DİN FELSEFESİNDE DEKONSTRUKSİYON-Yapısöküm

Yapısöküm veya Dekonstrüksiyon ilk kez post-yapısalcı düşünür Jacques Derrida tarafından burada belirtilen içerikte kullanılan bir terim. Post-modernizmin ve eleştirel kuramın bazı dallarına göre dekonstrüksiyon, bir metnin, bir veya daha fazla “ses” ile seslendirilmesi için, batılı kulağa göre, metnin göründüğü sınırsız bir niteliktir. Dilin geleneksel Avrupa merkezli dünya görüşü tarafından yönlendirilen, kesin hatları olmayan bir araç olduğu kabulüne dayanarak eski metinlerin yeni anlamlarını onları yeniden yapılandırarak inşa eden post-modern eleştirel yaklaşım.

İÇİNDEKİLER

ÖZ……………………………………………………………………………………………. IV

ABSTRACT    V

ÖNSÖZ         VI

İÇİNDEKİLER 1

GİRİŞ  1

A.        Araştırma Konusunun Önemi     3

B.        Araştırmada Kullanılan Yöntem  8

C.        Araştırmada Kullanılan Kaynaklar        10

I. BÖLÜM

DEKONSTRÜKSİYONUN AÇIMLANMASI

A.        Dekonstrüksiyon Teriminin İçinde Yer Aldığı Düşünsel Atmosfer         12

1.  Postmodernizm 12

2.  Postmetafizik Çağ ve Din 20

3.  Eleştirel Değerlendirmeler        24

B.        Dekonstrüksiyon “Ne”dir?          31

C.        Terimin Mucidi Jacques Derrida ve Bazı “Yarı-Kavramlar”  49

D.        Dekonstrüksiyonun ‘Din Felsefesi’ İçin İmaları        63

1.         Dekonstrüksiyon ve Din   63

2.         Dekonstrüksiyon ve Din Arasında İrtibat Noktaları  75

a.         Yahudilik     78

b.         İslam  80

c.         İman  82

d.         Mesihçilik    86

E.        Eleştirel Değerlendirmeler        90

II. BÖLÜM

DEKONSTRÜKSİYONUN DİN FELSEFESİNDEKİ UZANIMLARI

A.        Dekonstrüksiyonun Din Felsefesinde Olumsuz/Nihilist Bir Bağlamda Kullanılışı 99

1.         A/teoloji (Mark C. Taylor) 99

2.         Non-realizm (Don Cupitt)          101

3. Eleştirel Değerlendirmeler       107

B.        Dekonstrüksiyonun Din Felsefesinde Olumlayıcı Bir Bağlamda Kullanılışı          112

1.         “Mesihsel” Postmodernizm (John D. Caputo)  112

2.         Onto-teoloji Eleştirisi ve Din Felsefesi (Jean L. Marion)     123

3.         Eleştirel Değerlendirmeler        131

III. BÖLÜM

dekonstrüksiyon ve dIn dIlI

A.        Din Dilini Yeni Bir Bağlamda Tartışmak: ‘Negatif Teoloji’  136

1.     Sorunun Konumlandırılması 136

2.         “Negatif Teoloji” Geleneği          139

a        Uzak Doğu   139

b.         Yahudilik     140

c.         Grek Felsefesi        142

d.         Hıristiyanlık 144

e.         Çağdaş Felsefede Negatif Teoloji        148

2.         Dekonstrüksiyon ve Negatif Teoloji     156

a.         Dekonstrüksiyonun Negatif Teolojiye Olan Katkısı  159

b.         Dekonstrüksiyonun Negatif Teolojiyi Eleştirisi        165

c.         Dekonstrüksiyonun Negatif Teolojiye Olan Borcu    173

3.         Eleştirel Değerlendirmeler        182

B.        İhmal Edilen “İslami Negatif Teoloji Geleneği”nin Özgünlüğü     189

1.         Mutlak Teşbih’den Mutlak Tenzih’e     189

2.         Özgün Sentez        193

a.         İbn Sina       194

b.         İbn Arabi      198

c.        Mevlana       204

3.         Eleştirel Değerlendirmeler        212

SONUÇ         218

BİBLİYOGRAFYA      224

 

Kaynak: Recep ALPYAĞIL, DİN FELSEFESİNDE DEKONSTRÜKSİYON, Doktora Tezi ,T.C.  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Dinbilimleri Anabilim Dalı, 2006, İstanbul

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s