EY ÇARH-I SİTEMGER, DİL-İ NÂLÂNA DOKUNMA

Ey çarh-ı sitemger, dil-i nâlâna dokunma;

Hecr âlemidir, ettiğim efgana dokunma.

Ey bâd-ı sabâ, uğrar isen yâre selâm et;

Tel kırma fakat, zülf-i perişana dokunma.

*

Ey bade, eğer yârim içerse seni bensiz,

Ver neş’e, fakat nergis-i mestâne dokunma.

Vermem sana, çek benden elin, ey melekülmevt,

Cananıma nezreylediğim câna dokunma!

(ÂŞIK ÖMER)

 

BAŞA DÖN

 

Reklamlar