MAURİTS CORNELİS ESCHER (17 HAZİRAN 1898-27 MART 1972)

Hollanda doğumlu sanatçı, sanatla bilimin malzemelerini birarada kullanabilen ve bu yolla bizim evrene bakış açısını izleyebildiğimiz ender sanatçılardan biridir. Özellikle matematikçiler için bir ekol olmuştu. Matematiğin alt dalları olan; topoloji, permütasyon teorisi, geometri ve stereometri gibi dallarıyla uygulanması oldukça zor baskı tekniklerini kullanarak; emekleyen, yüzen, yükselen ama her zaman bir düzlemi kendi kopyalarıyla dolduran figürlerin oluşturduğu yaklaşık 150 eser ortaya koydu.

M.C. Escher; teknik ressam, kitap ressamı, duvar kilimi tasarımcısı ve duvar ressamıydı, fakat öncelikli işi baskı ressamlığı oldu. Matematiğin hayatında önemli bir yeri oldu. Ama bu, eğitimi sırasında ortaya çıkmadı. Hatta lise yıllarında matematik dersinde oldukca zayıftı. Daha sonra, stereometri (katı geometrisi) onun yaratıcı düşünce yapısını ortaya çıkarmak için bir fırsat oldu.

Haarlem’deki Mimari ve Dekoratif Sanatlar Yüksek Okulu’nda grafik sanatları öğretmeni olan Samuel Jesserum de Mesquita, onun grafik sanatları programına katılmasında ilham kaynağı oldu. De Mesquita, Escher’e bildiği bütün baskı tekniklerini öğretti.

Daha sonraki dönemlerde düzlemin düzenli bölümlendirilmesi (the regular division of the plane) olarak adlandırılacak düşünceyi kullanarak, birbirinden farklı birçok simetriyi ortaya koyan eserler yarattı. Escher, sanatın gerçekliği ve bilim arasında köprü niteliği taşıyan eserleriyle ilham kaynağı olmayı hak etti.

Escher; şekil, renk ve simetri özelliklerinin bütün kombinasyonlarını içerecek, kendisine ait kategori sistemini geliştirdi.

1956’da Escher’in ilgisi, düzlemin düzenli bölümlendirilmesinden bir sonraki düzeye; sabit 2-boyutlu düzlemde sonsuzluğa doğru tekrar değişti. 1940’larda, bu yaklaşımı, kolonlar ve küreler gibi üç-boyutlu objelerin değişik varyasyonlarını tasarlamak için kullandı ve yine sonsuz perspektif bakış açısını da bu tasarımlara dahil etti. Daha sonraları, indirgenmiş boyutlarda benzer motifleri kullanarak benzerlikler konsepti üzerine çalıştı.

1954’de ünlü İngiliz matematikçisi Coxeter ile tanıştı. Onun makalelerindeki kuralları temel aldığı çalışmalar yapmaya başladı. Escher, bu alanda kendini geliştirmeye başladı ve çalışmaları için çerçeve olarak kullanacağı çemberlerden ve dörtgenlerden oluşan birçok çizim ortaya çıkardı. 1955’de Coxeter, Escher’in, çizimlerinde matematiksel mükemmelliği ortaya koyduğunu kanıtlayacak matematiksel ispatları içeren bir makale yazdı.

Escher’in çalışmaları, kendi hayatını yansıtacak çeşitli konuları ele alır. İlk aşkının portreleri, Roma ve İtalya manzaraları gibi eserleri, düzlemin düzenli bölümlendirilmesinin ortaya çıkmasına yol açmış çalışmalar. Birçok çalışması, esrarengiz mekan efektleri yaratan alışılmamış perspektifleri içerir. Aynı zamanda; ahşap yontu, litografi ve mezzotint gibi değişik baskı teknikleri konusunda uzmanlaşmıştı. Escher, 2-boyutlu sabit bir düzlem üzerindeki hiperbolik uzayın özelliklerinin ortaya çıkarılmasını; küpler, kolonlar ve küreler gibi çok sayıda 3-boyutlu çizim üzerinde uygulanmış düzenli düzlem kurallarının dönüşümü kadar iyi yönetebilmekte. Çok sayıda çalışması, 2 ve 3-boyutlu şekillere, “Kertenkeleler” adlı çalışmasında olduğu gibi hayret verici efektlerle birleştiriyor.

Yaşadığı yıllarda; ünlü topolog A.F. Möbius’un ortaya koyduğu, “Möbius Bandı”nı da içeren topoloji biliminden çok etkilendi. Sonraki yıllarda İngiliz Matematikçi Roger Penrose’dan bu konuyla ilgili çok şey öğrendi ve bu bilgisini, “Şelale” veya “Yukarı ve Aşağı” adlı çalışmaları gibi birçok imkansız “etching (özel bir baskı tekniği)”in tasarımında kullandı.

Escher, Bir hikâye anlatmak için resimleri “Metamorfoz” serilerinde kullandı. Bu tasarımlar, Escher’in birçok yeteneğini bir araya getirmekte ve yumuşak geçişler serisinin düzlem üzerindeki düzenli bir objeye uygulanması ile başka bir objeye dönüşmesini gösteriyor.

Escher, çalışmalarında geometrik şekilleri ayırdetmeden kullandı. Beşgen ve daireyi motif olarak kullandığı resimleri bulunuyor.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Maurits Cornelis Escher (19)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maurits Cornelis Escher (21) Maurits Cornelis Escher (22) Maurits Cornelis Escher (23) Maurits Cornelis Escher (24) Maurits Cornelis Escher (25) Maurits Cornelis Escher (26) Maurits Cornelis Escher (27) Maurits Cornelis Escher (28) Maurits Cornelis Escher (29) Maurits Cornelis Escher (30) Maurits Cornelis Escher (31) Maurits Cornelis Escher (32) Maurits Cornelis Escher (33) Maurits Cornelis Escher (34) Maurits Cornelis Escher (35) Maurits Cornelis Escher (36) Maurits Cornelis Escher (37) Maurits Cornelis Escher (38) Maurits Cornelis Escher (39) Maurits Cornelis Escher (40) Maurits Cornelis Escher (41) Maurits Cornelis Escher (42) Maurits Cornelis Escher (43) Maurits Cornelis Escher (44) Maurits Cornelis Escher (45) Maurits Cornelis Escher (46) Maurits Cornelis Escher (47) Maurits Cornelis Escher (48) Maurits Cornelis Escher (49) Maurits Cornelis Escher (50) Maurits Cornelis Escher (51) Maurits Cornelis Escher (1) Maurits Cornelis Escher (2) Maurits Cornelis Escher (3) Maurits Cornelis Escher (4) Maurits Cornelis Escher (5) Maurits Cornelis Escher (6) Maurits Cornelis Escher (7) Maurits Cornelis Escher (8) Maurits Cornelis Escher (1) Maurits Cornelis Escher (2) Maurits Cornelis Escher (3) Maurits Cornelis Escher (4) Maurits Cornelis Escher (5) Maurits Cornelis Escher (6) Maurits Cornelis Escher (7) Maurits Cornelis Escher (8) Maurits Cornelis Escher (9) Maurits Cornelis Escher (10)