AHMED YÜKSEL ÖZEMRE Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz HAZRETLERİ’NİN ÂLEM-İ CEMÂLE DOĞDUĞU GÜN

CENÂB-RÛHÜ'L FÛAD SÂHİB-İ MEBDE' VE'L MEÂD HAZRETLERİ-A.YÜKSEL ÖZMERE'NİN MÜRŞÎD-İ EVVELİ

CENÂB-RÛHÜ’L FÛAD SÂHİB-İ MEBDE’ VE’L MEÂD HAZRETLERİ-A.YÜKSEL ÖZMERE’NİN MÜRŞÎD-İ EVVELİ

AZRET-İ SÜLEYMÂN (FISTIKÇIOĞLU) ÇELEBİ SULTÂN-A.YÜKSEL ÖZEMRE'NİN MÜRŞÎD-İ SÂNÎLERİ

AZRET-İ SÜLEYMÂN (FISTIKÇIOĞLU) ÇELEBİ SULTÂN-A.YÜKSEL ÖZEMRE’NİN MÜRŞÎD-İ SÂNÎLERİ

Azîzimiz,  üstâdımız,  hocamız, mürebbî-i hakikî; Enfüsü Hâmil-i Sırr-ı Kur’ân, zuhûru Nâtık-ı Kur’ân, Hazâ Bürhânü’l Hakk,  “Allemehul beyân” âyet-i kerîmesinin, kemâl üzre,  tecellî-i müstesnâ’sı, Hazret-i İnsân, Ahmed Yüksel ÖZEMRE Kuddîse Sırrahûl Mennân Hazretleri’nin Âlem-i Cemâle rıhletlerinin sene-i devriyesi’nde, himem-i âlîyyeleri’nin üzerlerimize sâyebân olmaklığını, Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak Hazretlerinden niyâz eyleriz.

              

Vakt-i şerîf Cum’a, âhir âkıbet hayr, hayrlar feth, meydân-ı şerîfler “AMÂN” ism-i şerîfinin müsemmâsının, meded ü inâyeti ile küşâd ola, çerağ-ı aşk rûşen ola, zâhir ve bâtınlar nûr u tevhîd ile pür nûr ola, seyrân-ı sülûklar âsân ola, beyân-ı Hikmet tahakkûk ile keşf ola.Hazret-i İnsân “Maracel Bahreyn” de vücûd bula.

Bu büyük yol ve yolculuk’da, yolu ve sevgiyi paylaşanlara, aşk olsun. Üç harf beş nokta ile itmâm olsun.

Pîr-i aşk’ı “O” bulsun, hem dahi adı “ÂŞIK” olsun,  <Lâ yemût > sırrı fâş olsun..

Destân-ı Âşık u Ma’şûk sırrına… Hûûû

M.G.T

 

Vefatının 7. Yıldönümünde Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre’yi Anma Programı

Program Moderatörü: Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu

Tarih: 27 Haziran 2015

Yer: Altunizade Kültür Merkezi’nin karşısında (Burhan Felek Köşkü)

Saat: 19.00-20.30-’dan sonra Üsküdar Belediyesi’nin iftar daveti vardır !

 

                       

  

 Melâmîler

Müstağnîdir Melâmî avâlimden,  ârâzdan;

Onu Şer’i Şerîf’e hâdim kılmıştır Yezdân1.

Aldırmaz gösterişe,  hırkaya,  posta,  tâca;

Hak için hizmet eder fukarâya,  muhtâca.

Kınar durur nefsini,  sed çeker hevâsına;

İksîrdir Hak‘kın aşkı nefsinin devâsına2.

Rızk için,  bir Melâmî,  talepkâr olmaz halkdan;

Hiç bir şey kabûl etmez; böyledir,  işte,  merdân.

Nûr-i Hak mücellâdır,  anlayana,  vechinde;

Erimiş gibi yaşar,  cemiyyetin içinde.

Apaçıktır zâhiri,  hakîkatıysa mestûr!

Bâtınını sırlamak olmuştur ona düstûr.

Her işi olur onun adâletle,  ihsânla;

Bundaki inceliği fehmet de iyi anla!

Ehl-i da’vâ değildir,  aslā,  has bir Melâmî!

Hiç bir vehme hayâle kapılmaz,  olmaz hâmî.

Ahlâk-ı Muhammedî olmuş onun ahlâkı;

Bu ahlâkla müstesnâ kılmış onu Hallâk‘ı.

 

Ganiyy iken fakîrdir; râzıdır Lâyezâl‘den3.

El hayru fî mâ vaka’4 düstûrudur ezelden.

Mi’râcına ulaşmış,  yok etmiştir nefsini;

Rûh‘u Bekābillâh’da bulmuştur neş’esini.

Aldatmasın ahvâli: halkla halk,  Hak‘la Hak‘dır.

Rûh‘uyla zinde olmuş,  nefsi ise helâkdır5.

Hassü-l Havas’sın tavrı hiç olur mu avâmî?

Nice ulu makāmın sâhibidir Melâmî.

“Fe eynemâ tuvellû…”6 sırrının âgâhıdır;

Vahdet neş’esinin de münîr,  parlak mâhıdır.

Hüviyyetini müdrîk nâdir erdir Melâmî.

Kim bilir ki gönlünde bütün avâlim câmî7?

Velhâsıl,  Melâmîlik Nebî’nin meşrebidir;

Kim ki onu giyinir sanki Nebî gibidir.

 

 

 

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s