BİR YAZININ İZİNDE

 

Kelimeler vardır. Her ağızda var olur. Fakat bazı kişilerde ise gerçekteki güzelliğini bulmuştur. Az sözle çok şey anlatabilmek Allah Teâlâ’nın ve peygamberliğin vasfıdır. (Cevami-ül Kelim)

ÖNCE KUŞ VARDI, yazısındaki ikâz ile kuş sesinde “cik” ve “cib” farkı var mıdır diye düşünüp, küçük oğluma,  yazının farkındalığı ile sordum.

Kuşlar ne diyor?

O da yazıdaki gibi “cib” diyor deyince, şaşırdım. O zaman yazanlar “cib”i, neden “cik”e çevirdiler?

Bunun bir sebebi olabilir mi?

Gerçek duyanlar ile duymayanlar, aktaranlar arasında bu kopukluk nasıl oluşuyor?

Neden?

Bunun cevabı için bir çok söz bulunabilir. ancak arşivimde bulunan sözlüklere baktığımda en garibi olan belki, Hakasça sözlükteki, mana oldu. [Başka yorumlarda olabilir.]  

çik (ı.) s. 1. Alçak, rezil: “-Yo-o.”yo-o-o,çiktin adayı.” V. Kobyakov (Yoo,yoo… alçak köpek.)

2. Şeytan, iblis,

Sonuçta bizi uyandıran aşkın kardeşimize teşekkür etmeliyiz. Bizleri, “cik cik” diye şeytanı yad etmekten kurtardılar.

İhramcızâde İsmail Hakkı

 

Ankara ağzında

Cib: Jib

Cik (sırtüstü yatış şekli)

Divanı lügati-t Türk

Çik çik: oğlağı çağırmak için söylenen söz

Hakasça sözlük

çîk 1. Dikiş yeri. 2. Yarık, aralık, çatlak:

“Hanca kızî ködirgem çikterden,oymahlardan,           duvallardan.”

V. Şulbayeva (Nice insan taşıdım yarlarda, çukurlardan, siperlerden.)

çik (ı.) s. 1. Alçak, rezil: “-Yo-o.”yo-o-o,çiktin adayı.” V. Kobyakov (Yoo,yoo… alçak köpek.)

2. Şeytan, iblis,

çik (ıı.) Kusur, özür.

Mahalli kelimeler sözlüğü

CİB ( isim ) : Pek, bütün, tamamen. “Ne cib uzun olmuş, ne cib kısa olmuş..’ Bkz: Cip.

CİP (isim ): Tamamen, çok, fazla.

Örnek: Tüccar olan ava gitmez

Sen Karabey’in oğlusun

Adam bacıya küser mi?

Kele Cabbar cip delisin

Sırpça Sözlük

cık: – – onom, pticjeg cvrkutanja; – -ötmek cvrkutati

B. Türk lugatı.

–          cık ; söylediğim söze ne dedi?

cık; edatı tahkir – (mecazen menfi)

–          cık dedi yari hayır dedi

Bahse konu yazı için erişim: http://eski-tas.blogspot.com.tr/2016/05/once-kus-vardi.html

BAŞA DÖN

 

Reklamlar