TÛBÂ AĞACININ MEYVELERİ


Seyyid Ahmed Hüsameddin kuddise sırruhu’l-âlî

NA’T-I ŞERİF

Enam olmuş Risalette ukûs-u vechine mir’at,

Enamından ism-i pâkin pür lyandır ya Resulullah.

 

Melekten iki haslette kemalâtm ziyadedir,

Bu sırra kab-ı kavseyn tercemandır ya Resulullah.

 

Kelâm-ı Hak vücud-u Zatına mülhak hisab olsa,

Nüzul-ü vahye mahsus cism-i candır ya Resulullah.

 

Ahad isminde zaid olsa bir mim-i nübüvvet kim,

Ahad mim-i mahabbette nihandır ya Resulullah.

 

MÜNACAT

Sailim kapuna geldim eyle ihsan Yâ Resul

Tut elim kurtar beni halim perişan Yâ Resul.

 

Halimi arz eyledim bu âlem oldu şermsar

Bir devasız dert imiş bu aşk-ı canan Yâ Resul.

 

Sine mecruh, dide giryan, ah-ı efgan eylerim

Aşkının bîmarıyım kıl derde derman Yâ Resul.

 

Kimde kim aşkın zuhur etse bulur âlemde kâm

Mahz-ı nur-u hikmet, hem nur-u iman Yâ Resul.

 

Zahmdar etti dil-i mecruhumu emmare-i nefs

Sen tabib-i hâzık-ı lokman’a geldim Yâ Resul.

 

Her taraftan atılan oklara bu sinem hedef

Ey meded-res kıl kerem, sultana geldim Yâ Resul.

 

Nebl-i ağyâra edüp bu sinemi âmacgâh

Ey meded-res kıl kerem, irfâna geldim Yâ Resul.

 

Sözlerim kal-u belâ esrârıdır aşk ehline

Ey melâz-ı melceim âmâna geldim Yâ Resul.

 

Bir taraftan derd-ü firkat, bir taraftan aşk-ı yâr

Tâ seher hem ruz-û şeb, giryâna geldim Yâ Resul.

 

Ta seher hem rûz-ü şeb, giryâna geldim Yâ Resul.

İsterim olsun bu canım sana kurban Yâ Resul.

 

Ey saadet kevkebi kesme başımdan sayeni

Bir garibim mübtelâ, bi sırrı sâman Yâ Resul.

 

Şemsem bu vücudum verir ecsada zelâli

Nutkum bu şuhudum verir ekbada hayali.

 

Efrad-ı şuhudumla bu hep haver-i güftar

Subhum ki berazihte tutan ruz-u leyali.

 

Dava-yı fücur eyler isem der bana kâzip

Subhum bu güneş tal’atı gösterdi kemâli.

 

Bakma güneşe âlemi gör oldu münevver

Gayette gariptir bu güneş var mı misali.

 

Pervaneye bak şem’a yanar görmez o şemsi

İsnad eder ol Vatvata bu şemse muhali.

 

Divaneliğin mevsimi mi ey dil-i naçar

Pür cuş-u huruşunla geçirdin hemesali

 

Derya gibi emvace takıl eyleme nefret

Kesrette müşahid olasın ta o cemali.

 

EHL-İ BEYT SÜLÂLESİ

Bihamdillah mera başed müyesser ni’meti bihter

Ki ruz-ü şeb büved zikrem hüvelhayyu hüvel ekber

Meyan-ı halk-u Halik şüd vesile Zat-ı Peygamber

Şefi-i âsiyan-ı ümmet-i merhume ta mahşer.

Nebi, Haydar, Hüseyin, Ekber, Muhammed Bâkır-u Cafer,

Seyyid Musa-i Kâzım bül Hasan Kani’, Ali Cafer,

Muhammed Sabir-ü Kâtim, Ebu Tayyib ve Nureddin,

Ali vü Bünneca başed, Musaddık ve Kureyş ezher.

Ebül Mecd-u, Ebu Tahir, Ebül Abbas-ı vel Ahrar,

Ebu Haşim’ü Ahmed Mustafa şüd nesl-i Peygamber

Ki İsmail-ü İbrahim ve Musa Zahid-ü Cafer,

Ki Davud-u Ebu Hamza, Cemaleddin, Haşan hubter.

Ebül Masum-u Muştak-u Mücahit fi sebillillâh

Muhammed Sa’d-i Rükkâlî Husameddin Ebül Haydar.

Tevessül mi künem ya Rab bihakkı sure-i Kevser

Kitabullah-ı evlâd-ı Betulest cümle ra rehber.

Bi fermayi terahhum muntazır şüd in duâ hanân

Benalidend-i ya tevvab-ü ya gaffar-ü mustağfer.

Şeved daim karin-i işan-ı âlişan

Muhibban-i sefa âver müridan-ı vefa perver.

( RABBENA ÂTÎNA MÎN LEDÜNKE RAHMETEN VE HEYYÎ’LENÂ MİN EMRİNÂ REŞEDA. ) Subhâne rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selâmün alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemin. 

Amin

Kaynak: M. Kâzım ÖZTÜRK, İslâm Felsefesine Işık Veren Seyyidler- Tûbâ Ağacının Meyveleri, Birinci Baskı Yenigün Matbaası, 1969, Ankara

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s