EBU NASR EL-FÂRÂBÎ’NİN BÜYÜK DUASI

Hzl:Mehmet KARAKUŞ

Fârâbî’nin Tanrı konudaki düşüncelerinin iyi anlaşılabilmesi için son olarak onun “Fârâbî’nin büyük duası” adlı eserine bakmak gerekir. Filozofumuz, sanki Tanrı konusundaki düşüncelerinin tamamını “Duâ’un Azîmun” adlı risalesine sıkıştırmak istemiş ve yüce Allah’a şöyle seslenmiştir:

 [Not: Allah Teâlâ’ya “et” “yap” vb türü ifade kullanımının “kul makamı”na uygun düşmediği için duâ daki emir sigaları niyaz makamına çevrilerek konulmuştur. Allah Teâlâ’nın yüce zatına karşı edep dairesinde hareket etmeyi uygun görmekteyiz. İhramcızâde İsmail Hakkı]

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum!

Ey Zorunlu Var’ım!

Ey sebeplerin sebebi, ezelî ve ebedî olan Allah’ım!

Beni hatalardan korumanı, bana senin hoşnut olacağın eylemi emel yapmanı niyaz ediyorum!

Ey bütün Âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!

Bana bütün iyi hasletleri bahşetmeni, işlerimde güzel neticeler vermeni, gayelerimde ve isteklerimde beni başarılı kılmanı diliyorum!

Evrende nehirlerin coşkun aktığı gibi akan yedi yıldızın sahibi, aydınlatıcısı Rabb’im!

Yıldızlar, zât’ının iyilikleriyle, bütün cevheri kuşatan iradenle işlerini yaparlar. Zuhal, Utarit ve Müşteri gibi yıldızların bizzat kendilerinden bir şey beklemem, ben hayrı, her şeyi senden beklerim!

Allah’ım!

Beni mutsuzluk ve yokluk âleminden kurtarmanı istiyorum!

Beni kötülükten kaçınıp, sevgiyle Sana bağlı olanlardan, dosdoğru kişiler ve şehitlerle birlikte gökte yaşayanlardan eylemeni niyaz ediyorum!

Öyle yüce bir “var”sın ki, senden başka ilah’da yoktur!

Varlıkların yegâne sebebi, yerin ve göğün nuru Sensin. Allah’ım!

Bana Faal Akıldan bir feyiz bahşetmeni istiyorum!

Ey ululuk ve iyilik sahibi Allah’ım!

Ruhumu hikmet nuruyla süslemeni!

Bağış olarak benim için takdir ettiğin nimeti (şükrünü) bana ilham etmeni!

Bana hakkı hak olarak gösterip ve ona uymanın yolunu ilham etmeni!

Bana batılı batıl olarak göstermeni, beni batıla inanmaktan ve onu dinlemekten korumanı! Nefsimi ilk maddenin yapısından temizlemeni!

Diliyorum.

Şüphesiz ki sen, ilk nedensin!

Ey bütün varlıkların sebebi olan Hakk’ım.

Bütün varlıkların feyzinden fışkırdığı kaynaksın.

Kat kat göklerin Rabbi, onların ortasına kara ve denizleri yerleştiren Rabb’imsin.

Sana sığınarak, bir günahkâr olarak, sana yalvarıyorum!

Bu günahkâr ve ihmalkârın suçunu bağışlamanı istiyorum!

Ey evrenin Rabbi!

Yüce katından bir feyiz ile Nefsimi, maddî ve manevî kirlerden temizlemeni de, niyaz ediyorum!

Ey yüce kişilerin, yıldızlar âleminin, gökyüzündeki ruhların sahibi Allah’ım!

Kuluna, şehevî şeylerin, aşağılık dünyanın sevgisi baskın geldi. Himayeni, beni hatalara düşmekten koruyucu kılmanı!

Benim için takvanı, her türlü aşırılığa karşı kalkan yap istiyorum!

Muhakkak sen her şeyin kuşatıcısısın.

Ey Allah’ım!

Beni dört unsurun esaretinden kurtarıp ve beni geniş katına ve yüce huzuruna almanı istiyorum!

Allah’ım!

Bana vereceğin yeterliliği, gücü, topraksı cisimler ve varlıkla ilgili olan düşünceler arasındaki yerilmiş ilişkilerimi kesmeme bir sebep kılmanı; hikmeti ve ruhumu ilâhi âlemler ve yüce ruhlarla birlikte olmaya vesile kılmanı da istiyorum.

Allah’ım!

Benim ruhumu Cebrail vasıtasıyla aydınlatmanı!

Aklıma ve duyguma olgun hikmetle etki etmeni!

Fizik âleminin yerine, melekleri bana yoldaş eylemeni niyaz ediyorum!

Ey hal ve söz diliyle konuşan varlıkların önünde olan Allah’ım!

Zât’ını tenzih ederim, şüphesiz ki Sen, o varlıklardan her birine hikmetinle lâyık olduğu şeyi verensin, o varlıklara, yokluğa nispetle varlığı bir nimet ve rahmet kılansın. Öz olsun, araz olsun tüm varlıklar senin nimetlerine müstahaktırlar ve nimetlerinin güzelliklerine şükrediyorlar. (Nitekim Sen;) “O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız” (buyurursun).

Allah’ım seni tenzih ederim, sen yücesin, tek olan Allah’sın, yegânesin,

“Birsin, teksin, doğurmayan, doğurulmayan ve kendine hiçbir şey denk olmayan” eşsiz ve muhtaç olmayan  Allah’ım!

Allah’ım!

Nefsimi (beni) ismetle yüceltir misin!

Zâtına yaraşan biçimde nefsime şefkat eylemeni!

Senden gelen ve sana lâyık olan bir asaletle nefsimi esirgemeni!

Gökteki yerine ulaştıracak bir tövbeyi nefsime lütfetmeni!

Kutsal makamına geri dönüşünü (ulaşmasını) çabuklaştırmanı diliyorum!

Nefsimin karanlıkları üzerine Faal Akıl güneşini doğdurmanı!

Cehalet ve sapkınlıkların karanlıklarını ondan uzaklaştırmanı!

Ruhumda bil-kuvve bulunan güzellikleri aktif hale getirmeni!

Ruhumu bilgisizliğin karanlıklarından çıkarıp, hikmetin aydınlığına ve aklın ışığına iletmeni diliyorum. (Nitekim sen;) “Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır” (diye buyuruyorsun).

Ey Allah’ım!

Bilinmeyenlerin gerçek suretlerini ruhuma rüyada gösterip!

Ruhumu karma karışık kâbuslardan, rüyalarında iyilikleri ve doğru müjdeyi görmeye dönüştürüp!

Ruhumu etkileyen duyuların ve kuruntuların kirlerinden temizleyip!

Ruhumdan fizikî âlemin bulanıklığını uzaklaştırıp!

Ruhlar âlemindeki yüce makama konuk etmeni, çok arzu ediyorum!

Ya Rabbî!

Bana hidayeti nasip edensin

Bana her şeyde yeterli olan ve beni himaye eden “en yüce var”sın!

Hamd yalnızca Allah’a mahsustur. Allah’ın rahmeti ve selamı sonsuza dek kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek olana (Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve selleme) olsun. (Âmin).”

Kaynak: “Ebu Nasr El-Fârâbî’nin Büyük Duası”, çev. İbrahim Hakkı Aydın, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 22, Erzurum 2004, s.294–296; “Duâ’un Azîmun li Ebî Nasr el-Fârâbî” başlıklı duasının Türkçe çevirisini veren İbrahim Hakkı Aydın, bu risalenin müellif nüshasına ulaşamadığını ancak bir yazma nüshasının Süleymaniye Şehit Ali Paşa kütüphanesi no. 537’de mevcut olduğunu, ayrıca bu risalenin, İbn Ebî Usaybia’nın “Uyûnu’l-Enbâ fî Tabakâti’l-Etıbbâ”sında Fârâbî’nin eserleri arasında gösterildiğini belirtmiştir.

Alıntı Kaynak: Mehmet KARAKUŞ, Fârâbî nin Tanrı Anlayışı, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)Şanlıurfa—2010

 İBN MESERRE’NİN DUASI

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s