“OLMUŞ OLAN, OLMUŞTUR”

 

Ters çevrilmiş bardağa ne boca etseniz yere dökülür,  herkese idraki ebâdında seslenebiliriz.

“Dostumun Nasihati”

Olmayanı oldurmak, değil

Olanı da bulmak.

Bazen nane molla ve aptal

Çaresiz  kalmak,

*

Şerbetçiye şerbet satma

Bardağın tersini uzatma

Acıma suya, değil şeker

Dökersin, kendine kızma

*

Her başla sonra  biten

Deme dön gel

“Olmuş olan, olmuştur.

Olacak olan da olmuştur” *

Kader denilen şey

Olmuşsa, olmuştur.

Demenin derdi

Git geldir yoluna

*

Deren Gül

Durdu diken.

Gülü soldurup, dikeni durduran

Dikenin dikeninden

Uzak dur.

İhramcızâde İsmail Hakkı

 

(*Ahmed Amiş kuddise sırruhu’l-âlî Efendi)

BAŞA DÖN

 

Reklamlar