DÜŞMAN-EŞKİYA ŞERRİNDEN KORUNMAK İÇİN

DÜŞMAN ŞERRİNDEN HALÂS İÇİN HER SABAH YEDİ DEFA OKUNACAK DUÂ

muhafaza duası1

(Bismillâhhirrahmanirrahîm:

(Allâhummâhrüz bihırzikudretike min keydila’dâi, vehallisnî bimennike an sûikasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kahirine ve zulmizzâlimîne ve keydil ümerâil hâsidîne ve ta’nil eşkiyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdülillâhi Rabbi’l âlemine.)

Allah’ım, düşmanların ellerinden kudretinle beni muhafaza et. Eşkiyanın/teröristin kötülüklerinden beni muhafaza etmeni diliyorum. Kahredicilerin şerrinden Sana Sığınırım. Zâlimlerin zulmünden ve kasetçilerin hasedinden Sana sığınırım, eşkıyanın/teröristin ve müfsitlerin ve kötü kimselerin fenalıklarının şerrinden Sana sığınırım, Alemlerin Rabbine hamdü senâ ederim.

Düşmanların şerrinden korunmak için okunacak bu duâ tecrübe edilmiş duâlardandır. Zalimlerin zulmünden ve eşkıyaların baskınından korunmak için bu duâ okunmalıdır. Büyüklerimiz bu duâyı bu gibi önemli hadiseler anında okumuşlar ve Hakka sığınmışlardır.

CÂFER-İ SADIK’IN HER SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUASI

 muhafaza duası2

(Allahumme, yâ uddetî inde şiddeti veya avnî inde kürbetî, uhrusnî bi aynikelletî lâ tenâmü vekfünnî bi rüknikellezî lâ yürâmu, verhamnî bi kudretike aleyye felâ ehlüke ve ente recâî. Allahumme inneke ekberü ve ecellü ve akdirü mimma ehâfü ve ahzeru, Allahumme bike edreu fi nahrihi ve esteîzü bike min şerrihi.)

SAVAŞTA DÜŞMANIN KORKMASI İÇİN YAPILACAK DUÂ

 muhafaza duası3

(Allahumme münzilel kitabî serî’al hisabi, ihzimil ahzâbe, Allâhumehzimhum ve zelzilhum.)

“Ey Allah’ım, kitabı inzal eden ve hesabı çabuk olan Halik’im. Düşmanları perişanlığa uğrat, Ey Allahım. Onları perişan et, kuvvetlerini ve maneviyatlarını sıfıra indirmeni niyaz ediyorum”

Savaşta düşmanın perişan olması en zevkli hallerden birisidir. Müslüman- lar daima galip gelmişler ve gelmeye de devam edeceklerdir. Çünkü imansızlar için şehid olma fazileti yoktur. Bu fazilet ancak İslâm’da vardır.

SAVAŞ ANINDA YAPILACAK DUÂ

muhafaza duası4-1(Allahumme ente adüdî ve nasırî bike ehûlü ve bike esûlü ve bike ukatilü.)

“Allah’ım, kudretimi veren Şensin. Sadece Senin rızanı kazanmak için savaşa gidiyorum. Yalnız Senin yardımınla hucüm ederim.,,

DÜŞMANDAN ÇEKİNİLDİĞİ AN OKUNACAK DUÂ

muhafaza duası4

(Allahumme innâ nec’alüke finuhûrihim ve neûzü bike min şürûrihim.)

“Allah’ım, Senin koruyuculuğunu onlara karşı kale ediyoruz. Onların kötülüklerinden yine Sana sığınıyoruz.

Düşmana karşı bu duâ çok önemlidir. Düşmanı kaçırmak ve korkutmak için okunur. O dehşetli anda devamlı okunursa, çok yerindedir.

HARP ARASINDA OKUNACAK DUÂ

muhafaza duası5(Lâ ilahe illallahül Halîmü’l-Kerîm. Sübhanattahi Rabbissemâvatis’seb’i ve Rabbil arşil azim. Lâ ilâhe illa ente, azze cârüke ve cette senâüke.)

“Halim ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yedi kat göklerin ve Arş-ı azîmin Rabbi olan Allah’ı teşbih eylerim.”

DÜŞMANIN KARŞISINDA ŞU DUÂ OKUNUR

muhafaza duası6muhafaza duası7(Seyühzemul cem’u ve yuvellûne’ddubur, belissâ’atu mev’iduhum vessâ’atu edhâ ve emerru, Allahumme enciznîma va’adtenî, Allahumme âti mâ va’adtenî, Innâ fetahnâ leke fethan mübînâ, liyağfire lekeîlâhu ma takadde- me min zenbike ve mâ taahara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtatı müstekîmâ, ve yensurake’llahu nasren azîzâ, nasrun minallahi ve fethim karîb, ve beşşiril mü ‘minin.)

“Yakında o cemaat (Bedirde) dağılıp arkalarını çevirecekler. Hayır, (Bedir’den sonra) onların buluşma yerleri kıyamettir. Kıyamet azabı ise bundan daha şiddetlidir., [Kamer, 46-48]

“Allah’ım, bana va’d ettiğini yerine getir. Allah’ım va’d ettiğini bana ver.’’

“Muhakkak ki biz sana muazzam ve âşikar bir fetih ve zafer verdik. Bununla Allah, evvelki ve sonraki günahını yarlığayacak, hakkında nimetini de tamamlayacak, seni doğru yola götürecek, sana şanlı, şerefli bir nusrat verecektir. [Fetih, 1-4.]

“Allah tarafından nusrat, yakın zamanda da bir feth ve muzaffer’ıyettir. Bunları mü’minlere müjdele.’ [Saf, 13.]

Yukarıdaki âyetler muharrebe zamanında okunan âyetlerdir. Çünkü Bedir muharebesinde ve diğer muharebelerde bunlar tatbik edilmiştir. Peygamberimiz Hz. Allah’tan yardım istemiş, Allah da va’d ettiği yardımı Hz. Peygamber’e ve seçkin ümmetine nasip kılmıştır.

DÜŞMANA GALİP GELMEK İÇİN OKUNACAK DUÂ

muhafaza duası8(Bismillahirrahmânirrahîm, İnna fetahna leke fethan mübînâ, ve yehdiyeke sırâten müştakıma, ve mennasru illâ min indillahil Azîzi’l-Hakım, vellahu yüeyyidu binasrihi men yeşâu, ve kâne hakkan aleyna nasru’l-mü ’minine, feftah beynî ve beynehüm fethâ, vec’alli min ledünke sultânen nasîra, kale Rabbi’nsurnî bimâ kezzebûn.)

“Muhakkak ki biz sana muazzam ve aşikâr bir fetih ve zafer verdik. Seni doğru yola götürecek, sana şanlı, şerefli bir nasrat verecek” (Fetih, 1-2).

“Yardım ve galip gelmek yalnız Hakim olan Allah tarafındandır. ” (Âl-i İmran, 126).

“Allah dilediğini yardımıyle destekler.” (Âl-i İmran, 13).

“Mü’minlere yardım etmek bize yaraşır. ” (Rum, 47).

“Benimle onların arasını aç Allah’ım” (Şuara, 118).

“Bana tarafından hakkıyla yardımcı bir kuvvet ver. ” (İsrâ, 80)

“Nuh, imanlarından ümitsiz olunca: ‘Ya Rab; onların beni yalana çıkarmalarına karşılık bana yardım et’ dedi. ” (Mü’minun, 26)

DÜŞMANI YOK ETME VE ZARARINDAN KURTULMA DUÂSI

muhafaza duası9(Bismillahirrahmânirrahîm,

Messethümül be’sâü veddarrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’l mevtü min külli mekânin, feleyse lehu’l yevme hâhünâ hamim, velâ ta’âmun illâ min ğislîn.)

“Onlara öyle âfet, mihnet erişti.” (Bakara, 214)

“Biz de üzerlerine taş yağdırdık.” (Kamer, 34)

“Galip ve güçlü, kuvveti olana yakışır bir yakalama ile onları yakaladık. ” (Kamer, 42)

ölüm kendisini her taraftan sarar. ” (İbrahim, 17)

“Onun gözetecek bir dostu bulunmayacak. İrinden başka bir yiyeceği olmayacak. (Hâkka, 35-36)

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s