ELLİ BEŞ YILDIR ESRARI MİLLETTEN GİZLİ KALMIŞ OLAN TAŞ KIŞLADA 31 MART HADİSESİ

Hadise içinde yaşamış, facianın kurbanı ve görgü şahidi- MUSTAFA TURAN

MUSTAFA TURAN

Türk ordusunun iç bünyesine nufuz eden siyaset mikropları ordunun birliğini ve tesanüdünü bozdu. 31 Martda can düşmanlarımız olanlar, uzun yıllar Makedonya’da yakmadık can, yıkmadık hanüman bırakmayan Slav’lar, Sırp’lar ve Yunan eşkiyası Balkan Harbinde yurdu baştan başa çiğnediler, masum halkı camilere doldurup yaktılar. Tarihin kayıt etmediği faciaları yaptılar. Çatalca’ya kadar dayandılar, bu hali gören Cemiyet koynundaki siyasî zehirli yılanları söküp atamadı. Bereket versin ki Yunan, Bulgar Selanik için birbirine düştü de Edime olsun kurtuldu.

Biriinci Cihan Harbinde de Siyonistlerin, Arz-ı Mev’ud Hülyası uğruna FİLİSTİN sahillerinde, Hayfa, Yafa, gibi sahil şehirlerinde ve diğer Yahudi kolonilerinde yerleşmiş olanlar, geceleri gelen düşman torpidolarına Osmanlı ordusu aleyhine yaptıkları casusluklar pek çok askerlerimizin canına ve mağlûbiyetimize mal oldu. Gerçi dördüncü ordu kumandanı Büyük Cemâl Paşa bunları verdiği bir emirle, Cevad Rifat Beyin kumandasındaki kuvvetle (şimdiki Tel-Aviv) yanındaki! Yafa Yahudi’lerinin çoğunu bir günde Hama ve Humus’a sürdü. Yahudiler güzel kızlar ve altınlarla Cevad Rıfat’ı büyülemek için çok çalıştılar, hiç birşey önünde eğilmeyen çelik iradesile bu işi muvaffakiyetle başardı.

330senesi Aralık ayının son günlerinde Kafkas cephesinde Allahu Ekber dağlarındayız, rakım dört bin üzerinde, kar tipisi insan değil çam ağaçlarım bile devirip yok ediyor. Baş kumandan vekili Enver Paşa tepemizde, göz gözü görmüyor, iki kol orduya da taarruz emri verdi Neticede 90 bin insan 60 bin hayvanı kar, tipi içerisinde dondurdu. Etrafından kumanda edecek kimse kalmadı, hepsi erimişti. Kürt Paşu’nun yardımı ile orduyu o halde bırakıp Pasin’lere, atladı, Erzurum valisi Tahsin Beyin tedarik ettiği bir kızağa atlayıp kürk sırtında İstanbul’a def olup gitti. Kolordu kumandam maiyeti, sağ kalabilen bazı döküntüleri, bizler, Rus’lara esir düştük.

On sene içinde koca biri İmparatorluğu çökertip yok eden, şuursuz çılgın idareciler yüzünden milyonlarca Türk evlâtlarının başını yiyen (İttihat ve Terakki Cemiyetinin sergüzeştçileri, kodamanları, Türk milletini perişan bir halde bırakıp bir gece bindikleri bir Alman denizaltıs ile vatanı terk edip kahpece kaçtılar, kendileri de uzak, yad ellerde cezalarım bulup eridiler, sönüp gittiler.

Bizler Sibirya’nın müntehasında SAYAN DAĞLARI eteğinde Yenisey nehri kenarında (KIRAS NOYARSK – KIZIL YAR) şehrinde esaret kampında 31 Mart faciasının dramı ve son perdesinin kapandığını orada duyduk. O günün biz gençleri temiz ve halis bir imanla bağlandığımız İttihat ve Terakki Cemiyeti bizleri bir deri gibi yerden yere vurduğu halde vatan aşkile her felâkete ve izdiraba katlandık. Ne yazık ki onların iç yüzlerini bilemedik, canla başla çalıştık. Tek tesellim (İSTİKLÂL SAVAŞLARIN) da günahlarımızın kefaretini fazlasile ödemekliğimizdir.

Abdülhamid devletinin parçalanması, siyasî düşmanlarının hiç birine yaramadı, Bulgar Kralı ve hanedanı mahv oldu, Yunanistan’ın başına gelmeyen kalmadı, Karadağ Yorgi hanedanı yok oldu, Rus Çarlığı hanedanı kökünden silindi, ekmeğini yediği Abdülhamid’e ihanet eden Mısır hanedanı perişan oldu. Tunus Beyi de cezasını buldu, Dürzü’ler, Arap’lar, Suriyeliler, Yahudiler belâlarla kucak kucağa, İngiltere’nin bütün müstemlekeleri elinden gitti, Fransa, Cezayir, Tunus dâvalarile hergün başı belâda, Abdülhamid devletinin yıkılmasında eli olanların çoğu onun inkisarına uğramışlardır. Dünya üzerindeki yangın küllenmiş, için için tütmekte devam ediyor…            

31 Martı hazırlayan Yahudiler ölmüş olsalar bile Beni İsrail ile Arap dünyası arasında devamlı bir mücadele vardır. Bundan dolayıdır ki Arap dünyasını elinde tutmak isteyen Rusların İsrail devletini destekleyen Amerikan, İngiliz bloku arasında üçüncü bir Cihan Harbinin tohumu Orta Şark’ta gömülüdür. Hiç şüphe yok ki (ABDÜLHAMİD) daha o zamanlar anlattığımız niyetlerle kurulacağı muhakkak görünen (İSRAİL DEVLETİNİ) sezmiş, buna kendisinin alet olmamasını istemişti, nitekim düşüncelerinde yerden göğe kadar haklı imiş. Sebeb-i felâketi de bu olmuştur, İmparatorluk da Yahudi’ler tarafından yıkılmıştır!…

12/3/1963
Mustafa Turan

Sh:89-91

Kaynak: Mustafa TURAN , Taş Kışlada 31 Mart Hadisesi, Aykurt Neşriyatı:  24, 1964 , İstanbul

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s