DÜŞTÜ

 
Yine teknei-i maişet kırılıp kenare düştü
Dayanır mı dar gelir bu, yem-i ihtikâre düştü,
 
Kesilip nefes pek erken suya indi bizde yelken
Halı, konsol, ayna derken bütün ev pazâre düştü.
 
Ne ocakta bir tutam od ne kazanda bir yudum aş
Yere mutfağın damından iki sıska fare düştü.
 
Yine coştu bezm-i işret taştı câmı-ı rüşvet
Kuşa kurda son ziyafet dil-i pâre pâre düştü.
 
Reh-i inzivada Çimdik düşe kalka oldu sâlik
Kara borsa ağniyası yine itibâre düştü.
 

YUSUF ZİYA ORTAÇ

Çimdik (Akbaba)

BAŞA DÖN

 

Reklamlar