GÖKTE YILDIZ OLABİLİRİZ, FAKAT AHLAK BAŞKA

AHLÂK; İnsanlığın Alâmet-i Fârikası
Cavit SUNAR

İbn Miskeveyh özellikle, İbn Sînâ’nın ilim ve Felsefe alanındaki şöhretinden ötürü de, onunla aralan daima açık kalmıştır. Nitekim bu yolda şöyle bir fıkra anlatılmaktadır:

İbn Miskeveyh, bir gün, sarayda pek seçkin bir öğrencisine ders verirken içeriye İbn Sînâ girmiş ve İbn Miskeveyh’in Matematikteki bilgisizliğine işaret kasdı ile önüne bir ceviz atarak: “Bu cevizin alanını arpalar ile ölç!” demiş. Bunun üzerine İbn Miskeveyh te İbn Sina’nın ahlâkça olan zayıflığına işaret kastı ile onun önüne hemen Ahlâk kitabından bir parça atarak: “Sen ahlâkını düzelt ki ben de sana cevizin alanım ölçeyim” diye cevap vermiş.

Sh:11

“ Tek başına yaşayan bir insanda da bir hayal, bir hedef vardır”

Fârâbi

**

İbn Miskeveyh, (Vasiyyetnâme) sinde de şöyle diyor:

“Kalbi, ancak, Hikmet için temizle; kafayı, ancak, Hikmet için boşalt; himmeti, ancak, Hikmetle sarf et; Şeriat-ı [hukuku] da elden bırakma!

**

Her nefs, müstahak olduğu hâle kavuşur

Fârâbî; Fusûs; Fas: 30; ayrıca bk. Fas: 29, 53.

 

Kaynak: Prof. Dr. CAVİT SUNAR, İbn Miskeveyh Ve Yunan’da Ve İslâm’da Ahlâk Görüşleri, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları No. 147,1980, Ankara

 

BAŞA DÖN

 

Reklamlar