DEMESEYDİ DEDİ

 

Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım der

Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der

*

Meyhanede ister yıkılup olmağı viran

Biçare harabatta âbâd olayım der

*

Elden komasın gül gibi cam-meyi bir dem

Her kim ki bu gamhânede dilşâd olayım der

*

Bir serv kadin bende-i efkendesi olsun

Âlemde o kim gussadan âzâd olayım der

*

Ömrün geçürüp kûh-ı belâda dil-i şeydâ

Berhemzen-i hengâme-i Ferhâd olayım der

*

Vasl istemeyüp hecr ile hoş gitdiği bu kim

Miskin gam-ı cânâneye mu’tâd olayım der

*

Gezdi yürüdü bulmadı bir eğlenecek yer

Min-ba’d yine âzim-i Bagdâd olayım der

*

Bağdâd sadeftir güher-i dürr-i Necef’tir

Yanında anın dürr ü güher seng-i hazefdir

Bağdatlı Ruhi

 

BAŞA DÖN

 

Reklamlar