KÛTU’L KULÛB’DAKİ -TEVBE HADÎSLERİ

Hzl: Bilâl SAKLAN

 

1.       “Tevbe eden, Allah’ın sevgilisidir. Günahlardan tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir. “

2.      “Kötülük işlediğinde hemen ardından onu kapatacak bir iyilik yap. Gizliye gizli, aşikâra aşikâr, “

3.       “Kötülüğün ardından, onu mahvedecek bir iyilik yap. ”

4.       “Tevbekârlarla oturup sohbet ediniz. Çünkü onların kalpleri daha yumuşaktır. ” “Tevbekârlarla birlikte oturunuz. Çünkü, Allah Teâlâ’nın Rahmeti pişman olanlara daha yakındır. . Çünkü, va’z ve nasihat onların kalplerine daha süratli nüfûz eder. Ve onlar daha rikkatlidirler.    “

 5.      “Mü’min günahını başı ucunda bir dağ gibi görür ve üzerine yıkılacağından korkar. Münafık da, günahını hemen uçurabileceği burnuna konan sinek gibi görür. “

6.       “Sizden biriniz, en küçük günahtan sorguya çekilmekten bile sakınsın. “

7.       “Allah, sizden önceki ümmetlerden zekerleriyle oyalanan (mastürbasyon) bir ümmeti helak etmiştir, “

8.       “Herkes affedilir. Ancak, günahlarını açıklayanlar müstesnadır. Gece günah işleyen kimsenin günahını Allah Teâlâ fâş etmediği halde, sabahleyin kalkınca kendisi yaptıklarını herkese söyler, işte bu affedilmez. “

9.       ” Kötü bir âdeti ihdas eden kimsenin günahı kendisine ait olduğu gibi, ona bakarak bu günahı işleyenlerin, kendi günahlarından bir şey eksilmediği halde, günahları gibi bir günah da, o adama yazılır. “

10.     “Haramlarını helâl sayan Kur’an’a inanmamıştır. “

11.     “Lûtî (livata fiilini işleyen) denizlerle yıkansa bile [temizlenemez, fakat] onu sadece tevbe temizler. “

12.     “Kim şöhret elbisesini giyerse, [bir rivayette, kim iki yanına bakıp böbürlenirse] Allah’ın sevgili kulu olsa bile, Allah ondan yüz çevirir. “

13.     “Âdem (aleyhisselâm), ağaçtan yasak olan meyveyi yediğinde cesedindeki elbiseler uçuşmaya başladı. Ve avret mahalli göründü. Yüzündeki tâc ve iklîl irtifa etmekten haya ettiler.

Bunun üzerine Cibrîl aleyhisselâm geldi, başındaki tacı aldı. Mîkâil de, alnındaki iklîli çözdü. O iki meleğe arzın üzerinden nida edildi. Benim civarımdan aşağıya indirin, Bana isyan eden Bana mücaveret edemez. Bunun üzerine Âdem ağlayarak Havva’ya döndü ve şöyle dedi: Bu, Habib’in yanından çıkarılmamıza sebep      olan ilk uğursuz ma’siyettir. ”  ;

14.     “Kul, işlediği günah sebebiyle rızıktan mahrum edilir. “

15.     “Zamanınızda şikâyetinize sebep olmuş şeyler amellerinizin bozukluğundandır, “

16.     “Kul, şehvetlerini Ben’im taâtim üzerine tercih ettiği vakit, ona vereceğim cezanın en hafifi, Bana münacaat zevkinden onu mahrum etmektir. “

17.     “Mühür, Arş ‘in bir dalında asılıdır. Haram olan şeyler irtikâb edilip helâl kabul edildiği vakit Allah Teâlâ mühürü gönderir, kalpleri onunla mühürler. “

18.     “Kalb, açık bir el gibidir. Kul, her günah işledikçe bir parmak kapanır. Nihayet bütün parmaklar kapanınca, kalb üzerine perde çekilir. İşte, mühürleyip damgalama budur. “

19.     “Allah Teâlâ, kulun hayrını istediğinde günahı ve suçunun cezasını ta’cil eder. Şerrini istediğinde ise, ahirette karşılığı verilinceye kadar tehir eder. “

20.     “Günahlardan öyleleri var ki, onları ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder. “

21.     “Kulun günahı çoğalıp da, onu yok edecek ameli bulunmazsa Allah Teâlâ ona sıkıntılar verir ve günahlarına keffaret olur. “

22.     “Küçük cihaddan, büyük cihada döndünüz”  “Nefis mücahedesi. “

23.     “Amellerin en makbulü, yapmasına insanların zorlandığı amellerdir. “

24.     “Mü’min her aldanışında tevbe edendir. Zaman zaman mü’min kusur işleyebilir. “

25.     “Âdemoğullarının hepsi hatalıdırlar. Hata edenlerin en hayırlıları da tevbe ve istiğfar edenleridir. “

26.     “Her mü’min, günah ile eskimiş ve tevbe ile yamanmıştır. Bunların hayırlısı tevbe halinde ölenidir. “

27.     “Tevbekâr” Allah’ın sevgilisidir. “

28.     “Israr ettiği halde günahlardan tevbe eden Allah ile istihza etmiş gibidir. “

29.     “Kul günah işlediği zaman, reis olan sağdaki melek soldaki meleğe kalemi altı saat süre ile kaldırmasını (yazmamasını) emreder. Eğer, kul tevbe eder, istiğfarda bulunursa yazmaz. İstiğfar etmezse yazar. “

30.     “Sabahı doğan hiçbir gün ve şafakı kaybolan hiçbir gece yok ki, o gün ve gecede iki melek karşılıklı olarak şu dört sözü konuşmasınlar: (Yani, her akşam ve sabah iki melek karşı karşıya gelerek şöyle konuşurlar) Meleklerden biri:

–        Ne olaydı, şu mahlûkat hiç yaratılmayaydı, der. Diğeri:

–        Madem ki yaratıldı, keşke niçin yaratıldıklarını bilselerdi, der. Diğeri:

–        Madem ki niçin yaratıldıklarını bilemediler, hiç olmazsa bildikleri ile amel edeydiler, der. (Diğer rivâyette) biri

–        Ne olaydı, bir araya gelip de bildiklerini aralarında müzakere edeydiler, der. Diğeri:

–        Madem ki bildikleriyle amel etmediler, keşke yaptıklarına tevbe edeydiler, der.”

31.     “Allah Teâlâ her aldanışında tevbe edeni sever. ”

32.     “Divanlar yani yapılan günahlar üçe ayrılır: Bir kısım günahlar var, affı muhtemeldir. Bir kısım günah da var ki, mağfiret edilmez. Üçüncü bir kısım günah da vardır ki terkedilmez.

Mağfireti umulan günahlar, kul ile Allah arasındaki günahlardır. Mağfiret edilmeyen günah ise, şirkdir. Terkedilmeyen ve cezası çekilecek olan günah da kul haklarıdır.

33.     “Allah Teâlâ, kime amelinden dolayı bir sevap vadetmiş ise, onu yerine getirir. Kime de, amelinden dolayı bir ceza vadetmiş ise, onda ihtiyar sahibidir. Dilerse azaplandırır, dilerse affeder. “

34.     “Kul yetmiş sene cennetliğin ameli gibi amel eder. Hatta herkes onun cennetlik olduğunu söyler. Öyle ki aralarında bir karış mesafe kalmaz. Sonra, mukadderatı galebe çalar da cehennem ehlinin işini yapar ve cehenneme girer. “          

35.     “Günahlarından rücû edip, Allah’ı zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır. “

36.     “Mü’min buğday başağı gibidir. Bazan eğilir, bazan doğrulur. “

37.     “Israr edenler helâk olmuşlardır. “

 Kaynak: Bilâl SAKLAN,  Kûtu’l Kulûb’daki Tasavvufi Hadîslerin Hadis Metodolojisi Açısından Değeri,  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi), 1989, Konya

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s