POSTMODERN BİR FENOMEN OLARAK “S İ B E R P U N K”

Hzl: Umut Demirci – sen@umutsun.com

Bilimkurgu edebiyatına düşkünlüğüm çocukluğumda severek okuduğum Jules Verne ile başlamıştı. Bilimkurgu sineması ve edebiyatını takip etmekteydim ancak ülkemizde bu türün modernleşme sürecinin yoksunluğundan olsa gerek Dünya’nın çok gerisinde olduğunu fark ettim. Uzay, robot, yapay zekâ, bililsel bilimler gibi alanlara olan ilgim teknkolojinin hayatımızda oynadığı önemli rolle birlikte daha fazla gelişti.

Dünya ülkelerinin bilimsel hiyerarşisinde itibar yoksunu bir yere sahip olan ülkemizde bilimkurgunun eksik kalması rahatsızlık vermekteydi. Bu nedenle bilimkurgunun en zorlu ve yeni alt türü olan siberpunk konusunda tezimi vermeye karar verdim. Ülkemizde tam olarak siberpunk olmasa da bilimkurgu beğenisi, ilgisi edebiyat ve dramatik sanatlarda kendini göstermeye başlamıştı. Türkiye’de aynı gün içinde, güneş batmadan hem Amerika hem Çin ile görüşme yapmak mümkündür. NASA’nın Dünya dışından çekilen fotoğrafların büyük çoğunluğunda Türkiye’yi hemen bulmak mümkündür. Siberpunk’ın kült romanı Neuromancer’ın önemli bir kısmı İstanbul’da geçmektedir. Yine güncel birsiberpunk roman olan J.C. Grimwood’un Arabesk Üçlemesi Osmanlı Devleti’nde alternatif bir tarih senarysouna oturtulmuştur. Siberpunk felsefesinin ve çağımız anarşist düşüncesinin önemli ismi Hakim Bey (Peter Lamborn Wilson) bu ismi İstanbul’da aldığını açıklamıştır. Bu nedenle siberpunk’ın Türk Tiyatrosu’nda bir yere sahip olması gerektiği fikriyle bu postmodern fenomeni incelemeye karar verdim.

Giriş Bölümü’nde özellikle siberpunk’ın Amerika’da doğuşu Japonya’da gelişip yayılmasını ele aldım. Bu bölümde siberpunk’ı bir edebiyat türü olmaktan çok felsefi yapısını genel hatlarıyla değerlendirmeye çalıştım. Siber kültür ve uzamlarını ortaya koyarak postmodern bir yaklaşımda sosyolojik etkilerini değerlendirdim. Nitekim siberpunk tamamen postmodern bir türdür. Kavramın doğrudan olmasa dahidolaylı olarak yaşamdaki yansımalarını göstermeyi amaçladım.

I.          Bölüm’de kavramın düşünsel, kültürel, bilimsel ve sanatsal arka planını açımladım. Kavramın neden ve nerede ortaya çıktığı, kimler tarafından hangi siyasal, felsefi ve sanatsal tabanlara oturtulduğunu sergiledim. Şamanizm’den Antik Yunan’a, Descartes’dan The Matrix’e uzanan serüvenini adım adım anlattım. Siberpunk’ın ele aldığı yaslandığı teknolojik gelişmeleri bu çerevede ileri sürülen spekülasyonları, düşünsel çatışmaları açıkladım. En basit anlamıyla ‘ileri teknoloji-düşük yaşam seviyesi’ anlamına gelen siberpunk’ın altında yatan sınıfsal mücadeleleri, kurgudan gerçekliğe dönüşmüş, dönüşmekte olan, dönüşecek ve dönüşemeyecek olan anlatıları, perspektifleri irdeledim. Bilim-teknoloji’nin bu bağlamda projelendirdiği, ele aldığı çalışmaları felsefe, psikoloji dâhil olmak üzere çeşitli disiplinler açısından tartışma ihtiyacı duydum.

Edebiyat, sinema ve tiyatral anlatımda türün arkasında yatan temelleri açımladım. Beat akımından Romantik düşünceye, Chandlervari dedektiflik öykülerinden George Orwell, Jules Verne ya da H.G.Wells’in temel teşkil eden disütopik bilimkurgu yapıtlarına dek siberpunk’ı besleyen tüm kitapları, yaklaşımları, değerlendirmelere değindim. Çok geniş bir yelpazaye sahip olmayan siberpunk bilimkurgu edebiyat türünde bir arayışolarak doğsa da gerçekçi vizyonlarıyla günümüz bilim adamlarını nasıl heyecanlandırdığını göstermeye çalıştım.

II.         Bölüm’de ise I. Bölüm’de verdiğim arka plana göre örneklemelere gittim. Edebiyattan sinemaya ve tiyatroya dönüşüm süreçlerini tematik gruplar halinde ele adım. I. Bölüm’de feslesefi düşünceden başlayıp sosylojik, kültürel ve psikolojik etkilere nasıl ulaştığını anlatırken II. Bölümde yine aynı izlekle motiflere, temalara göre türü değerlendirdim. Mümkün olduğunca işin teknolojik ya da bilimsel ayrıntılarından kaçınıp düşünsel zeminine dair ortaya konan tartışmaları izlek olarak belirledim. Farkında olmadan içinde olduğumuz, tehlikelerine maruz kaldığımız ileri teknoloji sonuçlarının, siber kültüre sert bir tavır, anarşist bir hareket olarak karşık verir siberpunk. Teknolojiyi bir bela olarak görürken teknofobiye düşmeden konuya yaklaşır ve üst düzey teknokratlarla sokak serserilerini karşı karşıya getirirtıpkı Kevin Mitnick ve Tsutomu Shimomura’nın literatürde yer edinmiş kovalamacasında olduğu gibi.

Siberpunk’ın zorluğu teknoloji ve bilim konusunda hatrı sayılır bir birikim gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ülkemizde siberpunk olduğunu iddia eden kırk yaşüstü kimi yazarlar ne yazık ki Popüler Bilim Dergileri ya da gazetelerin kısa teknoloji haberlerinden öteye bir felsefe sunmazlar. Bu alanda teknolojik birikime sahip kimseler ise siberpunk’ın ruhunda yatan dinamik, anarşist bir punk düşünceden yoksundurlar ya da sanat dünyasından uzak teknokratlar olmayı tercih etmişlerdir. Bu yüzden Maddox’un düşüncesine katılmamak elde değil: siberpunk’ın en kötü yanı taklitleridir. Diğer bilimkurgu türleri fantazyaya daha fazla yaslandığından, gerçekçilik gereksinimi duymaz ve küçük bir buluş dil kıvraklığıyla güzel işlenebilir. Ancak siberpunk’ta buluş her şeydir. Yakın geleceğe dair bir buluşunuz olmalıdır ve henüz gerçekleştirilmemiş olmalıdır. Bu ise bilimsel, teknolojik mecrayı çok iyi takip etmeyi ve konulara arka planlarıyla birlikte hâkim olmayı gerektirir. Bu yüzden II. Bölüm’de üretilmiş olan yapıtları iyi ve kötü örnekleriyle değerlendirmeye çalıştım. Edebiyat ile başlayan siberpunk türünün yankısı sinemada 1990’dan günümüze büyük yankı bulmuş ve bulmaya devam etmektedir. Ancak tiyatro tüm Dünya’da siberpunk’a teknofobik yaklaşmaktadır. Oysa siberuzayın kendine has yapısı içinde binbir sahne kurulmuştur ve tiyatrocuların katkısını beklemektedir.

KAYNAKÇA

GENEL BAŞVURU KAYNAKLARI

AKSAN, Doğan

Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1998 ÇALIŞLAR, Aziz

Felsefe Sözlüğü, Cem Yay., İstanbul, 1997

FOLSCHEID, Dominique

Felsefe Akımları, Dost Yay. Ankara 2005

HANÇELİOĞLU, Orhan

Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1974

Çağdaş Siyaset Felsefecileri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981

NUTKU, Özdemir

Dünya Tiyatro Tarihi, Mitos Boyut Yay. 2000. İstanbul, 2000 ŞENER, Sevda

Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Dost Yay. Ankara 1998 URGAN, Mina

İngiliz Edebiyatı Tarihi, Yapıkredi Kültür Yay., İstanbul, 2003 Anonim

Wikipedia Özgür Ansiklopedi, wikipedia.org

KİTAPLAR

ALKAN, Erdoğan

Romantizm Antoloji, Varlık Yay., İstanbul, 2006 AKARSU, Hikmet Temel

Siber Tragedya ya da Iphigeneia, Telos Yay., İstanbul, 2003 ANDRE-SALVINI, Beatrice Babil, Çev: Ela Uluatam, Dost Yay, Ankara, 2006 AVON, Henry

Anarşizm, Çev: Ahmet Kotil, İletişim Yay., İstanbul, 2007 BASALLA, George

Teknolojinin Evrimi, Çev: Cem Soydemir, Tübitak Yay., Ankara,

2004

BAUDRILLARD, Jean

Simulakrlar ve Simulasyon, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yay. Ankara 2003

BAYAR, Zühtü

Geyşa Android Şirketi, İnkılap Yay., İstanbul, 1999 BESTER, Alfred

Kaplan! Kaplan!, Çev: Hakan Aytutucu, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 1996

Yıkım’a Giden Adam, Çev: Berna Kılınçer, Çetin Şan, Altıkırkbeş Yay., İstanbul 2000

BEY, Hakim:

Geçici Otonom Bölgeler (T.A.Z.), Çev: Rahmi G. ÖĞDÜL, Stüdyo İmge İstanbul 2002

BRAUTIGAN, Richard

Babili Düşlemek, Çev: Çetin Şan, Banu Irmak, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 2003

BURROUGHS, William S.

İçerideki Kedi, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 1996

Şans Hayaleti, Çev: Funda Önkol, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 1996

BÜRGER, Peter

Avangard Kuramı, Çev: Erol Özbek, İletişim Yay., İstanbul, 2003 CARROLL, Lewis

Alice Harikalar Diyarında, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2004 CLARK, Toby

Sanat ve Propaganda, Çev: Esin Hoşsucu, Ayrıntı Yay., İstanbul,

2004

CLARKE, Arthur C.

2001: Bir Uzay Efsanesi, Çev: Oya İşeri, Ardan Tüzünsoy, İthaki Yay., İstanbul 1998

2010: Bir Uzay Efsanesi 2, Çev: Oya İşeri, Ardan Tüzünsoy, İthaki Yay., İstanbul 1998

2061: Bir Uzay Efsanesi 3, Çev: Oya İşeri, Ardan Tüzünsoy, İthaki Yay., İstanbul 1999

CONNOR, Steven

Postmodernist Kültür, Çev: D. Şahiner, YKY. İstanbul, 2001 DAHL, Roald

Öptüm Seni, Çev: Püren Özögören, Can Yay., İstanbul, 1997 DOĞAN, Abdullah

Yapay Zekâ, Kariyer Developer Yay., İstanbul, 2002 DICK, Philip K.

Android’ler Elektrikli Koyun Düşler mi?, Çev: Mehmet Öztekin, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 2006

Simulakra, Çev: Esen Gür, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 2004

DYER-WITHEFORD, Nick

Siber Marx: İleri Teknoloji Çağında Sınıf Mücadelesi, Aykırı Yay. İstanbul,

ERSANEL, Nedret

De-Şifre, Hayy Kitap, İstanbul, 2005

Siber İstihbarat, Hayy Kitap, İstanbul, 2005

GIBSON, William

Mona Lisa, Altın Kitaplar, İstanbul, 2004

Neuromancer, Çev: Melika Altıntaş, Sarmal Yay., İstanbul ,1998

Sıfır Noktası, Çev: Özlem Kurdoğlu, Sarmal Yay., İstanbul, 1999

The Difference Engine (STERLING, Bruce ile), Victor Gollancz, Londra, 1990

GODWIN, William

Necromancers, Gutenberg E-books, 2004 GRIMWOOD, Jon Courtenay

Paşazade – İlk Arabasek, Çev: Senem Davis, İnkılap Yay., İstanbul, 2006

Effendi – Arabaesk II, Bantam Spectra Book, New York, 2003 Felaheen – Arabesk III, Bantam Spectra Book, New York, 2003 HARVEY, David

Postmodernliğin Durmu, Çev: Sungur Savran, Metis Yay., İstanbul, 1996

ERSUMER, Oğuzhan

Bilimkurgu Sinemasında Siberpunk, DEÜ Güzel Sanatlar Enstütüsü Yay., İzmir, 2006, s.85.

HAWKINS, Jeff

Zeka Üzerine, Çev:Zeynep Esin, Pegasus Yay., İstanbul, 2007 INNES, Christopher

Avant-Garde Tiyatro, Çev: Beliz Güçbilmez, Aziz V. Kahraman, Dost Yay., Ankara, 2004

IRWIN, William,

Matrix ve Felsefe, Çev: Murat Sağlam, Güncel Yay., İstanbul,

2003

KROPOTKIN, P.A.

Çağdaş Bilim ve Anarşi, Çev: Mazlum Beyhan, Ötüken Yay., Ankara, 1999

LYOTARD, J.F.

Postmodern Durum, Çev: Ahmet Çiğdem, Vadi Yay., Ankara,

1994

LUCY, Niall

Postmodern Edebiyat Kuramı, Çev: Aslıhan Aksoy, Ayrıntı Yay. İstanbul, 2003

MITNICK, Kevin

The Art of Deception, Wiley Pub., Indianapolis, 2001 The Art Of Intrusion, Wiley Pub., Indianapolis, 2005 OATES, Joan

Babil, Çev: Fatma Çizmeli, Arkadaş Yay., Ankara, 2004 PENROSE, Roger

Kralın Yeni Usu III, Çev: Tekin Dereli, Tübitak Yay., Ankara,

2003

PLATON

Devlet, Çev: Sabahattin Eyüboğlu – M.Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Yay, İstanbul, 1999

ROSS, Andrew

Tuhaf Hava: Sınırlar Çağında Kültür Bilim ve Teknoloji,

Çev:Kamil Durand, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1995

SAGAN, Carl

Milenyum Eşiğinde Yaşam ve Ölüm Üzerine Düşünceler, Çev: Füsun Baytok, Ankara, 2006

SHELLEY, Mary

Frankenstein, Çev: Orhan Yılmaz, İthaki Yay., İstanbul, 2002 STERLING, Bruce

Mirrorshades: Cyberpunk Anthology, Ace Boks, New York,

1988

The Difference Engine (GIBSON, William ile), Victor Gollancz, Londra, 1990

The Hacker Crackdown, Bantam Boks, New York, 1992 TEVFİK, Hasan

Pamuk Prenses ve Katrilyonlarca Cüce, Hayy Kitap Yay., İstanbul, 2005

TOURAINE, Alain

Modernliğin Eleştirisi, Çev: Hülya Tufan, YKY, İstanbul, 2007 TURHANLI, Halil,

Kâhinler ve Müjdeciler, Ne Kitaplar Yay. İstanbul, 2004 Meleklerin Düştüğü Yer, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 1994 Şenlik Sanat ve Sabotaj, Çiviyazıları Yay., İstanbul, 2002 WHITBY, Blay

Yapay Zeka, Çev: Çiğdem Karabağlı, İletişim Yay., 2005, İstanbul

YOUNG, Tricia Henry

Punk- Bir Altkültürün Oluşumu, Çev: Hira Doğrul, Dost Yay., Ankara, 1999

MAKALELER

ANAFARTA, Orhan

“Avalon (2001)”, Geceyarısı Sineması Dergisi, sayı: 19, Ankara, Güz 2003

AUSTIN, Andrea

“Frankie and Johnny: Shelley, Gibson, and Hollywood’s Love Affair with the Cyborg”, Romanticism on the Net (RON), 21.02.01, Erişim. 04.05.07,

http://www.erudit.org/revue/ron/20017v/n21/005958ar.html BAUWENS, Michel

“Deus ex Machina vs. Electric Gaia”, CMC Magazine, Nisan

1997,   Erişim: 08.05.07,

http://www.december.com/cmc/mag/1997/apr/last.html BETHKE, Bruce

“Etymology of Cyberpunk”, Aktaran Cyberpunk Project, Erişim:

26.03.7,           http://proj ect.cyberpunk.ru/idb/etymology_of_cyberpunk.html

BEY, Hakim

“The Information War”, Hermetic, Erişim: 04.03.06, http://www.hermetic.com/bey/infowar.html#note%208

BOSTROM, Nick

“A history of transhumanist thought”, Faculty of Philosophy, Oxford University, Oxford, 2005

“A History of Transhumanist Thought”, Journal of Evolution and Technology, Sayı 14, 2005

BRANWYN, Gareth

Introducing Beyond Cyberpunk, Erişim: 29.03.07, http://www.streettech.com/bcp/BCPtext/Manifestos/IntroducingBCPl.html

BRIN, David

“Singularity and Nightmares: Extremes of Optimism and Pesimism About Human Future”, Lifeboat Foundation Special Report, Erişim:

08.04.7,           http://lifeboat.com/ex/singularities.and.nightmares7print

BURROWS, Roger J.

“Cyberpunk as Social and Political Theory”, Cyberpunk Project, 1995, Erişim:02.04.07,

http://proj ect.cyberpunk.ru/idb/cyberpunk_as_socpolitical_theory.html CHANDLER, Daniel

“Imagining Futures, Dramatizing Fears”, Erişim:28.02.2007, http://www.aber.ac.uk/media/Documents/SF/sf03.html

ELMER-DEWITT, Philip

“Cyberpunk!”, Time Magazine, Haziran, 2001, Erişim: 20.04.07, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,160935,00.html

IRVINE, Martin

William Gibson’s Neuromancer and Post-Modern Science Fiction, Erişim: 29.04.07,

http://www.georgetown.edu/faculty/irvinem/technoculture/pomosf.html FUKUYAMA, Francis

“Transhumanism”,Governance and World Order in the 21st Century, Cornell University Press, 2004. Aktaran Reason Magazine, 25.08.2004, Erişim: 16.03.07, http://www.reason.com/news/show/34867.html

GARIS, Hugo de

“The Artillect War”, Brain Builder Group, Utah State University, 2001, Utah

GIBSON, William

“Tanrının Küçük Oyuncakları”, Wired Magazine, Temmuz 2005, Erişim:14.03.2007, http://www.wired.com/wired/archive/13.07/gibson.html

GINSBERG, Allen

“Göğüs Tahtasından Gelen Ses”, Roll Dergisi, Sayı:7, Mayıs 1997, İstanbul,

HAFNER, Katie

Cyberpunk: Outlaws and Hackers on the Computer Frontier,

Aktaran Murat YILDIRIMOĞLU, Erişim: 12.04.07, http://www.muratyildirimoglu.com/makaleler/kevinmitnick.htm

HAWK, Andy

“The Future Culture Manifesto”, Cyberpunk Project, Erişim:

21.04.7,           http://proj ect.cyberpunk.ru/idb/future_culture_manifesto.html

HERPER, Matthew

“IBM Aims To Simulate A Brain”, Forbes, Erişim:10.04.07, http://www.forbes.com/technology/sciences/2005/06/06/cx_mh_0606ibm.h tml

IGLAUER, Ben

“Cyberpunk Lives!”, Aktaran Cyberpunk Project, Erişim:

26.03.7,           http://proj ect.cyberpunk.ru/idb/cyberpunk_lives.html

JOY, Bill

“Why the future doesn’t need us”, Wired Magazine, Issue 8.04, Nisan 2000, Erişim:04.04.07,

http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html KUTLU, Kutlukhan

“Siebrpunk Distopya A.Ş.”, Sinema: Popüler Sinema Dergisi,

Sayı:5, İstanbul, Mayıs 2004

“80’li Yıllardan Günümüze Bilimkurgu. Referanslar Dönemi”, Sinema Dergisi, sayı:2, İstanbul, Mart 1998

LANDON, Brooks

“Cyberpunk: Future so bright to gotta wear shades”, Cinefantastique, 1987, s.30

LEARY, Timothy

“The Eternal Philosophy of Chaos”, Chaos and Cyberculture, New York, 1994,

LEVY, Pierre

“From Cyberspace to Noosphere”, Minerva Symposium, Parma,

2003

MADDOX, Tom

“TUFANDAN SONRA: 80’ler ve 90’larda CYBERPUNK”, Atılgan Dergisi, Çev: Emrah GÖKER, Pentimento Yayınları

MURRELL, Beatrix

The Imaginal Within The Cosmos: The Noosphere and Cyberspace, Erişim:19.03.2007,

http://www.bizcharts. com/stoa_del_sol/imaginal/imaginal5 .html NEWITZ, Annalee

“Genome Liberation”, Erişim: 17.03.07, http://archive.salon.com/tech/feature/2002/02/26/biopunk/print.html

PANIZA, Claudia Melisa

“Cyberpunk as a Way of Life”, Aktaran Cyberpunk Project, Erişim: 26.03.07, http://project.cyberpunk.ru/idb/way_of_life.html

PERSON, Lawrence

Notes Toward a Postcyberpunk Manifesto, Nova Express, Sayı 16,

1998,   Aktaran Slashdot, Erişim: 23.02.07, http://slashdot.org/features/99/10/08/2123255.shtml

PURINTON, Marjean D.

“Science Fiction and Techno-Gothic Drama: Romantic Playwrights Joanna Baillie and Jane Scott”, Romanticism on the Net (RON), 21.02.2001, Erişim: 05.05.07,

http://www.erudit.org/revue/ron/2001/v/n21/005968ar.html SHINER, Lewis

“Inside the Movement: Past, Present and Future”. Fiction 2000: Cyberpunk and the Future of Narrative, The University of Georgia Pres, London, 1992

SPENCER, Nicholas

“Rethinking Ambivalence: Technopolitics and the Luddites in William Gibson and Bruce Sterling’s The Difference Engine”, Contemporary Literature, Wisconsin, 1999

TAYLOR, Paul A.

“Hacktivism”, The Semiotic Review Of Books, Sayı 12 TRASK, H.A.Scott

“Sumner: Against Democracy, Plutocracy, And Imperialism”, Journal of Liberation Studies, Ludvig Von Mises Institute 2004, Sayı 18

WARD, Jean Marie

“Jon Courtenay Grimwood explores the fragile history of the future by tinkering with the past”, Erişim:04.03.2007, http://www. scifi. com/sfw/ interviews/sfw2757.html

WEEKS, Mark

“Game Over: Did IBM Cheat Kasparov?”, About, 2005, Erişim:

05.04.7,           http://chess.about.com/library/weekly/aa05f04.htm

WHITAKER, Reg

“The Tower of Infobabel: Cyberspace as Alternative Universe”,

The Socialist Register, Sayı 32, London, 1996

WOLFE, Steven M.

The Alliance to rescue Civilization, Space Frontier Foundation,

Texas, 2002

WOLFE, Josi

“Nanotech Could Give Global Warming a Big Chill”, Forbes Nanotech Report, New York, Sayı 5, Temmuz 2006

VINGE, Vernor

“The Coming Technologal Singularity”, Vision-21 Symposium by NASA Lewis Research Center and The Ohio Aerospace Institute, 1993, Erişim: 08.04.07, http://kuoi.asui.uidaho.edu/~kamikaze/doc/vinge.html

BASILMAMIŞ KAYNAKLAR

DEMİRCİ, Elif

Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Yapay Zeka, M.S.Ü. Sosyloji Bölümü Lisans Tezi, İstanbul, 2005

ŞAHMARAN, Gökçen

Postmodern DönemSanatında Şiddet ve İroni Kavramlarının Yarattığı Şizofrenik Açılım, D.E.U. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2004

MURPHY, Graham J.

Cy(bber)borgs and Netizens: (Re)Configuring the Post/Human Body in the Nodal Intersections of SyberFiction and Cyberspace,

Alberta University, Edmonton, 2002

NAZARE, Joseph

Critical Carnival: Cyberpunk and the Postmodern Condition (al), New York University, Doctor of Philosophy, Department of English, New York, 2004

PARK, Chi Hyun

Orientalism in US Cyberpunk Cinema from Blade Runner to The Matrix, The University of Texas, Austin, 2004

SHUBERT, Irwin

Cyberspace, The Next Frontier?, Simon Fraser University, Toronto, 1994

ŞİMŞEK, Özgecan

20.yy’ın Düşünce ve Sanat hayatında Distopya (Karşı-Ütopya),

D.E.Ü. Lisans Tezi, İzmir, 2004

YARARLANILAN FİLMLER 1980 Öncesi:

Alien (Ridley Scott, 1979)

Colossus: The Forbin Project (Joseph Sargent, 1970)

Creation of the Humanoids (Wesley Barry, 1962)

Cyborg 2087 (Franklin Adreon, 1966)

La Jetée (Chris Marker, 1962)

Metropolis (Fritz Lang, 1927)

THX-1138 (George Lucas, 1971)

1980 – 1989

Akira (Katsuhiro Ôtomo, 1988)

Android (Aaron Lipstadt, 1982)

Black Magic M-66 (Shirow Masamune, 1987) Blade Runner (Ridley Scott, 1982)

Brazil (Terry Gilliam, 1985)

Death Powder (Shigeru Izumiya, 1986)

Liquid Sky (Slava Tsukerman, 1982)

Looker (Michael Crichton, 1981)

Robocop (Paul Verhoeven, 1987)

Runaway (Michael Crichton, 1984)

Slipstream (Steven Lisberger, 1989)

Tetsuo – The Iron Man (Shinya Tsukamoto, 1988)

The Terminator (James Cameron, 1984)

Tron (James Cameron, 1982)

Videodrome (David Cronenberg, 1983)

War Games (John Badham, 1983)

1990 – 1999: 8 Man After (Sumiyoshi Furakawa, 1993)

964 Pinocchio (Shozin Fukui, 1991)

Alien Resurrection (Jean-Pierre Jeunet, 1997) Andoromedia (Takashi Miike, 1998) Armitage III (Hiroyuki Ochi, 1994)

Battle Angel (Hiroshi Fukutomi, 1993) Bicentennial Man (Chris Columbus, 1999) Dark City (Alex Proyas, 1998) eXistenZ (David Cronenberg, 1999)

Fifth Element (Luc Besson, 1997)

Gattaca (Andrew Niccol, 1997)

Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995) Hackers (Iain Softley, 1995)

Hardware (Richard Stanley, 1990)

Johnny Mnemonic (Robert Longo, 1995) Lawnmower Man (Brett Leonard, 1992) Matrix (Andy & Larry Wachowski, 1999) Nirvana (Gabriele Salvatores, 1997)

RoboCop 2 (Irvin Kershner, 1990)

Robocop 3 (Fred Dekker, 1993)

Rubber’s Lover (Shozin Fukui, 1996)

Screamers (Christian Duguay, 1995)

Serial Experiments: Lain (Ryutaro Nakamura, 1998) Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995)

Terminator 2: Judgment Day (James Cameron, 1991) Tetsuo II: Body Hammer (Kathryn Bigelow, 1992) The Thirteenth Floor (Josef Rusnak, 1999)

Total Recall (Paul Verhoeven, 1990)

Twelve Monkeys (Terry Gilliam, 1995)

Virtuosity (Brett Leonard, 1995)

X-Files: Kill Switch (Rob Bowman, 1998)

2000’den Günümüze:

2009: Lost Memories

A Scanner Darkly (Richard Linklater, 2006)

Aeon Flux (Karyn Kusama, 2005)

Appleseed (Shinji Aramaki, 2004)

Artificial Intelligence: AI (Steven Spielberg, 2001) Avalon (Mamoru Oshii, 2001)

Avatar – Cyber Wars (Jian Hong Kuo, 2004) Casshern (Kazuaki Kiriya, 2004)

Code 46 (Michael Winterbottom, 2003)

Code Hunter (Terry Cunningham, 2002)

Cypher (Vincenzo Natali, 2002)

Equilibrium (Kurt Wimmer, 2002) f8 (Jason Wen, 2001)

Fragile Machine (Ben Steele, 2005)

Ghost in the Shell 2: Innocence (Mamoru Oshii, 2004)

Ghost in the Shell Stand Alone Complex (Kenji Kamiyama, 2002) Hellevator: The Bottled Fools (Hiroki Yamaguchi, 2004)

I, Robot (Alex Proyas, 2004)

I.K.U. (Shu Lea Cheang, 2002)

Immortel (Enki Bilal, 2004)

Malice@Doll (Keitarou Motonaga, 2000)

Matrix Reloaded (Andy & Larry Wachowski, 2003)

Matrix Revolutions (Andy & Larry Wachowski, 2003)

Minority Report (Steven Spielberg, 2002)

Natural City (Byung-chun Min, 2003)

One Point O {Paranoia 1.0} (Jeff Renfroe & Marteinn Thorsson, 2004) Puzzlehead (James Bai, 2005)

Renaissance (Christian Volckman, 2006)

Returner (Takashi Yamazaki, 2002)

Save the Green Planet (Jun-hwan Jeong, 2003)

Terminator 3: Rise of the Machines (Jonathan Mostow, 2003)

Texhnolyze (Hiroshi Hamazaki, 2003)

Ultraviolet (Kurt Wimmer, 2006)

Wonderful Days – Sky Blue (Moon-saeng Kim, Park Sunmin, 2003)

 

 

Reklamlar