RUHLAR ÂLEMİNE YOLCULUK

 (Not: Yazıyı eklenen notlar ile okumanızı tavsiye ederim.
İhramcızâde İsmail Hakkı)

Hazırlayan: Taner Kırcalı

 

 

 Girdaplar, ruh alemine açılan kapılardır

Ruh alemlerine geçiş dediğimiz gateway (kapı), fiziksel girdap olacakta bilinir. Bu kapılar bizim  evlerimizde varolabilir ama çoğumuz haberdar değilizdir. Medyumlar veya bu işlerle uğraşan kişiler özellikle, panarolmal faaliyetlerin çok olduğu yerleri tespit edebilirler. Bu girdaplar, quija tahtası ile yapılan çalışmalarda veya belirli ritüellerle açılırlar. [1]

Bu konuda bilgisi olmayan insanların ( cahil  kişilerin ), bunu kullanarak cehennemin en altında bulunan yüksek enerjili karanlık güçlerle dünya  arasında bulunan kapıyı açarlar ve ruhları serbest bırakırlar.  [2] O zaman yıkım ve karışıklık ortaya çıkar ve orada yaşayan kişilerin fiziksel veya zihinsel yönleriyle oynarlar.

Aynalar da bir diğer giriş kapısı olarak bilinir ve iki taraftan her iki yöne de geçiş yapılabilir. Bu yüzden gece yatmadan önce çoğu insan aynaların üzerilerini örterler.[3] Bazı insanlar bu gibi olaylarla alay edebilir hatta batıl inanç  sayabilirler.. [4] Girdaplar çoğu zaman gözle görülmez hale gelirler fakat ağ geçiti hala devam etmektedir ta ki biri kapatana dek. Paranormal araştırmacılar bu girdapların çeşitli olduklarını gözlemlemişlerdir.  Girdapların bazen; ruhların yoğun olduğu yerlerde hortum şeklinde olduklarını görmüşlerdir.  [5]

–  Ruhlar dünyasıyla iletişim

Araştırdığım bazı kaynaklarda; ölen kişilerin eşyalarına dokunarak, kendisini ruh dünyasına  bağlayabildiği başka bir yol daha olduğu yazıyordu. Çünkü ölen kişilerin yaşamında kullanmış olduğu nesnelerde izlenimlerini bırakmış olmalarıydı. Bu konuda uzman kişilerin, bu eşyalara dokunarak; insanların özelliklerini ve duygularına kanal olarak dışarıya aktarabilirler. Buna basit bir ifadeyle Psikometri’de diyebiliriz.

*[Psikometri: Durugörü medyumluğunun bir türüdür. Psikometri uzak  veya yakın geçmişte bir eşya ile temas etmiş bulunan kişi ya da kişiler –ruhun izleri’de diyebiliriz-hakkında  bilgi edinme yöntemidir. Psikometri ile sadece eşyalarla temas etmiş kişiler hakkında değil, o cismin başından  geçen her türlü olay hakkında da bilgi edinilebilir.]

Bu görüş alanı dokunuş boyunca devam eder. Medyum kişi hatta ölenin nasıl öldüğünü ve neler yaptığını da anlaması mümkündür. En önemlisi kişinin duygularını hissedebilir.  Ruhlar âlemine geçiş yapmak için küçük ama bir o kadar etkili bir çalışma vereceğim. Aşağıda vermiş  olduğum resmin aynısını çiziniz. [İslâmi bir rituel değildir. Bu nedenle üzerine yazılan yazının açıklanması gerekir. Bilgi olmadığı için dikkat edilmelidir.][6]  

kapıGeçebilmek için biraz büyük çizmeniz gerekir. Karakterler aynı  orada göründüğü gibi çizilmelidir. Çünkü her karakter majikal [Büyü anlamında bir tılsım:]  [7] bir anlam taşımaktadır. Çalışma vaktini ayışığının olduğu bir yerde yapmalısınız.

[Aşağıda tarif edilen usul sihir usulüne girer. İslâm dininde yasaktır. Ancak bu uygulama çeşidi her mistikte benzer bir havada geçmektedir. Bilmeniz için aktarıyoruz. Mesela havâsını bildiğiniz bir zikir yapabilirsiniz. Sevgi için “Ya Vedud” Esmâsı]

Çalışmaya başlamadan önce Astral bedeni  kuvvetlendirmek/güçlendirmek için 10 dk kadar meditasyon çalışması yapabilirsiniz.  Meditasyonunuz bittikten sonra çizmiş olduğunuz duvardaki kelimeleri yüksek sesle okuyunuz.  Büyülü sözler üç parçadan oluşup öyle okunmaktadır. Bu lisanda ilk kısmı sesli okumak, senin, onun ürettiği atmosferde değişiklikleri bir süre düşünmen için kendine izin verdiği aklına getirilir. Bu noktada, manevi gözlerle etrafındaki dünyayı görmen için vizyon oluşması için izin verilir. Sana  hizmet etmesi için göğün üç temel varlığına emri verecek olan orta kısma kadar devam edilir. [8] Bu tam yetki ve güven ile belirtilmelidir. Bu sebeple isteyenler; Hermetik Orta Sütun Ritüeli veya Pentagram Lesser (daha küçük) Defetme Ritual gibi basit bir güçlendirme ritüeli ile bir kelime okuyarak önce gerçekleştirebilirler.

Söylediğiniz sözler doğrultusunda O’nlar sizi algılayacaklardır onları hissetmek  için sessiz olun.[9]

 Sihirli kelimelerin son parçalarına gelindiğinde onunla bir bütün olun ve sesinizle içten dile getirin. Yere çizilen kapının açıklığının içine yatın, senin yukarında havaya baktığını daha fazla senin yıldızlarla ilgili görüşünü açmanızı sağlayacaktır, astral vizyonunun açıldığını göreceksin.  [10] Zorlanıyorsanız imgeleyerek kolaylaştırabilirsiniz. O siyah görüntü yok gibi, havada tek bir noktada oluşan, beyaz bir dumanla dolmaya başlayacak. Bu sis/duman seyahatin başlangıcı olacak ve bunun üzerinden Astral Kapısı içine kendini çekecek ve katılaşmaya başlayacak. Kendinden yıldızlara doğru bir yükseliş olacak ve bu yıldızlar boyunca yolculuk yapacaksınız. Kapı, açıkça gökyüzünde görüldüğü  andan itibaren, sizin ışığın yıldızlarla vücuduna senin bilincinin kalanını transfer edecek. Göz  kapaklarınızı gittikçe kapatacak ve sizin yıldızlarla ilgili görüşünle senin yukarında hayali kapı  görünecektir. Sizin vücudunuzdan yükseldiğin gibi kapıda seni kendine doğru çektiğini fark edeceksiniz.  Akıntıya kendini kaptırmana izin vermeyiniz. Kapı boyunca geçmiş olacaksın ve siyah tapınakta kendini  bulacaksınız, bu gözlerinin önünde şekillenecektir zaten.[11] Spektral oluşum kendini mükemmelleştirecek  ve sonra senin fiziksel vücuduna döndürecek ve senin gözlerini açacak. Bazı büyücüler, onların  arzularına göre projeksiyonunun tam bir ritüel yapmayı isteyebilirler, onların vücutlarıyla cevap verdiği andan itibaren.. Aşağıda kapıya çizmiş olduğumuz sihirli sözlerin tercümesi yer alıyor.  Oradan okuyabilirsiniz.. [12]

Rantka maa tazu metantu saspartu
Itz tertal kelt amta faku
Eretisal kaltamu telka retzratu
Elkazu feltama partatu
**

 

I call out to the ends of existence

To the very last stars,

And I command;

This Gateway shall be flung open

The Demons shall let me pass

And shall destroy with fire

Alt things that would harm me.

The Angels shall clear for me a Path

That I will not be lost in this unknown land.

The Spirits shall come to guide me

And not to deceive me.

The heavens shall move in my behalf,

And this Gate shall open above me.

The Divine Flames devour me

And this Gateway now

Must obey its Lord.

**

Atz faltu pan talu

Saaks alu tern palta

Felt casu fem kela

Kelt amtu pez tasu.

[13]

Büyü ve havas ilmi ve ehli vardır.
Sizler hangisini tercih ederseniz edin ehlini bulun.
Ne yazık ki ortalıkta ikisinin de mukallitleri çoktur. Bunların sayesinde bu tür ilimler kaosa bürünmüş ve  insanları perişan etmektedir.
Şer ve hakikatin kâmil noktasında olmak dünyanın istikametine sebep olur.
Kurân-ı Kerim’de buyrulduğu üzere gerçek büyücüler sonunda Hz. Musa aleyhisselâma iman etmişlerdir. Bu bir hakikattir.
Eğer sihir ilminde biri kemale ererse sonunda bu işin gerçek yüzünü bulup Allah Teâlâ’nın emirlerine bağlanır. Sihir ilmini bilmeyenden evliya olmayacağını bilmeniz gerekiyor.[14]
 İhramcızâde İsmail Hakkı

*********************

https://ismailhakkialtuntas.com/2015/08/03/supernatural-dogaustu-bir-yolculuk-a-trip-into-the-supernatural/

 


[1] İnsanların türbe ziyaretlerini yapmasının arkasında olan şey budur. Farkındaysanız kapısından içeri girince bir boşluğa düştüğünüz kabirler vardır. Ayrıca ziyaretlerde yalnız zamanları bulmak çok önemlidir. (ihramcızade)

[2] Bırakma diye bahsedilenler şu şekilde olur. Bazıları zikir, esma çekerler. Davet de okurlar. Okudukları bu davetin süfli ve ulvi hizmetkarları  bulunan mevkiden ayrılmayıp bağlantı kurmaya başlarlar. Bu ise çok zaman fayda yerine zarar getirir. Bu nedenle kitaplardan okuyup bazı işlemleri uygulamak ile sadece ele geçen kazanç sıkıntı ve dertler  olmaktadır.  Bahsedilen bırakma bu şekilde açıklanabilir.

[3] Eskiden hayal etkisi fazlaydı. Şimdi bu etki TV ler sayesinde silindi gitti. Ayna fenomeni yok denecek az bir durumdur.

[4] İnsanların hepsinde aynı derce inanç bulunmadığından hayati bir gerçek olarak kabullenmek zorundayız.

[5] Kitabul İbriz’de bu konuya şu açıklık getirilmiştir.

NURDAN İPLER

Şeyhim (Allah ondan razı olsun) buyurdu ki :

— Berzah ve içinde bulunan yerlerle cennet arasında nurdan birtakım ipler vardır; bu nurlar ancak ruhlar bedenlerden çıkıp Berzaha yükselince teşekkül ederler; bunlar îmânın nurlarıdır. Meselâ onun Zeyd adında bir şahsın ruhundan Berzah’ ta iken çıktığını, cennete doğru uzandığını görürsün. O velî cennetten belirtilen nûr sebebiyle istimdadda [İmdat isteme, yardıma çağırma] bulunur. Bunun gibi Berzah’taki kâfirlerin ruhlarıyla cehennem arasında karanlık ipler vardır. Bunlar da ancak ruhlar bedenler den çıkıp Berzaha doğru yol aldıktan sonra teşekkül ederler. Karanlık olan bu ipler küfür ve inkârdır. Bu ikisinden de Allah’a sığınırız. Bakarsın ki cehenneme doğru uzanırlar da oranın zehir ve azabından kâfirlerin ruhlarına istimdadda bulu nurlar. Bunun gibi dünyadaki mü’minlerin zatlarıyla Berzah arasında imanlarının nurundan meydana gelen ipler vardır. Basiret sahibi bu ipleri güneş ışını biçiminde parlak bembeyaz olarak görür. Şöyle ki güneş ışınları bir delikten içeri vurunca nasıl bir ip halinde bembeyaz parlak görünürse mü’minlerin nurları da öyle görülür. Ayrıca basiret sahibi olan, henüz ha yatta bulunan mü’minlerin baş nahiyesinden yükselen ve uzanıp Berzah’taki yerine kadar giden nurları da görür. Tabii bu nurlar ezeldeki taksimata göre farklıdırlar : Bunlardan bir kısmının nuru yukarıda belirtildiği gibi iplik şeklinde görünür. Bir kısmında ise bu bir kamış kalınlığın da müşahede olunur. Bir kısmında da bir hurma ağacının bedeni kadar kaim bir biçimde görünür, bu daha çok büyük velilere ait olan nurlardır. (Allah hepsinden razı olsun). Bu iplere benzer birtakım ipler de kâfirlerin zatlarında görünür; bu ipler onların zâtından Berzah’taki yerlerine kadar uzanır. Ne var ki kâfirlere ait bu iplerin rengi siyaha yakın bir mavilik arzeder. kükürt yandığında meydana gelen renge yakındır. Kimde böylesine bir ip görünürse, bu onun bedbaht olduğuna alâmet sayılır. Böyle bir ipten Allah’a sığınırız. Kâfirlerden çıkan ve Berzaha kadar uzanan bu ipler de farklıdırlar: Kiminde çok ince biçimde görünür, kiminde ise hurma ağacının gövdesi kadar kalın görünür. Bu zatların küfür bataklığındaki farklı durumlarına göre değişir. Allah Teâlâ’dan selâmet diteriz. 

Kaynakça

Abdülaziz Debbağ trc: Celal YILDIRIM Kitab’ül İbriz [Kitap]. – İstanbul : Demir Yayınları, 1979. – Cilt II., sh, 483-484

 

[6] Kapı Sembolü dini ve mistik yaşamda kullanılan ayinle ilgili oluşu dikkatimizi çeker. Girişler ve çıkışlar. Paralel evren konusunda da çok duyabiliriz.

[7] Bu çizimlere her gurup bir başka anlam verebilir. Asıl burada önemli olan kişinin inancındaki durumdur. Müslümanlar besmele yazarak bu işi çözmüşlerdir.

[8] Semâ kapıları melekler tarafından kontrol edilir. Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem gelmeden önce sihir yapanlar için geçmesi kolay olan bu durum şimdi çok zordur. Eğer şeytanî bir emel ve satanist düşünce varsa ifritler alay etmek için halüsinasyonları artırabilirler. Yapanda gerçek mi hayal mi çok fark edemez.]

[9] Evet doğrudur. Ancak manasını ve ne söylediğinizi bilmediğiniz şeyler ile bir fayda olmadığı gibi zarar görme ihtimali de vardır.

[10] Zikir yapanların durumu da buna benzer. Ruhun yaptığı fiiller çok gerçek âleme benzemesede hayal ile gerçekmiş gibi hissedilir. Madde ve mana arası bir durumdur.

[11] Büyü işlemi ise şeytanın tapınağına gitmeniz doğaldır. Ancak bu ameliyenin benzeri olan ulvi rahmani durum vardır. Bir minareden yükselir gibi göğün katmanlarına çıkılır. İkisinin arasındaki fark iyilik ve kötülük tarafını tercih etmektir.

[12] Bu sözlerin tılsım olduğunu düşünürsek yazanlar ve okuyanların niyetindeki hususları bilemeyiz. Ancak kesin olarak bilinen şudur. Büyücüler şeytanı öven cümleler kurarlar. Dindar mistikler ise Tanrıyı öven cümleler ile meşgul olurlar. Dindarların övgülerinin sözlerinin her zaman veya çoğunlukla bir açıklaması tercümesi varken şeytanın övgüsünü yapanların ki hep gizli kalmaktadır. Bazen mistik davetlerinde de geçen garib isimler vardır. Bunlar şeytan isimleri iken melek isimleri ile karıştırırlar. Bu ilim gerçeğiyle tam intikal etmiş değildir. Çok güvenilemez.]

[13] Rantka maa tazu metantu saspartu

Itz tertal kelt amta faku

Eretisal kaltamu telka retzratu

Elkazu feltama partatu

**

Ben varoluş uçlarına sesleniyorum

Ulaşılabilecek son yıldız

Ve ben komuta etmek istiyorum.

Bu Ağ Geçidinde açıklık verip geçilebilmeli

Şeytanlar[?] geçmeme yardım etmeli

[Engel varsa] Ve ateşlerinizle  imha edin

Bana zarar verecek her şeyi.

Meleklerde benim için bir yol açık bırakacaklar

İşte ben bu bilinmeyen topraklarda kaybolmadan.

Ruhlar bana yol gösterecektir

Ve beni aldatmayacaksınız.

Gökler, O’nun adına hareket ederse

Ve bu yukarıdaki Kapısı bana açılacaktır.

İlahi Flames [Ateş] beni yutma

Ve bu Geçidi şimdi geçeceğim

Onun Rabbi buna uymak zorundadır.

**

Atz faltu pan talu

Saaks alu tern palta

Felt casu fem kela

Kelt amtu pez tasu.

[14] Kütübü’l Gayb (Gayb Kitapları)

Gayb âleminde Allah Taâlâ’nın yazdığı kitaplar vardır. Bir kısmı noktalarla, bir kısmı hareketlerle, bir kısmı da harflerle yazılmıştır. Fakat bu ifadelerin dışında bu kitapların çok garip isimleri de vardır:

Yenbuu’l-ebrâr, (İyilerin Pınarları)

Mecmûa’l-esrar, (Sırlar Mecmuası)

Kitabu’l-mehd, (Yeryüzü Kitabı)

Kitabu’l-felekî, (Felekler Kitabı)

Fürhatu’l-ebrar, (İyilerin Mutluluğu)

Nüzhetü’l-esrar, (Neşeli Sırlar)

Kitabu’l-azâim, (Kötülüklere engel olma kitabı)

Kitabu’l-aşk, (Aşk Kitabı)

Kitabu’s-sihr, (Sihir Kitabı)

Burhanu’l-kebîr (Büyük Hüccetler)

ve yıldızların hükümlerinden konu eden Kitabu’l-eşkâl (Şekiller Kitabı)… v.b. gibi.

Seyyâr önce Kur’ân-ı Kerim gibi yazılan, anlaşılan ve idrâk edilen kitaplar görür. Sonra sır vaki olur. Onu bazen anlar. Bazen da vücut ve varlığın unutturucu karanlığından dolayı onu anlayamaz. Sonra nokta, kare ve daha başka şekilde hareketlerle yazılan bir takım kitaplar görür, ondan sonra da noktalarla yazılan kitaplar görür. Onları anlar ve okur, böylece ilm-i ledünnîyi öğrenir. Ancak tekrar vücuduna döndüğü zaman hepsini unutur. Fakat kalbindeki bu anlayışın tatlılığı devam eder. Ona inanır. Bu durum, rağbet, aşk, şevk ve muhabbete tesirini ve neticesini meydana getirir.

Kaynak: Fevâihu’l-Cemâl ve Fevâtihu’l-Celâl

bkz: DUYMADIĞINIZ BİRÇOK ÖNEMLİ BİLGİ BULUNMAKATADIR.

https://ismailhakkialtuntas.com/2015/10/16/fevaihul-cemal-ve-fevatihul-celal-necmeddin-i-kubra-kaddesellahu-sirrahul-aziz/

 Pdfsi: https://ismailhakkialtuntas.files.wordpress.com/2010/12/fevaih-asil.pdf

 

BAŞA DÖN

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s