İNSÂNI BUL, SEYRÂNI BUL, CÂNÂNI BUL, SULTÂNI BUL – Abdurrahman Sâmî Niyazi Saruhânî

Abdurrahman Sami Niyazi Saruhanî Uşşakî Hazretleri

Abdurrahman Sami Niyazi Saruhanî Uşşakî Hazretleri

Muzaffer Efendi Hazretlerinin ilk mürşidi ârif-i billah vâsıl-ı ilallah Abdurrahman Sâmî Efendi Hazretlerinin dîvânından pek ârifâne ve nasîhatâmiz bir nutuk…Bu nutk-i şerîf sôfiyyenin birçok mazmunlarıyla dolu olup âdetâ bir tasavvuf dersi mâhiyetindedir…

Âdem isen “alleme’l-esmâ” içinde kânı bul

Üns-i Rahmân rehberi bir kâmil insânı bul

Perde-i cisminde mestûr âlemi fehm eyleyüp

Okuyup “ders-i ‘aref”den cân içinde cânı bul

Gerçi yetmiş bin hicâb-ı nefs ile oldun garîb

Akrebiyyetle “ehad” sırrındaki mihmânı bul

Ger ‘urûc etmekse asla reng ü elvândan geçüp

Sırr-ı zâtda mahv oluben lâ-mekân seyrânı bul

Sem’-i cân ile işit tevhîd-i vahdetden nidâ

“Kün” deyu her zerreye fermân eden “Sultân”ı bul

Sen de ey Sâmî Niyâzî hep alâikden geçüp

Bî-cihet her an sana nâzır olan cânânı bul

Lugatçe :

‘alleme’l-esmâ : Bu tabir, Allah’ın Âdem’e bütün isimleri öğretmesi hakkında Sûre-i Bakara’daki meşhûr âyete işârettir…

kân : hazîne

üns : yakınlık

mestûr : gizli, örtülü

fehm etmek : anlamak

ders-i ‘aref : bu tabir, “Nefsini bilen rabbini bilir” meâlindeki hadîs-i şerîfe işârettir

hicâb : perde, örtü

akrebiyyet : daha yakın olmak

mihmân : misâfir

ger : eğer

‘urûc : manevi yükselme

reng ü elvân : şekil ve renkler

lâ-mekân : mekânsızlık

sem’-i cân : can kulağı

alâik : alâka edilen, gönül bağlanan şeyler

bî-cihet : yönsüz, cihetsiz

nâzır : bakan

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s