49. MEKTUP

Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise sırruhu’s-sâmî)

Ebedî kutluluk, sonsuz devlet ve Tanrı râzılığı, zâhid, âbid, soylu soplu, ahdi güzel savaş eri!

Yüce himmetli “Hacı Emir”in kutlu zamânına eşdost olsun.

Allah bereketini dâimi etsin; onu kuvvetlendirsin; ona yardım etsin. Yüce Tanrı, onun, iyilikler düşünen kutlu; gönlünü, ilhamlar geldiği, keremlerin kerametlerin çıktığı yer etsin.

Dostlarının gözleri aydın olsun, muradlarına erişsinler…

Düşmanları, öç alınarak kahrolsun; esenlik ona, Muhammed hakkıyçin.

Yaratıp olgunlaştıran yüce Tanrı, buluşmamıza tezce bir sebep yaratsın; “gerçekten de o, sebepleri yaratandır.”

Geç geldin, kucağımdan da tez gittin,

Geç gelip tez gitmek, gülün işidir.

Şunu da iyiden iyiye biliyorum ki, o aziz, nerede olursa olsun, ter temiz yaradılışı, melek huyu, kendisiyle biledir; şüphe yok ki, onu, hayırlara, güzel işlere, eşdost edecektir; yüce dereceleri, göklerin Rabbinin razılığını dilemiye sevkedecektir.

Gece, boyuna gecedir; gündüz de gündüz.

Gül fidanı, gül verir, yaban gülü de, yaban gülü

Pabuç dikmeyi sanat edinen kişi,

Hangi şehre giderse gitsin, pabuç dikicidir.

«Nerede olursam olayım, beni kutlu etmiştir (Meryem, 31).»

Hattâ şu olup bozuluş âleminde bulunan her güzel, hoş, ihsan ıssı cân, bu âlemden göçünce, o gerçek âleme varınca, burada ne işteyse orada da, o işe koyulur.

«Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz; nasıl ölürseniz Öyle hasredilirsiniz.»

Gerçektir Allah elçisi, gerçek söylemiştir; Allah’ın rahmeti ve esenlik ona. O aziz, burada da, orada da, yolda da, durakta da, Hakk’ın verdiği başarıyla, aslının tertemiz çekişiyle, boyuna ayağını kutluluk merdivenine kor, yakınlık mi’râcına koşar.

Allah ayaklarını pekiştirsin.

Özlem çeken duâcıyâ, o azizin ayrılığı pek güç geliyor.

Seni görmediğim gün, bir ay kadar,

Seni görmediğim bir aysa, bin yıl kadar uzamada.

«Topluluk rahmet, ayrılık azap.»

Allah, aramızdaki uzaklığı kaldırsın, buluştursun bizi.

Bize ayrılığı gösteren Tanrı,

Umarım ki kavuşup buluşma yolunu da kolaylaştırır.

Sh:73-74

Kaynak: MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN – MEKTUPLAR, Türkçeye Çeviren Hazırlayan : Abdülbakıy GÖLPINARLI, 1963, İstanbul

BAŞA DÖN

 

Reklamlar