peabody Museum of Salem

East India Square Salem, MA 01970 (508) 745-1876.

Plimoth Plantation

Warren Ave. Plymouth, MA 02360 (508) 746-1622.

The Paul Revere House

19  North Squre Boston, MA 02113 (617) 523-2338.

Michigan

Jesse Besser Museum

491 Johnson St. Alpena, MI 49707 (517) 356-2202.

Dearborn Historical Museum

915 Brady St. Dearborn, MI 48124 (313) 565-3000.

Detroit Historical Museum

5401 Woodward Ave. Detroit, MI 48202 (313) 833-1805.

Henry Ford Museum and Greenfield Village

20900 Oakwood Blvd. Dearborn, MI 48121 (313) 271-1620.

Iron County Museum

Museum Lane Caspian, MI 49915 (906) 265-3942.

Kelsey Museum of Ancient & Mediaeval Archaeology

434   S. State St. Ann Arbor, MI 48109 (313) 764-9304.

Mackinac State Historical Parks Fort Mackinac and Mackinac Island State Park Mackinac Island, MI 49757 (517) 373-4296.

Marquette County Historical Society

213 N. Froni St. Morquette, MI 49855 (906) 226-3571.

Michigan Historical Museum

717 W\ Allegan St. Lansing, MI 48918.

Michigan State University Museum

West Circle Drive East Lansing, MI 48824 (517) 355-2370.

Museum of Arts and History

1115 Sixth St. Port Huron, MI 48060 (313) 982-0891.

Minnesota

Blue Earth County Historical Society

415 Chen-y St. Mankato, MN 56001 (507) 345-5566.

A.M. Chisholm Museum

506 W. Michigan St. Duluth, MN 55802 (218) 722-8563.

Minnesota Historical Society

690 Cedar St. St. Paul, MN 55101 (612) 296-2747.

Mississippi

Cairo Museum Vicksburg National

Millitary Park 3201 Clay St. Vicksburg, MS 39180 (601) 636-2199.

Cottonlandia Museum

Highway 82-49 Bypass Greenwood, MS 38930 (601) 453-0925.

Mississippi Slate Historical Society

North State & Capitol Sts. Jackson, MS 39205 (601) 354-6222.

Missouri

Harry S. Truman Museum

U.S. 24 & Delaware Sts. Independence, MO 64050 (816) 833-1400.

The Kansas City Museum

3218 Gladstone Blvd. Kansas City, MO 64123 (816) 483-8300.

Missouri Historical Society

Lindel & De Baliviere Sts. St. Louis, MO 63112 (314) 361-1424.

Museum of Ozarks’ History

603 E. Calhoun Springfield, MO 65802 (417) 869-1976.

Pony Express Museum

914 Penn St. St Joseph, MO 64503 (816) 279-5059.

Montana

Copper King Mansion

219 W. Granite Butte, MT 59701 (406) 782-7580.

Copper Village Museum

401 E. Commercial Anaconda, MT 59711 (406) 563-2422.

Historical Museum at Fort Missoula

Fort Missoula Missoula, MT 59801 (406) 728-3476.

Montana Historical Society

225 N. Roberts Helena, MT 59620 (406) 444-2694.

Pioneer Museum

Highway #2 W. Glasgow, MT 59230 (406) 228-2702.

Western Herigate Center

2822 Montana Ave. Billings, MT 59101 (406) 256-6809.

Nebraska

Brownville Historical Society Museum

Main St. Brownville, NE 68321 (402) 825-6001.

Great Plains Black Museum

2213 Lake St. Omaha, NE 68110 (402) 345-2212.

Hall of History

Boys Town, NE 68010 (402) 498-1185.

Museum of the Fur Trade

East Highway 20 Chadron, NE 69337 (308) 432-3843.

Stuhr Museum of the Prairie Pioneer

3133 W. Highway 34 Grand Island, NE 68801 (308) 381-5316.

Western Heritage Museum

801 S. 10th St. Omaha, NE 68108 (402) 444-5071.

Nevada

Nevada Historical Society

1650 N. Virginia St. Reno, NV 89503 (702) 789-0190.

The Nevada State Museum

600   N. Carson St. Carson City, NV 89710 (702) 885-4810.

New Hampshire

Manchester Historical Association

129  Amherst St. Manchester, NH 03101 (603) 622-7531.

John Paul Jones House

43 Middle St. Portsmouth, NH 03801 (603) 436-8420.

StrawberyBatike

454   Court St. Portsmounth, NH 03801 (603) 433-1100.

New Jersey

Camden County Historical Society

Park Blvd. & Euclid Ave. Camden, NJ 08103 (609) 964-3333.

Cape May County Historical Museum

Route #9 – R.D. Cape May Court House, NJ 08210 (609) 465-3535.

The Thomas Clarke House

500   Mercer St. Princeton, NJ 08540 (609) 921-0074.

Fosterfields Living Historical Farm

Kahdena Rd. & Route #24 Morristown, NJ 07962 (201) 326-7645.

Historic Speedwell

333 Speedwell Ave. Morristown, NJ 07960 (201) 540-0211.

New Mexico

Kit Carson Foundation

222 Ledoux St. Taos, NM 87571 (505) 758-0505.

Museum of New Mexico

113 Lincoln Ave. Santa Fe, NM 87504 (505) 827-6450.

The Wheelwright Museum of the American Indian

704 Camino Lejo Santa Fe, NM 87502 (505) 982-4636.

New York

(Note: New York City Has a separate section)

Albany Institute of History and Art

125 Washington Ave. Albany, NY 12210 (518) 463-4478.

The Bronx County Historical Society

3309 Bainbridge Ave. Bronx, NY 10467 (212) 881-8900.

David Conklin Farmhouse

2   High St. Huntington, NY 11743 (516) 427-7045.

Erie Canal Museum

318   Erie Blvd. E. Syracuse, NY 13202 (315) 471-0593.

319   Genesee County Museum

Flint Hill Road Mumford, NY 14511 (716)538-6822,

Geneva Historical Society and Museum 543 South Main St. Geneva, NY 14456 (315) 789-5151.

Madison County Historical Society-Cottage Lawn

435    Main St. Oneida, NY 13421 (315) 363-4136.

National Baseball Hall of Fame and Museum Main Street Cooperstown, NY 13326.

New York State Museum

Empire State Plaza Albany, NY 12230 (518) 474-5877.

Richardson’Bates House Museum

135   E. 3rd St. Oswego, NY 13126 (315) 343-1342.

Sagamore Hill National Historic Site

20   Sagamore Hill Rd. Oyster Bay, NY 11771 (516) 922-4447.

21   Vanderbilt Museum: Mansion, Marine Museum, Planetarium

180 Little Neck Rd. Centerport, NY 11721 (516) 262-7880.

West Point Museum, United States Military Academy

Bldg, 2110 West Point, NY 10996 (914)938-2203. ’

New York City

The Jewish Museum

1109 Fifth Ave. New York, NY 10128 (212) 860-1888.

Museum of the American Indian

Broadway at 155th St. New York, NY 10032 (212) 283-2420.

Statue of Liberty National Monument

Liberty Island New York, NY 10004 (212) 363-3267.

North Carolina

Biltmore Estate One North Pack Square Asheville, NC 28801 (704) 255-1776.

Greensboro Historical Museum

130   Summit Ave. Greensboro, NC 27401 (919) 373-2043.

North Carolina Maritime Museum

315 Front St. Beaufort, NC 28516 (919) 728-7317.

North Carolina Museum of History

109 E. Jones St. Raleigh, NC 27611 (919) 733-3894.

Old Salem

600   S. Main St. Winston-Salem, NC 27101 (919) 721-7300.

Reynolda House

Reynolda Rd. Winston-Salem, NC 27106 (919) 725-5325.

North Dakota

Frontier Museum

Williston, ND 58801 (701) 572-5006.

Myra Museum and Campbell House

2405 Belmont Rd. Grand Forks, ND 58201 (701) 775-2216.

Red River & Northern Plains Regional Museum

West Fargo, ND 58078 (701) 282-2822.

State Historical Society of North Dakota

North Dakota Heritage Center Bismarck, ND 58505 (701) 224-2666.

Ohio

McKinley Museum of History, Science, & Industry

800   McKinley Monument Dr. NW Canton, OH 44708 (216) 455-7043.

Ohio Historical Center

Interstate 71 & 7th Ave. Columbus, OH 43211 (614) 297-2300.

Western Reverse Historical Society

10825 East Blvd. Cleveland, OH 44106 (216) 721-5722.

U.S. Airforce Museum, Wright-Patterson AFB

Ohio 45433 (513) 255-3284.

Oklahoma

Museum of the Great Plains

601   Ferris Ave. Lawson, OK 73502 (405) 353-5675.

National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center

1700 NE 63rd St. Oklahoma City, OK 73111 (405) 478-2250.

Oklahoma Historical Society

2100 N. Lincoln Blvd. Oklahoma City, OK 73105 (405) 521-2491.

The Norman Cleveland County Historical Museum

508 N. Peters Norman, OK 73070 (405) 321-0156.

Oregon

American Advertising Museum

9   NW Second Ave. Portland, OR 97209 (503) 226-0000.

Mission Mill Museum

1313 Mill St. SE Salem, OR 97301 (503) 585-7012.

Oregon Historical Society

1230 SW Park Ave. Portland, OR 97205 (503) 222-1741.

Southern Oregon Historical Society

206 N. 5lh St. Jacksonville, OR 97530 (503) 899-1847.

Pennsylvania

Fort Hunter Mansion ;

5300 N. Front St. Harrisburg, PA 17110 (717) 599-5822.

Gettysburg National Military Park

Gettysburg, PA 17325 (717) 334-1124.

HistoricBethlehem

459   Old York Rd. Bethlehem, PA 18018 (215) 691-5300.

460   Landis Valley Museum

2451 Kissel Hill Rd. Lancaster, PA 17601 (717) 569-0401.

Lehigh County Historical Society

Hamilton at Fifth St. Allentown, PA 18105 (215) 435-4664.

Philadelphia Maritime Museum

321 Chestnut St. Philadelphia, PA (215) 925-5439.

State Museum of Pennsylvania

3rd and North Sts. Harrisburg, Pa 17120 (717) 787-4980.

Washington Crossing Historic Park

Washington Crossing, PA 18977 (215) 493-4076.

Rhode Island

The Preservation Society of Newport County

1 18 Mill St. Newport, RI 02840 (401) 847-1000.

Rhode Island Society

1 10 Benevolent St. Providence, RI 02906 (401) 331-8575.

South Carolina

The Charleston Museum

360 Meeting St. Charleston, SC 29403 (803) 722-2996.

Drayton Hall

3380 Ashley River Rd. Charleston, SC 29414 (803) 766-0188.

Fort Sumter National Monument

Sullivan’s Island, SC 29482 (803) 883-3123.

Hampton-Preston Mansion and Garden

1615 Blanding St. Columbia, SC 29201 (803) 252-3964.

M use um of African -A meri can Cultu re

1403 Richland St. Columbia, SC 29201 (803) 252-1450.

South Carolina State Museum

301 Gervais St. Columbia, SC 29201 (803) 737-4921.

John Mark Verdier House

801 Bay St. Beaufort, SC 29902 (803) 524-6334.

South Dakota

Siouxland Heritage Museum

200   W. 6th St. Sioux Falls, SD 57102 (605) 335-4210.

South Dakota State Historical Society

900 Governors Dr. Pierre, SD 57501(605) 773-3458.

Tennessee

Belle Meade Mansion

1 10 Leake Ave. Nashville, TN 37205 (615) 356-0501.

Blount Mansion

200   W. Hill Ave. Knoxville, TN 37902 (615) 525-2375.

Chattanooga Regional History Museum

201   High St. Chattanooga, TN 37403 (615) 265-3247.

202   ClarksviUe-Montgoinery County Historical Museum

100 S. Second St. Clarksville, TN 37040 (615) 648-5780.

Historic Rugby

State Highway 52 Rugby, TN 37733 (615) 628-2441.

Museum of Appalachia Norris, TN 37828 (615) 494-7680.

Ramsey House

2614 Thorngrove Pike Knoxville, TN 37914 (615) 546-0745.

Tennessee Stale Museum

505   Deaderick St. Nashville, TN 37219 (615) 741-2692.

Texas

The A Ian to

Aloma Plaza San Antonio, TX 78299 (512) 222-1693.

Caddo Indian Museum

701 Hardy St. Longview, TX 75604 (214) 759-5739.

Fort Worth Museum of Science and History

1501 Montgomery St. Fort Worth, TX 76107 (817) 732-7635.

Galveston Historical Museum

2219 Market St. Galveston, TX 77550 (409) 766-2340.

Institute of Texan Cultures

801   S. Bowie at Durango Blvd. San Antonio, TX 78205 (512) 226-7651.

802   Museum of the Southwest

1705 W. Missouri Ave. Midland, TX 79701 (915) 683-2882.

Panhandle-Plains Historical Museum

2401 Fourth Ave. Canyon, TX 79016 (806) 656-2244.

Utah

Ogden Union Station Museums

25th & Wall Ave. Ogden, UT 84401 (801) 629-8444.

Utah State Historical Society

300   Rio Grande St. Salt Lake City, UT 84101 (801) 533-5755.

Vermont

Billings Farm & Museum

River Rd. & Rt. 12 Woodstock, VT 05091 (802) 457-2355.

Hildene

Route 7A Manchester, VT 05254 (802) 362-1788.

Vermont Museum

109 State St. Montpelier, VT 05602 (802) 828-2291.

Virginia

Arlington House, Arlington National Cemetary

Arlington, VA 22211 (703) 557-0613.

Carlyle House Historic Park

121 N. Fairfax St. Alexandria, VA 22314 (703) 549-2997.

Colonial Willi a msb 11 rg Williamsburg, VA 23815 (804) 229-1000.

Gunston Hall

10709 Gunston Rd. Mason Neck, VA 22079 (703) 550-9220.

Stonew all Jackson House

8  E. Washington St. Lexington, VA 24450 (703) 463-2552.

Jamestown Museum

Jamestown Island Jamestown, VA 23081 (804) 898-3400.

The Mariners’ Museum

100  Museum Dr. Newport News, VA 23606 (804) 595-0368.

Monticello

Charlottesville, VA 22902 (804) 293-2158.

Mount Vernon

George Washington Pkwy. So. Mount Vernon, VA 22121 (703) 780-2000.

The Museum of the Confederacy

1201  E. Clay St. Richmond, VA 23219 (804) 649-1861.

Museum of American Frontier Culture

Richmond Road Stanton, VA 24401 (703) 332-7850.

Roanoke Valley Historical Museum

One Market Square Roanoke, VA 24011 (703) 342-5770.

Sherwood Forest Plantation

Route #5 Charles City, VA 23020 (804) 829-5377.

Shirley Plantation

501 Shirley Plantation Rd. Charles City, VA 23030 (804) 795-2385.

Smithfield Plantation

Southgate Dr. Extension Blacksburg, VA 24060 (703) 951-2060.

Wood lawn Plantation

9000 Richmond Highway Alexandria, VA 22309 (703) 780-4000.

Washington

Clieney Cowles Museum

W. 2316 First Ave. Spokane, WA 99204 (509) 456-3931.

Clark County Historical Museum

1511 Main St. Vancouver, WA 98663 (206) 695-4681.

For Walla Walla Museum Complex

Myra Road Walla Walla, WA 99362 (509) 525-7703.

Museum of History and Industry

2700 24th Ave. East Seattle, WA 98112 (206) 324-1125.

Pioneer Farm Museum

7716 Ohop Valley Rd. Eatonville, WA 98328 (206) 832-6300.

San Juan Historical Society

405 Price St. Friday Harbor, WA 98250 (206) 378-3949.

Washington State Capital Museum

211 W. 21st Ave. Olympia, WA 98501 (206) 753-2580.

Whatcom Museum of History and Art

121 Prospect St. Bellingham, WA 98225 (206) 676-6981.

Yakima Nation Museum

Highway 97 & Fort Rd. Toppenish, WA 98948 (509) 865-2800.

Yakima Valley Museum

2105 Tieton Dr. Yakima, WA 98902 (509) 248-0747.

West Virginia

Harpers Ferry Center

Harpers Ferry, WV 24525 (304) 535-6371.

Ogle bay Instute Mansion Museum

Oglebay Park Wheeling, WV 26003 (304) 242-7272.

West Virginia State Museum Capitol Complex

Charleston, WV 25305 (304) 348-0230.

Wisconsin

Chippewa Valley Museum

Carson Park Eau Claire, WI 54703 (715) 834-7871.

Fairlawn Mansion & Museum

906   E. 2nd St. Superior, WI 54880 (715) 394-5712.

Galloway House and Village

336 Old Pioneer Rd. Fond du Lac, WI 54935 (414) 922-6390.

Hixon House

429 N. 7th St. La Crosse, WI 54601 (608) 782-1980.

Manitowoc Maritime Museum

75 Maritima Dr. Manitowoc, WI 54220 (414) 684-0218.

Milwaukee County Historical Society

910   N. Old World Third St. Milwaukee, WI 53203 (414) 273-8288.

Wyoming

Buffalo Bill Historical Center

720 Sheridan Ave. Cody, WY 82414 (307) 587-4771.

Fort Casper Museum

4001 Fort Casper Rd. Casper, WY 82601 (307) 235-8462.

Laramie Plains Museum

603 Ivinson Laramie, WY 82070 (307) 742-4448.

Wyoming State Museum

24th & Central Ave. Cheyenne, WY 82002 (307) 777-7022.

Alabama

Birmingham Zoo

2630 Cahaba Rd. Birmingham, AL 35223 (205) 879-0409.

The Discovery Place of Birmingham, Inc.

1320 22nd Si. South Birmingham, AL 35205 (205) 939-1176.

Exploreum

1906 Springhill Ave. Mobile, AL 36607 (205) 471-5923.

Alaska

Alaska Stale Museum

395 Whittier Juneau, AK 99801 (907) 465-2901.

University of Alaska Museum

907   Yukon Dr. Fairbanks, AK 99775 (907) 474-7505.

Arizona

Arizona Museum of Science & Technology

80 N. Second St. Phoenix, AZ 85004 (602) 256-9388.

Arizona-Sonora Desert Museum

2021 N. Kinney Rd. Tucson, AZ 85743 (602) 883-1380.

Arizona Zoological Society

5810 E. Van Buren Phoenix, AZ 85072 (602) 273-1341.

Museum of Northern Arizona

Fort Valley Rd. Flagstaff, AZ 86001 (602) 774-5211.

Arkansas

Arkansas Museum of Science and History

MacArthur Park Little Rock, AR 72202 (501) 371-3521.

Hot Springs National Park

369 Central Ave. Bathhouse Row Hot Springs, AR 71901 (501) 624-3383.

Little Rock Zoological Gardens

1 Jonesboro Rock, AR 72205 (501) 666-2406.

California

California Academy of Sciences

Golden Gate Park San Francisco, CA 94118 (415) 221-5100.

California Museum of Science and Industry

700 State Dr. Los Angeles, CA 90037 (213) 744-7400.

Exploratorium

Marina Blvd. & Lyon St. San Francisco, CA 94133 (415) 561-0360.

Fowler Museum of Cultural History

University of California Los Angeles, CA 90024 (213) 825-4361.

Lawrence Hall of Science

University of California Centennial Drive Berkeley, CA 94720 (415) 642-5133.

Los Angeles Children’s Museum

310 North Main St. Los Angeles, CA 90012 (213) 687-8801.

The Muse uni of Natural History and Science

2627 Vista del Oro Newport Beach, CA 92660 (714) 640-7120.

National Maritime Museum

Hyde Street Pier San Francisco, CA 94109 (415) 556-3002.

Natural History Museum of Los Angeles County

900 Exposition Blvd. Los Angeles,Ca 90007 (213) 744-3414.

The Oakland Museum

1000 Oak St. Oakland, CA 94607 (415) 273-3401.

Palm Springs Desert Museum

101  Museum Drive Palm Springs, CA 92262 (619) 325-7186.

Redwood National Park

1111 2nd St. Crescent City, CA 95531 (707) 464-6101.

Sacramento Science and Junior Museum

3615 Auburn Blvd. Sacramento, CA 95821 (916) 449-8255.

San Diego Natural History Museum

Balboa Park San Diego, CA 92101 (619) 232-3821.

San Diego Zoo

San Diego. CA 92112 (619) 231 -1515.

Santa Barbara Museum of Natural History

2559 Puesta del Sol Rd. Santa Barbara, CA 93105 (805) 682-4711.

The Yosemite Museum, National Park Service

Yosemite National Park, CA (209) 372-0281.

Colorado

Cheyenne Mountain Zoological Park

4250 Cheyenne Mt. Zoo Rd. Colorado Springs, CO 80906 (719) 633-9925.

Denver Museum of Natural History City Park

Denver, CO 80205 (303) 370-6357.

Museum of Western Colorado

248 S. 4th St. Grand Junction, CO 81501 (303) 242-0971.

University of Colorado Museum

Broadway, between 15th & 16th Sts. Boulder, CO 80309 (719) 492-6165.

Western Museum of Mining and Industry

1025 North Gate Rd. Colorado Springs, CO 80921 (719) 598-8850.

Connecticut

The Bruce Museum

Museum Drive Greenwich, CT 06830 (203) 869-0376.

Museum of Art, Science and Industry

4450 Park Ave. Bridgeport, CT 06604 (203) 372-3521.

Peabody Museum of Natural History

Yale University 170 Whitney Ave. New Haven, CT 06511 (203) 432-3750.

Science Museum of Connecticut

950   Trout Brook Dr. West Hartford, CT 06119 (203) 236-2961.

Thames Science Center

Gallows Lane New London, CT 06320 (203) 442-0391.

Delaware

Delaware Agricultural Museum

866 N. Dupont Hwy. Dover, DE 19901 (302) 734-1618.

Delaware Museum of Natural History

4840 Kennett Pike Wilmington, DE ¡9807 (302) 658-9111.

District of Columbia

National Zoological Park

3000 Connecticut Ave., NW Washington, DC 20008 (202) 673-4800.

Smithsonian Institution (collection of history, science, art, and air/space museums)

1000  Jefferson Dr. Washington, DC 20560 (202) 357-1300.

Florida

Edison Winter Home and Museum

2350 McGregor Blvd. Fort Myers, FL 33901 (813) 334-3614.

Everglades National Park Homestead, FL 33030 (305) 247-6211.

Florida Museum of Natural History

University of Florida Gainesville, FL 32611 (904) 392-1721.

Metro zoo

12400 SW 152nd St. Miami, FL33177 (305) 251-0401.

Museum of Arts and Sciences

1040 Museum Blvd. Daytona Beach, FL 32014 (904) 255-0285.

Museum of Science

3280 S. Miami Ave. Miami, FL33129 (305) 854-4247.

Museum of Science & History

1025 Gulf Life Dr. Jacksonville, FL 32207 (904) 396-7062.

Museum of Science and Industry

4801 E. Fowler Ave. Tampa, FL 33617 (813) 985-5531.

Orlando Science Center

Loch Haven Park 810 E. Rollins Ave. Orlando, FL 32803 (305) 896-7151.

Science Center of Pinellas County?

7701 22nd Ave. N. St. Petersburg, FL 33710 (813) 384-0027.

Georgia

FernbankScience Center

156 Heaton Park Dr., NE Atlanta, GA 30307 (404) 378-4311.

Museum of Arts and Sciences

4182 Forsyth Rd. Macon, GA 31210 (912) 477-3232.

Savannah Science Museum

4405 Paulsen, GA 31405 (912) 355-6705.

Telfair Academy of Arts and Sciences

121 Bernard St.’ Savannah, GA 31401 (912) 232-1177.

Zoo All ant a

800 Cherokee Ave., SE Atlanta, GA 30315 (404) 624-5600.

Hawaii

Bishop Museum

1525 Bernice St. Honolulu, HI 96817 (808) 847-3511.

Honolulu Zoo

151 Kapahulu Ave. Honolulu, HI 96815 (808) 923-4772.

Lyman House Memorial Museum

276 Haili St. Hilo, HI 96720 (808) 935-5021.

Idaho

Idaho Museum of Natural History

Idaho State University Pocatello, ID 83209 (208) 236-3168.

Illinois

Burpee Museum of Natural History

813 N. Main St. Rockford, IL61 103 (815) 965-3132.

Chicago Architecture Foundation

1800  S. Prarie Ave. Chicago, IL 60616 (312) 326-1393.

Chicago Zoological Park (Brookfield Zoo)

8400 W. 31st St. Brookfield, IL 60513 (708) 485-0263.

Field Museum of Natural History

Roosevelt Rd. at Lake Shore Dr. Chicago, IL 60605 (312) 922-9410.

Illinois State Museum

Spring & Edwards Sts. Springfield, IL 62706 (217) 782-7386.

Lakeview Museum of Arts and Sciences

1 125 West Lake Ave. Peoria, IL 61614 (309) 686-7000.

Lincoln Park Zoo

2200 N. Cannon Dr. Chicago, IL 60614 (312) 935-2249.

Museum of Science and Industry

57th & Lake Shore Dr. Chicago, IL 60637 (312) 684-1414.

Quincy Museum of Natural History and Art

1601 Maine St. Quincy, IL 62301 (217) 224-7669.

University Museum

Southern Illinois University Carbondale, IL 62901 (618)453-5388.

Indiana

The Children’s Museum

3000 N. Meridian St. Indianapolis, IN 46208 (317) 921-4019.

Evansville Museum of Arts & Science

411 SE Riverside Dr. Evansville, IN 47713 (812) 425-2406.

Indianapolis Zoo

1200 W. Washington St. Indianapolis, IN 46218 (317) 638-8072.

Iowa

Grout Museum of History and Science

503   South St. Waterloo, IA 50701 (319) 234-6357.

Putnam Museum

1717 W. Twelfth St. Davenport, IA 52804 (319) 324-1933.

Sanford Museum and Planetarium

1 17 E. Willow St. Cherokee, IA 51012 (712) 225-3922.

Kansas

Museum of Natural History

University of Kansas Lawrence, KS 66045 (913) 864-4540.

Kentucky

Behhuger-Crawford Museum

1600 Montague Rd. Devou Park Covington, KY 41012 (606) 491-4003.

International Museum of the Horse

4089 Iron Works Pike Lexington, KY 40511 (606) 233-4303.

Kentucky Railway Museum Ormsby Station Site

Lagrange Rd. & Dorsey Ln. Louisville, KY 40223 (502) 245-6035.

The Living Arts and Science Center

362 N. Martin Luther King Blvd. Lexington, KY 40508 (606) 252-5222.

Museum of Antliropology

Northern Kentucky University University Drive Highland Heights, KY 41076 (606) 572-5259.

Museum of History and Science

727 Main St. Louisville, KY 40202 (502) 561-6100.

Louisiana

Audubon Park & Zoological Garden

6500 Magazine St. New Orleans, LA 70178 (504) 861-2537.

Children’s Museum of Lake Cha rles

809 Kirby St. Lake Charles, LA 70601 (318) 433-9420.

Lafayette Natural History Museum

637 Girard Dr. Lafayette, LA 70503 (318) 268-5544.

Louisiana Arts and Science Center

100  S. River Rd. Baton Rouge, LA 70801 (504) 344-9463.

Louisiana Nature & Science Center

Joe Brown Memorial Park New Orleans, LA 70127 (504) 246-5672.

Maine

Maine State Museum State House Complex Augusta, ME 04333 (207) 289-2301.

The Natural History Museum

College of the Atlantic Bar Harbor, ME 04609 (207) 288-5015.

Maryland

Baltimore Museum of Industry

1415 Key Highway Baltimore, MD 21230 (301) 727-4808.

Calvert Marine Museum

14200 Solomons Island Rd. Solomons, MD 20688 Maryland Science Center

601   Light St. Baltimore, MD 21217 (301) 685-5225.

National Aquarium in Baltimore

501 E. Pratt St. Baltimore, MD 21202 (301) 576-3800.

Massachusetts The Berkshire Museum

39 South St. Pittsfield, MA 01201 (413)443-7171.

Cape Cod Museum of Natural History Rt. #6A Brewster, MA 02631.

Children’s Museum

Museum Wharf 300 Congress St. Boston, MA 02210 (617) 426-6500.

The Computer Museum

300   Congress St. Boston, MA 02210 (617) 426-2800.

The Discovery Museums

177 Main St. Acton, MA 01720 (508) 264-4200.

New England Science Center

222 Harington Way Worchester, MA 01604.

The MIT Museum

265 Massachusetts Ave. Cambridge, MA 02139 (617) 253-4429.

Museum of Science

Science Park Boston, MA 02114 (617) 589-0100.

Michigan

Ann Arbor Hands-On Museum

219   E. Huron St. Ann Arbor, MI 48104 (313) 995-5437.

Jesse Besser Museum

491 Johnson St. Alpena, MI 49707 (517) 356-2202.

Chippewa Nature Center

400   S. Badour Rd. Midland, MI 48640 (517) 631-0830.

Detroit Science Center

5020 John R. St. Detroit, MI 48202 (313) 577-8400.

Great Lakes Area Paleontological Museum

381 S. Long Lake Rd. Traverse City, MI 49684 (616) 943-8850.

Impressions 5 Science Museum

200 Museum Dr. Lansing, MI 48933 (517) 485-8116.

Kalanuiz.oo Nature Center

7000 N. Westnedge Ave. Kalamazoo, MI 49007 (616) 381-1574.

Michigan State University Museum

West Circle Drive East Lansing, MI 48824 (517) 355-2370.

University of Michigan Museum of Zoology

1109 Washtenaw Ann Arbor, MI 48109 (313) 764-0476.

Minnesota

James Ford Bell Museum of Natural History

10  Church St., S.E. Minneapolis, MN 55455 (612) 624-1852.

A.M. Chisholm Museum

506 W. Michigan St. Duluth, MN 55802.

Lake Superior Museum of Transportation

506   W. Michigan St. Duiuth, MN 55802 (218) 727-0687.

The Science Museum of Minnesota

30 E. 10th St. St. Paul,’MN 55101 (612)221-9488.

Mississippi

John Martin Frazier Museum of Natu ral Science

University of Southern Mississippi East Memorial Drive Hattiesburg, MS 39406.

University Museums

The University of Mississippi University, MS 38677 (601) 232-7073.

Missouri

National Museum of Transportation

3015 Barrett Station Rd. St. Louis, MO 63122 (314) 965-6885.

The Kansas City Museum

3218 Gladstone Blvd. Kansas City, MO 64123 (816) 483-8300.

St. Louis Science Center

Forest Park St. Louis, MO 63110 (314) 289-4400.

St. Louis Zoological Park

Forest Park St. Louis, MO 63110 (314) 781-0900.

Montana

Museum of the Rockies Montana State

University Bozeman, MT 59717 (406) 994-2251.

Nebraska

Folsom Childrens’ Zj>o and Botanical Garden

2800 A St. Lincoln, NE 68502 (402) 475-6741.

Omaha Children’s Museum

551 S. 18th St. Omaha, NE 68102 (402) 342-6164.

University of Nebraska State Museum

307 Morrill Hall 14th & U Sts. Lincoln, NE 68588 (402) 472-3779.

Nevada

Museum of Natural History University of Nevada

4505 S. Marilyn Parkway Las Vegas, NV 89154 (702) 739-3381.

The Nevada State Museum

600 N. Carson St. Carson City, NV 89710 (702) 885-4810.

New Hampshire

Audubon Society of New Hampshire

3 Silk Farm Rd.’Concord, NH 03301 (603) 224-9909.

New Jersey

Bergen Museum of Art & Science

Ridgewood & Farview Aves. Paramus, NJ 07652 (201) 265-1248.

The Newark Museum

49 Washington St. Newark, NJ 07101 (201) 596-6550.

New Jersey State Museum

205 W. State St. Trenton, NJ 08625

New Mexico

Bradbury Science Museum

Diamond Dr. Los Alamos, NM 87545 (505) 667-4444.

Carlsbad Caverns National Park

3225 National Parks Hwy. Carlsbad, NM 88220 (505) 785-2232.

Maxwell Museum of Anthropology

University & Ash. NE Albuquerque, NM 87131 (505) 277-4404.

New Mexico Museum of Natural History

1801   Mountain Rd. NW Albuquerque, NM 87104 (505) 841-8837.

The Space Center

Hwy, 2001 Alamagordo, NM 88310 (505) 437-2840.

New York

American Museum of Natural History

Central Park West at 79th St. New York, NY 10024 (212) 769-5000.

American MuseumHayden Planetarium

81st & Central Park West New York, NY 10024 (212) 769-5900.

The Brooklyn Children’s Museum

145 Brooklyn Ave. Brooklyn, NY 11213 (718) 735-4400.

Buffalo Museum of Science

1020 Humbolt Pkwy. Buffalo, NY 14211 (716) 8696-5200.

International Museum of Photography

George Eastman House 900 East Ave. Rochester, NY 14607 (716) 271-3361

New York State Museum

Empire State Plaza Albany, NY 12230 (518) 474-5877.

Roberson Center for the Arts and Sciences

30 Front St. Binghamton, NY 13905 (607) 772-0660.

Rochester Museum and Science Center

657 East Ave. Rochester, NY 14603 (716) 271-4320.

Schenectady Museum and Planetarium

Nott Terrace Heights Schenectady, NY 12308 (518) 382-7890.

Sci-Teach Center of Northern New York

317 Washington St. Watertown, NY 13601 (315) 788-1340.

Staten Island Institute of Arts and Sciences

75 Stuyvesant Place Staten Island, NY 10301 (718) 727-1135.

Vanderbilt Museum: Mansion, Marine Museum, Planetarium

180 Little Neck Rd. Centerport, NY 11721 (516) 262-7880.

North Carolina

Discovery Place

301    N. Tryon St. Charlotte, NC 28202 (704) 372-6262.

The Health Adventure

501    Biltmore Ave. Asheville, NC 28801 (704) 254-6373.

Museum of Anthropologv

Wake Forest Dr. Winston-Salem, NC 27109 (919) 761-5282.

The Natural Science Center of Greensboro

4301 Lawndale Dr. Greensboro, NC 27408 (919) 288-3769.

Nature Museum

1658 Sterling Rd. Charlotte, NC 28209 (704) 372-6261.

North Carolina Museum of Life and Science

433 Murray Ave. Durham, NC 27704 (919) 477-0431.

Schiele Museum of Natural History and Planetarium

1500  E. Garrison Blvd. Gastonia, NC 28053 (704) 866-6900.

Science Museums of Charlotte

301   Tryon St. Charlotte, NC 28202 (704) 372-6261.

North Dakota

Dakota Zoo

Sertona Park Rd. Bismark, ND 58502 (701) 223-7543.

Ohio

Center of Science and Industry

280   E. Broad St. Columbus, OH 43215 (614) 228-5619.

Cincinnati Museum of Natural History & Planetarium

1720 Gilbert Ave. Cincinnati, OH 45202 (513) 621-3889.

Cleveland Children’s Museum

10730 Euclid Ave. Cleveland, OH 44106 (216) 791 -7114.

Cleveland Museum of Natural History

Wade Oval, University Circle Cleveland, OH 44106 (216) 231-4600.

Dayton Museum of Natural History

2629 Ridge Ave. Dayton, OH 45414 (513) 275-7431.

McKin ley Museum of History, Science, & Industry

800 McKinley Monument Dr. NW Canton, OH 44708 (216) 455-7043.

Toledo Museum of Natural Sciences

2700 Broadway Toledo, OH 43609 (419) 385-5721.

Oklahoma

Oklahoma Museum of Natural History

University of Oklahoma 1335 Asp Ave. Norman, OK 73019 (405) 325-4711.

Omniplex

2100 NE 52 St. Oklahoma City, OK 78111 (405) 424-5545.

Tulsa Zoological Park

5701 E. 36th St. N. Tulsa, OK 74115 (918) 596-2400.

Oregon

The High Desert Museum

59800 S. Hwy. 97 Bend, OR 97702 (503) 382-4754.

Oregon Museum of Science and Industry

4015 SW Canyon Rd. Portland, OR 97221 (503) 222-2828.

Willamette Science & Technology Center

2300   Centennial Blvd. Eugene, OR 97401 (503) 484-9027.

Pennsylvania

Academy of Natural Sciences

19th & the Parkway Philadelphia, PA 19103 (215) 299-1000.

The Carnegie Museum of Natural History

4400 Forbes Ave. Pittsburgh, PA 15213 (412) 622-3243.

Franklin Institute Science Museum and Planetarium

20th & the Parkway Philadelphia, PA 19103 (215) 448-1200.

The Frost Entomological Museum

The Pennsylvania State University University Park, PA 16802 (814) 863-1863.

Pittsburgh Children’s Museum

Old Post Office-Allegheny Center Pittsburgh, PA 15212 (412) 322-5059. Rhode Island

Haffenreffer Museum of Anthropology

Brown University Mt. Hope Grant Bristol, RI 02809 (401) 8388.

South Carolina

The Charleston Museum

360 Meeting St. Charleston, SC 29403 (803) 722-2996.

Roper Mountain Science Center

504   Roper Mountain Rd. Greenville, SC 29615 (803) 297-0232.

Tennessee

American Museum of Science and Energy

300   S. Tulane Ave. Oak Ridge, TN 37830 (615) 576-3200.

Children’s Museum of Oak Ridge

461 W. Outer Dr. Oak Ridge, TN 37830 (615) 482-1074.

Cumberland Science Museum

800   Ridley Blvd. Nashville, TN 37203 (615) 259-6099.

Memphis Pink Palace Museum & Planetarium

3050 Central Ave. Memphis, TN 38111 (901) 454-5600.

Texas

Dallas Museum of Natural History

Fair Park Dallas, TX 75210 (214)’670-8460.

Fort Worth Museum of Science and History

1501  Montgomery St. Fort Worth, TX 76107 (817) 732-7635.

Houston Museum of Natu ral Scien ce

1 Hermann Circle Dr. Houston, TX 77030 (713) 639-4635.

Insights-El Paso Science Center

303 Oregon St. El Paso, TX 79901 (915) 542-2990.

The Petroleum Museum

1500 Interstate 20 W. Midland, TX 79701 (915) 683-4403.

Southwest Museum of Science and Technology

Fair Park Dallas, TX 75210 (214) 428-7200.” ’

Texas Memorial Museum

2400 Trinity Austin, TX 78705 (512) 471 -1604.

Wichita Falls Museum

Two Eureka Circle Wichita Falls, TX 76308 (817) 692-0923.

Witte Museum.

3801 Broadway San Antonio, TX 78209 (512) 226-5544.

Utah

Children’s Museum of Utah

840 West Salt Lake City, UT 84103 (801) 328-3383.

H an sen Planeta hum

15 S. State St. Salt Lake City, UT 84111 (801) 538-2104.

Utah Museum of Natural History

University of Utah Salt Lake City, UT 84112 (801) 581-6927.

Vermont

Fairbanks Museum and Planetarium

Main & Prospect Sts. St. Johnsbury, VT 05819 (802) 748-2372.

Mont shire Museum of Science

Monts hi re Rd. Norwich, VT 05055 (802) 649-2200.

Virginia

The NASA Langley Visitor Center

Langley Research Center Hampton, VA 23665 (804) 864-6000.

Science Museum of Virginia

2500 W. Broad St. Richmond, VA 23220 (804) 367-6799.

Science Museum of Western Virginia

1 Market Square Roanoke, VA 24011 (703) 342-5710.

Virginia Living Museum

524   J. Clyde Morris Blvd. Newport News, VA 23601 (804) 595-1900.

525   Virginia Marine Science Museum

717 General Booth Blvd. Virginia Beach, VA 23451 (804) 425-3447.

Virginia Museum of Natural History

1001   Douglas Ave’ Martinsville, VA 24112 (703) 666-8600.

Washington

Museum of Flight

9404 E. Marginal Way So. Seattle, WA 98108 (206) 764-5700.

Museum of History and Industry

2700 24th Ave. East Seattle, WA 98112 (206) 324-1125.

Pacific Science Center

200   2nd Ave. N. Seattle. WA 98109 (206) 443-2001.

Woodland Park Zoological Garden

5500 Phinney Ave. N.’Seattle, WA 98103 (206) 684-4820

West Virginia

Sunrise

Museums, Inc. 746 Myrtle Rd. Charleston, WV 25314 (304) 344-8035.

Wisconsin

Logan Museum of Anthropology

Beloit College Beloit. WI 53511 (608) 365-3391.

Madison Children ‘s Museum

100  State St. Madison, WI 53703 (608) 256-6445.

Milwaukee Public Museum

800   W. Wells St. Milwaukee, WI 53233 (414) 278-2702.

The Museum of Natural History

University of Wisconsin 900 Reserve St. Stevens Point, WI 54481 (715) 346-2858.

Wyoming

The Geological Museum University of Wyoming Laramie, WY 82071 (307) 766-4218.

Sanat Müzeleri

Alabama

Birmingham Museum of Art

2000 8th Ave. N. Birmingham, AL 35203 (205) 254-2565.

The Fine Arts Museum of the South at Mobile

Museum Drive, Langan Park Mobile, AL 36689 (205) 343-2667.

Montgomery Museum of Fine Arts

One Museum Dr. Montgomery, AL 36123 (205) 244-5700.

Alaska

Alaska State Museum

395 Whittier Juneau, AK 99808 (907) 465-2901.

Anchorage Museum of History and Art

121 W. Seventh Ave. Anchorage, AK 99501 (907) 343-4326.

Arizona

Northern Arizona University Art Gallery

Flagstaff. AZ (602) 523-3471.

Phoenix Art Museum

1625 N. Central Ave. Phoenix, AZ 85004 (602) 257-1880.

Scottsdale Center for the Arts

7383 Scottsdale Mall Scottsdale, AZ 85251 (602) 994-2301.

Tempe Arts Center

54   West First St. Tempe, AZ 85281 (602) 968-0888.

Tucson Museum of Art

140 N. Main Ave. Tucson, AZ 85701 (602) 624-2333.

Yuma Fine Arts Association

281   Gila St. Yuma, AZ 85364 (602) 783-2314.

Arkansas

The Arkansas Arts Center

MacArthur Park Little Rock, AR 72203 (501) 372-4000.

Fort Smith Art Center

423 N. 6th St. Fort Smith, AR 72901 (501) 782-6371.

The University Museum

University of Arkansas Fayetteville, AR 72701 (501) 575-3555.

California

Asian Art Museum of San Francisco

Golden Gate Park San Francisco, CA 94118 (415) 668-8922.

Crocker Art Museum

216 O St. Sacramento, CA 95814 (916) 449-5423.

Cunningham Memorial Art Gallery

1930 R. St. Bakersfield, CA 93303 (805) 323-7219.

The Fine Arts Museums of San Francisco

Lincoln Park San Francisco, CA 94121 (415) 750-3600.

Fowler Museum of Cultural History

University of California Los Angeles, CA 90024 (213) 825-4361.

Fresno Art Museum

2233 N. First St. Fresno, CA 93703 (209) 485-4810.

Fresno Metropolitan Museum

1555 Van Ness Ave. Fresno, CA 93721 (209) 441-1444.

./. Paul Getty Museum

17985 Pacific Coast Highway Malibu, CA 90265 (213) 459-7611.

La Jolla Museum of Contemporary Art

700 Prospect St. LaJolla, CA 92037 (619) 454-3541.

Los Aangeles County Museum

5905 Wilshire Blvd.” Los Angeles, CA 90036 (213) 857-6111.

The Museum of African American Art

4005 Crenshaw Blvd., 3rd FI. Los Angeles, CA 90008 (213) 294-7071.

Newport Harbor Art Museum

850 San Clemente Dr. Newport Beach, CA 92660 (714) 759-1122.

The Oakland Museum

1000  Oak St. Oakland, CA 94607 (415) 273-3401.

Pacific Asia Museum

46 N. Los Robles Ave. Pasadena, CA 91101 (818) 449-2742.

Palm Springs Desert Museum

101  Museum Drive Palm Springs, CA 92262 (619) 325-7186.

Plaz.a De Lit Roza, Inc.

3541 N. Mission Rd. Los angeles, CA 90031 (213) 223-2475.

Redding Museum and Art Center

56 Quartz Hill Rd. Redding, CA 96003 (916) 225-4155.

San Diego Museum of Art, Balboa Park

San Diego, CA 92101 (619) 232-7931.

San Francisco Museum of Modern Art

401 Van Ness Ave. San Francisco, CA 94102 (415) 863-8800.

San Jose Museum of Art

1 10 S. Market St. San Jose, CA 95113 (408) 294-2787.

University Art Museum

2626 Bancroft Way Berkeley, CA 94720 (415) 642-1207.

Colorado

The Aspen Art Museum

590 N. Mill St. Aspen, CO 81611 (303) 925-8050.

Colorado Springs Fine Arts Center

30   W. Dale St. Colorado Springs, CO 80903 (719) 634-5581.

The Denver Art Museum

100  W. 14th Ave. Parkway Denver, CO 80204 (303) 575-2295.

Sang re de Christo Arts Center

210   N. Santa Fe Ave. Pueblo, CO 81003 (719) 543-0130.

University of Colorado Museum

Broadway, between 15th & 16th Sts. Boulder, CO 80309 (719) 492-6165.

Connecticut

Davison Art Center

Wesleyan University 301 High St. Middletown, CT 06457 (203) 347-9411.

HiII-Stead Museum

35 Mountain Rd. Farmington, CT 06032 (203) 677-4787.

Museum of Art, Science and Industry

4450 Park Ave. Bridgeport, CT 06604 (203) 372-3521.

New Britain Museum of American Art

56 Lexington St. New Britain, CT 06052 (203) 229-0257.

Wadsworth Atheneum

600   Main St. Hartford, CT 06103 (203) 278-2670.

Whitney Museum of American Arts

One Champion Plaza Stamford, CT 06921 (203) 358-7652.

Yale University Art Gallery

1111  Chapel St. New Haven, CT 06520 (203) 432-0600.

Delaware

Delaware Art Museum

2301   Kentmere Pkwy. Wilmington, DE 19806 (302) 571-9590.

District of Columbia

The Corcoron Gallery of Art

17st & New York Ave., NW Washington, DC 20006 (202) 638-3211.

Dumbarton Oaks House, Library & Collection

2715 Q St. NW Washington, DC 20007 (202) 342-3200.

Howard University Gallery of Art

2455 6th St., NW Washington, DC 20059 (202) 636-7047.

Meridian House International

1630 Crescent PI., NW Washington, DC 20009 (202) 667-6800.

Museum of Modern Art of Latin America

201   18th St., NW Washington, DC 20006 (202) 789-6019.

National Gallery of Art

4th St. & Constitution Ave, NW Washington, DC 20565 (202) 737-4215.

National Museum of Women in the Arts

1250  New york Ave., NW Washington, DC 20005 (202) 783-5000.

The Octagon

1799  New York Ave., NW Washington, DC 20006 (202) 638-3105.

The Phillips Collection

1600 21st St. NW Washington, DC 20009 (202) 387-2151.

Smithsonian Institution (collection of history, science, art, and air/space museums)

1000  Jefferson Dr. Washington, DC 20560 (202) 357-1300.

The White House

1600   Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20500 (202) 456-1414.

Florida

Boca Raton Museum of Art

801   W. Palmetto Park Rd. Boca Raton, FL 33486 (407) 392-2500.

Center for the Fine Arts

101  W. Flagler St. Miami, FL 33130 (305) 1700.

Cummer Gallery of Art

829 Riverside Ave. Jacksonville, FL 32204.

Jacksonville Art Museum

4160 Boulevard Center Dr. Jacksonville, FL 32207 (904) 398-8336.

Lowe Art Museum

Univeristy of Miami 1301 Stanford Dr. Coral Gables, FL 33146 (305) 284-3535.

The Morikami Museum of Japanese Culture

4000 Morikami Park Rd. Delray Beach, FL 33446 (407) 499-0631.

Museum of Art

1 E. Las Olas Blvd. Fort Lauderdale, FL 33301 (305) 525-5500.

Museum of Arts and Sciences

1040 Museum Blvd. Daytona Beach, FL 32014 (904) 255-0285.

Museum of Fine Arts

255 Beach Dr., NE St. Petersburg, FL 33701 (813) 896-2667.

Norton Gallery of Art

1451 S. Olive Ave. West Palm Beach, FL 33401 (407) 832-5194.

Orlando Museum of Art

2416 North Mills Ave. Orlando, FL 32803 (305) 896-4231.

Pensacola Museum of Art

407 S. Jefferson St. Pensacola, FL 32501 (904) 432-6247.

Tampa Museum of Art

601   Doyle Carlton Dr. Tampa, FL 33602 (813) 223-8130.

Georgia

The Columbus Museum

1251  Wynnton Rd. Columbus, GA 31906 (404) 322-0400.

Georgia Museum of Art

The University of Georgia Jackson St. Athens, GA 30602 (404) 542-3255.

The High Museum of Art

1280 Peachtree St., NE Atlanta, GA 30309 (404) 892-3600.

Museum of Arts and Sciences

4182 Forsyth Rd. Macon, GA 31210 (912) 477-3232.

Telfair Academy of Arts and Sciences

121  Bernard St. Savannah, GA 31401 (912)232-1177.

Hawaii

Bishop Museum

1525 Bernice St. Honolulu, HI 96766 (808) 847-3511.

Honolulu Acedemy of Arts

900   S. Beretania St. Honolulu, HI 96814 (808) 538-3693.

Kauai Museum

4428 Rice St. Lihue, HI 96766 (808) 245-6931.

Idaho

Boise Art Museum

670 S. Julia Davis Dr. Boise, ID 83702 (208) 345-8330.

Illinois

Art Institute of Chicago

Michigan Ave. & Adams St. Chicago, IL 60603 (312) 443-3600.

AugustanaCollege Gallery of Art

7th Ave. & 38th St. Rock Island, IL 61201 (309) 794-7469.

Chicago Architecture Foundation

1800  S. Prairie Ave. Chicago, IL 60616 (312) 326-1393.

Illinois State Museum

Spring & Edwards Sts. Springfield, IL 62706 (217) 782-7386.

Krannert Art Museum

University of Illinois 500 E. Peabody St. Chamaing, IL 61820.

Lakeview Museum of Arts and Sciences

1 125 West Lake Ave. Peoria, IL 61614 (309) 689-7000.

Museum of Contemporary Art

237 E. Ontario St. Chicago, IL 6061 1 (312) 280-2660.

Oriental Institute Museum

University of Chicago 1155 E. 58th St. Chicago, IL 60637 (312) 702-9520.

Quincy Art Center

1515 Jersey St. Quincy, IL62301 (217) 223-5900.

Quincy Museum of Natural History and Art

1601  Maine St. Quincy, IL 62301(217) 224-7669.

Rockford Art Museum

71 1 N. Main St. Rockford, IL61103 (815) 965-3131.

University Museum

Southern Illinois University Carbondale, IL 62901 (618)453-5388.

Frank Llyod Wright Home and Studio

951   Chicago Ave. Oak Park IL 60302 (708) 848-1976.

Indiana

Ball State University Art Gallery

200   University Ave. Muncie, IN 47306 (317) 285-5242.

Eiteljorg Museum of American Indian and Western Art

500 W. Washington Indianapolis, IN 46204 (317) 636-9378.

Evansville Museum of Arts & Sicence

411 SE Reverside Dr. Evansville, IN 47713 (812) 425-2406.

Fort Wayne Museum of Art

31  I E. Main St. Fort Wayne, IN 46802 (219) 422-6467.

Greater Lafayette Museum of Art

101  S. Ninth St. Lafayette, IN 47901 (317) 742-1128.

Indiana University Art Museum

Indiana University Bloomington, IL 47405 (812) 855-5445.

Indianapolis Museum of Art

1200 W. 38th St. Indianapolis, IN 46208 (317) 923-1331.

Midwest Museum of American Art

429 Main St. Elkhart, IN 46515 (219) 293-6660.

The Suite Museum of Art

University of Notre Dame, Notre Dame IN 46556 (219) 239-5466.

South Bend Art Center

120  S. Joseph St. South Bend, IN 46601 (219) 284-9102.

Sheldon Swope Art Museum

25 S. 7th St. Terra Haute IN 47807 (812) 238-1676.

Iowa

Brunnier Gallery and Museum

Scheman Building Iowa State University Ames, IA 50011 (515) 294-3342.

Cedar Rapids Museum of Art

410 Third Ave. SE Cedar Rapids, IA 52401 (319) 366-7503.

Davenport Museum of Art

1737 W. Twelfth St. Davenport, IA 52804 (319) 326-7804.

Des Moines Art Center

4700 Grand Ave. Des Moines, IA 50319 (515) 277-4405.

Dubuque Museum of Art

8th & Central Dubuque, IA 52001 (319) 557-1851.

Gallery of Art

University of Northern Iowa Art Building Cedar Falls, IA 50614 (319) 273-2077.

University of Iowa Museum of Art

North Riverside Dr. Iowa City, IA 52242 (319) 335-1727.

Winterset Art Center

508 E. Jeff St. Winterset, IA 50273 (515) 462-3741.

Kansas

Mulvane Art Museum

17th & Jewell Topeka, KS 66621 (913) 295-6324.

Spencer Museum of Art

University of Kansas 1301 Mississippi St. Lawrence, KS 66045 (913) 864-4710.

The Wichita Art Association

9112 E. Central Wichita, KS 67206 (316) 686-6687.

Wichita Art Museum

619 Stackman Dr. Wichita, KS 67203 (316) 268-4921.

Kentucky

Bell ringe r-Cra wford M useum

1600 Montague Rd. Devou Park Covington, KY 41012 (606) 491-4003.

Owensboro Museum of Fine Art

901   Frederica St. 42301 (502) 685-3181.

J.B. Speed Art Museum

2035 S. Third St. Louisville, KY 40208 (502) 636-2893.

The Kentucky Museum

Western Kentucky University Bowling Green, KY 42101 (502) 745-2592.

University of Kentucky Art Museum

Rose and Euclid Lexington, KY 40506 (606) 257-5716.

Louisiana

Alexandria Museum of Art

933 Main St. Alexandria, LA 71301 (318) 443-3458.

Louisiana Arts And Science Center

100 S. River Rd. Baton Rouge, LA 70801 (504) 344-9463.

Masur Museum of Art

1400 S. Grand Monroe, LA 71457 (318) 329-2237.

Meadows Museum of Art

Centenary College 2911 Centenary Blvd. Shreveport, LA 71104 (318) 869-5169.

New Orleans Museum of Art

City Park New Orleans, LA 70119 (504) 488-2631.

The R. W. Norton Art Gallery

4747 Creswell Ave. Shreveport, LA 71106 (318) 865-4201.

Maine

Bowdoin College Museum of Art

Walker Art Buidling Brunswick, ME 04011 (207) 725-3275.

Museum of Art of Oguncjuit

Shore Rd. Ogunquit, ME 03907 (207) 646-4909.

Portland Museum of Art

Seven Congress Square Portland, ME 04101 (207) 775-6148.

 Maryland

Academy of the Arts

106  South St. Easton, MD 21601 (301) 822-0455.

The Baltimore Museum of Art

Art Museum Drive Baltimore, MD 21218 (301) 396-7101.

Maryland Museum of African Art

5434 Vantage Point Columbia, MD 21044 (301) 730-2621.

Walters Art Gallery

600 N. Charles St. Baltimore, MD 21201 (301) 547-9000.

Massachusetts

The Berkshire Museum

39 South St. Pittsfield, MA 01201 (413)443-7171.

Fuller Museum of Art

455   Oak St. Brocton, MA 02401 (508) 588-6000.

The Institute of Contemporary Art

955 Boy Is ton St. Boston, MA 02115 (617) 266-5151.

Museum of Fine Arts

465 Hungtington Ave. Boston, MA 02115 (617) 267-9300.

Provincetown Art Museum

461    Commercial St. Provincetown, MA 02657 (617) 487-1750.

Norman Rockwell Museum Main St. Stockbridge, MA 01262 (413) 298-3944.

Arthur M. Sackler Museum

485 Broadway Cambridge, MA 02138 (617) 495-9400.

Worcliester Art Museum

55   Salisbury Rd. Worchester, MA 01609 (508) 799-4406.

Michigan

Art Center of Battle Creek

265 E. Emmett St. Battle Creek, MI 49017 (616) 962-9511.

Jesse Besser Museum

491 Johnson St. Alpena, MI 49707 (517) 356-2202.

Cranbrook Academy of Art Museum, Cranbrook Institute of Science

500 Lone Pine Rd. Bloomfield Hills, MI 48013 (313) 645-3323.

Detroit Institute of Arts

5200 Woodward Ave. Detroit, MI 48202 (313) 833-7900.

Flint Institute of Arts

1 120 E. Kearsley St. Flint, MI 48503 (313) 234-1695

Grand Rapids Art Museum

155 N. Division Grand Rapids, MI 49503 (616) 459-4677.

Kalamazoo Institute of Arts

314 S. Park St. Kalamazoo, MI 49007 (616) 349-7775.

Kresge Art Museum

Michigan State University East Lansing, MI 48824 (517) 355-7631.

Midland Arts Council, Midland Center for the Arts

1801  V/. St. Andrews Midland, MI 48640 (517) 631-3250.

Museum of Arts and History

1115 Sixth St. Port Huron, MI 48060 (313) 982-0891.

Muskegon Museum of Art

296 W. Webster Muskegon, MI 49440 (616) 722-2600.

Public Museum of Grand Rapids

54 Jefferson SE. Grand Rapids, MI 49503 (616) 456-3977.

Saginaw Art Museum

1 126 N Michigan Ave.Saginaw, MI 48602 (517)754-2491.

University of Michagem Museum of Art

526   S. State St Ann Arbor, MI 48109 (313) 764-0395.

Minnesota

Minneapolis Institute of Arts

2400 Third Ave. So. Minneapolis, MI 55404 (612) 870-3000.

Minnesota Museum of Art

Fifth & Market St. Paul, MN 55102 (612) 292-4355.

Plains Art Museum

521 Main Ave. Moorhead, MN 56560 (218) 236-7171.

Tweed Mu seuin of A rt

University of Minnesota Duluth, MN 55812 (218) 726-8222.

Walker Art Cerner

Vineland Place Minneapolis, MN 55403 (612) 375-7600.

Mississippi

Mississippi Museum of Art

201   E. Pascagoula St. Jackson, MS 39201 (601)960-1515.

Mississippi Museum of Art/Gulf Coast

136  Gearge E. Ohr Sti Biloxi, MS 39530 (601) 374-5547.

Lauren Rogers Museum of Art

5th Ave. At 7th St. Laurel, MS 39440 (601) 649-6374.

Un iversify Museums

The University of Mississippi University, MS 38677 (601) 232-7073.

Missouri

Albrecht Art Museum

2818 Frederick Blvd. St. Joseph, MO 64506 (816) 233-7003.

Museum of Art and Archaeology

University of Missouri Columbia, MO 65211 (314) 882-3591.

The Nelson-Atkins Museum of Art

4525 Oak St. Kansas City, MO 64111 (816) 561-4000.

St. Louis Art Museum

Forest Park St. Louis, MO 63110 (314) 721-0067.

Springfield Art Museum

HUE. Brookside Dr. Springfield, MO 65807 (417) 866-2716.

Missoula Museum, of the Arts

335 N. Patiee Missoula, MT 59802 (406) 728-0447.

CM. Rusell Museum

400   13th St. North Great Falls, MT 59401 (406) 727-8787.

401   Yellowstone Art Center

402   N. 27th St. Billings, MT 59101 (406) 256-6804.

Montana

Butte-Silver Bow Arts Chateau

321 W. Broadway Butte, MT 59701 (406) 723-7600.

Hockaclay Center for the Arts

Second Ave. E. & Third St. Kalispell, MT 59901 (406) 755-5268.

Nebraska

Josl\n Art Museum

2200 Dodge St. Omaha, NE 68102 (402) 342-3300.

Museum of Nebraska Art

24th & Central Kearney, NE 68848 (308) 234-8559.

Slielclon Memorial Art Gallery

12th & R Sts. Lincoln, NE 68588 (402) 472-2461.

Nevada

Las Vegas Art Museum

3333 W. Washington Las Vegas, NV 89107 (702) 647-4300.

Nevada Museum of Art

160  W. Liberty Reno, NV 89501 (702) 329-3333.

New Hampshire

The Currier Gallery of Art

192 Orange St. Manchester, NH 03104 8603) 669-6144.

University Art Gallery

University of New Hampshire Durham, NH 03824 (603) 862-3712. New Jersey

African Art Museum of the S.M.A. Fathers

23 Bills Ave. Tenafly, NJ 07670 (201) 567-0450.

The Art Museum

Princeton University Princeton, NJ 08544 (609) 452-3788.

Bergen Museum of Art & Science

Ridgewood & Farview Aves. Paramus, NJ 07652 (201) 265-1248.

Hunterdon Art Center

1 Center St. Clinton, NJ 08809 (201) 735-8415.

Montclair Art Museum

3  South Mountain Ave. Montclair, NJ 07042 (201) 746-5555.

Jane Voorhess Zimmerli Art Museum

Rutgers University New Brunswick, NJ 08903 8201) 932-7237.

New Mexico

Institute of American Indian Arts Museum

1369 Cerrillos Rd. Santa Fe, NM 87504 (505) 988-6281.

Museum of Fine Arts

107   W. Palace Santa Fe, NM 87501 (505) 827-4468.

Museum of New Mexico

1 13 Lincoln Ave. Santa Fe, NM 87504 (502) 827-6450.

Roswell Museum and Art Center ,100 West 11th Roswell, NM 88201 (505) 624-6744.

University Art Museum

The University of New Mexico Albuquerque, NM 87131 (505) 277-4001.

New York

(Note: New york City has a separate section)

Albany Institute of History & Art

125 Washington Ave. Albany, NY 12210 (518) 463-4478.

Albright-Knox Art Gallery

1285 Elmwood Ave. Buffalo, NY 14222 (716) 882-1958.

A mot Art Museum

235 Lake St. Elmira, NY 14901 (607) 734-3697

The Corning Museum of Glass

1  Museum Way Corning, NY 14830 (607) 937-5371.

Everson Museum of Art of Syracuse and Onondaga County

401    Harrison St. Syracuse, NY 13202 (315) 474-6064.

Fine Art Museum of Long Island

295 Fulton Ave. Hempstead, NY 11550 (516) 481-5700.

The Hyde Collection

161   Warren St. Glen Falls, NY 12801 (518)792-1761.

International Museum of Photography

George Eastman House 900 East Ave. Rochester, NY 14607 (716) 271 -3361.

Herbert F. Johnson Museum of Art

Cornell University Ithaca, NY 14853 (607) 255-6464.

Munson-Williams-Proctor Institute Museum of Art

310 Genesee St. Utica, NY 13502 (315) 979-0000.

The Parrish Art Museum

25 Job’s Lane Southampton, NY 11968 (516) 283-2118.

Roberson Center for the Arts and Sciences

30 Front St. Binghamton, NY 13905 (607) 772-0660.

Schnectady Museum and Planetarium

Nott Terrace Heights Schenectady, NY 12308 (518) 382-7890.

Schweinfurth Memorial Art Center

205   Genesee, St. Auburn, NY 13021 (315) 255-1553.

Staten Island Institute of Arts and Sciences

75   Stuyvesant Place Staten Island, NY 10301 (718) 727-1135.

New York City

The Center for African Art

54 East 68th St. New York, NY 11201 (212) 861-1200.

The Cloisters

190 3rd St.-Fort Tryon Park New York, NY 10040 (212) 923-3700.

Cooper-Hewitt Museum, The Smithsonian Institution Museum of Design

2   East 91st St. New York, NY 10128 (212) 860-6868.

El Museo del Barrio

1230 Fifth Ave. New York, NY 10029 (212) 831-7272.

The Frick Collection

I    East 70th St. New York, NY 10021 (212) 288-0700.

Solomon R. Guggenheim Museum

1071 Fifth Ave. New York, NY 10128 (212) 360-3500.

The Metropolitan Museum of Art

Fifth Ave. At 82 nd St. New York, NY 10028 (212) 879-5500.

Museum of American Folk Art

Two Lincoln Square New York, NY 10023 (212) 977-7170.

The Museum of Modern Art

II W. 53rd St.’ New York, NY 10019 (212) 708-9400.

The New Museum of Contemporary Art

583 Broadway New york, NY 10012 (212) 219-1222.

The Studio Museum in Harlem

144 W. 125th St. New York, NY 10027 (212) 864-4500.

Whitney Museum of American Art

945 Madison Ave. New York, NY 10021 (212) 570-3600.

North Carolina

Asheville art Museum

Asheville Civic Center Asheville, NC 28801 (704) 253-3227.

Fayetteville Museum of Art

839 Stamper Rd. Fayetteville, NC 28301 (919) 323-1776.

Greenville Museum of Art

802 Evans St. Greenville, NC 27834 (919.) 758-1946.

Mint Museum of Art

2730 Randolph Rd. Charlotte, NC 28207 (704) 337-2000.

Museum of Early Southern Decorative Arts

924 S. Main St. Winston-Salem, NC 27101 (919) 721-7360.

North Carolina Museum of Art

2110 Blue Ridge Blvd. Raleigh, NC 27607 (919) 833-1935.

North Dakota

Art Gallery

North Dakota State University Fargo, ND 58105 (701) 237-8236.

North Dakota Museum of Art

University of North Dakota Grand Forks, ND 58202 (701) 777-3650.

Ohio

Allen Memorial Art Museum

Oberlin College Oberlin, OH 44074 (216) 775-8665.

Akron Art Museum

70 E. Market St. Akron, OH 44308 (216) 376-9185.

The Butler Institute of American Art

524 Wick Ave. Youngstown, OH 44502 (216) 743-1711.

The Canton Art Institute

1001    Market Ave. N. Vanton, OH 44702 (216) 453-7666.

1002    Cincinnati Art Museum

Eden Park Cincinnati, OH 45202 (513) 721-5204.

The Cleveland Museum of Art

1   1 150 East Blvd. Cleveland, OH 44106 (216) 421-7340.

2   Columbus Museum of Art

480 E. Broad St. Columbus, OH 43215 (614) 221-6801.

The Contemporary Arts Center 115 E. 5th St. Cincinnati, OH 45202 (513) 721-0390.

Dayton Art Institute

Forest &. Riverview Aves. Dayton, OH 45405 (513) 223-5277.

The Toledo Museum of Art

2445 Monroe St. Toledo, OH 43620 (419) 225-8000.

Oklahoma

Charles B. Goddard Center for Visual and Performing Arts

First Ave. & D St SW Ardmore, OK 73401 (405) 226-0909.

Oklahoma City Art Museum

3113 Pershing Blvd. Oklahoma City OK 73107 (405) 946-4477.

Oklahoma Museum of Art

7316 Nichols Rd. Oklahoma City, OK 73120 (405) 840-2759.

Phil brook Museum of Art

2727 S. Rockford Rd. Tulsa, OK 741 14

Oregon

Portland Art Museum

1219 SW Park Ave. Portland, OR 97205 (503) 226-281 1.

University of Oregon Museum of Art

1430 Johnson Lane Eugene, OR 97403 (503) 686-3027.

Pennsylvania

Allentown Art Museum

Fifth & Court Sts. Allentown, PA 18105 (215) 432-4333.

The Carnegie Museum of Art

440 Forbes Ave. Pittsburg, PA 15213 (412) 622-3200.

Erie Art Museum

41 1 State St. Erie, PA 16501 (814) 459-5477.

Philadelphia Museum of Art

26th St. and the Parway Philadelphia, PA 19130 (215) 763-8100.

Westmoreland Museum of Art

221 N. Main St. Greensburg, PA 15601 (412) 837-1500.

Rhode Island

Newport Art Museum

76   Bellevue Ave. Newport, Rl 02840 (401) 847-0179.

Museum of Art

Rhode Island School of Desing 224 Benefit St. Providence, RI 02903 (401) 331-3511.

South Carolina

Columbia Museum of Art

1112  Bull St. Columbia, SC 29201 (803) 799-2810.

Gibbes Museum of Art

135 Meeting St. Charleston, SC 29401 (803) 722-2706.

South Dakota

Civic Fine Arts Center

235 W. Tenth St. Sioux Falls, SD 57102 (605) 336-1167.

Dahl Fine Arts Center

713 Seventh St. Rapid City, SD 57701 (605) 394-4101.

Sioux Indian Museum and Crafts Center

515 West Blvd. Rapid City, SD 57701 (605) 348-0557.

South Dakota Art Museum

Medary Ave. At Dunn St. Brookings, SD 57007 (605) 688-5423.

University Art Galleries

Warren M. Lee Center University of South Dakota Vermillion, SD 57069 (605) 677- 5636.

Tennessee

Country Music Hall of Fame and Museum

4   Music Square East Nashville, TN 37263 (615) 256-1639.

The Dixon Gallery and Gardens

4339 Park Ave. Memphis, TN 38117 (901) 761-5250.

Hunter Museum of Art

10  Bluff View Chattanooga, TN 37403 (615) 267-0968.

Knoxville Museum of Art

1010 Laurel Ave. Knoxville, TN 37916 (615) 525-6101.

Memphis Brooks Museum of Art

Overton Park Memphis, TN 38112 (901) 722-3525.

Nashville Parthenon

Centennial Park Nashville, TN 37203 (615) 259-6358.

Texas

Abilene Fine Arts Museum

801   S. Mockingbird Abilene, TX 79605 (915) 673-4587.

Amorillo Art Center

2200 S. Van Buren Amarillo, TX 79109 (806) 371-5050.

Archer Huntington Art Gallery

University of Texas, Austin 23rd & San Jacinto Sts. Austin, TX 78712 (512) 471-7324.

Art Museum of Southeast Texas

500 Main St. Beaumont, TX 111 A (409) 832-3432.

Contemporary Arts Museum

5216 Montrose Houston, TX 77006 (713) 526-0773.

Dallas Museum of Art

1717 N. Harwood Dallas, TX 75201 (214) 922-0220.

El Paso Museum of Art

1211 Montana Ave. El Paso, TX 79902 (915) 541-4040.

Kimbell Art Museum

3333 Camp Bowie Blvd. Fort Worth, TX 76107 (817) 332-8451.

Laguna Gloria Art Museum

3809 W. 35th St. Austin, TX 78731 (512)458-8191.

Museum of Fine Arts of Houston

1001  Bissonnet Houston, TX 77005 (713) 526-1361.

Marion Koogler McNay Art Museum

6000 N. New Braunfels Ave. San Antonio, TX 78209 (512) 824-5368.

San Antonio Museum of Art

200 West Jones Ave. San Antonio, TX 78299 (512) 226-5544.

Tyler Museum of Art

1300 S. Mahon Ave. Tyler, TX 75701 (214) 595-1001.

Wichita Falls Museum and Art Center

3  Eureka Circle Wichita Falls, TX 76308 (817) 692-0923.

Utah

Utah Museum of Fine Arts

University of Utah Salt Lake City, UT 84112 (801) 581-7332.

Brigham Young University Museum of Fine Arts Harris Fine Arts Center Provo, UT 84602 (801) 378-2818.

Vermont

The Bennington Museum

W. Main St. Bennington, VT 05201 (802) 447-1571.

The Sheldon Art Museum 1 Park St. Middlebury, VT 05753 (802) 388-2117.

Virginia

Bayly Art Museum

University of Virginia Charlottesville, VA 22903 (804) 924-3592.

The Chrysler Museum

Olney Rd. & Mowbray Arch Norfolk, VA 23510 (804) 622-1211.

Hampton University Museum

Hampton University Hampton, VA 23668 (804) 727-5308.

Muier M u seum of A rt

Quinlan St. Lynchburg, VA 24503 (804) 846-9696.

Roanoke Museum of Fine Arts

One Market SquareRoanoke, VA 24011 (703) 342-5760.

Virginia Beach Center for the Arts

2200 Park Ave. Virginia Beach, VA 23451 (804) 425-0000.

Virginia Museum of Fine Arts

2800 Grove Ave. Richmond, VA 23221 (804) 367-0844.

Washington

Bellevue Art Museum

301   Bellevue Square Bellevue, WA 98004 (206) 454-3322.

Larson Museum and Gallery

S. 16th Ave. & Nob Hill Blvd. Yakima, WA 98907 (509) 575-2402.

Maryliill Museum of Art

35 Mary hi 11 Museum Dr. Goldendale, WA 98620 (509) 773-3733.

Museum of Art

Washington State University Pullman, WA 99164 (509) 335-1910.

Seattle Art Museum

100 University St. Seattle, WA 98101 (206) 625-8900.

Tacoma Art Museum

12th & Pacific Ave. Tacoma, WA 98402 (206) 272-4258.

Whatcom Museum of History and Art

121  Prospect St. Bellingham, WA 98225 (206) 676-6981.

Wing Luke Asian Museum

407 Seventh Ave. So. Seattle, WA 98104 (206) 623-5124.

West Virginia

Huntington Museum of Art

2033 McCoy Rd. Huntington, WV 25701 (304) 529-2701.

Parkersburg Art Center

220   Eigh St. Parkersburg, WV 26101 (304) 485-3859.

Wisconsin

Elvehjem Museum of Art

800 University Ave.’ Madison, WI 53706 (608) 263-2246.

John Michael Kohler Art Center

608 New York Ave. Sheboygan, WI 53081 (414) 458-6144.

Madison Art Center

211   State St. Madison, WI 53703 (608) 257-0158.

Milw aukee Art Museum

750 N. Lincoln Memorial Dr. Milwaukee, WI 53202 (414) 271-9508.

Milwaukee Public Museum

800 W. Wells St. Milwaukee, WI 53233 (414) 278-2702.

Ozaukee Art Center

W 62 N 718 Riveredge Dr. Cedarburg, WI 53012 (414) 377-8230.

Paine Art Center and Arboretum

1410 Algoma Blvd. Oshkosh, WI 54901 (414) 235-4530.

Wyoming

Nicolaysen Art Museum

596 N.” Poplar Casper, WY 82601 (307) 235-5247.

University of Wyoming Art Museum

Fine Arts Building Laramie, WY 82071 (307) 766-6622.

 Yazar Hakkında

Alan R. Gartenhaus 1974 yılından beri müze eğitimi alanında çalışmaktadır. Bu süre içinde Washington DC’deki Smithsonian Enstitüsü’nde eğitim uzmanı ve New Orleans Sanat Müzesi’nde eğitim küratörü olarak çalıştı. 1988’de müzeler ile yaratıcı düşünme arasındaki ilişkiler üzerindeki çalışmaları dolayısıyla Alden B. Dow Bursu ile ödüllendirildi.

Gartenhaus bugünlerde müzelerde, hayvanat bahçelerinde ve parklarda eğitim yapan kişiler için çıkarılan The Docent Educator adlı derginin yayın editörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca ülkenin her yerinde müzeler, üniversiteler ve okullar için seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemekte, yazmakta ve eğitim yapmaktadır. Gartenhaus Seattle/Washington’da ve Kamuela/Havai’de yaşamaktadır.

Kaynak: Alan R. Gartenhaus, Yaratıcı Düşünme ve Müzeler, Özgün adı: Minds in motion-using museums to expand creative thinking (1997, genişletilmiş üçüncü baskı), Caddo Gap Press, San Francisco, California, U.S.A.Çevirenler: Ruhiser Mergenci, Ankara Üniversitesi , 2000, Ankara

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s