ÂRUSİ-Yİ SELÂMİ TARİKATİ

Cenâb-ı Allah’ın izni şerifi  ile arzederiz ki, yeryüzünde oniki (12) Ana Tarîkat’ı şerif vardır.  Ayrıca bu tarîkat’ı şeriflerin nice kolları mevcuttur. Oniki Ana  Tarîkat’ı  şeriften  biri olan bilcümle Afrika Kıt’ası’nca bilinen.. hususiyle Kuzey Afrikaca ma’rûf Arûsi Tarîkatı’dır ki, Türkiye’de Arûsi-yi Selâmi Tarîkati ismiyle bilinmektedir.

Baş Pîr ise, Cenâb-ı Allahın “Zât Nûru„’nu yâni ( Rûh-ül Kudüs )’ü hâmil Gavs-ı Âzam Seyyid Abdüsselâm el Esmer Hazretleri’dir. (1475 – 1574) Hazret-i Pîr, Türkleri  özellikle sever.  Allah Teâlâ’nın, Türklere “Türk Oğulları„ diye hitap ettiğini haber veren zât-ı şeriftir.

            Cenâb-ı Pîr Efendimiz’in türbe-i şerifi ise, Libya=Trablusgarb El Zileytin şehrinde’dir. Zaten külliyât’ta mufassal bilgi mevcuttur. Âli himmetleri üzerlerimizde olsun.

            Bu mübârek tarîkat’in kollarından birisi de Türkiye’de olup ismi ise : “Ömerî Kolu„’dur. Kurucu Pîr, “Rûh-ül Kudüs„’ü hâmil Seyyid Ömer Fevzi Mardin Hazretleri’dir. (1878-1953). Türbe-i Şerifi : Türkiye – İstanbul Karacaahmed Kabristanı’ndadır. Ömerî Kolu’nun Pîr-i Sânisi “Rûh-ül Kudüs„’ü hâmil Ârif-i Zât-ı Billâh Esseyyid Şeyh Mustafa Aziz Çınar Hazretleri’dir. (1900-1979). Makam-ı Şerifi, Ömer Fevzi Mardin Sultan’ın yanındadır.

            Cenâb-ı Hakk sırlarını takdis buyursun.

            Allah Fakiri : Derviş Mehmed Faik Erbil ta’zîmlerini Arzı takdim eder. :

           Bu, Allah dostu zât-ı şerifler eserlerinden bir tek kuruş olsun te’lîf hakkı almamışlardır. Dikkatlere arz ederiz !..

            Mübârek ömürlerini Cenâb-ı Hakk’ın emrinde beşeriyetin=insanlığın hizmetine vakfeden Enbiyâullah ve Evliyâullah Hazerâtı bu fâni âleme dert ile geldi ve bu fenâ âleminden mihnet ile göçtü…

        Hadis-i Şerif :  “Güzel ahlâk sahibini cennete koydurur.„

           Erişim-Kaynak: http://www.takvaehlineselam.com/main.php

Hz. Seyyid Abdü’s-selam El’Esmer
Eserleri (Bölüm1 Tıpkı Basım)
Eserleri (Bölüm2 E-Kitap)
Resimleri

**

Ömer Fevzi Mardin Hz.
Eserleri (Bölüm1 Tıpkı Basım)
Eserleri (Bölüm2 E-Kitap)
Resimleri

**

Mustafa Aziz Çınar Hz.
Mehmed Faik Erbil Hz.
Eserleri (Bölüm1 Tıpkı Basım)
Eserleri (Bölüm2 E-Kitap)
Resimleri

 

  KİTAPLARI–İndirebilirsiniz

Hz. Seyyid Abdü’s selam El`EsmerABDÜSSELÂM EL’ESMERTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

 

*****

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – Dinî Hasbihâl (Osmanlıca)Tıpkı Basım İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 01 – BAŞLANGIÇTAKİ FİKİRTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 02 – ALLAH MEFHUMUTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 03 – DİN VE SAFHALARITıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 04 – DİN VE EsaslarıTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 05 – DİN VE TelakkîleriTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 06 – DİN ve HİKMETLERİTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 07 – DİN Ve İLMİHAL ESASLARITıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 08 – MÜSLÜMANLIK ESASLARITıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 09 – HIRİSTİYANLARDA İNTİBAH HAREKETLERİTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 10 – Musevilere Çıkar yolTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 11 – ISTIRABTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 12 – ÜMİTTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 13 – KURTULUŞTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 14 – DİNDE Askerlik KültürüTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 15 – Din DersleriTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 16 – HAKİKAT İLMİ İRFANTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 17 – HAYAT ve HAKİKATTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 18 – VÂRİDÂT-I SÜLEYMAN – ÇEDİKÇİ SÜLEYMAN ÇELEBİ (Ruhundan ilhamlar)Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 18.1 – Vâridât-ı  Süleyman Şerhi (DİN KÜLTÜRÜ)Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 18.2 – Vâridât-ı  Süleyman Şerhi (DİN KÜLTÜRÜ)Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 18.3 – Vâridât-ı  Süleyman Şerhi (DİN KÜLTÜRÜ)Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 19 – KUR’ÂN-I KERÎM TASNİFLİ VE FİHRİSTLİ TÜRKÇESİTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 20 – HADÎS-İ ŞERÎFLER MEVZÛLARA GÖRE TASNİFLİ-ŞERHLİ TÜRKÇETıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 21 – İSLÂMIN ŞARTLARININ ŞARTLARITıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 22 – Allah’ın HILKATDE MURADITıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 23 – Kitab Ehli AİLESİTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 24 – Allahı tanıtan İSİMLER SIFATLAR (ESMÂ-İ HÜSNÂ)Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 25 – MÜSLÜMAN OLMIYANLARIN Din DurumlarıTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 26 – MÜNACÂT – Çocuk Dilinden DuaTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 27 – MÜNACÂT – Çocuk Dilinden Dua İZAHLITıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 28 – MÜNACÂT – Çocuk Duaları ve İlâhîleri MANZUMTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 29 – İSLÂM MUHTIRASITıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 30 – ASUMÂNIN MÜNACATI – Kız çocuklarımızın ilâhî şiirleriTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 31 – KÖYLÜ KARDEŞ 1Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 32 – KÖYLÜ KARDEŞ 2Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 33 – TÜRK ve DEMOKRASİTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 34 – Köylü Kardeşe Din Bilgisi – Başlangıç – İSLÂMIN BEŞ ŞARTITıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 35 – MUHACİRLERE İlâhi borcumuzTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 36 – KORE SAVUNMA’SINA KATILMAMIZDA DİNÎ VE SİYASÎ ZARURETTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 37 – DİNDE GÜZEL SAN’AT TELÂKKÎSİ Mûsikî, Resim, HeykelTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 38 – PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYIRSEVERLERDEN İSTEDİKLERİTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 39 –  HAZRET-İ MUHAMMED EFENDİMİZİN  Nebî olarak geleceği hakkında Evvelki Mukaddes Kitapların tebrîşatıTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 40 – ÖLÜM VE ÂHİRETTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 41 – VAHŞİLİĞİN SON DERECESİ Kan Gütme Da’vasıTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 42 – God’s Purpose in CreationTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 43 – A VOICE FROM THE EASTTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

ÖMER FEVZİ MARDİN HZ. – 44 – İLÂHİYYAT KÜLTÜR TE’LİFLERİ BASIM VE YAYIM KURUMU Beyannamesi ve NizamnamesiTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

**

MUSTAFA AZİZ ÇINAR HZ. – MUSTAFA AZİZ ÇINAR Hz. eliyle lütfolunan VÂRİDÂT-I ŞERÎFELER Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

MUSTAFA AZİZ ÇINAR HZ. – 1956’dan sonra gelmiş ve diğer Vâridât-ı Şerîfe’de Bulunmayan Vâridât Tıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

MEHMED FAİK ERBİL HZ. – DİNÎ HASBİHÂLTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

MEHMED FAİK ERBİL HZ. – İKİ GAVS-I ENÂMTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

MEHMED FAİK ERBİL HZ. – Gavs-ı Âzam Hazret-i Pîr SEYYİD ABDÜSSELÂMTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

MEHMED FAİK ERBİL HZ. – GERÇEK TANRI ERLERİTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

MEHMED FAİK ERBİL HZ. – MİR’ÂT’ÜL HAKÂİKTıpkı Basım İNDİR – E-Kitap İNDİR

**

İlahiler İNDİR

 ÂRUSİ-Yİ SELÂMİ TARİKATİ- RESİMLER

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s